Pachetul de memorare (104-106)

Pagina 104: Infinitivul prezent [în limba latină] = temă de durativ, STM = re/ ri, nu are formă personalizată.

Infinitiv prezent activ: laud-a-re-ø [laudare] = a lăuda.

Infinitiv prezent pasiv: laud-a-ri-ø [laudari] = a fi lăudat.

*

Perifrază activă cu aux. la infinitiv prezent:

sg: laud-a-ø-tur-um, -am, -um (Ac.) + esse = a avea de gând să/ a fi gata să laud;

pl: laud-a-ø-tur-os, -as, -a (Ac.) + esse = a avea de gând/ a fi gata să laude.

*

Pagina 105: Perifrază pasivă cu aux. la infinitiv prezent:

sg: laud-a-ø-nd-um, -am, -um esse = a trebui să fiu lăudat/-ă;

pl: laud-a-ø-nd-os, -as, -a esse = a trebui să fim lăudați/ -te.

*

Infinitivul perfect: temă 3; STM = isse.

Infinitivul perfect activ: laud-a-v-isse = a fi lăudat.

Infinitivul perfect pasiv [temă 4 + D + STM]: laud-a-t-um, am esse = a fi fost lăudat/ -ă.

*

Perifrază activă cu aux. la inf. perfect:

sg: laud-a-tur-um, -am, -um fuisse = a fi avut de gând/ a fi gata să laud;

pl: laud-a-tur-os, -as, -a fuisse = a fi avut de gând/ a fi gata să laude.

Pagina 106: Perifrază pasivă cu aux. la infinitiv perfect:

sg: laudandum, -am, -um fuisse = a fi trebuit să fiu lăudat/ -ă;

pl: laudandos, -as, -a fuisse = a fi trebuit să fim (fiți, fie) lăudați/ -te.

*

Infinitivul este un substantiv verbal, utilizat ca predicat în propozițiile completive infinitivale și în care subiectul e în mod obligatoriu la Ac.

El se traduce prin:

1. infinitiv la timpul respectiv,

2. substantiv verbal terminat în re (infinitivul lung);

3. că/ să + timpul infinitivului.

*

Timpurile infinitivului:

1. infinitivul simultan: laudare = [traducere:] a lăuda/ că laud/ să laud;

2. infinitivul anterior: laudavisse = a fi lăudat [pe cineva]/ că a lăudat;

3. infinitiv posterior = că va lăuda/ că va fi lăudat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *