Sfântul Vasile cel Mare contemplând cartea Sfântului Profet Isaia [1]

Sfântul Vasile cel Mare, Comentariu la cartea Profetului Isaia, trad. din lb. gr., introd. și note de Alexandru Mihăilă[1], în PSB 2 (ed. nouă), Ed. Basilica, București, 2009, 383 p.

***

Introducerea (p. 7-16).

Alegoria/ comentariul duhovnicesc nu desființează literalitatea textului scriptural ci îl transcende (p. 10).

Multiplele interpretări ale unui text (Ibidem). Exegeza hristocentrică (Ibidem).

Sfântul Vasile cel Mare folosește LXX dar și edițiile scripturale ale lui Aquila, Teodotion și Simmachus (p. 11).

Traducătorul nostru consideră că Sfântul Vasile nu a avut acces la WTT (Ibidem), lucru asupra căruia nu cred că ne putem pronunța în mod radical. Dar, e de părere, că s-a folosit de Hexapla lui Origen pentru anumite exegeze ebraice punctuale (Ibidem).

Elemente de filosofie greacă în comentariu (p. 12). Explicații științifice (Ibidem). Preocupări filologice și citări din eretici (Ibidem).

*

Are o formă disproporționată comentariul (Ibidem). E o operă de birou și nu una omiletică, făcută live (p. 13). Citează și din memorie, contextualizează, conține peste 1500 de citate și aluzii scripturale (Ibidem). Citează canonice și anaghinoscomena dar și un text apocrif (Ibidem). Scriptura este însă citată în cadrul Tradiției și al Bisericii (Ibidem).

*

Stil familiar, ton didactic, comentariul e neterminat (p. 14). Când l-a scris era preot sau episcop, traducătorul înclinând spre perioada sa arhiepiscopală (Ibidem).

*

S-a păstrat în circa 70 de manuscrise (sec. 9-17 d. Hr.) (Ibidem).

*

Traducerea de față s-a făcut după: San Basilio, Commento al profeta Isaia, 2 vol., Turin, 1939 apud TLG[2] și PG 30[3] (Ibidem).

Citările scripturale: ed. BOR 2008, Septuaginta, ed. Polirom și ed. BOR 1914 (p. 14-15).

Pentru edițiile lui Aquila, Teodotion și Simmachus a folosit Friedericus Field, Origenis Hexaplorum quae supersunt sive veterum interpretum graecorum in totum Vetus Testamentum fragmenta, Georg Olms/ Kraus Reprint, Hildesheim/ Vaduz, 1964, vol. I și II (p. 15)[4].

Ediții de control/ în funcție de care s-a urmărit traducerea: St. Basile the Great, Commentary on the Prophet Isaiah, Translated into English by Nikolai A. Lipatov, Edition Cicero, Mandelbachtal-Cambridge (2001) (Texts and Studies in the History of Theology, 7)[5] și PG 30, ediția latină a textului (p. 15).

Pentru Septuagintă: ed. Brenton 1844[6] și ed. Oxford 2007[7] și HALOT[8] (p. 16).

*

Textul traducerii începe odată cu p. 17.

Prologul comentariului Sfântului Vasile cel Mare (17 sq.)

Iarna și sabatul/ sâmbăta de la Mt. 24, 20 = fuga noastră să nu fie când suntem pătimași (p. 17).

Șarpele care se dezbracă de bătrânețe…pentru că Scriptura vrea de la noi despătimire (Ibidem).

Cel care înțelege cele propovăduite de Biserică are „harisma deosebirii duhurilor” (p. 18). Avem nevoie de „harisma înțelepciunii, a cunoștinței și a învățăturii” pentru ca să se întipărească în noi cuvântul profețit (Ibidem).

Daruri dumnezeiești diferite (p. 19) dar pe care le lucrează Dumnezeu în noi pe măsura vredniciei noastre și a dreptății Sale (Ibidem).

Sfinții Profeți erau oglinzile curate în care se întipărea voia lui Dumnezeu (Ibidem).

dezordinea vieții este nepotrivită pentru dobândirea lucrării dumnezeiești” (p. 19), adică a harului Său.


[1] A se vedea: http://www.ftoub.ro/index.php?view=article&id=11%3Alect-dr-alexandru-mihil&option=com_content&Itemid=272.

[2] Idem: http://www.tlg.uci.edu/about/tlgl.php.

[3] Idem:

http://www.documentacatholicaomnia.eu/1815-1875,_Migne,_PG_Volumen_030_Rerum_Conspectus_Pro_Columnis_Ordinatus,_MGR.html.

[4] Idem: http://www.archive.org/details/origenishexaplor02origuoft.

[5] Idem:

http://www.amazon.com/Commentary-Prophet-Isaiah-Basil-Great/dp/3934285392.

[6] Idem: http://www.ccel.org/ccel/brenton/lxx/Page_Index.html.

[7] Idem: http://ccat.sas.upenn.edu/nets/edition/.

[8] Idem: http://www.logos.com/product/5226/hebrew-and-aramaic-lexicon-of-the-old-testament.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *