Pachetul de memorare (85-87)

Pagina 85-86:

Desinențele de medio-pasiv [în limba latină]: (o)-r (I sg), -ris (II sg), -tur (III sg)/ -mur (I pl), -mini (II pl), -ntur (III pl).

*

SMT pentru Indicativ:

viitor I: -b(i)-

prezent: ø

imperfect: -ba-

viitor II: -eri-

perfect: S1

m.m.c.p. : -era-

*

SMT pentru Conjunctiv:

viitor I: X

prezent: -a(e)

imperfect: -re-

viitor II: X

perfect: -eri

m.m.c.p. : -isse

*

SMT = sufixele temporal-modale = care indică timpul și modul acțiunii.

*

Despre înșiruirile supra:

ø = indicativ prezent, imperativ prezent, indicativ perfect;

-a/e = conjunctiv prezent;

-ba = indicativ imperfect;

-bi = viitor I (conj. I și a II-a) / ě (I sg) nediferit de VT pentru cong. a III-a și a IV-a;

-era- = indicativ m.m.c.p.;

-eri- =  indicativ viitor II și conj. perfect;

-(i) re- = conj. imperfect și infinitiv prezent;

-(r)i= infinitiv prezent pasiv (fără VT);

-isse = conj. m.m.c.p. și infinitiv perfect;

-to = imperativ viitor și participiul perfect;

-nt = participiul prezent.

-tur = participiul viitor activ

-nd = gerundiv și gerunziu.

*

Pagina 86-87:

Gerundivul și participiul viitor activ utilizează după sufixul specific cele trei terminații ale adjectivului: -us, -a, -um și se declină ca un adj. cu 3 term.

*

Participiul prezent cu sufix -nt: după decl. a III-a consonantică (imparisilabică la sg. și parisilabică la pl.).

*

Gerundivul are valoare de participiu viitor pasiv.

*

Participiile și gerundivul au valoare adjectivală.

*

Supinul are valoare de substantiv verbal de declinarea a IV-a, și prezintă numai formele de D., Ac. și Abl. sg.

*

Gerunziul are valoare de substantiv verbal, defectiv de plural, de declinarea a II-a neutră și nu are N. și V.

*

Activul de flexiune sintetică = contopire de morfeme = R + VT + S1 + S2 + D. Se folosește și la medio-pasiv pentru durativ: prezent, imperfect, viitor I.

Pentru medio-pasivul pentru finit se folosește flexiunea analitică = alăturarea a două părți de vorbire distincte = verbul auxiliaer sum, esse, fui (a fi; care e în același gen, nr. și caz cu subiectul) + participiul perfect, la următoarele tipuri:

1. auxiliar la prezent →perfectul pasiv;

2. auxiliar la imperfect → m.m.c.p. pasiv;

3. auxiliar la viitor I → viitor II pasiv (indiferent de mod).

*

Pagina 87:

De la morfemele auxiliarului aflăm: diateza, modul, timpul, nr., pers.

De la terminația participiului perfect obținem: gen, nr., cazul subiectului implicat în acțiune.

*

Alte conjugări de tip analitic:

1. bazată pe participiul viitor activ în tur: -us, -a, -um; -i, -ae, -a [persoana are intenția sau e gata să înceapă acțiunea] + auxiliarul sum, esse, fui la timpurile și la modurile dorite.

Ex: lauda+tur+ us, a, um  sum = am de gând (sunt gata) să laud.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.