Evanghelia după Matei (cap. 20)

Evanghelia după

Matei

*

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Traducerea noastră s-a făcut din limba greacă veche, conform: The Greek New Testament (GNT), ed. Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger and Allen Wikgren, Ed. Münster/Westphalia, 1966, inclusă în ediția electronică BibleWorks v. 6.

***

Capitolul 20

1. „Căci Împărăția Cerurilor este asemenea unui om, stăpân de casă [icodespoti], care a ieșit dis-de-dimineață să plătească/ să tocmească lucrători întru via lui.

2. Și învoindu-se cu lucrătorii pentru un dinarion pe zi i-a trimis pe ei întru via lui.

3. Și ieșind pe la ceasul al treilea a văzut pe alții care stăteau în piață fără lucru/ fără rost/ degeaba [argus].

4. Și a spus acelora: «Mergeți și voi întru vie și ce este drept [dicheon] vă voi da vouă!».

5. Și ei s-au dus. [Și] iarăși, ieșind pe la al șaselea și pe la al nouălea ceas a făcut asemenea.

6. Și ieșind pe la al unsprezecelea a găsit pe alții care stăteau și le-a spus lor: «De ce ați stat aici toată ziua fără lucru/ degeba?».

7. [Și] îi spun lui: «Fiindcă nimeni nu ne-a plătit/ tocmit». [Iar el] le spune lor: «Mergeți și voi întru vie [și ceea ce este drept veți lua/ primi[1]]!».

8. Dar făcându-se târziu, stăpânul viei a spus administratorului [to epitropo][2]/ ispravnicului[3]/ îngrijitorului[4] său: «Cheamă lucrătorii și dă-le lor plata începând de la ultimii [și] până la primii!».

9. Și au venit cei din ceasul al unsprezecelea [și] le-a dat la fiecare câte un dinarion.

10. Și au venit primii gândind că vor primi mai mult! Și au primit și ei câte un dinarion.

11. Iar după ce au luat [plata], au murmurat [egonghizon][5] împotriva stăpânului casei

12. [și] au spus: «Aceștia, ultimii, au făcut un ceas, și i-ai făcut pe ei egali nouă[6], care am purtat/ îndurat greutatea/ povara zilei [to varos tis imeras][7] și arșița[8]/ zăduful[9] [ton cafsona]».

13. Iar [el] a răspuns unuia dintre ei, spunând: «Prietene, nu îți fac nedreptate! Nu te-ai învoit cu mine[10] un dinarion?

14. Ia-l pe al tău și pleacă! Iar eu vreau să dau celui din urmă ca și ție!

15. [Sau] nu mi se cuvine să fac ce vreau cu ale mele? Sau ochiul tău este viclean/ rău fiindcă eu sunt bun?».

16. Astfel vor fi cei din urmă primii și cei dintâi ultimii. [Fiindcă sunt mulți chemați (i checlimeni), dar puțini aleși (i eclecti)[11]]”.

17. Și urcând Iisus întru Ierusalime a luat cu Sine pe [cei] doisprezece [Ucenici] și în/ pe cale le-a spus lor:

18. „Iată, ne urcăm întru Ierusalime, și Fiul omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor, și-L vor judeca pe El spre moarte![12]

19. Și Îl vor da pe El pe mâna păgânilor întru batjocură, [ca] să-L biciuiască și să-L răstignească, însă a treia zi va învia”.

20.  Atunci a venit la El mama fiilor lui Zevedeos, [împreună] cu fiii ei, închinându-se [Lui] și cerând ceva de la El.

21. Iar [El] i-a zis ei: „Ce vrei?”. [Și] a spus ea: „Spune ca să șadă acești doi fii ai mei, unul de-a dreapta Ta și altul de-a stânga Ta întru Împărăția Ta!”.

22. Și a răspuns Iisus [și] a spus: „Nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl beau Eu [și să vă botezați cu botezul cu care Mă botez Eu[13]]?”. I-au spus Lui: „Putem”.

23. Și [Iisus] a spus lor: „Paharul Meu veți bea [și cu botezul cu care Eu Mă botez vă veți boteza[14]]! Dar a sta de-a dreapta Mea și de-a stânga Mea [aceasta] nu este al Meu a da, ci [sunt ale celor] cărora s-au pregătit de [către] Tatăl Meu”.

24. Și auzind cei zece s-au mâniat/ supărat/ indignat pe cei doi frați.

25. Dar Iisus i-a chemat la Sine pe ei [și] a spus: „Cunoașteți că arhonții/ stăpânitorii neamurilor [i arhontes ton etnon] domnesc peste ele și cei mari [i megali] le stăpânesc pe ele.

26. Nu astfel va fi între voi, ci cel care vrea între voi să fie mare va fi slujitorul [diaconos] vostru,

27. și care vrea între voi să fie întâiul/ primul [protos][15] va fi slujitorul [dulos] vostru!

28. După cum Fiul omului nu a venit [pentru] a fi slujit ci [pentru] a sluji și [pentru] a-Și da sufletul Lui răscumpărare [litron] pentru mulți”.

29. Și plecând ei din Ieriho [Ieriho][16], I-a urmat Lui mulțime multă [de oameni].

30. Și, iată!, doi orbi, care ședeau lângă drum, auzind că trece Iisus [pe acolo], au strigat, spunând: „Miluiește-ne pe noi, [Doamne], Fiul lui David!”.

31. Dar mulțimea îi certa pe ei ca să tacă! Dar ei strigau și mai tare, spunând: „Miluiește-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David!”.

32. Și Iisus a stat[17], i-a chemat pe ei și a spus: „Ce vreți să vă fac vouă?”.

33. [Și] i-au spus Lui: „Doamne, ca să fie deschiși[18] ochii noștri!”.

34. Și făcându-I-se milă [de ei], Iisus S-a atins de ochii lor, și îndată au văzut și I-au urmat Lui.


[1] Fragmentul dintre paranteze nu există în GNT ci l-am tradus din MGK. Însă el e prezent în ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], BOR 1914, 1939, 1988, 2001, TNT, SCR („che o ean i dicheon lipseste”), SRV, NKJ, LUV („en wat recht is zal u geworden”). Nu se regăsește nici în VUL, BNT, RVA, NJB, NAU, NAB.

[2] De unde avem epitrop în limba română (de la epitropos), care înseamnă administrator al averii Bisericii.

[3] În ed. Biblia 1688 și BOR 1914.

[4] În ed. BOR 1939, 1988 și 2001.

[5] În ed. Biblia 1688: „răpștiră [murmurară/ cârtiră] spre domnul casei”. Aceeași formulare găsim și în ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998]. În ed. BOR 1914 se schimbă doar timpul verbului: „răpșteau împotriva stăpânului casei”. În ed. BOR 1939, 1988 și 2001: „cârteau”. Însă verbul grecesc luat în cauză poate fi tradus în multe feluri: au bodogănit, au bombănit, au cârcotit, s-au plâns, s-au văietat, au protestat în șoaptă, au clevetit, au bârfit…

[6] La plată.

[7] În ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], BOR 1914, 1939 și 1988: „greutatea zilei”. În ed. BOR 2001: „greul zilei”.

[8] În ed. BOR 1939, 1988 și 2001.

[9] În ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998] și BOR 1914.

[10] Pentru plată.

[11] Fragment inexistent în GNT și pe care l-am tradus din MGK. El există și în VUL („multi sunt enim vocati pauci autem electi”), în ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], BOR 1914, 1939, 1988, 2001, GBV 2001, CNS, DBY, GNV, KJG, KJV („for many be called, but few chosen”), RST („ибо много званых, а мало избранных”), R60 („porque muchos son llamados, mas pocos escogidos”) dar nu există în WHO, BNT, IEP, NAB.

[12] Îl vor condamna la moarte.

[13] Fragmentul dintre paranteze l-am tradus din MGK. El nu apare în GNT, VUL, BNT, DRA, ESV, GBV 2001, dar apare în ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], BOR 1914, 1939, 1988, 2001, SCR („che to baptisma o Ego baptizome baptistine;”), PNT („and to be baptized with the baptisme that I am baptized with?”), NKJ, R60 („y ser bautizados con el bautismo con que Yo soy bautizado?”).

[14] Din nou: un text tradus din MGK și inexistent în GNT. El există în ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], BOR 1914, 1939, 1988, 2001, TNT, WEB, PNT, ACF dar nu și în RVA, NJB, NLT, BNT, BGT, BFC, ASV, ARA.

[15] În compoziție cu acest cuvânt avem în titulatura bisericească: protosul slujbei, protosinghel, protoiereu, protopsalt…

[16] În ed. BOR 1988 și 2001: Ierihon.

[17] S-a oprit din mers ca să le asculte dorința.

[18] Să ni se deschidă/ să ni se redea puterea de a vedea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *