Am lecturat și comentat, în format audio: Sfântul Nicolae Cabasila, Omilie la slăvita adormire a Preasfintei Maici a lui Dumnezeu, p. 70-89, inclusă în: Sfântul Nicolae Cabasila, Trei omilii. La Nașterea, la Bunăvestirea și la Adormirea Preasfintei Maici a lui Dumnezeu, Ed. Icos, București, 1999.

Prima parte (1. 09. 17 minute):

47.6 MB

A doua parte (50. 29 minute):

34.7 MB

De aici se pot downloada: prima parte și a doua parte.

Did you like this? Share it: