Sfântul Vasile cel Mare contemplând cartea Sfântului Profet Isaia [14]

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a
***

Căci „este păcat să nu vezi lucrurile Domnului și lucrurile mâinilor Lui să  nu le socotești”, p. 182/ „să ne înălțăm ochii cugetului nostru și să vedem rațiunile creatoare [dimiurghichi loghi] ale faptelor Domnului”, Ibidem/ să-L vedem pe Făcătorul din cele create de El, Ibidem/ vedere și contemplare, Ibidem.

*

„primesc o strălucire în ochii inimii”, p. 183/ „sufletul curățit de necunoașterea de Dumnezeu aduce rugăciuni”, Ibidem/ „strălucirea zilei raționale și duhovnicești”, Ibidem/ de la vederea de aici la cea de dincolo, p. 184/ poruncile lui Dumnezeu risipesc din noi „întunericul necunoștinței”, Ibidem/ „păcătoșii pământului” = patimile din inima noastră, p. 185.

*

„dacă primele mișcări către rău ale sufletului nu sunt tăiate, concepțiile [păcatul ce s-a zămislit în noi n.n.] înaintează în mod necesar spre faptă”, spre păcatul cu fapta, p. 185/  gândul adulter care tinde să devină adulter cu fapta, Ibidem.

*

„au rămas în beția patimilor”, p. 186, în bucuria pătimașă de ele/ „cele văzute au nevoie de o privire atentă”, Ibidem/ „cele raționale au nevoie de o rațiune detaliată”, Ibidem/ „vederi necuviincioase”, Ibidem/ „sunt mai degrabă iubitori de plăceri decât de Dumnezeu”, Ibidem.

 *

„apa odihnei”, p. 187/  „trebuie să ne străduim pentru harisma cunoașterii”, Ibidem/ „Pentru ca Scriptura să ne înfățișeze mulțimea celor pierduți, spune că iadul și-a lărgit gura”, p. 188.

*

Despre Iad: „Dar poate că Scriptura ne arată că locașul iadului este un loc obișnuit în cele mai de jos ale pământului, umbrit din toate părțile și neluminat, și [că există] o intrare care duce spre caverne, prin care se face coborârea sufletelor osândite spre rău, care din cauza mulțimii celor pierduți spune că a devenit mai încăpătoare, ca să-i primească pe toți.

Căci iadul nu este vreo ființă, nici vreo putere impusă celor care au murit, după mitologia celor din afară”, p. 188, adică a păgânilor.

*

se topesc de foamea și de setea hranei duhovnicești”, p. 188/ „moartea este înstrăinarea de porunca făcătoare de viață” a lui Dumnezeu, Ibidem/ „păcatul face necinste”, p. 189/ „pe fiecare îl necinstesc patimile de rușine”, p. 190.

*

Despre ochii semeți, p. 190/ „plini de desfătarea trupească”, Ibidem/ „pentru că a păcătuit cu băutura, va fi păscut ca o turmă”, p. 191/ mieii = noi-născuții în credință, p. 192/ „suntem legați pe măsura mulțimii sau mărimii păcatelor”, Ibidem.

 *

„să nu mai stivuim rele peste rele”, p. 193, a stivui…find marca traducătorului/ funia păcatelor, Ibidem/ „răul desfrânării”, p. 194/ păcatele premeditate, Ibidem/ discernământul, p. 195-196/ necredința față de pronia lui Dumnezeu, Ibidem.

*

Sfânta Tradiție și transmiterea ei: „cei care se laudă că au păzit învățătura apostolică și, prin succesiune de la aceia, că au primit predica Evangheliei, trebuie să arate prin consensul despre învățături că sunt părți ale Bisericii lui Hristos celei una”, p. 196.

 *

Observația autentică, subliniază Sfântul Vasile, e o consecință obținută „prin raționamentul suficient și cercetat foarte amănunțit”, p. 197/ „dialectica dumnezeiască” vs „dialectica celor certăreți”, Ibidem.

One comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *