Evanghelia după Matei (cap. 24)

Evanghelia după

Matei

*

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Traducerea noastră s-a făcut din limba greacă veche, conform: The Greek New Testament (GNT), ed. Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger and Allen Wikgren, Ed. Münster/Westphalia, 1966, inclusă în ediția electronică BibleWorks v. 6.

***

Capitolul 24


1. Și Iisus a ieșit din templu [și] s-a dus, și s-au apropiat Ucenicii Lui [pentru] a-I arăta Lui zidirile templului.

2. Iar [Iisus] răspunzând a spus lor: „Nu vedeți [voi] acestea toate? Adevărat vă spun vouă, aici nu va fi lăsată/ îngăduită/ iertată piatră pe piatră, care să nu fie distrusă”.

3. Și șezând El pe Muntele Măslinilor, au venit la El Ucenicii, deoparte, [și] au spus: „Spune-ne nouă, când vor fi acestea și care este semnul venirii [Tale][1] și al plinirii/ sfârșitului veacurilor?”.

4. Și Iisus a răspuns [și] a spus lor: „Vedeți să nu vă rătăcească/ înșele/ amăgească [planisi] cineva pe voi!

5. Căci mulți vor veni în numele Meu, spunând: «Eu sunt Hristos!», și pe mulți îi vor rătăci/ înșela/ amăgi.

6. Și veți auzi de războaie și de vești ale războaielor! Vedeți că nu [trebuie] să vă necăjiți/ temeți/ înspăimântați [mi troiste] [de acestea]! Căci [acestea] trebuie să fie, dar încă nu este sfârșitul [to telos].

7. Căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și vor fi [vremuri] de foamete [limi][2] [și ciume][3] și cutremure pe alocuri![4]

8. Dar toate acestea sunt începutul durerilor/ al suferințelor [arhi odinon].

9. Atunci vă vor da pe voi întru necazuri și vă vor ucide pe voi, și veți fi urâți de toate neamurile pentru[5] numele Meu.

10. Și atunci mulți se vor scandaliza/ se vor sminti și se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții!

11. Și mulți profeți falși/ mincinoși [psefdoprofite] se vor scula[6] și îi vor rătăci pe mulți!

12. Iar din cauza înmulțirii fărădelegilor, se va răci dragostea [psighisete i agapi] multora.

13. Dar cel [care] va îndura/ răbda/ suporta/ suferi [o ipominas] [până] întru sfârșit [telos][7], acela se va mântui.

14. Și această Evanghelie[8] a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea [locuită] [ti icumeni], întru mărturie la toate neamurile, și atunci va veni sfârșitul [to telos].

15. De aceea, când veți vedea rușinea/ urâciunea/ scârba/ monstruozitatea pustiirii/ a părăsirii/ a singurătății   [to vdeligma tis erimoseos], care s-a spus prin Profetul Daniil [Daniil tu Profitu][9], stând în locul cel sfânt – cel care citește să înțeleagă! –,

16. atunci cei din Iudea [ti Iudea] să fugă întru munți,

17. cel de pe casă[10] să nu coboare ca să ia din casă pe ale lui,

18. și cel din țarină să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia veșmântul lui.

19. Și, vai, de cele care au luat în pântec[11] și de cele care alăptează în zilele acelea!

20. Și rugați-vă ca să nu fie fuga/ pribegia/ refugierea voastră [i foghi imon] iarna și nici sâmbăta.

21. Căci va fi atunci necaz/ supărare/ strâmtorare mare [tlipsis megali], care nu a mai fost de la începutul lumii [și] până acum, și nici nu va mai fi.

22. Și dacă nu s-ar fi scurtat acele zile, nu s-ar fi mântuit tot trupul! Dar pentru cei aleși vor fi scurtate zilele acelea[12].

23. Atunci, dacă cineva vă spune vouă: «Iată, aici e Mesia!» sau: «Acolo [este]!», să nu credeți!

24. Căci se vor scula hristoși falși/ mincinoși [pseufdohristi] și profeți falși/ mincinoși [psefdoprofite] și vor da[13] semne mari și minuni care să rătăcească/ să amăgească, dacă se poate, și pe cei aleși.

25. Iată, vă vestesc vouă de mai înainte [proirica]!

26. Astfel, dacă vă spun vouă: «Iată, este[14] în pustie!», să nu ieșiți[15]! [Iar dacă vă spun]: «Iată, este în cămări!», să nu credeți!

27. Căci precum fulgerul iese de la răsărit și luminează/ se arată până la apus, astfel va fi venirea [i parusia] Fiului omului!

28. Căci unde este trupul cel mort [to ptoma]/ stârvul, acolo se vor aduna [și] vulturii.

29. Și îndată după necazul/ durerea/ strâmtorarea acelor zile soarele se va întuneca, și luna nu își va mai da lumina ei, și stelele vor cădea din cer iar puterile cerurilor se vor clătina.

30. Și atunci va străluci/ se va arăta în cer semnul Fiului omului [to simion tu Iu tu antropu], și atunci vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și slavă multă!

31. Și va trimite pe Îngerii Lui cu sunet mare de trâmbiță, și vor aduna pe cei aleși ai Lui din cele patru vânturi[16], de la marginile cerurilor până la celelalte margini.

32.  Iar de la smochin învățați parabolă/ pildă! Când mlădița lui deja se face fragedă/ delicată și scoate/ odrăslește frunze, cunoașteți că vara este aproape!

33. La fel și voi, când vedeți toate acestea să cunoașteți că este aproape, la uși.

34. Adevărat vă spun vouă că nu va trece generația/ neamul acesta până nu vor fi toate acestea.

35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

36. Iar despre ziua și ceasul acela nimeni nu știe, nici Îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

37. Căci precum a fost[17] în zilele lui Noe, astfel va fi venirea Fiului omului.

38. Căci după cum era în zilele [acelea] de dinainte de potop, [când oamenii] mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua în care a intrat Noe întru arcă,

39. și nu au cunoscut[18] până a venit potopul și i-a luat pe toți, astfel va fi [și] venirea Fiului omului.

40. Atunci, [din] doi [care] vor fi în țarină, unul va fi luat și celălalt lăsat.

41. [Și din] doi [care] vor măcina în moară, unul va fi luat și celălalt lăsat.

42. De aceea privegheați, că nu știți în ce zi vine Domnul vostru!

43. Și cunoașteți aceasta, că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă vine tâlharul/ hoțul/ furul, ar priveghea și nu ar da voie să i se spargă casa lui.

44. De aceea și voi fiți gata/ pregătiți, căci în ceasul în care nu gândiți va veni Fiul omului!

45. Cine este oare slujitorul credincios și înțelept, care a fost pus de stăpânul peste casnicii lui, [pentru] a le da lor hrană la timp?

46. Fericit este slujitorul acela, pe care venind stăpânul lui îl va afla făcând în acest fel!

47. Adevărat vă spun vouă că peste toate avuțiile lui îl va pune pe el.

48. Iar dacă acel slujitor, [fiind] rău, va spune în inima lui: «Stăpânul meu întârzie»,

49. și începe a-i bate pe cei împreună slujitori cu el, și să mănânce și să bea cu cei care beau[19],

50. va veni stăpânul slujitorului aceluia în ziua în care nu se așteaptă și în ceasul pe care nu îl cunoaște,

51. și îl va tăia pe el în două și partea lui o va pune[20] cu cei ipocriți/ fățarnici! Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților”.


[1] Pronumele nu e regăsibil în GNT ci în MGK, cât și în ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], BOR 1914, 1939, 1988 și 2001, Biblia de la Blaj [1795], GBV 2001, VUL, SCR, TIS.

[2] În limba greacă veche foamete cunoștea forme de plural…și aici avem forma de nominativ, feminin, plural. De aceea am spus vremuri de foamete.

[3] Fragment din MKG.

[4] În ed. Biblia 1688: „și vor fi morți și foameț [formă de plural] și cutremure pre-alocurea”. În ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998]: „și vor fi ciume și foamete și cutremure pre toate locurele [prin toate locurile/ părțile lumii]”.

În ed. BOR 1914: „și vor fi foamete și ciumă și cutremure pre alocurea”. În ed. BOR 1939, 1988 și 2001 se vorbește tot despre foamete, ciumă și cutremure.

În ed. Biblia de la Blaj [1795]: „și vor fi ciume și foameți și cutremuri pe alocurea”, respectându-se astfel formele de plural prezente în textul grecesc existent în GNT, MGK, BNT, SCR.

[5] Din cauza Mea.

[6] Vor începe să propovăduiască mărturia lor falsă, mincinoasă.

[7] Până la sfârșitul vieții lui pământești, până la moarte.

[8] Această carte e plină de vești bune, de noutățile mântuirii, potrivit morfemelor care compun cuvântul grecesc.

[9] La Dan. 9, 27 și 12, 11.

[10] Care se află pe acoperișul casei…

[11] Care sunt însărcinate.

[12] Vor fi mai puține zilele de chin, de suferință, din cauza rugăciunilor Sfinților.

[13] Oamenilor să vadă…

[14] Hristos este…

[15] În pustie.

[16] Din cele patru colțuri ale lumii/ din toată lumea.

[17] Potopul, care a venit deodată…

[18] Ce urmează să se petreacă cu viața lor.

[19] Adică cu bețivii.

[20] Și va fi socotit un ipocrit, un impostor.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *