MLR (vol. 1), p. 79-80

Monumente liturgice

românești

Vol. I

Transliterare, adaptare a textelor și note

de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

3. 4. Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Doamne[1] și stăpânul vieții meale, Duhul trândăvirii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânie, și al grăirii îndeșert numil da mie.

Iară Duhul curățenii, și al gândului smerit, al răbdării și al dragostii, dărueaștel mie slugii tale.

Așa Doamne împărate, darueaștemi mie ca săm văz greșalele meale, și să nu osândesc pre fratele mieu: că bine ești cuvântat înveacii veacilor amin.

Și zi aceasta întrei părți, făcând metanii mari. Iară mici, zi, făcând la fiește carea:

Dumnezeule  curățeaștemă pre mine păcătosul.

*

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul[2] trândăvirii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânie și al grăirii în deșert nu mi-l da mie.

Iar duhul[3] curăției, și al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii Tale.

Așa, Doamne, Împărate, daruiește-mi mie ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că bine ești cuvântat în vecii vecilor. Amin!

Și zi aceasta în trei părți[4], făcând metanii mari. Iar [metanii] mici [făcând] zi [acest stih], spunându-l la fiecare [metanie] în parte:

Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul!

***

3. 5. Psalmul 120

Râdicatam[5] ochii miei la munți: de unde va veni ajutoriul mieu. Ajutorul mieu dela Domnul cel ce au făcut Ceriul și pământul. Să nu dai întru clătire piciorul tău: nici să dormiteaze cel cete păzeaște.

Iată nuva dormita, nici va adormi cel ce păzeaște pre Israil. Domnul teva păzi, Domnul e acoperemânt ție, preste mâna ta cea dreaptă.

Ziua soarelui nute va arde, nici luna noaptea. Domnul teva păzi pre tine de tot răul: păziva sufletul tău Domnul. Domnul va păzi intrarea ta, și eșirea ta, de acum și până înveac.

*

Ridicat-am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu [este] de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. [Pentru ca] să nu dai întru clătire[6] piciorul tău, [căci] nu dormitează Cel ce te păzește.

Iată, nu va dormita, nici [nu] va adormi Cel ce păzește pe Israil. Domnul te va păzi. Domnul [îți] e[ste] acoperământ ție, peste mâna ta cea dreaptă.

Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul. Păzi-va sufletul tău, Domnul. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac.


[1] *** Ceaslov, Blaj, 1753 [BAR, CRV 290 A], p. 34-35.

[2] Demonul și, prin extensie, patima adusă de acest demon.

Scapă-mă de acești demoni care mă învață să lucrez astfel de rele! Nu mă lăsa să fiu biruit de ei datorită păcatelor mele celor multe.

[3] Virtuțile acestea pe care le lucrăm împreună cu Dumnezeu.

[4] După fiecare parte a rugăciunii facem metanie mare.

[5] *** Ceaslov, Blaj, 1753 [BAR, CRV 290 A], p. 36-37.

[6] Întru ispită.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *