Aici găsiți un set de fotografii. Date despre viața sa. Una dintre icoanele sale.

Did you like this? Share it: