În PDF, aici, 321 p.

E vorba de anuarul Facultății de Arhivistică din București. Apărut în 2010.

Did you like this? Share it: