Evanghelia după Matei (cap. 21)

Evanghelia după

Matei

*

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Traducerea noastră s-a făcut din limba greacă veche, conform: The Greek New Testament (GNT), ed. Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger and Allen Wikgren, Ed. Münster/Westphalia, 1966, inclusă în ediția electronică BibleWorks v. 6.

***

Capitolul 21


1. Iar când s-au apropiat de Ierusalime și au intrat întru Vitfaghi/ Bitfaghi [Bitfaghi][1], întru Muntele Măslinilor [Oros ton eleon], atunci Iisus a trimis pe doi Ucenici

2. spunându-le lor: „Mergeți întru satul dinaintea voastră, și îndată veți găsi o asină legată și un mânz cu ea! Dezlegați-o [și] aduceți-o la Mine!

3. Și dacă cineva vă va zice ceva, spuneți că: «Domnul are nevoie de ele[2]!». Și îndată le va trimite pe ele”.

4. Iar aceasta s-a făcut ca să se împlinească ce s-a spus prin Profetul, care spune:

5. „Spuneți fiicei Sionului: «Iată, Împăratul tău vine la tine blând și stând pe asină și pe mânz, pe fiul celei de sub jug!»”[3].

6. Și au mers Ucenicii și au făcut după cum le-a poruncit lor Iisus,

7. au luat asina și mânzul, și și-au pus peste ele[4] veșmintele, și El a stat peste ele[5].

8. Iar mulțime multă [de oameni] își întindeau/ așterneau veșmintele lor în cale, iar alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau în cale[6].

9. Iar mulțimile care mergeau înaintea Lui și cele care Îi urmau, strigau spunând: „Osanna [Osanna][7], fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului! Osanna întru înălțimi/ cei de sus [en tis ipsistis][8]!”.

10. Și intrând ei în Ierusalime, toată cetatea s-a zguduit/ cutremurat[9], spunând: „Cine este Acesta?”.

11. Iar mulțimile spuneau: „Acesta este Profetul Iisus, Cel din Nazaretul Galileei”.

12. Și a intrat Iisus întru templu și a scos pe toți cei care vindeau și cumpărau în templu, și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei,

13. și a spus lor: „S-a scris [în Scriptură]: «Casa Mea va fi chemată casă a rugăciunii [icos prosefhis], dar voi o faceți pe ea peșteră a tâlharilor [spileon liston]».

14. Și au venit la El orbi și șchiopi în templu, și i-a vindecat pe ei.

15. Și văzând arhiereii și cărturarii minunile pe care [Iisus] le făcea și pe copiii care strigau în templu și spuneau: „Osanna, fiul lui David!”, s-au mâniat/ indignat

16. și I-au spus Lui: „Auzi ce spun aceștia?[10]”. Iar Iisus le-a spus lor: „Da! [Însă] nu ați citit niciodată că: «Din gura pruncilor și a celor care sug[11] Ți-ai pregătit laudă?[12]».

17. Și lăsându-i pe ei a ieșit afară din cetate, întru Bitania[13] și Și-a petrecut noaptea acolo.

18. Iar dimineața devreme, întorcându-Se întru cetate, [Iisus] a flămânzit.

19. Și a văzut un smochin lângă cale, [S-a dus] la el și  nu a găsit în el decât numai frunze, și a spus lui: „Să nu mai iasă fruct din tine în veac”. Și smochinul s-a uscat imediat.

20. Și Ucenicii văzând [aceasta] s-au minunat [și] au spus: „Cum s-a uscat smochinul de îndată?”.

21. Și a răspuns Iisus [și] le-a spus lor: „Adevărat vă spun vouă, dacă aveți credință și nu vă îndoiți[14], veți face nu numai [cele care s-au făcut] cu smochinul, ci și muntelui acestuia veți spune: «Ridică-te și aruncă-te întru mare!» [și] se va face [aceasta]!

22. Și toate câte veți cere în rugăciune crezând[15], veți primi”.

23. Și a intrat El în templu, [și] s-au apropiat de El, Care învăța, arhiereii și bătrânii poporului, care au spus: „Cu ce putere [exusia] faci acestea? Și cine Ți-a dat puterea aceasta?”.

24. Și a răspuns Iisus [și] a spus lor: „Vă voi întreba și Eu pe voi un cuvânt[16], pe care dacă mi-l veți spune Mie și Eu vă voi spune vouă cu ce putere fac acestea!

25. Botezul lui Ioannis de unde a fost? Din cer sau de la oameni?”. Iar ei cugetau în sinea lor, spunând: „Dacă spunem: «Din cer, ne va spune: Atunci de ce nu ați crezut lui?».

26. Iar dacă spunem: «De la oameni», ne temem de mulțime, căci toți îl au pe Ioannis ca Profet”.

27. Și I-au răspuns lui Iisus, spunându-I: „Nu cunoaștem”.  [Atunci] și El le-a spus lor: „Nici Eu nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea.

28. Dar ce vi se pare[17] vouă [despre aceasta]? Un om avea doi fii. Și mergând la primul i-a spus: «Fiule, mergi astăzi [și] lucrează în via [mea[18]]!».

29. Iar el răspunzând a spus: «Nu vreau!», iar mai apoi i-a părut rău [și] s-a dus.

30. Și mergând la al doilea, i-a spus asemenea. Și i-a răspuns [acesta și] i-a spus: «Eu [mă duc], stăpâne!», și nu s-a dus.

31. Care dintre cei doi au făcut voia tatălui [lor]?”. [Și] I-au spus [Lui]: „Primul”. [Iar] Iisus le-a spus lor: „Adevărat vă spun vouă că vameșii și prostituatele/ desfrânatele merg înaintea voastră întru Împărăția lui Dumnezeu.

32. Căci a venit Ioannis către voi în calea dreptății [odo dicheosinis], și nu ați crezut lui, iar vameșii și prostituatele au crezut lui[19]! Iar voi ați văzut[20] și nu v-a părut rău după [aceea], crezând lui.

33. Ascultați o altă parabolă! Era un om[21], stăpân de casă [icodespotis], care a sădit vie și a împrejmuit-o pe ea cu gard și a săpat în ea lin [linon][22]/ teasc, și a clădit turn și a tocmit lucrători/ podgoreni/ viticultori [gheorghis] pentru ea și a plecat.

34. Iar când s-a apropiat vremea roadelor [o cheros ton carpon], a trimis pe slujitorii lui către lucrători [pentru] a lua roadele lui.

35. Și lucrătorii luându-i pe slujitorii lui pe unul l-au bătut, iar pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre.

36. Din nou a trimis alți slujitori, mai mulți [decât] cei dintâi, și le-au făcut și lor asemenea[23].

37. Iar, în cele din urmă, l-a trimis către ei pe fiul lui, spunând: «Se vor rușina de fiul meu».

38. Dar lucrătorii văzându-l pe fiul [lui], au spus în sinea lor: «Acesta este moștenitorul! Veniți să îl omorâm și să avem noi moștenirea lui»,

39. și luându-l pe el l-au scos afară din vie și l-au omorât[24].

40. Astfel, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători?”.

41. [Și] i-au răspuns Lui: „Pe cei răi cu rău îi va pierde pe ei și via o va tocmi altor lucrători, care îi vor da lui roadele la timpul lor”.

42. Și Iisus a spus lor: „Niciodată nu ați citit în Scripturi [tes Grafes]: «Piatra, pe care au respins-o/ au aruncat-o[25] [apedochimasan]/ nu au băgat-o în seamă[26] ziditorii, aceasta s-a făcut/ a ajuns întru capul unghiului [chefalin gonias][27]! De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este în ochii noștri[28]»?.

43. De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi Împărăția lui Dumnezeu și [ea] va fi dată neamului aceluia [care] face roadele ei.

44. Și cel care cade pe piatra aceasta se va sfărâma! Iar peste acela peste care [ea] va cădea îl va zdrobi/ strivi pe el”.

45. Și ascultând arhiereii și fariseii parabolele Lui au cunoscut că despre ei spune!

46. Și căutând a-L prinde pe El s-au temut de mulțimi, fiindcă Îl aveau pe El întru Profet[29].


[1] În ed. Biblia 1688: Visfaghi. În ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998]: Betfaghiia. În ed. BOR 1914: Vithfaghi. În ed. BOR 1939, 1988 și 2001: Betfaghe.

[2] De asină/ măgăriță și de mânzul ei.

[3] Profeția mesianică de la Zah. 9, 9. În LXX avem următorul text la Zah. 9, 9: „Bucură-te foarte fiica Sionului, strigă fiica Ierusalimului, iată, Împăratul tău vine la tine drept [dicheos] și El mântuiește, blând și stând pe cea de sub jug și pe mânzul cel tânăr!”.

[4] Peste cele două animale.

[5] Peste veșmintele Sfinților Apostoli așezate peste cele două animale.

[6] De aici avem în evlavia bisericească folosirea de ramuri la Florii și la Rusalii cât și așternerea veșmintelor și a diverse obiecte pe jos, la vohodul mare al Sfintei Liturghii, pentru ca preoții să pășească peste ele.

[7] Transliterarea grecească a expresiei aramaice: Mântuiește-ne pe noi!

[8] Mântuiește-ne pe noi și ne fă părtași de Sfinții și de Îngerii Tăi din ceruri!

[9] Cutremurul interior al oamenilor din Ierusalim, care îi auzeau pe alții ca ei recunoscându-L drept Mesia pe Domnul.

[10] Cu sensul: „Cum suporți să se spună o astfel de blasfemie cu adresă la Tine?”.

[11] Care sunt alăptați la sân.

[12] Profeția mesianică de la Ps. 8, 3.

[13] Transliterare a N. sg.: Bitania.

[14] Nu ezitați.

[15] În rugăciunea născută din credința în Dumnezeu.

[16] Vă voi întreba cu privire la o problemă.

[17] Ce gândiți voi cu privire la…

[18] În MGK…și lipsește în GNT. Însă pronumele posesiv apare în ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], ed. BOR 1914, 1939, 1988, 2001, GBV 2001, VUL, DBY, SRV, TNT, VUO dar nu și în BNT, FBJ, TIS, S17, TOB, WHO.

[19] Au crezut în cele propovăduite de către el.

[20] Ceea ce a spus și a făcut Sfântul Ioan Botezătorul.

[21] În MGK apare și pronumele nehotărât „oarecare”, existând astfel sintagma „un om oarecare”, care e prezentă și în ed. BOR 1988.

[22] Jgheabul în care se strivesc strugurii pentru a se face must.

[23] Au fost și ei chinuiți sau omorâți ca și primii.

[24] Domnul vorbindu-le, în mod parabolic, despre ceea ce aveau să-i facă Lui.

[25] În ed. BOR 1939.

[26] În ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998] și BOR 1914. În ed. 1988 și 2001: au nesocotit-o.

[27] Piatra fundamentală, cea din colț.

[28] Profeția mesianică de la Ps. 117, 22-23.

[29] Fiindcă Îl socoteau/ Îl cinsteau/ Îl ascultau pe El ca pe un Profet al lui Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.