Bucurie fără de trup

Cu puțin timp în urmă, remarcam prezența unei comparații insolite, în poezia Călin… a lui Eminescu, a ochiului plutitor ca o ciocârlie.

N-am reușit să identific o sursă inechivocă, dar mi-a atras atenția poemul lui Percy B. Shelley, Ode to a Skylark (Odă la o ciocârlie):

Hail to thee, blithe Spirit!
Bird thou never wert,
That from heaven, or near it,
Pourest thy full heart
In profuse strains of unpremeditated art.

Higher still and higher
From the earth thou springest
Like a cloud of fire;
The blue deep thou wingest,
And singing still dost soar, and soaring ever singest.

In the golden lightning
Of the sunken sun,
O’er which clouds are bright’ning,
Thou dost float and run,
Like an unbodied joy whose race is just begun.

The pale purple even
Melts around thy flight;
Like a star of heaven
In the broad daylight
Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight –

Keen as are the arrows
Of that silver sphere
Whose intense lamp narrows
In the white dawn clear
Until we hardly see – we feel that it is there.

All the earth and air
With thy voice is loud,
As, when night is bare,
From one lonely cloud
The moon rains out her beams, and heaven is overflowed.

What thou art we know not;
What is most like thee?
From rainbow clouds there flow not
Drops so bright to see
As from thy presence showers a rain of melody.

Like a poet hidden
In the light of thought,
Singing hymns unbidden,
Till the world is wrought
To sympathy with hopes and fears it heeded not:

Like a high-born maiden
In a palace tower,
Soothing her love-laden
Soul in secret hour
With music sweet as love, which overflows her bower:

Like a glow-worm golden
In a dell of dew,
Scattering unbeholden
Its aerial hue
Among the flowers and grass, which screen it from the view:

Like a rose embowered
In its own green leaves,
By warm winds deflowered,
Till the scent it gives
Makes faint with too much sweet these heavy-winged thieves:

Sound of vernal showers
On the twinkling grass,
Rain-awakened flowers,
All that ever was
Joyous, and clear, and fresh, thy music doth surpass.

Teach us, sprite or bird,
What sweet thoughts are thine:
I have never heard
Praise of love or wine
That panted forth a flood of rapture so divine.

Chorus hymeneal
Or triumphal chaunt
Matched with thine would be all
But an empty vaunt –
A thing wherein we feel there is some hidden want.

What objects are the fountains
Of thy happy strain?
What fields, or waves, or mountains?
What shapes of sky or plain?
What love of thine own kind? what ignorance of pain?

With thy clear keen joyance
Languor cannot be:
Shadow of annoyance
Never came near thee:
Thou lovest, but ne’er knew love’s sad satiety.

Waking or asleep,
Thou of death must deem
Things more true and deep
Than we mortals dream,
Or how could thy notes flow in such a crystal stream?

We look before and after,
And pine for what is not:
Our sincerest laughter
With some pain is fraught;
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

Yet if we could scorn
Hate, and pride, and fear;
If we were things born
Not to shed a tear,
I know not how thy joy we ever should come near.

Better than all measures
Of delightful sound,
Better than all treasures
That in books are found,
Thy skill to poet were, thou scorner of the ground!

Teach me half the gladness
That thy brain must know,
Such harmonious madness
From my lips would flow
The world should listen then, as I am listening now!

Comparația între Shelley și Eminescu se poate reține, nu prin identitatea viziunilor, ci prin forța dematerializării subietului (la Shelley, pe care o remarca Bachelard) sau a obiectului comparat.

Pentru Shelley, ciocârlia este spirit voios (blithe Spirit), bucurie netrupească/ fără de trup (unbodyed joy), creator de artă nepremeditată (unpremeditated art), nerafinată, care n-are nevoie de stilizare, precum arta creată de oameni.

Minunea ciocârliei este că ea e nevăzută (thou art unseen) – un artist nevăzut –, și cu toate acestea capodopera pe care o creează este o punere în scenă complexă, care combină simfonia cântecului său mirabil cu pictura răsăritului de soare spre care ea atrage atenția prin revărsarea glasului său din înălțime: From rainbow clouds there flow not / Drops so bright to see / As from thy presence showers a rain of melody (Din nori de curcubeu nu curg / Picături atât de strălucitoare / Așa cum din prezența ta se revarsă o ploaie de cântec).

Încât poetul spune: What thou art we know not (Ceea ce ești nu știm).

Insinuarea este evidentă și o va sugera și autorul cât de curând (căci ciocârlia este Like a poet hidden / In the light of thought [Ca un poet ascuns / În lumina gândului], precum este ciocârlia un cântec asuns în lumina indefinibilă/ inefabilă a zorilor): poetul ar trebui să fie ca această pasăre, arta sa să semene cu o mixtură complexă, poezia să fie pictură și simfonie în același timp, o exprimare a ființei sale care să pună în interogație contemplatorul de artă în legătură cu forța creatoare a omului, cu ceea ce este ființa, creația…

Poezia este un vector spre reflecție abisală și întotdeauna a fost așa, chiar și atunci când nu intenționează să versifice un discurs filosofic. Dar pentru că este o invitație la reflecție teologică și filosofică profundă, tocmai de aceea a putut Heidegger să formuleze o filosofie care a avut și are mult succes, pornind de la poezia lui Rilke, Trakl și Hölderlin.

Simțurile se inefabilizează, vederea și auzul sunt pe cât de acute și pătrunzătoare, pe atât de metamorfotice și de imposibil de reținut într-o singură senzație sau descriere.

E o splendidă ecuație metaforică, o sinteză care poate fi considerată mistică sau o devansare a sinesteziei simboliste, dacă simbolismul însuși n-ar fi, în opinia noastră, o avansare (deși tot o încercare) spre a înțelege nedefinibilul.

Esența artei, a creației, a ființei…Fundamentele se află dincolo de ceea ce poate fi sesizat.

In the white dawn clear / Until we hardly see – we feel that it is there (În limpezimea zorilor albind / Înainte de a distinge – simțim că este acolo): simțirea sau presimțirea dincolo de vedere reprezintă nu doar un indicu al poeziei moderne, o nesiguranță la adresa simțurilor și mai ales a celui mai redutabil și mai credibil dintre ele, văzul (începând de la definiția din Metafizica lui Aristotel încoace), ci și, totodată, o căutare a transcendenței, presimțită în formele premeditate sau nepremeditate ale creației.

Această presimțire am sesizat-o și altădată, în poezia noastră, la Costache Negruzzi (care nu este reținut în primul rând ca poet, dar a cărui Melancolie ni se pare o artă poetică demnă de studiat, o sinteză a conștiinței romantice a poeților pașoptiști): Steaua zilei ostenește tânjitoarele-mi vederi; / Ochiul meu muiat în lacrimi află mai multe plăceri / Când pe nori d-azur și aur căutând se obosește / Lumina ce nu se vede, dar tot încă se simțește.

Vederea tânjește, paradoxal, după ceea ce nu se vede, după o epifanie care se simțește, o vedere mai presus de vedere pe care o simte că există. We feel that it is there

Ar mai fi și alte exemple, precum cel al lui Bolintineanu, care conduc spre aceeași concluzie: Iar neaua sa eternă [a dimineții] ce luce sub lumină / Râu d-ambru, se îngână cu purpura divină / Și se răsfrânge-n marea de spumă și d-azur / C-un cer ce-atâtea stele îl fac și mai obscur! (Conrad).

Bolintineanu este, de altfel, un vizual aparte, care merită un comentariu încă și mai amănunțit decât am făcut-o până acum…

Inspirat sau nu de poezia lui Shelley, Alecsandri scrie și el Legenda ciocârliei, în care versifică o legendă românească, într-adevăr, adăugându-i însă motive romantice, între care și pe cel al umbrei care rămâne pe pământ atunci când începe călătoria cosmică (firul ideii fusese urmărit de Eminescu în Sărmanul Dionis și în Povestea magului) sau pe cel cosmogonic: De când nu era încă pământul care este, / De când tot ce e-n lume era numai poveste / Și raza de lumină și razele căldurei / Erau comori ascunse în haosul naturei

One comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *