Teologie pentru azi

O platformă ortodoxă pentru o reală postmodernitate

kayseri evden eve nakliyat eşya depolama kayseri eşya depolama kayseri kiralık asansör

Zi: 30 iulie 2011 Page 1 of 2

Wilhelm Niesel, The Theology of Calvin

[item image]

Read Online(~268 pg)
PDF(12.4 M)
EPUB(~268 pg)
Kindle(~268 pg)
Daisy(~268 pg)
Full Text(509.8 K)
DjVu(9.5 M)

All Files: HTTP

Scrisă sub forma unei Dogmatici.

St. Nicétas Stéthatos, Vie de St. Syméon le Nouveau Théologien

În col. Orientalia Christiana, vol. 12, în format PDF, 177 pagini, aici.

Ioan Piuariu-Molnar, Retorica (Buda, 1798)

Citibilă online, aici.

În românește, în grafie chirilică, 326 pagini.

Geoffrey D. Dunn, Tertullian's Adversus Iudaeos. A Rhetorical Analysis

Editată în 2008 la Ed. The Catholic University of America Press.

În format PDF, 225 p.

O puteți downloada de aici.

Daniel Vighi, Tentația Orientului. Studii de imagologie

Ed. Paralela 45, Pitești, 1998, în format PDF, 101 pagini, aici.

Oferită spre download chiar de autor.

Colecția sa de carte din Scribd.

Noul Testament (ed. Pesta 1873)

Ediție neoprotestantă, în format PDF, 251 p.

O puteți downloada de aici.

Evanghelia după Matei (cap. 21)

Evanghelia după

Matei

*

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Traducerea noastră s-a făcut din limba greacă veche, conform: The Greek New Testament (GNT), ed. Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger and Allen Wikgren, Ed. Münster/Westphalia, 1966, inclusă în ediția electronică BibleWorks v. 6.

***

Capitolul 21


1. Iar când s-au apropiat de Ierusalime și au intrat întru Vitfaghi/ Bitfaghi [Bitfaghi][1], întru Muntele Măslinilor [Oros ton eleon], atunci Iisus a trimis pe doi Ucenici

2. spunându-le lor: „Mergeți întru satul dinaintea voastră, și îndată veți găsi o asină legată și un mânz cu ea! Dezlegați-o [și] aduceți-o la Mine!

3. Și dacă cineva vă va zice ceva, spuneți că: «Domnul are nevoie de ele[2]!». Și îndată le va trimite pe ele”.

4. Iar aceasta s-a făcut ca să se împlinească ce s-a spus prin Profetul, care spune:

5. „Spuneți fiicei Sionului: «Iată, Împăratul tău vine la tine blând și stând pe asină și pe mânz, pe fiul celei de sub jug!»”[3].

6. Și au mers Ucenicii și au făcut după cum le-a poruncit lor Iisus,

7. au luat asina și mânzul, și și-au pus peste ele[4] veșmintele, și El a stat peste ele[5].

8. Iar mulțime multă [de oameni] își întindeau/ așterneau veșmintele lor în cale, iar alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau în cale[6].

9. Iar mulțimile care mergeau înaintea Lui și cele care Îi urmau, strigau spunând: „Osanna [Osanna][7], fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului! Osanna întru înălțimi/ cei de sus [en tis ipsistis][8]!”.

10. Și intrând ei în Ierusalime, toată cetatea s-a zguduit/ cutremurat[9], spunând: „Cine este Acesta?”.

11. Iar mulțimile spuneau: „Acesta este Profetul Iisus, Cel din Nazaretul Galileei”.

12. Și a intrat Iisus întru templu și a scos pe toți cei care vindeau și cumpărau în templu, și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei,

13. și a spus lor: „S-a scris [în Scriptură]: «Casa Mea va fi chemată casă a rugăciunii [icos prosefhis], dar voi o faceți pe ea peșteră a tâlharilor [spileon liston]».

14. Și au venit la El orbi și șchiopi în templu, și i-a vindecat pe ei.

15. Și văzând arhiereii și cărturarii minunile pe care [Iisus] le făcea și pe copiii care strigau în templu și spuneau: „Osanna, fiul lui David!”, s-au mâniat/ indignat

16. și I-au spus Lui: „Auzi ce spun aceștia?[10]”. Iar Iisus le-a spus lor: „Da! [Însă] nu ați citit niciodată că: «Din gura pruncilor și a celor care sug[11] Ți-ai pregătit laudă?[12]».

17. Și lăsându-i pe ei a ieșit afară din cetate, întru Bitania[13] și Și-a petrecut noaptea acolo.

18. Iar dimineața devreme, întorcându-Se întru cetate, [Iisus] a flămânzit.

19. Și a văzut un smochin lângă cale, [S-a dus] la el și  nu a găsit în el decât numai frunze, și a spus lui: „Să nu mai iasă fruct din tine în veac”. Și smochinul s-a uscat imediat.

20. Și Ucenicii văzând [aceasta] s-au minunat [și] au spus: „Cum s-a uscat smochinul de îndată?”.

21. Și a răspuns Iisus [și] le-a spus lor: „Adevărat vă spun vouă, dacă aveți credință și nu vă îndoiți[14], veți face nu numai [cele care s-au făcut] cu smochinul, ci și muntelui acestuia veți spune: «Ridică-te și aruncă-te întru mare!» [și] se va face [aceasta]!

22. Și toate câte veți cere în rugăciune crezând[15], veți primi”.

23. Și a intrat El în templu, [și] s-au apropiat de El, Care învăța, arhiereii și bătrânii poporului, care au spus: „Cu ce putere [exusia] faci acestea? Și cine Ți-a dat puterea aceasta?”.

24. Și a răspuns Iisus [și] a spus lor: „Vă voi întreba și Eu pe voi un cuvânt[16], pe care dacă mi-l veți spune Mie și Eu vă voi spune vouă cu ce putere fac acestea!

25. Botezul lui Ioannis de unde a fost? Din cer sau de la oameni?”. Iar ei cugetau în sinea lor, spunând: „Dacă spunem: «Din cer, ne va spune: Atunci de ce nu ați crezut lui?».

26. Iar dacă spunem: «De la oameni», ne temem de mulțime, căci toți îl au pe Ioannis ca Profet”.

27. Și I-au răspuns lui Iisus, spunându-I: „Nu cunoaștem”.  [Atunci] și El le-a spus lor: „Nici Eu nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea.

28. Dar ce vi se pare[17] vouă [despre aceasta]? Un om avea doi fii. Și mergând la primul i-a spus: «Fiule, mergi astăzi [și] lucrează în via [mea[18]]!».

29. Iar el răspunzând a spus: «Nu vreau!», iar mai apoi i-a părut rău [și] s-a dus.

30. Și mergând la al doilea, i-a spus asemenea. Și i-a răspuns [acesta și] i-a spus: «Eu [mă duc], stăpâne!», și nu s-a dus.

31. Care dintre cei doi au făcut voia tatălui [lor]?”. [Și] I-au spus [Lui]: „Primul”. [Iar] Iisus le-a spus lor: „Adevărat vă spun vouă că vameșii și prostituatele/ desfrânatele merg înaintea voastră întru Împărăția lui Dumnezeu.

32. Căci a venit Ioannis către voi în calea dreptății [odo dicheosinis], și nu ați crezut lui, iar vameșii și prostituatele au crezut lui[19]! Iar voi ați văzut[20] și nu v-a părut rău după [aceea], crezând lui.

33. Ascultați o altă parabolă! Era un om[21], stăpân de casă [icodespotis], care a sădit vie și a împrejmuit-o pe ea cu gard și a săpat în ea lin [linon][22]/ teasc, și a clădit turn și a tocmit lucrători/ podgoreni/ viticultori [gheorghis] pentru ea și a plecat.

34. Iar când s-a apropiat vremea roadelor [o cheros ton carpon], a trimis pe slujitorii lui către lucrători [pentru] a lua roadele lui.

35. Și lucrătorii luându-i pe slujitorii lui pe unul l-au bătut, iar pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre.

36. Din nou a trimis alți slujitori, mai mulți [decât] cei dintâi, și le-au făcut și lor asemenea[23].

37. Iar, în cele din urmă, l-a trimis către ei pe fiul lui, spunând: «Se vor rușina de fiul meu».

38. Dar lucrătorii văzându-l pe fiul [lui], au spus în sinea lor: «Acesta este moștenitorul! Veniți să îl omorâm și să avem noi moștenirea lui»,

39. și luându-l pe el l-au scos afară din vie și l-au omorât[24].

40. Astfel, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători?”.

41. [Și] i-au răspuns Lui: „Pe cei răi cu rău îi va pierde pe ei și via o va tocmi altor lucrători, care îi vor da lui roadele la timpul lor”.

42. Și Iisus a spus lor: „Niciodată nu ați citit în Scripturi [tes Grafes]: «Piatra, pe care au respins-o/ au aruncat-o[25] [apedochimasan]/ nu au băgat-o în seamă[26] ziditorii, aceasta s-a făcut/ a ajuns întru capul unghiului [chefalin gonias][27]! De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este în ochii noștri[28]»?.

43. De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi Împărăția lui Dumnezeu și [ea] va fi dată neamului aceluia [care] face roadele ei.

44. Și cel care cade pe piatra aceasta se va sfărâma! Iar peste acela peste care [ea] va cădea îl va zdrobi/ strivi pe el”.

45. Și ascultând arhiereii și fariseii parabolele Lui au cunoscut că despre ei spune!

46. Și căutând a-L prinde pe El s-au temut de mulțimi, fiindcă Îl aveau pe El întru Profet[29].


[1] În ed. Biblia 1688: Visfaghi. În ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998]: Betfaghiia. În ed. BOR 1914: Vithfaghi. În ed. BOR 1939, 1988 și 2001: Betfaghe.

[2] De asină/ măgăriță și de mânzul ei.

[3] Profeția mesianică de la Zah. 9, 9. În LXX avem următorul text la Zah. 9, 9: „Bucură-te foarte fiica Sionului, strigă fiica Ierusalimului, iată, Împăratul tău vine la tine drept [dicheos] și El mântuiește, blând și stând pe cea de sub jug și pe mânzul cel tânăr!”.

[4] Peste cele două animale.

[5] Peste veșmintele Sfinților Apostoli așezate peste cele două animale.

[6] De aici avem în evlavia bisericească folosirea de ramuri la Florii și la Rusalii cât și așternerea veșmintelor și a diverse obiecte pe jos, la vohodul mare al Sfintei Liturghii, pentru ca preoții să pășească peste ele.

[7] Transliterarea grecească a expresiei aramaice: Mântuiește-ne pe noi!

[8] Mântuiește-ne pe noi și ne fă părtași de Sfinții și de Îngerii Tăi din ceruri!

[9] Cutremurul interior al oamenilor din Ierusalim, care îi auzeau pe alții ca ei recunoscându-L drept Mesia pe Domnul.

[10] Cu sensul: „Cum suporți să se spună o astfel de blasfemie cu adresă la Tine?”.

[11] Care sunt alăptați la sân.

[12] Profeția mesianică de la Ps. 8, 3.

[13] Transliterare a N. sg.: Bitania.

[14] Nu ezitați.

[15] În rugăciunea născută din credința în Dumnezeu.

[16] Vă voi întreba cu privire la o problemă.

[17] Ce gândiți voi cu privire la…

[18] În MGK…și lipsește în GNT. Însă pronumele posesiv apare în ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], ed. BOR 1914, 1939, 1988, 2001, GBV 2001, VUL, DBY, SRV, TNT, VUO dar nu și în BNT, FBJ, TIS, S17, TOB, WHO.

[19] Au crezut în cele propovăduite de către el.

[20] Ceea ce a spus și a făcut Sfântul Ioan Botezătorul.

[21] În MGK apare și pronumele nehotărât „oarecare”, existând astfel sintagma „un om oarecare”, care e prezentă și în ed. BOR 1988.

[22] Jgheabul în care se strivesc strugurii pentru a se face must.

[23] Au fost și ei chinuiți sau omorâți ca și primii.

[24] Domnul vorbindu-le, în mod parabolic, despre ceea ce aveau să-i facă Lui.

[25] În ed. BOR 1939.

[26] În ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998] și BOR 1914. În ed. 1988 și 2001: au nesocotit-o.

[27] Piatra fundamentală, cea din colț.

[28] Profeția mesianică de la Ps. 117, 22-23.

[29] Fiindcă Îl socoteau/ Îl cinsteau/ Îl ascultau pe El ca pe un Profet al lui Dumnezeu.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

ücretsiz porno