Arhive teologice gigant

Mii de mulțumiri autorilor!

Arhiva video a Bibliotecii Metropolitane din București

E formată din diverse conferințe științifice ținute la București…și o găsiți aici.

Ultimele conferințe au fost susținute de:

Prof. Dr. Nicolae Şerban Tanaşoca

Dr. Rodica Pop

Prof. Dr. Rejean Savard

Prof. Dr. Olivier Picard

Prof. Dr. Jan E.M. Houben

Prof. Dr. Frédéric Barbier

Rodica Paleologue

Prof. Dr. Stoyanka Kenderova

Prof. Dr. Constantin Barbu

Și reprezintă prima pagină…din cele 15 ale arhivei (la ora actuală)…

Homily at the Synaxis of Holy Archangels Michael and Gabriel and of All the Heavenly Powers [November 8, 2011]

Beloved brothers and sisters in the Lord,

Today’s feast is one of communion. And not of a parochial, regional, terrestrial communion…but of the communion between heaven and earth, between Angels and men.

And Angels and men are created by God. They did not exist before being created by God.

Only God exists through Himself, the eternal and to forever…but creation is the fruit of His will.

And the Church commemorates today a part from the unseen part of it. Nine celestial hierarchies, described by Saint Hieromartyr Dionysius the Areopagite [† 3 October], stay at the base of the angelology of the Church, because he described in his theology ecstatic views.

The scriptural contexts in which appear Archangels Michael, Gabriel and Raphael are also ecstatic. For that any angelic apparition is a view in the light of God and not a materialization of the Angles.

This is the reason for that, we do not expect diaphanous appearances, in the air, of ghosts…but we close our mind in the heart, praying for to see God’s glory flooding us.

Holy Angels are non-bodily because they are spiritual beings, we do not know their number…but we know that they are „ministering ghosts into service” [liturghica pnevmata is diaconian, Heb. 1, 14, acc. GNT].

And, for this thing, they are our co-servitors at Church’s services and in our personal salvation.

And the communion about that we were talking at first is the communion in the service. We serve the one God, and this God, our God, is the One who created all life and made them all to wish only to Him.

And this holy desire does not come from simple will of the creatures but the glory of God is what that stirs in us the love for Him.

Saint Dionysius the Areopagite saw ecstatic heavenly hierarchies and he described each one. And their names are these: Seraphims, Cherubims, Chairs, Dominions, Powers, Masters, Beginners, Archangels and Angels.

And after how is observed, although knowledge and enlightenment come hierarchical, top-down, Archangels Michael and Gabriel, through the will of God, had a major role in the economy of salvation.

And, according to the akathist in romanian language, Michael was „a minister of Law” and Gabriel was „Angel of the gift”, for that, the first, led the hebrews to Christ, while, the second, announced to the Most Pure Virgin „the mystery from the century hidden and unknown to the people”, ie the incarnation of God the Word.

Michael warned Angels not to follow Lucifer, the fallen angel. He strengthened Moses and Aaron. He made bold on Jesus/ Joshua of Nun. Michael fought for Israel with pagan peoples. He led them to their promised land.

Gabriel brought to the world the joy of birth of the Messiah. He kept the holy family in his wanderings. He proclaimed to the women the resurrection of the Lord. He strengthens the Orthodox Churches and Monasteries around the world.

In short, the Holy Angels are always present in life of Church, because they help us being saved.

And the veneration of Holy Angels means not anything else than  gratitude. We thank for all the help…and we ask, in continuation, the prayers and their support.

And so we are in communion…because we want the same thing: the unity through purity and holiness.

Happy birthday to all those who celebrate today the patronymic birthday! Amen!

Predică la Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor Puterilor cerești [8 noiembrie 2011]

Iubiți frați și surori întru Domnul,

prăznuirea de astăzi, aceea a soborului/ a comunității tuturor Puterilor cerești, subliniindu-se aici numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, are rolul de a ne aminti faptul, că viața ortodoxă e o viață întraripată de dumnezeiescul dor.

viața ortodoxă e o viață pe care Dumnezeu a inițiat-o în noi la Botez, pe care El o face să se dezvolte în noi, împreună cu alegerea și efortul nostru de fiecare clipă și că El este țelul/sensul/ telosul/ împlinirea noastră, pentru că El a pus dorul de El în noi ca pe o dispoziție continuă spre comuniune și dialog preaiubitor.

Cum am fi venit la Biserică, dacă El nu ne-ar fi chemat?

Și cum să nu acceptăm această profundă și preafrumoasă chemare a lui Dumnezeu, dacă, odată acceptată, ea ne schimbă continuu, ne face plini de frumusețe și de veselie dumnezeiască?

Și cum am fi auzit despre El și L-am fi înțeles, pe măsura noastră, dacă El nu ne-ar fi călăuzit mintea spre înțelegere și inima spre dorirea a ceea ce înțelegem, pentru ca ceea ce gândim și simțim să facem să devină act, faptă, expresie reliefată a interiorității noastre?

Iar dacă suntem capabili de a sesiza lucruri care depășesc materialitatea trupului și puterea noastră de înțelegere și coordonatele noastre temporal-spațiale, ieșind spre Dumnezeu în vedere dumnezeiască, asta ne arată că dumnezeiescul dor ne conduce spre Dumnezeul treimic, ca și pe Puterile cerești, pentru că e lucrarea Sa necreată în noi, care ne strânge la Sine, împreună cu întreaga creație.

Căci soborul/ comunitatea Îngerilor nu e separată de comunitatea oamenilor în cer și pe pământ, chiar dacă noi avem trupuri iar ei sunt netrupești!

Ei și noi suntem creația lui Dumnezeu, expresia voii lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este dorirea noastră autentică, mistuitoarea noastră dorință de viață, de bucurie, de nemurire.

Pentru că nemurirea frumoasă pe care teologia Bisericii o propovăduiește e nemurirea prin iubirea cutremurătoare față de Dumnezeu și de oameni.

Prin iubirea care te cutremură, pentru că te înalță.

Care te cutremură, pentru că te uimește.

Care te cutremură pentru că te umple de umilință văzătoare de noi și noi sensuri dumnezeiești sădite în creația Sa.

Și așa înțelegând lucrurile nu putem fi bădărani sau indiferenți vizavi de Sfinții Îngeri…ci plini de dragoste, de iubire, de sfială…pentru că suntem co-slujitori ai lui Dumnezeu. Suntem împreună slugi cu Îngerii și ne bucurăm și ne vom bucura împreună cu ei de continua revărsare de lumină, cunoaștere și iubire a Dumnezeului nostru treimic, care e nemurirea noastră.

În mod textual, numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil le găsim în cartea Sfântului Profet Daniil.

Gavriil, la Dan. 8, 16, e pus să tâlcuiască o vedenie avută de Sfântul Daniil, adică să-l lumineze asupra înțelesurilor ei…iar Mihail, la Dan. 10, 13, e prezentat ca fiind „unul [dintre] primii arhonți [is ton arhonton ton proton]” [cf. LXX] ai Puterilor cerești, lucru confirmat și de VUL: „unus de principibus primis”.

În ed. BOR 1988, spre exemplu, acest unu din greacă și latină a fost înțeles ca „cel dintâi dintre Îngerii păzitori”…iar arhonții/ principii au fost traduși prin „mai mari voievozi” ai lui Dumnezeu, voievodul fiind conducătorul armatei, iar aici, armata lui Dumnezeu fiind armata/ oștirea Îngerilor Lui.

Însă Tradiția Bisericii, după cum spuneam în predica din 2010, îi identifică pe cei doi arhonți/ principi/ arhistrategi/ voievozi/ conducători ai Puterilor cerești în mai multe puncte esențiale ale istoriei mântuirii.

Iar Mihail este iconizat cu sabia în mână, pentru că el pedepsește nedreptatea/ injustiția, lupta împotriva lui Dumnezeu…pe când Gavriil poartă în mâini semne de bucurie și de pace, el fiind acela care ne-a adus vestea cea bună a mântuirii.

În slujba zilei, cf. Mineiului pe noiembrie, ed. 1927, românească, sunt pomeniți nominal numai Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Mai nou însă se încearcă o extindere a icoanei praznicului de față, incluzându-se în ea și Sfântul Arhanghel Rafail.

Că este Arhanghel o spune chiar el în Tobit 12, 15: „Eu sunt Rafail, unul dintre cei 7 Îngeri [is ton epta Anghelon], care stau și intră înaintea slavei Domnului” [cf. LXX].

Însă dacă îl includem în icoana praznicului…trebuie să extindem și slujba zilei, adăugând cântări care să i se adreseze.

O altă icoană, numită sinaxa/ adunarea/ soborul Arhanghelilor îi egalizează pe toți, ne mai ieșind în relief Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, așa cum ies, în mod tradițional, din slujba de azi a Bisericii.

Însă ea prezintă iconic a doua parte a titlului praznicului…pentru că azi e soborul tuturor Puterilor cerești…chiar dacă doar numele lui Mihail și Gavriil sunt pomenite nominal.

Însă ultimele două icoane prezentate, după cum observați, pun în prim-plan pe Hristos, icoana lui Hristos, arătând faptul că Puterile cerești au contribuit și contribuie activ la iconomia lui Hristos cu lumea pământească…sau că și ei fac parte din Biserică, din care, un anume curent teologic recent, vrea să-i excludă.

Eu le văd ca pe două icoane apologetice, care polemizează cu tendințe teologice contemporane…numai că ele nu se înscriu în tradiția primei icoane prezentate aici, care e o imagine clară a slujbei zilei, așa cum o avem și noi, în limba română.

Adică aceasta e icoana praznicului de față!

Mihail și Gavriil sunt pomeniți nominal…dar cântările se referă și la toate Puterile cerești.

Asta însemnând că putem discuta și despre ceilalți Sfinți Arhangheli dar numai  conform Tradiției Bisericii.

Într-un acatist românesc al Sfântului Arhanghel Rafail se subliniază faptul că el e călăuzitorul celor care călătoresc în pământuri străine, a pribegilor dar și cel care îi păzește pe cei căsătoriți. Datele acestea, în mod evident, sunt extrase din înțelegerea cărții Tobit.

Sfântul Nicolae Velimirovici [conform ediției românești recente a Proloagelor sale, vol. al 2-lea] spune faptul că sărbătoarea de astăzi a fost instituită în secolul al IV-lea de Sfântul Papă Silvestru al Romei…și că a fost aleasă luna noiembrie ca zi de pomenire, pentru că e luna a noua după luna martie, lună în care a fost zidită lumea.

Și astfel pomenim pe toate Puterile cerești în luna a noua…datorită numărului de nouă cete Îngerești, pe care le-a văzut în mod extatic și le-a descris cu multă acrivie teologică și dragoste dumnezeiască Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul (pomenit la 3 octombrie în întreaga Biserică), „marele ucenic al Sfântului Apostol Pavel”, după cum spune Sfântul Nicolae Velimirovici aici…în comparație cu teologii care se luptă cu întreaga Tradiție a Bisericii și care îi neagă istoricitatea și autenticitatea operei…evacuându-l din secolul I în secolul al VI-lea.

Și asta numai pentru faptul, că Sfântul Maxim Mărturisitorul l-a comentat în secolul al VII-lea…

Însă toată Tradiția Bisericii cinstește persoana și opera Sfântului Dionisie Areopagitul, anghelologia Bisericii neputând să renunțe vreodată la contribuția sa…pentru că e capitală.

Și Sfântul Nicolae Velimirovici redă înșiruirea dionisiană a Ierarhiilor îngerești: Serafimii, Heruvimii, Scaunele, Domniile, Puterile, Stăpâniile, Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii…Arhanghelii fiind numai a 8 ierarhie de sus în jos.

Și se observă de aici abordarea paradoxală a Bisericii, aceea de a pune în prim-plan pe Arhangheli, și dintre Arhangheli doar pe doi dintre ei…deși ei sunt din ultima triadă angelică.

Care este motivul unei asemenea „răsturnări” aparente de funcții? Pentru că Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil au avut, din partea lui Dumnezeu, misiuni speciale în interiorul iconomiei lui Dumnezeu cu lumea.

Și Biserica îi pune în prim-plan pentru a lega Vechiul și Noul Testament într-un tot unitar, pentru a ne arăta că tot demersul revelațional, că toată descoperirea dumnezeiască și toată ocrotirea noastră din partea Puterilor cerești e voința lui Dumnezeu, pentru că toți suntem ai Lui și toți trebuie să fim împreună.

Însă tot Sfântul Nicolae Velimirovici, în cartea citată supra, redă numele celor 7 Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Iegudiil, Varahil…după care precizează faptul, că a găsit și numele unui al 8-lea în Tradiție: Ieremiil.

Numai că numărul Sfinților Îngeri este imens…și despre ei nu știm decât că slujesc lui Dumnezeu și că ei sunt apărătorii noștri, dar și mustrătorii noștri.

Viața noastră e plină de luminarea și frumusețea lor…Și tocmai de aceea trebuie să le fim recunoscători…și cu umilință să ne rugăm lor mereu…ca să se roage pentru noi…să fie cu noi în bucuriile și încercările noastre…ca să ne putem mântui.

Căci mântuirea e dialog, e comuniune, e întrajutorare, e împreună-locuire cu Dumnezeu și cu oamenii. Ea e o continuă dărâmare a barierelor din noi și dintre noi, prin harul lui Dumnezeu, pentru ca să trăim în libertatea slavei lui Dumnezeu.

Cine ne va da nouă aripi, ca ale porumbelului, ca să zburăm spre El și să ne odihnim?

Cine ne va da aripi de curăție, de har, de lumină, ca să zburăm spre Tine, Doamne?

Și cine poate să Îți slujească Ție după cuviință și după dreptate, Preacurată și Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, când nici Puterile cele de sus nu sunt vrednice de vederea slavei Tale?

Și cu toate acestea, din mila Ta cea prea mare, ai venit și Te-ai întrupat și Te-ai făcut om ca noi, afară de păcat, căci ai vrut să ne sui pe noi mai presus de Îngeri, prin umanitatea Ta și ai făcut din corul Îngerilor și din cel al oamenilor o singură oștire a Ta.

Pentru aceasta Ție Îți mulțumim și pe Tine Te binecuvântăm Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru Cel Preabun și Preamilostiv, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Iubire și bani. Sau când spamul e mai generos decât realitatea

Hello Dearest One,

How are you today, Please accept my sincere apologises if my email does not meet your business or personal ethics, I really like to have a good relationship with you, and I have a special reason why I decided to contact you because of the urgency of my situation here.

Please I write not only to introduce myself to you, but also tender a joint investment business proposal for your considerations and acceptance. I know that receipt of my communication shall be a great surprise to you considering the fact that we did not know each other or had any business negotiations before now, I am also aware of the fact that there is a lot of fraudulent business proposals circulating around the world, which makes it imperative for one to be extremely careful before accepting and venturing any business proposal from unfamiliar person like me.

I however, pray your respected self not to allow the above unnatural abnormalities to influence your decision to accept my genuine proposal and intentions which undoubtedly would be of immense mutual benefits to both of us. I pledge to you for urgent and dedicated attention which this issue deserves.

I deem it necessary to introduce myself in detail for you and the need for your assistance to claim and invest my inheritance for me, I am Miss. Christina Thomas D. Voer Hanson, 26 years old girl from Liberia, the only daughter of Late National Bank of Liberia Governor, Thomas Hanson who died on June 8, 2009 at the Delaware County Memorial Hospital in Upper Darby from a massive stroke.

Meanwhile he had earlier undergone a kidney transplant in april 2009 at the university hospital of pennsylvania in philadelphia.

I am constrained to contact you because of the maltreatment I, am receiving from my step mother. She planned to take away all my late father’s treasury and properties from me since the unexpected death of my beloved Father.

Meanwhile I wanted to escape to the Europe but they hide away my international passport and other valuable traveling documents. Luckily they did not discover where I kept my Father’s File which contains important documents.

So I decided to run to the refugee camp where I am presently seeking asylum under the United Nations High Commission for the Refugee here in Ouagadougou Republic of Burkina Faso.

I wish to contact you personally for a long term business relationship and investment assistance in your country.

My father secretly deposited the sum of US$ 3. 628. 000. 000 in one of the prime bank with my name as the next of kin.

However, I shall forward you with the necessary information of the deposit on confirmation of your acceptance to assist me for the transfer and investment of the fund in your country.

As you will also help me in an investment, and I will like to complete my studies, as I was in the school in Monrovia-Liberia, before the death of my father.

It is my intention to compensate you with 15% of the total money for your services and the balance shall be my investment capital. This is the reason why I decided to contact you. Please all communications should be through this email address only for confidential purposes.

As soon as I receive your positive response showing your interest I will put things into action immediately. In the light of the above, I shall appreciate an urgent message indicating your ability and willingness to handle this transaction sincerely.

I am staying at the female hostel. Awaiting your urgent and positive response. Please do keep this only to your self please I advice you not to disclose it to a third party till I come over, once the fund has been transferred into your account. I hope my explanation is very clear but if you need further clarification, then send in your questions.I will try to scan my picture to send in my next mail.

Thanks as I hope to receive from you soon.

Yours Sincerely,
Miss Christina Thomas D. Voer Hanson