Incalculabila prietenie a spamului

Cred că sunt vreo 2 ani și ceva de zile…de când, aproape zilnic, primesc…un spam/ un email nedorit…de la cineva, care pretinde că e directorul unei bănci din Africa, de la Burkina-Faso…și în care îmi spune că „am moștenit 10.000.000 dolari americani”, de la „o femeie credincioasă”, văduva unui magnat, care nu a avut copii…și, în consecință, „mi i-a lăsat mie moștenire”.

Fantastic, nu?! Să cadă banii peste mine și eu să nu-i vreau

Însă emailul, în mai multe variante textuale, uneori tradus și în română (fără diacritice) îmi sosește zilnic în poșta electronică…

El sosește…eu îl șterg, alături de altele…dar el sosește!

De la niciun alt prieten sau cunoscut nu primesc zilnic un spam…de 10 milioane de dolari USA…dar acest necunoscut e sagace.

Mă întâmpină zilnic cu „bucuria” banilor…și îmi cere, de fiecare dată, următoarele date despre mine:

Ce „prietenie” de milioane, nu?!

Cum de niciun creștin ortodox, din ăsta luminat la cap de Dumnezeu, teolog, cu frică de Dumnezeu și iubire de semeni, nu îmi trimite zilnic, măcar un mic text de trei fraze…ca acest sagace „prieten”?

Să aibă spamerul din Africa sau din America sau de unde-o fi…„mai multă credință” decât toți ortodocșii la un loc?

Cum de m-o fi găsit tocmai pe mine…pentru o astfel de „surpriză”? Și dacă vede că nu-i răspund…de ce, totuși, cu o admirabilă nebunie, persistă în dorința de „a mă ajuta” la cote fabuloase?

Acum eu ce să fac cu atâția bani, nu?

Trebuie să sun un prieten…o bancă din România…pe cineva…care să „mi-i fure”, nu?

Dumneavoastră pe cine ați suna ca să vă fure banii?

Vreți să dau datele dumneavoastră ca să…vi se vireze banii?

Dacă da…scrieți-ne mai jos!

Plan de predică tematică la Duminica vameșului și a fariseului

1. Mod de adresare:

Frați creștini,

2. Introducere:

Mântuitorul Hristos vorbea în pilde/parabole, pentru ca noi să căutăm adevărul în cuvintele Lui. Să îl căutăm cu inimă aprinsă de iubire pentru viața curată.

Iar pilda, în simbolismul ei, ascunde adevăruri mântuitoare.

Ea este pentru noi un mod pedagogic, prin care Domnul dorește să ne înțelepțească și să ne îndrepte viața.

3. Anunțarea temei:

Vom încerca acum să vorbim despre smerenie și mândrie, pe marginea pildei care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie.

4. Tratarea:

Faptele noastre bune sunt moduri prin care ne exprimăm dragostea și mulțumirea noastră față de Dumnezeu.

Fiecare faptă bună ajută la înrădăcinarea în sufletul nostru a unei virtuți creștine.

Iar virtutea e cea care însumează faptele noastre bune.

Tot ce nu se face din iubire nu este veșnic.

Dacă fiecare lucru este un dar în viața noastră, atunci mântuirea e cel mai mare dar al lui Dumnezeu în viața noastră. Și dacă ne mântuim cu ajutorul lui Dumnezeu, atunci pentru ce ne mândrim cu ceea ce facem?

Mândria ne urâțește chipul interior și ne îndepărtează de ceea ce este uman, curat și bun.

Și ceea ce ține fapta bună curată e tocmai smerenia.

Smerenia este adâncimea iubirii sufletului nostru față de Dumnezeu și de oameni.

Ea ne spune, că oricâte lucruri am fi făcut noi, ele nu întrec datoria noastră. Căci noi facem în viața noastră creștină ceea ce trebuie să facem și nimic mai mult.

Vameșul s-a rugat pentru a fi iertat pe când fariseul s-a rugat pentru ca să fie răsplătit.

Fariseul dorea ca Dumnezeu să vadă doar faptele lui bune…pe când Dumnezeu vede tot ceea ce facem noi. Vede și binele și răul nostru.

Vameșul își mărturisește doar păcătoșenia sa. El Îi spune lui Dumnezeu ce nu a făcut și cere iubirii Sale de oameni ca să-l ierte.

Și Sfânta Evanghelie ne spune, că vameșul a mers mai îndreptat la casa sa decât fariseul, pentru că a cerut mila lui Dumnezeu.

5. Încheierea: Lipsa faptelor noastre bune trebuie sprijinită pe smerenie, căci ea te coboară în fața oamenilor dar te ridică în fața lui Dumnezeu.

Căci paradoxul Evangheliei e tocmai acesta: cine vrea să-și scape sufletul prin păcătuire continuă și-l va pierde dar cine și-l va pierde pentru iubirea lui Hristos, acela și-l va afla viu, alături de El.

Să căutăm și noi așadar iubirea lui Dumnezeu, care ne curățește de mulțime de păcate. Amin!

*

Predica tematică e cea care propune și urmărește/ dezbate o temă teologică, fie că e vorba de una dogmatică, morală, istorică, liturgică, existențială.

Dacă vrem să vorbim despre dragoste, despre păcat, despre cutremur din perspectivă teologică, despre boală sau moarte…atunci avem de-a face cu o predică tematică.

Pachetul de memorare (107-108)

Pagina 107-108: Gerunziul = aspect durativ (2) + STM = nd, decl. a II-a.

N. —

G. laud-a-ø-nd-i = a lăudării; de a lăuda

D. laud-a-ø-nd-o = spre lăudare; spre a lăuda

Ac. laud-a-ø-nd-um = lăudare; pentru a lăuda

Abl. laud-a-ø-nd-o = lăudare, lăudând; prin a lăuda

V. —

*

Gerundivul = aspect durativ (2) + STM = nd + us, –a, –um.

Gerundivul = participiul viitor pasiv.

Se traduce prin:

1. demn de…

2. care trebuie…și e urmat de participiul pasiv al verbului de conjugat.

Se comportă ca un adjectiv cu trei terminații.

Ex:

sg:

N. laud-a-ø-nd-us, -a, -um = cel demn de lăudat

G. laud-a-ø-nd-i, -ae, -i = al celui demn de lăudat

D. laud-a-ø-nd-o, -ae, o = celui demn de lăudat

Ac. laud-a-ø-nd-um, -am, -um = pe cel demn de lăudat

Abl. laud-a-ø-nd-o, -a, o= prin/ de la cel demn de lăudat

V. laud-a-ø-nd-us, -a, -um = demnule de lăudat!

pl:

N. laudand-i, -ae, -a = cei demni de lăudat

G. laudand-orum, -arum, -orum = al celor demni de lăudat

D. laudand-is, -is, -is = pentru cei demni de lăudat

Ac. laudand-os, -as, -a = pe cei demni de lăudat

Abl. laudand-is, -is, -is = prin/ de la cei demni de lăudat

V. laudand-i, -ae, -a = demnilor de lăudat!

Pachetul de memorare (104-106)

Pagina 104: Infinitivul prezent [în limba latină] = temă de durativ, STM = re/ ri, nu are formă personalizată.

Infinitiv prezent activ: laud-a-re-ø [laudare] = a lăuda.

Infinitiv prezent pasiv: laud-a-ri-ø [laudari] = a fi lăudat.

*

Perifrază activă cu aux. la infinitiv prezent:

sg: laud-a-ø-tur-um, -am, -um (Ac.) + esse = a avea de gând să/ a fi gata să laud;

pl: laud-a-ø-tur-os, -as, -a (Ac.) + esse = a avea de gând/ a fi gata să laude.

*

Pagina 105: Perifrază pasivă cu aux. la infinitiv prezent:

sg: laud-a-ø-nd-um, -am, -um esse = a trebui să fiu lăudat/-ă;

pl: laud-a-ø-nd-os, -as, -a esse = a trebui să fim lăudați/ -te.

*

Infinitivul perfect: temă 3; STM = isse.

Infinitivul perfect activ: laud-a-v-isse = a fi lăudat.

Infinitivul perfect pasiv [temă 4 + D + STM]: laud-a-t-um, am esse = a fi fost lăudat/ -ă.

*

Perifrază activă cu aux. la inf. perfect:

sg: laud-a-tur-um, -am, -um fuisse = a fi avut de gând/ a fi gata să laud;

pl: laud-a-tur-os, -as, -a fuisse = a fi avut de gând/ a fi gata să laude.

Pagina 106: Perifrază pasivă cu aux. la infinitiv perfect:

sg: laudandum, -am, -um fuisse = a fi trebuit să fiu lăudat/ -ă;

pl: laudandos, -as, -a fuisse = a fi trebuit să fim (fiți, fie) lăudați/ -te.

*

Infinitivul este un substantiv verbal, utilizat ca predicat în propozițiile completive infinitivale și în care subiectul e în mod obligatoriu la Ac.

El se traduce prin:

1. infinitiv la timpul respectiv,

2. substantiv verbal terminat în re (infinitivul lung);

3. că/ să + timpul infinitivului.

*

Timpurile infinitivului:

1. infinitivul simultan: laudare = [traducere:] a lăuda/ că laud/ să laud;

2. infinitivul anterior: laudavisse = a fi lăudat [pe cineva]/ că a lăudat;

3. infinitiv posterior = că va lăuda/ că va fi lăudat.