Evanghelia după Matei (cap. 28)

Evanghelia după

Matei

*

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Traducerea noastră s-a făcut din limba greacă veche, conform: The Greek New Testament (GNT), ed. Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger and Allen Wikgren, Ed. Münster/Westphalia, 1966, inclusă în ediția electronică BibleWorks v. 6.

***

Capitolul 28

1. Iar după a sâmbetelor, [când] se lumina întru întâia [zi] a sâmbetelor[1], a venit Maria Magdalini și cealaltă Marie [pentru] a vedea mormântul.

2. Și, iată, s-a făcut cutremur mare! Iar Îngerul Domnului a coborât din cer și venind a rostogolit/ a prăvălit piatra[2] și a stat deasupra ei.

3. Iar înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.

4. Și de frica lui s-au cutremurat cei care păzeau[3] și s-au făcut ca morți.

5. Iar Îngerul a răspuns [și] a spus femeilor: „Nu vă temeți, căci știu că pe Iisus, Cel răstignit, Îl căutați! Nu este aici, căci S-a sculat/ a înviat, după cum a spus! Veniți [și] vedeți locul unde a stat culcat/ a zăcut!

6. Și mergeți degrabă [și] spuneți Ucenicilor Lui că «S-a sculat/ a înviat dintre [cei] morți și, iată!, va merge înaintea voastră întru Galilea, [și] acolo Îl veți vedea pe El». Iată, v-am spus vouă![4]”.

7. Și [femeile] plecând în grabă de la mormânt, cu frică[5] și [cu] bucurie mare [meta fovu che haras megalis] au alergat să vestească [acestea] Ucenicilor Lui.

8. [Dar pe când mergeau ele să vestească (acestea) către Ucenicii Lui, iată! Iisus…][6] Și, iată!, Iisus, le-a întâmpinat pe ele, spunând: „Bucurați-vă [Herete]!”. Iar ele, apropiindu-se, I-au apucat/ cuprins picioarele Lui și I s-au închinat Lui.

10. Atunci Iisus a spus lor: „Nu vă temeți! Duceți-vă [și] vestiți fraților Mei ca să meargă întru Galilea și acolo Mă vor vedea!”.

11. Și plecând ele[7], iată!, unii din strajă au mers întru cetate[8] [și] au vestit arhiereilor pe toate cele care s-au făcut[9].

12. Iar [arhiereii] adunându-se împreună cu bătrânii și ținând/ luând sfat, au dat arginți destui/ mulți [arghiria icana] soldaților,

13. zicând: „Spuneți [tuturor] că «Ucenicii Lui au venit noaptea [și] L-au furat pe El[10], [pe când] noi dormeam».

14. Și dacă aceasta se va auzi de către guvernator[11], noi îl vom convinge [pe el] și pe voi vă vom face fără grijă”.

15. Iar ei luând arginții au făcut precum fuseseră învățați. Și s-a răspândit/ s-a împrăștiat cuvântul acesta[12] printre iudei până în [ziua] de astăzi.

16. Iar [cei] unsprezece Ucenici au mers întru Galilea, întru muntele unde le rânduise [etaxato] lor Iisus,

17. și văzându-L pe El I s-au închinat, iar [unii][13] s-au îndoit [i edistasan].

18. Și Iisus, apropiindu-Se, le-a vorbit lor, spunând: „Mi-a fost dată toată puterea [exusia] în cer și pe pământ.

19. De aceea, mergând, învățați [matitefsate][14] toate neamurile, botezându-le [baptizontes] pe ele în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,

20.  învățându-le [didascontes] pe ele să păzească/ să țină pe toate câte v-am poruncit vouă! Și, iată!, Eu sunt cu voi în toate zilele până la desăvârșirea/ împlinirea/ sfârșitul veacului [tis sintelias tu eonos]”. [Amin!][15].


[1] Și întâia a sâmbetelor pentru evrei era a doua zi după sâmbătă/ sabat, adică ziua de duminică.

[2] De la ușa mormântului Domnului, piatra pecetluită.

[3] Cei care formau straja/ garda militară, care fusese adusă ca să păzească mormântul Domnului.

[4] Cu sensul: „Iată, acestea erau lucrurile pe care trebuia să vi le spun și pe care vi le-am spus vouă! Acesta e mesajul pe care Domnul mi l-a dat să vi-l spun vouă”.

[5] O frică evlavioasă, adică frica de Dumnezeu, frica născută din credința întru El. Pentru că de aceea era amestecată această frică de Dumnezeu cu bucurie duhovnicească multă, pentru că ele văzuseră extatic pe un Înger al Domnului. Ele erau pline de teama evlavioasă și de bucuria multă a extazului, a vederii dumnezeiești a unui Înger al Său dar, mai întâi de toate, de vestea preaminunată a învierii Domnului dintre cei morți.

[6] Fragment din MGK, care se regăsește și în ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], BOR 1914, 1939, 1988, 2001, Biblia de la Blaj [1795]. El nu se regăsește în VUL, VUO, TOB, R60, NRS, NAB, LUT, LUO, LEI, L45, ESV, DRA dar se regăsește în WEB, PNT, SCR, STE, KJV, KJG.

[7] De la mormântul Său.

[8] În Ierusalim.

[9] În mod minunat, la mormântul Domnului.

[10] Au furat din mormânt trupul Lui.

[11] De către Pilat.

[12] Adică: minciuna aceea incalificabilă.

[13] Cuvântul tines, unii, apare în MGK dar și în ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], BOR 1914, 1939, 2001. Numai în ed. BOR 1988 avem expresia: „ei care se îndoiseră”, cu sensul că acum I se închină cu toții, deși, până acum, se îndoiseră cu toții de învierea Lui.

VUL susține varianta MGK: „quidam autem dubitaverunt” [dar unii s-au îndoit]. Avem același conținut textual și în WEB (but some doubted), LBA (mas algunos dudaron), NJB (though some hesitated), TNT (But some of them douted), RVA (pero algunos dudaron), NRV (alcuni però dubitarono), NIB (but some doubted).

[14] În ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], BOR 1914, 1939, 1988, 2001, Biblia de la Blaj [1795] s-a folosit învățați. Însă acest învățați de aici are o finalitate sigură: „pentru ca să-Mi faceți ucenici din toate neamurile pământului”. De fapt sensul plin al verbului e acesta: „faceți ucenici!”. De aceea se regăsește în GBV 2001, NT 2002, TOB (faites des disciples), SCH (machet zu Jüngern), SRV (doctrinad), NRV (fate Miei discepoli), NAB (make disciples). Însă pe învățați! îl regăsim și în VUL (docete), KJG (teach), KJV (teach), L45 (lehret).

[15] Amin-ul apare în MGK dar și în ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], BOR 1914, 1939, 1988, 2001, Biblia de la Blaj [1795], GBV 2001, SCR, R60, SVV, LND. Nu apare însă în GNT, NT 2002, TIS, SCH, VUL, S17, RVA, NRS, NEG, NLT, NJB, NBK, MNT, LSG, L45.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.