Pachetul de memorare (88-90)

Pagina 88:

Participiul viitor pasiv = gerundivul în -nd + -us, -a, -um + sum, esse, fui = a trebuit să fie.

Subiectul pretinde a beneficia de acțiunea altuia sau de una care i se dedică.

Ex: lauda-nd-us sum = eu trebuie să fiu lăudat.

*

Conjugările perifrastice sunt subiective, pe când celelalte sunt obiective. La diateza activă subiectul este activ, pe când la medio-pasivă subiectul e pasiv.

*

Paradigmele verbale, în DEX, prezintă indicativul prezent, infinitivul prezent, indicativul perfect și supinul. Ex: laudo, laudare, laudavi, laudatum.

Indicativul prezent e important pentru a se observa faptul, dacă la pers I verbul pierde sau nu VT.

La infinitiv prezent, VT = a; conjugarea se face prin eliminarea lui -re/-ri. Tema durativului.

La indicativ perfect eliminăm pe -i terminal și obținem tema finitului.

De la supin eliminăm pe -um final și tema supinului e participiul perfect, cu term. -us, -a, -um.

*

Pagina 89:

Indicativ prezent activ = temă cu aspect de durativ (laud) + VT  (a) + desinențe principale.

Ex: laud-o (eu laud); laud-a-s; laud-a-t / laud-a-mus; laud-a-tis, laud-a-nt. Schema conjugării: R +VT + D. Nu are S1 și S2.

*

Indicativ prezent pasiv = temă cu aspect de durativ + VT + desinențe medio-pasive.

Ex: laud-or (eu sunt lăudat/-ă); laud-a-ris; laud-a-tur/ laud-a-mur; laud-a-mini; laud-a-ntur. Schema conjugării: R + VT + D. Nu are S1 și S2.

*

Pagina 90:

Perifrază activă: participiul viitor activ + tur+ us, -a, -um + sum, esse, fui (auxiliar la prezent).

Ex: laud-a-ø-tur-us/-a/-um sum (eu am de gând/ sunt gata să laud); laud-a-ø-tur-us/-a/-um es; laud-a-ø-tur-us/-a/-um est; laud-a-ø-tur-i/-ae/-a sumus; laud-a-ø-tur-i/-ae/-a estis; laud-a-ø-tur-i/-ae/-a sunt.

Schema: R + VT + SA + STM+ desinențele cazuale + auxiliarul la prezent.

*

Perifraza pasivă: participiul viitor pasiv + nd+ us, -a, -um + sum, esse, fui (auxiliar la prezent).

Ex: laud-a-ø-nd-us/-a/-um sum (eu trebuie să fiu lăudat, -ă); laud-a-ø-nd-us/-a/-um es; laud-a-ø-nd-us/-a/-um est; laud-a-ø-nd-i/-ae/-a sumus; laud-a-ø-nd-i/-ae/-a estis; laud-a-ø-nd-i/-ae/-a sunt.

Schema: R + VT + SA + STM + D. cazuale + auxiliarul la prezent.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *