Pachetul de memorare (85-87)

Pagina 85-86:

Desinențele de medio-pasiv [în limba latină]: (o)-r (I sg), -ris (II sg), -tur (III sg)/ -mur (I pl), -mini (II pl), -ntur (III pl).

*

SMT pentru Indicativ:

viitor I: -b(i)-

prezent: ø

imperfect: -ba-

viitor II: -eri-

perfect: S1

m.m.c.p. : -era-

*

SMT pentru Conjunctiv:

viitor I: X

prezent: -a(e)

imperfect: -re-

viitor II: X

perfect: -eri

m.m.c.p. : -isse

*

SMT = sufixele temporal-modale = care indică timpul și modul acțiunii.

*

Despre înșiruirile supra:

ø = indicativ prezent, imperativ prezent, indicativ perfect;

-a/e = conjunctiv prezent;

-ba = indicativ imperfect;

-bi = viitor I (conj. I și a II-a) / ě (I sg) nediferit de VT pentru cong. a III-a și a IV-a;

-era- = indicativ m.m.c.p.;

-eri- =  indicativ viitor II și conj. perfect;

-(i) re- = conj. imperfect și infinitiv prezent;

-(r)i= infinitiv prezent pasiv (fără VT);

-isse = conj. m.m.c.p. și infinitiv perfect;

-to = imperativ viitor și participiul perfect;

-nt = participiul prezent.

-tur = participiul viitor activ

-nd = gerundiv și gerunziu.

*

Pagina 86-87:

Gerundivul și participiul viitor activ utilizează după sufixul specific cele trei terminații ale adjectivului: -us, -a, -um și se declină ca un adj. cu 3 term.

*

Participiul prezent cu sufix -nt: după decl. a III-a consonantică (imparisilabică la sg. și parisilabică la pl.).

*

Gerundivul are valoare de participiu viitor pasiv.

*

Participiile și gerundivul au valoare adjectivală.

*

Supinul are valoare de substantiv verbal de declinarea a IV-a, și prezintă numai formele de D., Ac. și Abl. sg.

*

Gerunziul are valoare de substantiv verbal, defectiv de plural, de declinarea a II-a neutră și nu are N. și V.

*

Activul de flexiune sintetică = contopire de morfeme = R + VT + S1 + S2 + D. Se folosește și la medio-pasiv pentru durativ: prezent, imperfect, viitor I.

Pentru medio-pasivul pentru finit se folosește flexiunea analitică = alăturarea a două părți de vorbire distincte = verbul auxiliaer sum, esse, fui (a fi; care e în același gen, nr. și caz cu subiectul) + participiul perfect, la următoarele tipuri:

1. auxiliar la prezent →perfectul pasiv;

2. auxiliar la imperfect → m.m.c.p. pasiv;

3. auxiliar la viitor I → viitor II pasiv (indiferent de mod).

*

Pagina 87:

De la morfemele auxiliarului aflăm: diateza, modul, timpul, nr., pers.

De la terminația participiului perfect obținem: gen, nr., cazul subiectului implicat în acțiune.

*

Alte conjugări de tip analitic:

1. bazată pe participiul viitor activ în tur: -us, -a, -um; -i, -ae, -a [persoana are intenția sau e gata să înceapă acțiunea] + auxiliarul sum, esse, fui la timpurile și la modurile dorite.

Ex: lauda+tur+ us, a, um  sum = am de gând (sunt gata) să laud.

Predică la duminica a 6-a după Rusalii [2011]

Iubiți frați și surori întru Domnul,

predica din această duminică va viza Apostolul zilei [Rom. 12, 6-14]. Așadar vom tălmăci/ explica/ înțelege din cuvintele Dumnezeiescului Pavel, Apostolul Domnului. Pentru Evanghelia zilei [Mt. 9, 1-8] vă invit să recitiți predica noastră de anul trecut.

Și Apostolul zilei vorbește despre stăruința în bine, despre modul în care trebuie să ne împlinim duhovnicește în viața de zi cu zi. Pentru că împlinirea interioară vine ca urmare a stăruinței noastre în ceea ce știm și putem să facem.

În v. 6, Sfântul Pavel vorbește despre faptul că în Biserică există „harismata diafora” [daruri diferite]. Însă orice dar am avea noi l-am primit, spune Sfântul Pavel, „după harul dat nouă” de la Dumnezeu. Iar dacă e dat de către harul lui Dumnezeu sau de Dumnezeu prin harul/ slava/ energia Sa dumnezeiască, veșnică și necreată, atunci ni s-a dat pentru ca el să fie lucrător în noi.

Și vedem cu toții, la copiii noștri, anumite înclinații, anumite însușiri sau o atracție spre un anume fel de știință, viață, îndeletnicire, artă. Când vorbim despre preoție, monahism, pedagogie sau căsătorie vorbim despre vocație, chemare, care își caută împlinirea în noi…fără de care simțim că nu suntem deplini…că nu se poate fără a fi ceea ce simțim să fim.

Pentru că asta face Dumnezeu prin harul Său: ne cheamă spre un anume fel de a fi, spre un anume fel de a ne consuma existența. Și harul lui Dumnezeu, acceptat și lucrat de către noi, transformat în fapte bune, în artă, în știință, în muncă de cercetare, în slujba Bisericii ne duce spre un mod personal de împlinire.

Însă un preot împlinit, un scriitor împlinit, un arhitect împlinit, un jurist împlinit, un pedagog împlinit, toți fii ai Bisericii, înseamnă tot atâtea daruri personale puse în slujba Bisericii și a societății și a întregii lumi.

De aceea Sfântul Pavel vorbește despre un singur har al lui Dumnezeu…dar despre diverse daruri, date de Prea Curata Treime după puterea sufletească și trupească, adică după însușirile și voința și zbaterea interioară a omului.

Diversele daruri ies din unitatea harului lui Dumnezeu și toate la un loc ne adună și ne zidesc într-un singur trup mistic al lui Hristos. Pentru aceea trebuie să ne bucurăm de darul de a scrie, de a picta, de a cânta, de a lucra ceva, de a învăța limbi străine, de a traduce al altora din Biserică, pentru că toate care se fac de oamenii cu aceste daruri aparțin Bisericii.

Ba, mai mult, trebuie să ne bucurăm de darurile date de Dumnezeu oricărui om, de calitățile oricărui om, credincios sau nu, atâta timp cât munca și creațiile lui sunt benefice.

Dar mai mult trebuie să ne bucurăm de darurile/ harismele oamenilor Bisericii, care ne îndeamnă spre tot adevărul și toată curăția vieții ortodoxe.

Pentru că harismele primite de la Dumnezeu sunt pentru unitatea Bisericii și nu pentru scindarea ei. Și când cineva lucrează cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu fapte virtuoase, frumoase, pline de sfințenie acelea sunt cele care zidesc, unesc, întraripează pe oameni.

Însă tot la v. 6, Sfântul Pavel ne spune că „profeția este după măsura credinței” personale. El se referă aici la darul profeției dat cuiva. Însă, tot la fel putem spune și despre tălmăcirea Scripturii: ea se face după măsura credinței, a înțelegerii, a luminării dumnezeiești. Iar dacă poți să spui mai mult e pentru că vezi mai mult decât alții. La fel e și cu profețirea: vezi mai înainte lucruri pe măsura credinței și a sfințeniei tale.

Însă Dumnezeu e Cel care descoperă, luminează, întărește, îndeamnă pe om la o faptă, la o nevoință, la răbdare în necazuri și suferințe sau la moarte martirică.

Dacă simțim chemare, îndemn spre ceva binecuvântat numai atunci trebuie să îi dăm curs. Dar și aici: după măsura credinței și a teologiei pe care o avem. A cunoașterii și a experienței teoretice și practice existente în noi.

Dumnezeiescul Pavel continuă îndemnurile la stăruință. Pentru că el ne spune că dacă avem darul diaconiei/ slujirii sau darul învățăturii sau pe cel al mângâierii oamenilor trebuie să stăruim în ele [Rom 12, 6-7].

Să facem ceea ce știm cel mai bine să facem…și să facem totul la grade înalte de excelență. Pentru că asta înseamnă să ai un dar: să ai o chemare de la Dumnezeu, un har de la Dumnezeu întru care tu ai sporit prin tot efortul tău, prin toată silința ta.

Pentru că Dumnezeu a binevoit întru tine pentru un anume lucru…dar tu ai consimțit și consimți mereu cu Dumnezeu pentru acel lucru. De aceea darul este o coproducție între Dumnezeu și noi, pentru că El ne instigă la asceză iar noi ne umplem de urmările ascezei și ale nevoinței duhovnicești și trupești.

Doar preotul știe greutățile și bucuriile preoției. Doar traducătorul știe cât efort și câtă împlinire e în munca lui. Doar mama știe ce înseamnă travaliul nașterii și greutatea educării unui copil. Doar cel care trăiește la cote înalte de performanță știe renunțările pentru performanță și bucuriile venite din renunțări.

Împlinirea darului de la Dumnezeu începe cu stăruința în faptele născute din el. Însă împlinirea nu se termină odată cu viața aceasta ci împlinirea din darurile lui Dumnezeu, exersate cu iubire de Dumnezeu, e veșnică.

Darul se dăruie continuu.

Iar ceea ce dărui trebuie să dărui „en aplotiti”/ întru simplitate [a inimii]/ întru generozitate [v. 8]. Adică să dărui pentru că vrei să dărui, să dărui din bunătate și nu pentru vreun scop meschin.

Cel care este proistamenos/ pus în fruntea altora trebuie să arate seriozitate, sârguință, zel pentru ceea ce face. Iar cel care-i miluiește pe alții trebuie să miluiască/ să împartă altora din cunoștința, din pacea și din bunurile sale cu voioșie, cu veselie, cu inimă bună, miloasă [Rom. 12, 8].

Pentru că inima simplă are o dragoste anipocritos/ sinceră/ autentică [v. 9]. Și dragostea nefățarnică/ neipocrită/ autentică urăște răutatea/ viclenia/ impostura în mod firesc dar se lipește interior de tot binele, consimte cu tot binele, dorește tot binele lui Dumnezeu pentru întreaga lume [Ibidem].

În v. 10, Dumnezeiescul Pavel, Părintele și Învățătorul nostru, al tuturor, ne vorbește despre filadelfia, adică despre iubirea frățească. Despre acea filadelfie/ iubire între frații întru Hristos, care trebuie să fie fundamentul nostru eclesial, fundamentul unității noastre. Pentru că, dacă toți suntem ai lui Hristos…atunci trebuie să avem dragoste, respect, cuviință, ochi buni pentru ceilalți. Și cine nu dovedește că e om duhovnicesc, că gândește și simte ca Hristos e doar un străin în Biserica lui Dumnezeu.

Și, o, cât de străini suntem de Hristosul nostru! Cât de străini suntem de iubirea Lui, de atenția Lui, de simplitatea Lui, de ardoarea Lui pentru mântuirea tuturor! Și pe măsura îndepărtării noastre de virtuțile Lui suntem neîmpliniți și goi.

Pentru că numai virtutea ține de foame. Numai ea astâmpără foamea sufletului. Pentru că sufletul nostru e flămând să cunoască, să știe, să aibă, să se bucure de tot adevărul și de toată sfințenia.

„Numai în iubire frățească să vă iubiți unii pe alții”, ne spune Sfântul Pavel în v. 10. Pentru că iubirea frățească e cea care vine din Hristos, din Acela care ne-a făcut pe toți frați întru El. Și de aceea avem nevoie de iubirea frățescă sau numai ea e iubirea reală în Biserică, pentru că filadelfia e iubirea pentru mântuirea tuturor.

Și când îi iubesc pe confrații mei îi iubesc tocmai pentru că îi vreau mântuiți.

Nu îi iubesc pentru că vreau să mă folosesc de ei, nu îi iubesc pentru ca să am în fața cui să mă dezvălui, nu îi iubesc pentru că îi detest…ci îi iubesc…pentru că le iubesc nevoia de împlinire veșnică, de mântuire, de fericire dumnezeiască. Însă și ei trebuie să își iubească mântuirea după cum le-o iubesc eu.

Fiindcă nimic nu se poate face pentru om…dacă omul nu vrea să își facă pentru sine. Și de aceea Domnul cerea asentimentul oamenilor ca să îi vindece…după cum și noi trebuie să cerem asentimentul oamenilor pentru a fi oameni ai Bisericii.

Nimic trainic nu se face cu forța.

Nimic trainic nu se face din orgoliu.

Tot ce e trainic se face dintr-o dragoste nețărmurită și din renunțare la tine.

Iar dacă avem filadelfie în noi, dacă avem dragoste frățească, atunci știm să dăm întâietate altora, știm să îi cinstim pe alții [v. 10], știm să îi vedem pe alții mai buni decât pe noi…și ca niște exemple caracterologice de la care învățăm continuu.

În v. 11, Sfântul Pavel ne cere să nu avem un zel leneș/ o râvnă leneșă, ci să avem un duh zelos, entuziasmat de viața cu Dumnezeu. Pentru că numai cine e plin de râvnă pentru Dumnezeu slujește Domnului.

În versetul următor, Dumnezeiescul Pavel ne cere să ne bucurăm întru nădejdea în Dumnezeu, să îndurăm cu răbdare suferințele și neplăcerile și să fim mereu în rugăciune. Ne cere răbdare și nădejde, pentru că astfel ne putem bucura întru Domnul și în mijlocul nefericirii și al durerii și al ispitelor de tot felul.

În v. 13 însă ne cere ceva de mare conștiință: să avem comuniune/ împărtășire cu „nevoile Sfinților” [tes hries ton Aghion]. Dar aici nu se referă la Sfinții din cer…ci la cei de pe pământ…La cei pe care Dumnezeu ni-i descoperă și de care ne încredințează că sunt oamenii Săi, că în ei locuiește slava Sa.

Purtați, așadar, nevoile Sfinților Lui împreună cu ei! Ajutați-i cu dragostea și înțelegerea voastră pe bărbații și pe femeile lui Dumnezeu dar și cu tot sprijinul vostru material, pentru ca aceștia să ne aducă un folos și mai mare tuturor.

Și cum să nu ajute Biserica lui Dumnezeu cu și mai multe cărți, dacă îl ajutăm și nu îl băgăm la fund, pe teologul lui Dumnezeu, care se nevoiește în mijlocul nostru?

Cum să nu ne înțelepțească și pe noi rugăciunea lui sau zâmbetul lui, dacă noi îl ajutăm?

Și de aici se vede cineva dacă are conștiința suplă, înaltă: dacă vede cine e omul lui Dumnezeu și îl ajută pe el!

Însă, bineînțeles, nu poți să vezi și să-i ajuți pe oamenii lui Dumnezeu, pe Sfinții Lui încă împreună cu noi…dacă ești tare la cerbice, îngâmfat, orgolios, fără muncă de înțelepțire și de curățire de patimi.

Nu vezi pentru că nu te vezi.

Și nu vedem esențial dacă nu ne curățim de patimi.

Însă Sfântul Pavel unește două mari fapte de conștiință în v. 13: ajutorarea Sfinților cu filoxenia/ cu iubirea de străini/ cu ospitalitatea. Pentru că pe unii, pe Sfinți, îi vezi pentru că îi înțelegi iar cu străinii compătimești…pentru că te pătrunzi de existența lor departe de casă. Dar în ambele cazuri se cere o mare sensibilitate, o mare lacrimă de conștiință.

Însă tot aici intră și grija pentru posteritatea Sfinților. Căci cum poți să fii ucenicul unui Sfânt fără să fi păstrat lucruri esențiale de la cel Sfânt și fără să simți dorința să le faci cunoscute multora? Cum să fii ucenic așadar în indiferență față de Învățătorul tău?

Tot la fel: cum să ceri milă…dacă tu nu ai milă? Și a avea milă înseamnă a avea ceva esențial: o inimă care plânge pentru altul și iese în ajutorul lui în mod major.

Ultimul verset al Apostolului de astăzi ne cere să fim cu totul dumnezeiești, adică să-i binecuvântăm pe cei care ne persecută și să nu-i blestemăm. Însă asta nu înseamnă că trebuie să fim pasivi la rău, la răul făcut de unii împotriva altora sau față de noi…ci să nu fim justițiari. Să îl lăsăm pe Dumnezeu să hotărască cine e de binecuvântat și cine de blestemat.

Pentru că Dumnezeu vrea întoarcerea noastră, a tuturor, la El și nu suferințe, atrocități, pedepse gratuite.

Dar noi trebuie să ne asumăm păcatele și scăderile noastre, dar și darurile noastre de la El, și să ne plângem păcatele, să ne recunoaștem mărginirile dar să lucrăm, întru bucurie, talantul/ darul pe care El ni l-a dat.

Căci acesta e mesajul Apostolului de astăzi: stăruiți în bine, în din ce în ce mai mult bine, pentru că asta înseamnă să trăiți întru voia lui Dumnezeu. Amin!

Cantemireștii [17]

Partea întâi, a doua, a treia, a patra, a cincia, a șasea, a șaptea, a opta, a noua, a zecea, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a.

Urmașii lui Dimitrie Cantemir își dispută o vreme moștenirea acestuia. Pentru că testamentul lui nu indică în mod clar un moștenitor, lăsând în seama lui Petru cel Mare rolul de a-l desemna, în 1729 „Curtea imperială tranșează în cele din urmă problema succesiunii în favoarea lui Constantin”. Posibil ca Antioh să se fi simțit nedreptățit, pentru că „pe el îl desemnase Dimitrie în testamentul din 1722 ca fiind cel mai bun dintre fiii săi în privința inteligenței și științei” (p. 157).

Antioh Cantemir s-a născut la Istanbul pe 10 septembrie 1709. Avea 4 ani când și-a pierdut mama. Se pare că a suferit și de variolă, la o vârstă fragedă, „boală ce a făcut ravagii în secolul al XVIII-lea” (p. 158).

„Când evocă cu nostalgie copilăria alături de frați și surori, își amintește mai ales jocurile pe care le practicau pe ascuns, în timp ce Atanasie Condoide îi punea să învețe versuri din Horațiu și Ariosto. […] Această fericită îmbinare între dobândirea învățăturii și bucuria de a trăi își va lăsa amprenta asupra personalității sale pe termen lung” (Ibidem).

„Pe 26 octombrie 1719, Antioh se manifestă pentru prima dată în public, la școala mănăstirii Zaikonopaski de la Moscova, unde rostește un panegiric în limba greacă: el își pune în valoare tot talentul într-o vibrantă evocarea a Sfântului Dimitrie din Tesalonic, al cărui cult este celebrat cu fervoare în lumea ortodoxă” (p. 159).

Alocuțiunea aceasta, în comparație cu cea a fratelui său, Șerban, rostită la Paști în fața lui Petru cel Mare, are mai multe șanse să fie originală, putând fi considerată „drept prima compoziție a lui Antioh ale cărei urme s-au păstrat” (Ibidem).

De aici aflăm că Antioh era elev la Zaikonopaski, unde „se învățau slavona, greaca și latina”. Școala era cunoscută sub numele de Academie, pregătind tinerii pentru „cariera ecleziastică”, dar fiind și „pepinieră pentru formarea elitelor intelectuale rusești din alte domenii”. Între cei care au frecventat-o s-a numărat și Lomonosov (Ibidem).

În timpul expediției în Caucaz, fiind prea tânăr ca să participe la operațiunile militare, Antioh frecventează timp de câteva luni, în orașul Astrahan, Colegiul capucinilor, „avanpost al prozelitismului catolic la hotarele Rusiei. […] După ce fusese educat în familie de dascăli ortodocși și de un profesor protestant, apoi într-o mare școală ortodoxă, descoperă acum învățământul catolic” (p. 160).

Printre elevii Colegiului s-a numărat, între 1720-1723, și „viitorul poet Vasili Trediakovski”, care a tradus în rusă Arta poetică a lui Boileau și Telemah al lui Fénelon (Ibidem).

La împlinirea a șaizeci de ani

Patriarhul României, PFP Prof. Acad. Dr. Daniel Ciobotea, s-a născut la data de 22 iulie 1951 în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş, fiind al treilea copil în familia învăţătorului Alexie şi Stela Ciobotea.

Şcoala primară a urmat-o în satul natal (1958-1962), Dobreşti, iar gimnaziul, în localitatea Lăpuşnic (1962-1966), judeţul Timiş. În perioada 1966 începe cursurile liceale în oraşul Buziaş, pe care le continuă în municipiul Lugoj, Liceul „Coriolan Brediceanu” (1967-1970).

După absolvirea examenului de bacalaureat se înscrie ca student la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1970-1974), unde obține şi Diploma de licenţă în teologie (specializarea Noul Testament).

În perioada 1974-1976 frecventează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae; îşi continuă studiile în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umaniste din Strasbourg (Franţa, 1976-1978) şi doi ani la Universitatea „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Romano-Catolică (Germania, 1978-1980).

În 15 iunie 1979 îşi susţine teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité, VII, p. 424. Teza a fost pregătită sub îndrumarea a doi reputaţi profesori francezi, Gerard Ziegwald şi André Benoit, şi a primit calificativul maxim. Devine astfel doctor al Universităţii din Strasbourg.

O formă extinsă a acestei teze a fost pregătită sub îndrumarea mentorului său, Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, şi a fost susţinută la 31 octombrie 1980 la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, sub titlul Teologie şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală.

În urma examenului oral şi a susţinerii tezei, doctorandul Dan-Ilie Ciobotea a fost declarat Doctor în teologie ortodoxă, de asemenea, cu calificativul maxim. Cu acest prilej Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae afirma că: „Examenul tezei a dovedit Comisiei de examinare că are în faţa sa un candidat bine pregătit, bine informat şi mai ales pătruns de dorinţa şi râvna de a trăi o viaţă teologică de adâncime duhovnicească.

Nouă asemenea oameni ne trebuie, oameni care să trăiască în învăţătura Bisericii noastre. Spiritualitatea adevărată a preotului aceasta este: să trăiască în aşa fel încât să poată răspunde şi întrebărilor omului de azi, dar să rămână şi preot adevărat. Cu o preoţime fără cultură teologică şi fără trăirea demnităţii şi misiunii sublime a preoţiei, se va ajunge la îndepărtarea poporului credincios de Biserică”.

La 6 august 1987 intră în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria cu numele Daniel, avându-l ca naş de călugărie pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Cleopa Ilie. În ziua de 15 august 1987, cu ocazia hramului Mănăstirii Putna a fost hirotonit ieromonah de către Patriarhul Teoctist . La 16 octombrie 1988, cu prilejul resfinţirii Mănăstirii Sihăstria, Preafericitul Părinte Teoctist i-a acordat rangul de protosinghel, iar mai târziu pe cel de arhimandrit.

A fost numit Consilier patriarhal pentru sectorul „Teologie contemporană şi dialog ecumenic” (1 septembrie 1988–1 martie 1990); în paralel, conferenţind la catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti. În 12 februarie 1990 ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul „Lugojanul”, fiind hirotonit la 4 martie 1990.

La 7 iunie 1990 a fost ales arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al Moldovei şi Bucovinei (instalat, 1 iulie 1990 ). În această slujire a reactivat, chiar din toamna anului 1990, Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, cu mai multe secţii, la care a predat Teologia Dogmatică, începând din 1992 până în 2007. În anii următori a înfiinţat mai multe seminarii teologice liceale: Mănăstirea Agapia (1991), Botoşani (1992), Dorohoi (1993), Iaşi (1995), Piatra Neamţ (1996) şi şcoli teologice sanitare post-liceale la Piatra Neamţ (1993) şi Iaşi (1994); de asemenea a creat mai multe instituţii cu profil cultural, între care: Academia Ortodoxă „Sf. Ioan de la Neamţ” în Mănăstirea Neamţ (1993), Centrul mitropolitan de cercetări T.A.B.O.R. (1994), Centrul cultural-pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” de la Durău (1995), Biblioteca ecumenică „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (1995), Institutul cultural-misionar „Trinitas” (editură, tipografie şi radio) de la Mănăstirea Golia din Iaşi (1997), Centrul de conservare şi restaurare a patrimoniului religios „Resurrectio” (1998), toate înzestrate cu clădiri noi, moderne, cu aparatură corespunzătoare. A îndrumat tipărirea a zeci de lucrări teologice, manuale pentru învăţământul teologic universitar, cărţi de îndrumare pentru credincioşi, vieţi de sfinţi etc.

A dat un nou profil revistei mitropolitane, care apare, din 1990, sub numele Mitropolia Moldovei şi Bucovinei – Teologie şi viaţă, revistă de gândire şi spiritualitate; a iniţiat buletinul oficial Candela Moldovei. S-au înfiinţat noi mănăstiri şi mai ales schituri, pe tot cuprinsul eparhiei, încât astăzi Arhiepiscopia Iaşilor are peste o sută de aşezări monahale, cele mai multe cu biserici şi clădiri noi.

Sub îndrumarea sa s-au zidit şi sfinţit zeci de biserici noi, în Iaşi şi în alte oraşe, dar mai ales în parohii rurale; cele vechi au fost restaurate şi pictate. De asemenea, a înfiinţat la Iaşi mai multe instituţii cu profil social-caritativ, între care: Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Ortodocşi din România (1993), Cabinetul stomatologic „Sf. Pantelimon” Iaşi (1993), Departamentul social-caritativ „Diaconia” (1994), Dispensarul policlinic „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” (1998), Centrul de diagnostic şi tratament „Providenţa” (2000), Centrul de educaţie şi informare medicală „Providenţa II” (2002), Fundaţia „Solidaritate şi speranţă” (2002), Institutul social-caritativ „Diaconia” (2003), cantine pentru săraci la Iaşi, Paşcani, Dorohoi, Hârlău etc. Este un susţinător activ al unor asociaţii creştine ortodoxe: a studenţilor (ASCOR), a tineretului (LTOR), a femeilor (SNFOR), a intelectualilor (FOR) etc.

Implicat în acţiuni liturgice şi pastorale, îndeosebi prin aducerea unor moaşte de sfinţi la Iaşi, mai ales din Grecia; a contribuit direct la canonizarea a 18 sfinţi moldoveni: Sf. Domnitor Ştefan cel Mare, Cuviosul Daniil Sihastrul, Sfinţii mitropoliţi Varlaam şi Dosoftei, o serie de cuvioşi călugări din mănăstirile Moldovei. Prăznuirea Cuvioasei Parascheva, la 14 octombrie, a devenit o adevărată sărbătoare a întregii Moldove, care adună la moaştele ei sute de mii de pelerini. Iniţiator a numeroase simpozioane cu profil teologic şi istoric şi serbări comemorative, unor pelerinaje la Muntele Athos, Grecia, Constantinopol, Ierusalim.

În calitate de mitropolit al Moldovei şi Bucovinei a reprezentat Biserica noastră la zeci de întruniri ecumenice (de pildă, a condus delegaţia română la cea de-a VII-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Canberra, în Australia, 1991), ori a făcut parte din delegaţiile sinodale conduse de patriarhul Teoctist care au vizitat alte Biserici creştine (de pildă, la Ierusalim, în 2000, la Vatican şi în Italia, în 2002); ca membru în Comitetul executiv şi central al Consiliului ecumenic, a participat la diverse sesiuni ale acestora; vicepreşedinte al celei de a XI-a Adunări generale a Conferinţei Bisericilor Europene (Graz, 1997), membru sau preşedinte de onoare a diferite organizaţii nonguvernamentale.

La 12 septembrie 2007, ales Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind întronizat la 30 septembrie 2007.

În această nouă slujire, a iniţiat o serie de acţiuni menite să revi¬goreze viaţa bisericească din toată Patriarhia Română: noul Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române (aprobat de Sf. Sinod la 28 noiembrie 2007), înfiinţarea Centrului de presă BASILICA al Patriarhiei Române („Trinitas TV”, „Radio Trinitas”, Agenţia de ştiri „Basilica”, Ziarul Lumina – primul cotidian creştin din România, cu subredacţiile Lumina de Duminică şi Vestitorul Ortodoxiei – Biroul de Presă al Patriarhiei Române – Foto 11); înfiinţarea Editurilor Basilica și Trinitas ale Patriarhiei Române şi Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei; pregătirea lucrărilor de zidire a noii catedrale patriarhale din Bucureşti („Catedrala mântuirii neamului”); iniţierea următoarelor proiecte editoriale: noua ediţie sinodală a Sfintei Scripturi şi ediţia jubiliară a Liturghierului (2008), o nouă ediție ilustrată iconic a Sfintei Evanghelii; noua ediţie a Filocaliei române (în 12 volume); reînfiinţarea comisiei patristice Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (2008), iniţierea redactării Enciclopediei Ortodoxiei Româneşti; iniţierea unei Istorii a monahismului ortodox român, sub egida Patriarhiei Române şi a Academiei Române ş.a. Profesor la Catedra de Teologie Pastorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Universitatea din Bucureşti (din 2007).

Activitatea sa misionar-pastorală, culturală şi ecumenică a fost apreciată de numeroase instituţii culturale şi de Preşedinţia României, care i-au conferit Ordinul „Serviciul Credincios”, în rang de mare cruce (2000); Ordinul „Steaua României” (2007) ; doctor „honoris causa” al Universităţii catolice „Sacred Heart”, Fairfield, Connecticut – SUA (2003), al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi (2006), al Universităţii „Lucian Blaga” – Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” (29 noiembrie 2008), al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (30 noiembrie 2008), al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (5 decembrie 2008), al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (6 decembrie 2008), al Institutului Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris-Franţa (9 iulie 2009), al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (13 septembrie 2010), al Universităţii din Oradea (18 septembrie 2010), al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (15 octombrie 2010). Membru al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase – Bruxelles (2000); membru de onoare al Academiei Române (19 decembrie 2007).

FUNCŢII ŞI ONORURI:

• 1980-1988 – Lector la Institutul Ecumenic din Bossey, Geneva, şi profesor asociat la Geneva şi Fribourg în Elveţia;
• 1988 (1 septembrie) – Consilier Patriarhal, Director al Sectorului „Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic”;
• 1988 – Conferenţiar la catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar din Bucureşti;
• 1990 (4 martie) – Ales şi hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei;
• 1990 ( 7 iunie) – Ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei;
• Din 1992 – Profesor de Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” – Iaşi;
• Reprezentant al Comisiei Sinodale Naţionale pentru Educaţia Religioasă (Bucureşti);
• Preşedinte al Comisiei Teologice şi Liturgice a Sfântului Sinod al BOR (fostă comisie pentru învăţământ);
• Membru şi membru de onoare al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice (Bucureşti);
• Preşedinte de Onoare al Societăţii „Cultura fără frontiere”, 1990.
• Membru al Comitetului Executiv şi Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Geneva, 1991-1998);
• Membru al Prezidiului şi Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene (din 1990);
• Vicepreşedinte al celei de-a II-a Adunări Generale a Conferinţei Bisericilor Europene (Graz, 1997).
• Member of Honour for the special aid granted to the Cultural Foundation Panellinion, Iaşi, 5 iunie 1999.
• Membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase de la Bruxelles (2000);
• Preşedinte al Fundatiei internaţionale „Omenia”
• Din 2007 – Profesor al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti
• 12 septembrie 2007 – Ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române de către Colegiul Electoral Bisericesc

DISTINCŢII ŞI TITLURI:

• Diploma de Onoare a Societăţii Cultural-Bisericeşti Mitropolitul Silvestru (Cernăuţi 5 februarie 1992);
• Diploma în Relaţii Internaţionale acordată de Institute for International Relations and Intercultural Studies, pentru contribuţia de prim rang la promovarea păcii şi prosperităţii în lume, prin respect frăţesc si dreptate socială (Alabama A&M University, 25 mai 1996).
• Academician al World Peace Academy, ca semn al recunoaşterii contribuţiei sale la idealul comunicării şi angajării ferme în rezolvarea problemelor pe calea negocierii, acordată de International Association of Educators for World Peace, United Nations &UNESCO, 23 iulie 1996.
• Premiul Emanuel Heufeder, Mănăstirea Niederaltaich, Germania, 3 mai 1998.
• Medalia comemorativă 150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu pentru contribuţia deosebită adusă la promovarea operei eminesciene, acordată de Preşedintele României, Emil Constantinescu, 12 ianuarie 2000.
• Ordinul Serviciul Credincios în rang de Mare Cruce acordat de către Preşedintele României, Emil Constantinescu, Bucureşti, 2000.
• Premiul ecumenic al Institutului Sf. Nicolae din Bari, Italia, 26 ianuarie 2002.
• Premiul Pro Humanitate acordat de Fundaţia Europeană pentru Cultură Pro Europa (din Freiburg im Breisgau), Berlin, Germania, 2002.
• Doctor Honoris Causa al Universităţii Catolice Sacred Heart, Fairfield, Connecticut – S.U.A., 2003.
• Senator de onoare al Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi, 2003.
• Cetăţean de onoare al Municipiului Botoşani, 23 aprilie 2003.
• Diploma de Cetăţean de Onoare al Municipiului Lugoj, 24 octombrie 2005.
• Membru de onoare al Colegiului Coriolan Brediceanu Lugoj, 24 octombrie 2005.
• Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte George Enescu din Iaşi – 14 ianuarie 2006.
• Diploma de Membru de onoare al Societăţii de Radiologie şi Imagistică Medicală din România, Iaşi, 28 septembrie 2006.
Medalia de aur şi Diploma aniversară din partea Institutului Român pentru Drep-turile Omului din Bucureşti, Iaşi, 17 iunie 2007.
• Ordinul Naţional Steaua României în Grad de Mare Cruce, Bucureşti, 30 septembrie 2007.
• Membru de onoare al Academiei Române, 19 decembrie 2007.
• Premiul Opera Omnia pentru întreaga activitate ştiinţifică, misionară şi publicistică, acordat cu ocazia celei de a XVI-a ediţii a Târgului de carte Librex , Iaşi, 2008.
• Doctor Honoris Causa al Universităţii Lucian Blaga,sâmbătă, 29 noiembrie 2008,
• Doctor Honoris Causa al Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia,duminică, 30 noiembrie 2008.
• Doctor Honoris Causa al Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, vineri, 5 decembrie 2008.
• Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest Vasile Goldiş din Arad, sâmbătă, 6 decembrie 2008.
• Cetăţean de onoare al oraşului Galaţi, duminică, 3 mai 2009.
• Diploma de Protector al Fundaţiei Pro Oriente, Viena, Biblioteca Naţională a Austriei, Sala de Onoare – Prunksaal, 15 iunie 2009.
• Cetăţena de onoare al Municipilui Timişoara, 4 iulie 2009.
• Cetăţean de onoare al oraşului Târgu Neamţ, 5 iulie 2009.
• Doctor Honoris Causa al Institutului de Teologie Ortodoxă Saint Serge din Paris, 9 iulie 2009.
• Cetăţean de onoare al Municipiului Făgăraş, 17 august, 2009.
• Cetăţean de onoare al Municipiului Bacău, 13 septembrie 2009.
• Cetăţean de onoare al Minicipiului Baia Mare, 12 decembrie 2009.
• Cetăţean de onoare al Judeţului Caraş Severin, 12 septembrie 2010.
• Doctor Honoris Causa al Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa, 13 septembrie 2010
• Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea, 18 septembrie 2010
• Doctor Honoris Causa al Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, 15 octombrie 2010.
• Premiul Ad honorem acordat de Primăria Iaşi, 15 octombrie 2010.
• Cetăţean de Onoare al Oraşului Mizil, 29 mai 2011.

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI CULTURALE:

Fondator de instituţii:

• Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” (Iaşi, 1990);
• Seminarul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” (Agapia, 1991);
• Seminarul Teologic Ortodox (Botoşani, 1992);
• Seminarul Teologic Ortodox (Dorohoi, 1993);
• Şcoala Teologico-Sanitară Post-Liceală (Piatra Neamţ, 1993);
• Academia Laică „Sf. Ioan de la Neamţ” (Mănăstirea Neamţ, 1993);
• Şcoala Teologico-Sanitară Post-Liceală (Iaşi, 1994);
• Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R. (Iaşi, 1994);
• Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastru” (Durău, 1995);
• Biblioteca Ecumenică „Dumitru Stăniloae” (Iaşi, 1995);
• Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile” (Iaşi, 1995);
• Seminarul Teologic Ortodox (Piatra Neamţ, 1996);
• Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae” (Iaşi, 1997;
• Institutul Cultural-Misionar TRINITAS. Editură, tipografie şi staţie de radio (Iaşi, 1997);
• Centrul de Conservare şi Restaurare a Patrimoniului religios „Resurrectio” (Iaşi, 1998);
• Trinitas TV – Post de Televiziune Creştin (Iaşi, 2007).

Bucureşti:

• Centrul de Presa Basilica al Patriarhiei Române ce cuprinde Radio Trinitas, TV Trinitas, Ziarul Lumina, Agenţia de ştiri Basilica şi Biroul de Presă al Patriarhiei Române (Bucureşti, 2007);
• Centrul de Pelerinaj al Patriarhiei Române (Bucureşti, 2008);
• Editurile Basilica şi Trinitas ale Patriarhiei Române (Bucureşti, 2008);
• Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei (Bucureşti, 2008);

Fondator de publicaţii:

• Vestitorul Ortodoxiei, Periodic de informaţie bisericească, teologie şi spiritualitate al Patriarhiei Române (Bucureşti, 1990);
• Teologie şi Viaţă, Revistă de gândire şi spiritualitate – fosta revistă Mitropolia Moldovei şi Sucevei (Iaşi, 1991);
• Candela Moldovei, Buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (Iaşi, 1992);
• Ziarul Lumina, primul cotidian creştin din România (Iaşi, 2005);
• Vestitorul Ortodoxiei, Revistă de informație bisericească a Patriarhiei Române, serie nouă (Bucureşti, 2008);
• Studia Basiliana, colecţie dedicată anului comemorativ-omagial Sfântul Vasile cel Mare şi tuturor Sfinţilor Capadocieni, a Editurii Basilica a Patriarhiei Române.

Iniţiator al unor ample lucrări de cercetare:

• Reînfiinţarea colecţiei Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, în cadrul Editurii Basilica a Patriarhiei Române (Bucureşti, 2009);
• Publicarea primei ediţii a Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti (Bucureşti, 2010)
• Elaborarea lucrării Istoria monahismului ortodox român de la origini până astăzi în colaborare cu Academia Română (2010)

Organizator de simpozioane, colocvii, congrese, expoziţii:

IAŞI

• Prima întâlnire monahală din Arhiepiscopia Iaşilor (5-6 septembrie 1990);
• Simpozion naţional „Sf. Cuvios Paisie de la Neamţ” (Mănăstirea Neamţ, 1994);
• Simpozionul „Armata şi Biserica – instituţii fundamentale ale unităţii şi continuităţii româneşti” (Iaşi, 1996);
• Simpozionul „Dimensiunea dialogului interconfesional” (Durău, 1999);
• Comitetul Central al Conferinţei Bisericilor Europene (Iaşi, 2000);
• Simpozionul internaţional „Iluminism şi isihasm” (Durău, 2001);
• Colocviul ştiinţific jubiliar „Mitropolia Moldovei 600” (Iaşi, 2001);
• Consultarea internaţională „Autoritate şi învăţătură autoritativă” a Comisiei „Credinţă şi Constituţie” – Consiliul Ecumenic al Bisericilor – CEB – Geneva (Durău, 2002);
• Colocviul naţional de presă „Biserica în mass-media şi mass-media în Biserică” (Durău, 2003);
• Simpozionul „Preot Dumitru Stăniloae – teolog al Ortodoxiei ecumenice” (Iaşi, 2003);
• Simpozionul internaţional „Drepturile omului – dimensiune spirituală şi acţiune civică” – Patrimoniul cultural mondial. Drepturi şi responsabilităţi – organizat în colaborare (Iaşi, 3-5 mai 2004);
• Patrimoniul religios al României – permanenţă spirituală europeană. Cursurile de perfecţionare a ghizilor şi muzeografilor din muzeele bisericeşti – organizat în colaborare (Mănăstirea Neamţ, 19-26 septembrie 2004);
• „Dezvoltarea rurală în România – un nou început” – Conferinţa internaţională dedicată agriculturii – organizat în colaborare (Durău, 4-5 octombrie 2004);
• Simpozion interconfesional „Cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu într-o lume schimbătoare” (Iaşi, 6 octombrie 2004);
• Simpozionul naţional „Monumentul, tradiţie în viitor”, ediţia a VI-a (Iaşi, 7-9 octombrie 2004);
• Cea de-a XII-a întrunire a Comisiei mixte de Dialog Ortodox – Luteran (Durău, România, 7-13 octombrie 2004);
• Salonul naţional de carte (Iaşi, 12 octombrie 2004);
• Simpozionul internaţional „Aspecte ale vieţii spirituale în Europa de sud-est din preistorie până în perioada medievală” – organizat în colaborare (Iaşi, 18 octombrie 2004);
• Simpozionul Ecumenic Internaţional „Hristos în mijlocul nostru: valoarea vieţii litur¬gice pentru societatea de astăzi” (Durău, 9-13 mai 2005);
• Simpozion internaţional iudeo-creştin „Viaţa – dar divin şi responsabilitate umană în tradiţiile iudaică şi creştină” (Iaşi, 15-19 mai 2005);
• Simpozionul internaţional „Contacte etnice şi interferenţe culturale la nordul şi vestul Mării Negre de la colonizarea greacă până în zilele noastre” – Aula Academiei Române (Iaşi, 13 iunie 2005);
• Simpozionul „Biserică şi Stat în România şi Europa de Est astăzi” – în colaborare cu Centrul de Studii Postcomuniste „St. Francis Xavier” University din Canada (Iaşi, 5-6 octombrie 2005);
• Expoziţia de fotografie şi icoană „Lumina de la Răsărit” – în colaborare cu Insitutul Polonez din Bucureşti (Iaşi, 19 ianuarie 2007);
• Conferinţa anuală a Academiei Internaţionale de Genealogie „O istorie familială peste frontiere” – în colaborare cu mai multe instituţii (Iaşi, 9-13 mai, 2007);
• Simpozionul „Dialogul dintre teologie şi filosofie” – în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor (Durău, 15-16 mai, 2007);
• Simpozionul „Drepturile omului. Dimensiune spirituală şi acţiune civică” (Iaşi, 15-17 iunie 2007).
• Conferinţa „Agricultura ecologică, o alternativă sfântă şi salvatoare” (Iaşi, 4 mai 2007);
• Seminarul „Probleme actuale privind conservarea şi reabilitarea clădirilor cu valoare istorică” (Iaşi, 18 mai 2007);
• Simpozionul „Drepturile omului. Dimensiune spirituală şi acţiune civică” (Iaşi, 15-17 iunie 2007);

BUCUREŞTI

• Simpozionul „Semnificaţia Războiului de Independenţă din 1877 pentru popoarele ortodoxe din Balcani”, Bucureşti, sala Conventus a Palatului Patriarhiei (21 octombrie 2008);
• Simpozionul „Sfântul Apostol Pavel, autor de scrieri biblice citite în Sfânta Liturghie”, Bucureşti, Aula Magna-Teoctist Patriarhul (23 octombrie 2008);
• Expoziţia „Biblia şi Liturghia”, Palatul Patriarhiei, Sala Europa Christiana (28 Octombrie 2008);
• Simpozionul „Violenţa în familie şi consecinţele ei sociale” în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Palatul Patriarhiei (11-12 decembrie 2008);
• Simpozion tematic consultativ „Noua Catedrală Patriarhală – Catedrala Mântuirii Neamului: arhitectură, structură, utilitate cultuală şi culturală”, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” (Bucureşti, 15 decembrie, 2008);
• Simpozionul Internaţional „Demnitate şi justiţie pentru toţi” Palatul Patriarhiei sâmbătă (13 decembrie 2008);
• Simpozionul aniversar „Întâlnire în lumina Învierii” desfăşurat cu ocazia implinirii a 10 ani de la vizita Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea în România”, Palatul Patriarhiei (Bucureşti, 7 mai 2009);
• A III-a ediţie a Simpozionului „Dialogul dintre teologie şi filosofie” cu tema „Semnificaţia universului şi valoarea vieţii umane – o cale necesară de a înţelege viaţa” (Bucureşti, 14-15 mai 2009);
• Consultaţia cu tema „Asistenţa social la nivel local” – în colaborare cu Consiliul Mondial al Bisericii (Bucureşti, 18 mai 2009);
• Al II-lea Simpozion tematic consultativ „Noua Catedrală Patriarhală – Catedrala Mântuirii Neamului : arhitectură, structură, utilitate cultuală şi culturală”, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” (Bucureşti, 26 iunie 2009);
• Al II-lea Congresul naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov (1-3 septembrie 2009);
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Creştinismul românesc şi organizarea bisericească în sec. XIII-XIV”, Aşezământul Sf. Pantelimon din Staţiunea Lacu Sărat, judeţul Brăila (28-29 septembrie 2009);
• Congresul Internaţional de Teologie dedicat Sfântului Vasile cel Mare, Bucureşti, Palatul Patriarhiei (1-4 noiembrie 2009);
• Conferinţa Internaţională pentru promovarea dialogului în domeniul incluziunii sociale (Bucureşti, 17-18 noiembrie 2009);
• Simpozion de prezentare a principiilor de proiectare a noii Catedrale patriarhale, Bucureşti, Palatul Patriarhiei – Aula Magna „Teoctist Patriarhul” (9-10 decembrie 2009);
• Al III-lea Congresul naţional „Hristos împărtăşit copiilor” (2 septembrie 2010);
• A IV-a ediţie a Congresului Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, Sala „Conventus” a Palatului Patriarhiei (27-28 septembrie 2010);
• Conferinţa cu tema „Platforma globală pentru reflecţie teologică 2010. Unitate şi misiune astăzi: mărturii şi opinii venite de la cei marginalizaţi”, organizată la Palatul Patriarhiei în colaborare cu Consiliul Mondial al Bisericilor (6 octombrie 2010).

Iniţiator, sprijinitor şi coordonator de programe sociale, culturale şi educative:

Iaşi

• Consolidarea şi restaurarea Catedralei Mitropolitane din Iaşi iniţiată în 1995;
• Înscrierea oraşului Iaşi în programul internaţional de pelerinaj „Pilgrim 2000”, alături de alte oraşe din Europa (2000);
• Excursie de studii în Grecia efectuată de către un grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (2001);
• Pelerinaj de studii la Constantinopol şi în Asia Mică, efectuat de către un grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (2003);
• Pelerinaj la Muntele Athos al unui grup de călugări de la Mănăstirea Sihăstria şi de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi;
• Patrimoniul religios al României – permanenţă spirituală. Cursuri de perfecţionare a ghizilor şi muzeografilor din muzeele bisericeşti, Mănăstirea Neamţ (19-26 septembrie 2004);
• Cursuri de limba engleză eclezială la Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae” – Iaşi;
• Program de Dezvoltare şi Finanţare Rurală, Iaşi (2005);
• Pelerinaj în Ţara Sfântă şi Egipt al unui grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (februarie 2006);
• „Hristos împărtăşit copiilor” – proiect catehetic internaţional în parteneriat cu organizaţia World Vision (2006);
• Cursul de pregătire a personalului din muzeele religioase din România, în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Cultelor, Iaşi (19 iunie-1 iulie 2006);
• Constituirea Consiliului misionar Consultativ al Arhiepiscopiei Iaşilor – Centrul Eparhial Iaşi (17 iunie 2006);
• „Pentru îmbelşugarea roadelor pământului”. Programe în agricultură şi silvicultură, pentru dezvoltarea şi susţinerea activităţii economice din cadrul mănăstirilor, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Mănăstirea Bistriţa (23 iunie 2006);
• Curs de pregătire a preoţilor pentru accesarea de fonduri europene, în colaborare cu Centrul Regional de Dezvoltare Rurală – Iaşi (2-6 octombrie 2006);
• Excursie de studii în Egipt şi Iordania efectuată de către un grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (februarie 2007);
• Protocol de cooperare al BOR cu Guvernul României, în domeniul incluziunii sociale, în special pentru ajutorarea persoanelor defavorizate (2 octombrie 2007).

Bucureşti

• Concurs coral „Tineri lăudaţi pe Domnul!” pentru formaţiile corale ale seminariilor şi facultăţilor teologice ortodoxe din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei (2008);
• Proiectul naţional „Hristos împărtăşit copiilor”- program de cateheză a copiilor în fiecare parohie (2008);
• Procesiune cu icoane de Duminica Ortodoxiei (2009);
• Proiectul socio-educaţional „Alege şcoala”, cu scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar, în colaborare cu World Vision;
• Proiectul „Intreprinderi sociale pentru integrarea socială a foştilor deţinuţi”, în colaborare cu Federaţia Filantropia şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
• Proiectul „Integrare pe piaţa muncii pentru persoanele traficate”;
• Lansarea primei Enciclopedii a Ortodoxiei Româneşti, 9 februarie 2010;
• Protocol privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi Primăria Sectorului 2 din Municipiul Bucureşti, privind construcţia de biserici, restaurarea unor lăcaşe de cult precum şi desfăşurarea unor activităţi sociale (16 iunie 2010);
• Program social şi pastoral în vremuri de criză economică (7 iulie 2010);
• Măsuri de sprijinire a familiilor preoţilor din parohiile sărace (7 iulie 2010);
• Proiectul „Reţea teritorială de furnizori creştini de servicii sociale – parteneri strategici în domeniul incluziunii sociale”, colaborare cu Federaţia Filantropia şi Organizaţia Internaţională pentru Caritate Creştin Ortodoxă-IOCC;
• Proiectul socio-educaţional „Alege şcoala”, extins la nivel naţional cu scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar, în colaborare cu World Vision (1 septembrie 2010);
• Proiectul „Împreună pentru servicii sociale mai bune” de către Federaţia Filantropia şi IOCC (10 noiembrie 2010).

ACTIVITĂŢI SOCIAL-CARITATIVE

Fondator de instituţii:

În calitate de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei

• Cabinetul stomatologic „St. Pantelimon”, Iaşi (1993);
• Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Ortodocşi din România, Iaşi (1993);
• Departamentul socio-caritativ „Diaconia”, Iaşi (1994);
• Cantine pentru săraci la Iaşi, Paşcani, Dorohoi, Hârlău (1993-1995);
• Asociaţia creştină „Pelerinul”, Iaşi (1996);
• Dispensar policlinic „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, Iaşi (1998);
• Centrul de diagnostic şi tratament „Providenţa”, Iaşi (2000);
• Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”, Iaşi (2002);
• Centrul de educaţie şi informare medicală „Providenţa II”, Iaşi (2002);
• Institutul social-caritativ „Diaconia”, Iaşi (2003);
• Centrul Social-Cultural „Sfântul Paisie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ (2004);
• Centrul Social-Cultural „Sf. Ilie”, Mănăstirea Miclăuşeni (2005);

În calitate de Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

• Centrul de studii biblice şi pelerinaje „Sf. Ioan Iacob” din cadrul Aşezământului Românesc de la Ierihon;
• Central „Sf. Dionise Exiguul” din Calabria, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei;
• Centrul de Studii Ortodoxe „Dumitru Stăniloae” (Teologie, Spiritualitate, Cultură) la Paris, în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de la Paris (în cadrul Reprezentanţei Patriarhiei Române la Bruxelles);
• Centrul Pastoral-Misionar şi de asistenţă socială „Gyula”, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria;
• Centrul socio-medical „Sf. Spiridon-Vechi”, Bucureşti, 16 mai 2009;
• Proiectul socio-educaţional „Alege şcoala”, cu scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar (20 iunie 2009);
• Centrul social-pastoral „Sfânta Maria” Techerghiol;
• Baza de odihnă şi tratament balnear „Sf. Pantelimon” Techirghiol;
• Centrul de Pelerinaj „Sf. Ap. Pavel”;
• Agenţia de Turism „Pelerinul”;
• Agenţia de Turism „Basilica Travel”.

Susţinător activ al:

• Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR);
• Frăţiei Ortodoxe Române (FOR);
• Societăţii (Naţionale) Ortodoxe a Femeilor din România (SNFOR) în prezent (SFOR);
• Ligii Tineretului Ortodox Român (LTOR).

ACTIVITĂŢI LITURGICE ŞI MISIONARE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

I.

a) Aducerea moaştelor unor sfinţi şi a unor relicve sfinte la Iaşi şi în eparhiile sufragane ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

• 1992 – fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se păstrează la Mănăstirea Xiropotamu din Muntele Athos (Grecia);
• 1996 – moaştele Sfântului Apostol Andrei, Patras (Grecia);
• 2000 – moaştele Sf. M. Mc. Gheorghe, Livadia (Grecia);
• – moaştele Sf. Ierarh Vasile cel Mare şi Sf. Grigorie Teologul, Bucureşti;
• 2001 – Brâul Maicii Domnului, Volos (Grecia);
• 2002 – moaştele Sf. Ioan Casian, Marsilia (Franţa);
• 2003 – moaştele Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Tesalonic;
• 2004 – fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se păstrează la Mănăstirea Panaghia Soumela, Veria (Grecia);
• 2005 – moaştele Sf. Apostol Pavel, Veria;
• 2006 – moaştele Sf. Nectarie din Eghina (Grecia);
• 2007 – moaştele Sf. Ioan Gură de Aur, Meteora (Grecia).

b) Aducerea moaştelor unor sfinţi la Bucureşti şi în eparhiile sufragane ale Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei

• 2008 – a reluat tradiţia Pelerinajului de Florii, în marile oraşe din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştiului (Foto 16);
• – moaştele Sf. Apostol Pavel, Veria (Grecia);
• – moaştele Sf. Sofronie, Patriarhul Constantinopolului;
• 2009 – moaştele Sf. Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei ;
• – moaştele Sf. Grigorie de Nyssa;
• – moaştele Sf. Grigorie de Nazianz, Viena (Austria);
• 2010 – fragment din lemnul Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos – Drama (Grecia).

II.

• 2007 – A pus piatra de temelie pentru Catedrala Mântuirii Neamului, cu hramurile Sf. Ap. Andrei şi Înălţarea Domnului;
• 2007-2008 – Restaurarea Catedralei Patriarhale;
• 2009 – Ridicarea unor episcopii la rangul de arhiepiscopie;
• 2009 – Înfiinţarea episcopiei Devei şi Hunedoarei, cu reşedinţa în municipiul Deva şi cu jurisdicţia în judeţul Hunedoara.

III.

• Programul Nici un sat fără biserică şi casă parohială;
• A înfiinţat peste 300 de parohii, 40 de mănăstiri şi schituri, 5 protopopiate şi a iniţiat şi susţinut construirea a peste 250 biserici noi.

IV. Vizite irenice, pastorale si canonice

• Vizită canonică în Arhiepiscopia Albei Iulia (29 noiembrie-1 decembrie 2008);
• Vizita canonică în Episcopia Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei (4-6 decembrie 2008);
• Vizite pastorale în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor (26 aprilie, 29 iunie 2009);
• Vizită irenică la Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, Turcia (27 mai-2 iunie, 2009);
• Vizită pastorală la Salzburg şi Viena, Austria (12-16 iunie 2009);
• Vizită canonică în Arhiepiscopia Timişoarei (3-6 iulie, 2009);
• Vizita canonică la Paris, Franţa (9-17 iulie, 2009);
• Vizită canonică în Arhiepiscopia Tomisului (20 iulie 2009);
• Vizita canonică în Mitropolia Ardealului (17-24 august, 2009);
• Vizită canonică în Arhiepiscopia Sibiului (16-21 august 2009);
• Vizită canonică în Episcopia Covasnei şi Harghitei (22-23 august 2009);
• Vizita canonică în Arhiepiscopia Iaşilor (7-12 septembrie 2009)
• Vizită canonică în Episcopia Romanului şi Bacăului (12-13 septembrie 2009);
• Vizita canonică în Mitropolia Munteniei şi Dobrogei (26-28 septembrie 2009);
• Vizită canonică în Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei (8 noiembrie 2009);
• Vizită canonică în Arhiepiscopia Râmnicului (13-15 noiembrie 2009);
• Vizită canonică în Arhiepiscopia Sibiului (28-29 noiembrie 2009);
• Vizită canonică în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului (11-13 decembrie 2009);
• Vizită canonică în Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei (16-21 aprilie 2010);
• Vizită canonică în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei (17-20 septembrie 2010);
• Vizita canonică în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (13-17 octombrie 2010);
• Vizită canonică în Arhiepiscopia Râmnicului (12-14 noiembrie 2010);
• Vizită canonică în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale, Franţa (9-13 aprilie 2011)
• Vizită oficială la Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg (11-13 aprilie 2011
• Vizită canonică în Arhiepiscopia Vadului, Felecului şi Clujului (4-5 iunie 2011).

2. Aniversări şi comemorări în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

• 1992 – Proclamarea canonizării Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi, Sf. Cuv. Daniil Sihastrul de la Voroneţ, Sf. Cuv. Teodora de la Sihla, Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ, Sf. Cuv. Antipa Atonitul de la Calapodeşti;
• 1992 – 350 de ani de la Sinodul de la Iaşi (1642);
• 1997 – Jubileul Mănăstirii Neamţ – 500 de ani de la sfinţirea bisericii „Înălţarea Domnului” (Moment UNESCO);
• 2000 – Jubileu – 2000 de ani de creştinism (Pelerinaj internaţional la Iaşi);
• – Jubileul Mănăstirii Bistriţa – 600 de ani de existenţă;
• 2001 – Colocviul „600 de ani de la recunoaşterea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei de către Patriarhia Ecumenică” în 1401;
• – 360 de ani de la aducerea la Iaşi a moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva;
• 2002 – Colocviul „360 de ani de la Sinodul de la Iaşi (1642)”;
• – Proclamarea canonizării Sf. Ierarh Petru Movilă;
• 2003 – Momentul aniversar „1690 de ani de la Edictul de la Milan (313)”;
• – Colocviul „280 de ani de la trecerea la cele veşnice a Voievodului Dimitrie Cantemir”;
• – 100 de ani de la naşterea şi 10 ani de la trecerea la cele veşnice a Pr. prof. Dumitru Stăniloae;
• 2004 – 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare;
• 2005 – Proclamarea canonizării Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei;
• – Proclamarea canonizării Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona;
• 2007 – Proclamarea canonizării Mitropolitului Varlaam al Moldovei.

3. Aniversări si comemorări în Patriarhia Română

2008

• Proclamarea canonizării Cuvioşilor Dionisie Exiguul, Voievodului Neagoe Basarab al Ţării Româneşti şi Mitropolitul Iachint de Vicina;
• Proclamarea Anului Sfintei Scripturi şi a Sfintei Liturghii;
• 130 de ani de la Războiul de independenţă (1877-1878);
• Proclamarea canonizării a 9 sfinţi nemţeni: Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi, Rafael şi Partenie de la Agapia Veche, Iosif şi Chiriac de la Bisericani, Chiriac de la Tazlău, Iosif de la Văratec;
• Înscrierea în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie al III-lea, patriarhul Constantinopolului.

2009

• Proclamarea „Anului comemorativ-omagial al Părinţilor capadocieni: Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379) şi a Sfântului Grigorie de Nazianz († 389). Vizită frăţească la Patriarhia Ecumenică şi în Capadocia – Turcia (27 mai-2 iunie);
• Proclamarea „Duminicii Părinţilor şi Copiilor”, în prima duminică după 1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului;
• 150 de ani de la Unirea Principatelor, împreună cu Preşedinţia României şi Academia Română;
• trecerea în rândul sfinţilor a martirilor năsăudeni Atanasie Todoran, Vasile din Zagra, Grigorie din Telciu şi Vasile din Mocod;
• Proclamarea locală a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab, a Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti şi a Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel;
• Duminica migranţilor români, sărbătorită la 15 august, începând cu anul 2009.

2010

• Proclamarea Anului Omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei Româneşti: 1685 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325-2010); 125 de ani de la Recunoaşterea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885-2010);
• Proclamarea Canonizării Cuviosului Ioanichie cel Nou de la Muscel-Argeş;
• Aniversarea a 85 de ani de la ridicarea la Rangul de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române, 4 februarie 2010;

2011

Proclamarea Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română
Proclamarea canonizării Cuviosului Irodion, duhovnicul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica – 1 mai 2011, la Mănăstirea Lainici

2012

Proclamarea Anului omagial al Sfântului maslu şi al îngrijirii bolnavilor.

PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE, CONGRESE ŞI CONFERINŢE

• Al III-lea Congres Ortodox al Europei Occidentale, Amiens (Franţa), 1977;
• Întrunirea Comisiei „Credinţă şi Constituţie” a Consiliului Ecumenic al Bisericii (C.E.B.), consacrată problemei Filioque, Klingenthal-Strasbourg (Franţa), 1978;
• Seminarul Studenţilor Creştini, Bossey (Elveţia), 1980;
• Conferinţele internaţionale organizate de secţia „Biserică şi Societate” a C.E.B., cu tema „Credinţa, ştiinţa şi viitorul”.
• Wellesley College, 1980;
• Massachusetts Institute of Tehnology, Cambridge (S.U.A.), 1980;
• Conferinţa din cadrul Întrunirii Ecumenice de la Academia Catolică din Freiburg im Bresgau (R.F.G.), 1981;
• A II-a Conferinţă pregătitoare a Sfântului şi Marelui Sinod Panortodox, Chambésy (Elveţia), 1982;
• A IV-a Adunare Generală a C.E.B., Vancouver (Canada), 1983;
• Congresul „La Fraternité Orthodoxe”, Paris (Franţa), 1988;
• Conferinţă la Institutul Teologic „St. Serge” din Paris (Franţa), 1988;
• Seminar ecumenic ţinut la Facultăţile de Teologie evanghelice Matanza şi Santiago de Cuba (Cuba), 1988;
• Simpozionul organizat de Seminarul „St. Vladimir” din New York, la aniversarea a 50 de ani de existenţă (S.U.A.), 1988;
• Conferinţa „Semnificaţia şi importanţa icoanei în Ortodoxie”, Göteborg (Suedia), 1988;
• Reuniunea Comitetului Executiv (C.E.) al C.E.B., Geneva (Elveţia), 1989;
• Vizita la Patriarhia Moscovei, împreună cu un grup de profesori de la Bossey/Geneva (Elveţia), 1989;
• Lucrările Comisiei Programului pentru educaţie teologică a C.E.B., Djakarta (Indonezia), 1989;
• Consultaţia pentru învăţământul teologic ecumenic, New York (S.U.A.), 1989;
• Conferinţă la Biblioteca română din New York, unde a prezentat ediţia jubiliară a Bibliei de la Bucureşti, 1688-1988 şi cea a Noului Testament de la Belgrad (1648-1988), (S.U.A.), 1989;
• Consultaţie interortodoxă a C.E.B., Academia Ortodoxă, Creta (Grecia), 1989;
• Reuniunea Comisiei „Credinţă şi Constituţie”, Paris (Franţa), 1989;
• A XXX-a Aniversare a Institutului Ecumenic Catolic al Universităţii din Münster (R.F.G.), 1990;
• Simpozionul „Spaţiul eclesial ca loc interior şi expresie a tradiţiei”, Brăila, 6-7 octombrie 1990;
• Al IV-lea Festival Internaţional „Syndesmos” al Tineretului Ortodox, Macri (Grecia), 1991;
• A VII-a Adunare a C.E.B. de la Canberra (Australia), 1991;
• Întrunirea Întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe Române de la Constantinopol (Turcia), 1992;
• Seminarul ortodox internaţional „Teologie şi spiritualitate ortodoxă”, Iaşi (România), 1992;
• Comisiile de lucru ale C.E.B., Evian (Franţa), 1992;
• Reuniunea Comisiei „Credinţă şi Constituţie” a C.E.B., Boston (S.U.A.), 1992;
• Conferinţa Internaţională a rectorilor, organizată de UNESCO, Sinaia (România), 1992;
• Întrunirea Grupului de lucru al C.E.B. de la Strasbourg (Franţa), 1993;
• Al VIII-lea Congres al Ortodoxiei Occidentale, Blanchenberge (Belgia), 1993;
• Consiliul General al Bisericii, Geneva (Elveţia), 1993;
• Simpozion Internaţional „Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ, 1994;
• Lucrările Comitetului Central al C.E.B., Johannesburg (Africa de Sud), 1994;
• Conferinţa „Conducerea religioasă în societatea laică”, Ierusalim (Israel), 1994;
• Întrunirea ecumenică a C.E.B., Iaşi (România), 1994;
• Seminarul Internaţional „Tineretul Ortodox şi Ecologia”, Academia ortodoxă „Sfântul Ioan de la Neamţ” (România), 1994;
• Seminarul Internaţional „Spiritualitate pentru timpurile noastre”, Iaşi (România), 1994;
• Şedinţa C.E. al C.E.B., Bucureşti (România), 1994;
• Lucrările Grupului pregătitor pentru cea de a II-a reuniune ecumenică europeană, Geneva (Elveţia), 1994;
• Lucrările Grupului pregătitor pentru cea de a II-a reuniune a Bisericilor europene de la Graz, Geneva (Elveţia), 1995;
• Conferinţa pregătitoare pentru a II-a întâlnire a Bisericilor europene, Assisi (Italia), 1995;
• Întâlnirea Întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe cu prilejul împlinirii a 1900 de ani de la scrierea Apocalipsei a Sf. Ioan Evanghelistul, Patmos (Grecia), 1995;
• Comitetul pregătitor pentru a II-a Adunare Ecumenică Europeană, Graz (Austria), 1995;
• Întâlnirea Comitetului pregătitor pentru a II-a Adunare Ecumenică Europeană, St. Gallen (Elveţia), 1996;
• Adunarea Creştină Europeană de la Graz (Austria), 1997;
• Lucrările C.E. al C.E.B., Geneva (Elveţia), 1997;
• Lucrările Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene (C.C. al C.B.E.) Nyborg (Danemarca), 1998;
• Seminarul „Mişcarea ecumenică în secolul XX. Rolul teologiei în concepţia şi viaţa ecu-menică din România”, Iaşi (România), 1998;
• Simpozion Internaţional privind problema purcederii Duhului Sfânt, Viena (Austria) – 1998;
• Întâlnire inter-ortodoxă, Damasc (Siria), 1998;
• Sinod panortodox (Bulgaria), 1998;
• Întrunirea Internaţională „Oameni şi Religii”, Bucureşti (România), 1998;
• Simpozionul „Dimensiunea dialogului interconfesional”, Durău (România), 1999;
• Întâlnirea Prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene, Barcelona (Spania), 1999;
• Întrunirea Comitetului comun al C.C.E.E. – C.B.E., Praga, 2000;
• Congres Internaţional (Germania), 2000;
• Întrunirea C.C. al C.B.E., Iaşi (România), 2000;
• Întâlnirea Ecumenică a Bisericilor Europei, Strasbourg (Franţa), 2001;
• Simpozion Internaţional „Iluminism şi Isihasm”, Durău (România), 2001;
• Simpozion Internaţional „Ştiinţă şi Religie – antagonism sau complementaritate?”, Bucureşti (România), 2001;
• Simpozion Internaţional „Comunităţile Religioase şi Uniunea Europeană”, Bruxelles (Belgia), 2001;
• Colocviul ştiinţific jubiliar „Mitropolia Moldovei 600”, Iaşi (România), 2001;
• Congresul Internaţional „Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin”, Bucureşti (România), 2001;
• „Lumânări de Înviere”, conferinţă despre frescele moldave, susţinută la expoziţia organizată la Padova (Italia), 2001;
• Întrunirea Comitetului comun al C.C.E.E. al C.B.E., Porto (Portugalia), 2001;
• Conferinţa Bisericilor Europene (C.B.E.), Geneva (Elveţia), 2001;
• Simpozionul „Ştiinţă şi Religie” (Academia Română), Bucureşti (România), 2001;
• Conferinţa Internaţională „Bisericile şi valorile euro-atlantice”, Bucureşti, 2002;
• Consultarea Internaţională „Autoritate şi învăţătură autoritativă”, organizată de C.E.B., Durău, 2002;
• Colocviul Internaţional „A fi episcop astăzi, demnitatea şi dificultatea unei misiuni”, Durău, 2002;
• Congresul omagial de patrologie „Pr. prof. dr. Ioan G. Coman”, Bucureşti, 2002;
• Congresul Internaţional „Biserica şi Bioetica”, Chambésy, Geneva, Elveţia, 2002;
• Lucrările Prezidiului C.B.E., Atena, Grecia, 2003;
• A 12-a Adunare a Conferinţei Bisericilor Europene, Trondheim, Norvegia, 2003;
• Colocviul naţional de presă „Biserica în mass-media şi mass-media în Biserică”, Durău, 2003;
• Simpozion de oncologie, Freiburg, Germania, 2003;
• Congresul Naţional al Facultăţilor de Teologie din România, ediţia I, Durău, 2003;
• Simpozionul „Părintele Dumitru Stăniloae – teolog al Ortodoxiei ecumenice”, Iaşi, 2003;
• Colocviul Internaţional Ecumenic „Biserică şi Societate”, Mănăstirea din Praglia, Padova, Italia, 2003;
• Congresul Internaţional de Teologie „Acad. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae – 100 de ani de la naştere”, Bucureşti, 2003;
• Conferinţa Internaţională „Învăţătura ortodoxă despre Biserică”, Moscova, 2003;
• Întrunirea Comitetului mixt KEK (CCE) în Opole, Polonia, 2004;
• Simpozionul „Ştefan cel Mare şi Sfânt – 500”, Vaslui, 10 ianuarie, 2004;
• Simpozionul internaţional „Drepturile omului – dimensiune spirituală şi acţiune civică” – Patrimoniul cultural mondial. Drepturi şi responsabilităţi (organizat în colaborare), Iaşi, 3-5 mai 2004;
• Conferinţa „Viaţa în plinătatea sa”, Consiliul Internaţional al Organizaţiei World Vision, Bucureşti, 22-26 august, 2004;
• Colocviul ştiinţific internaţional „Ştefan cel Mare, principe al Moldovei şi Europa timpului său”, Roma, 28 septembrie, 2004;
• Simpozionul ştiinţific „Ştefan cel Mare şi Sfânt – 500”, Academia de Romania, Roma (Italia), 28 septembrie, 2004;
• Expoziţie de documente istorice cu tema: „Ştefan cel Mare – puncte între Orient şi Occi¬dent” – Muzeul Vaticanului, 28-30 septembrie, 2004;
• „Dezvoltarea rurală în România – un nou început” – Conferinţa internaţională dedicată agriculturii, Durău, 4-5 octombrie 2004;
• Comisia internaţională mixtă de dialog ortodox-luteran, Durău, 8 octombrie 2004;
• Salonul naţional de carte, Iaşi, 12 octombrie 2004;
• Simpozionul internaţional „Aspecte ale vieţii spirituale în Europa de sud-est din preistorie până în perioada medievală”, Iaşi, 18 octombrie 2004;
• Şedinţa anuală de lucru a Comitetului unit KEK/CCEE, din Europa, Chartres (Franţa), 3-5 februarie, 2005;
• Conferinţa „Péché et culpabilité dans une perspective orthodoxe”, Centrul Universitar Mediteranean, Nice (Franţa), 10 martie, 2005;
• Funeraliile Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, Roma, 6-8 aprilie 2005;
• Simpozionul Ecumenic Internaţional „Hristos în mijlocul nostru: valoarea vieţii liturgice pentru societatea de astăzi”, Durău, 9 – 13 mai 2005;
• Simpozion internaţional iudeo-creştin „Viaţa – dar divin şi responsabilitate umană în tradiţiile iudaică şi creştină”, Iaşi, 15-19 mai 2005;
• Conferinţa „Biserica Ortodoxă şi noua Europă” – Prejudecăţi şi realizări, experienţă ecu¬menică şi perspective, Universitatea Marc Block din Strasbourg (Franţa), 27 mai 2005;
• Simpozionul internaţional „Contacte etnice şi interferenţe culturale la nordul şi vestul Mării Negre de la colonizarea greacă până în zilele noastre”, Aula Academiei Române, Iaşi, 13 iunie 2005;
• Întrunirea Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene – Aghios Nikolaos (Creta), 3-11 iunie 2005;
• „Biserica şi societatea după Sfântul Apostol Pavel”, ediţia a XI-a a Congresului Ştiinţific Internaţional „Pavlia” – Veria, Grecia, 26-30 iunie 2005;
• Simpozionul „Libertatea religioasă în context românesc şi european”, organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Asociaţia Conştiinţă şi Libertate, Bucureşti, 12-13 septembrie 2005;
• Congresul „Europa dialogului” sau „Cum să fii creştin într-o Europă pluralistă?”, Gniezno (Polonia), 18 septembrie 2005;
• Prima etapă a celei de a III-a Adunări Ecumenice Europene – Roma (Italia), 24-27 ianuarie 2006;
• Lucrările Comitetului Comun CCEE – KEK, Roma (Italia), 27-28 ianuarie 2006;
• A II-a Consultaţie a Facultăţilor de Teologie din Europa, cu tema „The Challenges of Theology in a Pluralistic Europe” (Provocări ale teologiei într-o Europă pluralistă), Graz (Austria), Centrul pentru Educaţie Mariatrost, 6-9 iulie 2006;
• Conferinţa Pastoral-Misionară „Biserica Ortodoxă Română şi integrarea europeană. Exigenţe, probleme şi perspective”, Iaşi, 21-24 august 2006;
• Pactul teritorial pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială în Regiunea Nord-Est, Piatra Neamţ, 19 septembrie 2006;
• Al XVI-lea Congres Naţional al Societăţii de Radiologie şi Imagistică Medicală din România şi al VI-lea Congres Francofon de Imagistică Medicală al Ţărilor Europei Cen¬trale şi de Est – Iaşi, 28-30 septembrie 2006;
• A treia etapă pregătitoare a celei de a III-a Adunări Ecumenice Europene, Wittenberg (Germania), 15-18 februarie 2007;
• Conferinţa „Agricultura ecologică, o alternativă sfântă şi salvatoare”, Iaşi, 4 mai 2007;
• Simpozionul „Dialogul dintre teologie şi filosofie”, Durău, 15-16 mai, 2007;
• Seminarul „Probleme actuale privind conservarea şi reabilitarea clădirilor cu valoare istorică”, Iaşi, 18 mai 2007;
• Simpozionul „Drepturile omului. Dimensiune spirituală şi acţiune civică”, Iaşi, 15-17 iunie 2007;
• Sesiunea stiinţifică a Academiei Române cu tema „Bicentenarul – Mitropolit Andrei Şaguna”, Bucureşti.