42.1 MB

Găsiți aici fila audio [1. 01. 19 minute], care e lectura și comentariul nostru la ediția:

Sfântul Ioan Damaschin, Cuvânt de tâlcuire la Marele Proroc Ilie Tesviteanul, p. 296-315, apud Sfântul Ioan Damaschin, Cuvântări la sărbători împărătești, la sărbători ale Maicii Domnului și la Sfinți, trad. din lb. gr. veche de Pr. Dr. Gabriel Mândrilă și Laura Mândrilă, Ed. IBMO, București, 2010.

*

A se vedea despre experiențele extatice ale Sfântului Ilie Tesviteanul și cartea noastră: Teologia vederii lui Dumnezeu, p. 23-31.

Did you like this? Share it: