Talmudul în comentariul lui A. Cohen [1]

A. Cohen, Talmudul, trad. din lb. fr. de C. Litman, Ed. Hasefer, București, 2000, 505 p. în PDF.

*

Diversitatea opiniilor…pentru că e scris de „învățați”…pe durata a 6 secole, p. 8.

Tora = lege, învățământ, direcție, p. 11.

Bet ha-Kneset = casă de adunare, p. 11.

Cartea Sfântul Iezechiel e considerată cartea „cea mai sfântă după Pentateuh” de către evrei, p. 11, n. 1.

Soferim = scribi, p. 12.

Sfântul Ezdra, potrivit tradiției ebraice, a întemeiat Keneset haghedola = Sinagoga cea mare, p. 14.

Potrivit unei tradiții, „marea sinagogă” cuprindea 120 de membri, p. 15, n. 2.

Mișna e formată din 523/524 de capitole, p. 25.

Pesahim = Paște, p. 26.

Roș hașana = anul nou, p. 27.

Taanit = post, p. 27.

Kidușin = sfințire, p. 28.

Șevuot = jurăminte, p. 28.

Kodașim = lucrări sfinte, p. 28.

Nida = menstruația, p. 29.

Gherim = prozeliți, p. 30.

Sefer Tora = sulul Legii, p. 31.

Mezuza = semnul de pe canatul ușii; tefilin = filacterele; țițit = franjurile veșmântului ritualic, p. 31.

*

Comentariile în jurul Mișnei au format Ghemara, p. 32.

Mișna + Ghemara = Talmud, abrevire de la Talmud Tora, p. 33.

Agada = narațiune, p. 37.

Dumnezeu e numit Sfântul Unic mai peste tot în carte alături de…î.e.a. [era aceasta…find era de la Hristos încoace].

Șamaim = cerul, p. 79.

Evreii vorbesc despre 7 ceruri, p. 78-79.

Pământul e format din 7 pături suprapuse, p. 79.

Una dintre multele nerozii ale cărții: Îngerii „nu cunosc” aramaica ci doar Arhanghelul Gavriil, pentru că el „cunoaște toate limbile” pământului, p. 101.

Duma = îngerul morții, p. 104.

Uciderea celui mai bun dintre păgâni, p. 122.

Omul are 248 de membre și le enumeră, p. 128.

Cu cine seamănă omul: la un an cu un rege, la 2-3 ani cu un porc, la 10 ani cu un căprior, la 20 de ani cu un cal care nechează, când se căsătorește devine un asin care cară toată povara iar la bătrânețe seamănă cu o maimuță, p. 130.

Căsătoria la 18 ani, p. 130.

903 feluri de moarte, p. 131.

Cele 5 nume ale sufletului, p. 135.

Sfântul Moise, spun ei, a primit 613 porunci, 365 negative și 248 pozitive, p. 137.

Rugăciunea la sinagogă, p. 143.

Rugăciunile prelungite în mod deliberat sunt fără rost, p. 145.

7 păcate vs 7 pedepse, p. 180.

Autorul îl consideră drept cel mai mare Profet al lui Israel pe Sfântul Moise, p. 191.

Consideră că în Israel au fost 49 de Profeți și 7 Profetese, cele 7 fiind: Sara, Miriam, Debora, Ana, Abigail, Hulda și Estera, p. 192.

Sfinții Profeți Osea, Isaia, Amos și Mica au profețit în aceeași perioadă conform Talmudului, p. 192.

Iar ultimii Profeți: Sfinții Hagai, Zaharia și Malahi, considerându-se că după ei „s-a retras” Duhul Sfânt din Israel, p. 193.

Sfinții Profeți au îndemnat la pocăință și au vorbit despre zilele lui Mesia, p. 193.

 *

Pirke Avot = capitolele părinților, p. 194.

Studierea Torei, p. 195.

Unde nu e Tora nu sunt nici moravuri, p. 198.

Hilel: să nu faci din Tora nici coroană și nici cazma, p. 198.

De la cinci azi trebuie să studiezi Scriptura, de la 10 Mișna și de la 15 Talmudul, p. 199.

Au fost rabini care au afirmat că Tora „a preexistat” lumii, p. 202.

*

E halucinantă pentru mine tendința evreilor de a se considera înțelepți pe baza a tot felul de fabulații care nu au atingere cu Sfânta Scriptură.

Fac tot felul de conexiuni…dar mai niciuna nu vorbește despre lucruri de profunzime

Talmudul e o sumă de basme amestecate cu câteva adevăruri.

 *

Tora îl ajută pe om să ducă o viață dreaptă, p. 212.

Numără 24 de cărți în VT, p. 213.

Pentateuhul e ca cele 5 degete ale mâinii, p. 214.

Numărarea cărților: Pentateuhul, Ioșua, Judecătorii, Samuel, Regii, Ieremia, Ezechiel, Isaia, cei 12 Profeți, dintre care Sfântul Osea e primul și Haghiografii, p. 214-215.

Sfântul Isaia a profetizat înainte de Sfinții Ieremia și Iezechiel, p. 214.

Haghiografii: Rut, Psalmii, Iov, Proverbele, Ecclesiastul, Cântarea Cântărilor, Plângerile lui Ieremia, Daniel, Estera, Ezra și Cronicile, din care lipsește cartea Sfântului Nehemia, p. 215.

*

Autorii Scripturii:

Sfântul Moise a scris Pentateuhul și Iov;

Sfântul Ioșua: Ioșua, Judecătorii și Rut;

Sfântul David a scris Psalmii cu colaborarea a 10 strămoși (Adam, Melhisedek, Abraham, Moise, Haman, Iedutun, Asaf și cei trei fii ai lui Core);

Sfântul Ieremia a scris Ieremia, Regii și Plângerile;

Sfântul Ezechia și asociații săi: Isaia, Proverbele, Cântarea Cântărilor și Ecclesiastul;

oamenii marii sinagogi au scris Ezechiel, pe Cei doisprezece, Daniel și Estera;

Sfântul Ezra a scris cartea sa și genealogiile Cronicilor până la el;

Sfântul Nehemia a terminat Cronicile, p. 215.

Tradiția Bisericii însă nu acceptă această versiune în mare parte.

*

Evreii au introdus mult mai târziu în canon: Proverbele, Cântarea Cântărilor și Ecclesiastul, pentru că ele „conțin parabole” și păreau „îndoielnice”, p. 216.

Și Sfânta Ester li s-a părut „problematică”, p. 218 iar cartea Sfântului Iov nu era considerată „o narațiune istorică” ci „o parabolă”, p. 218.

Datorită rabinului Hanania ben Ezekia (1-50 d. Hr.) s-a păstrat cartea Sfântului Iezechiel în canonul ebraic, pentru că mulți o găseau neconformă cu Tora, p. 218.

 *

Pentateuhul e considerat ca inspirat verbal, ca venind din cer, p. 219.

Tora orală/ tradițională nu a fost acceptată de saduchei, p. 219.

„Tora orală împiedică legislația scrisă să devină sistem rigid, inaccesibil oricărui progres”, p. 221. Eu am impresia că tora orală e o fantazare, cel mai adesea, pe marginea Torei și nu o explicație teologică a ei.

One comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *