O găsiți aici.

Philologica Jassyensia (ISSN 1841-5377, ISSN online 2247-8353, ISSN-L 1841-5377) aparţine Institutului de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române şi Asociaţiei Culturale „A. Philippide” din Iaşi.

Did you like this? Share it: