Să le lăsăm in-explicate

Ea avea o inimă iubitoare,
mare, cam cât un hipermarket…
pentru că îl pupa de zor
și chiar îi făcea nervi cu atâta dragoste,
pentru că îl pupa de zor,
și chiar se înverzise la față…
în fața unei bănci goale, cu pantofi cu toc…

Iarna venea în galop, cu cizme pufoase
și cu o nuielușă pentru copii neascultători…
care mănâncă din nori.

Razant cu o rază…din plastic…
se cocea o așteptare, în ochii ei,
a celei cu inima mare…
pentru că era mare debandadă în hipermarket…

Unul cumpăra vin…altul cumpăra mașinuțe...pe când altul cumpăra maimuțe, pentru că maimuțele erau la reducere

Și toți tușeau, tușeau de crăpau pietrele sub ei de inconștienți…

Tușeau ca niște ceasuri dalileene…sau ca niște
probleme la matematică nerezolvate

O, ce prozaică uitare de sine!

*

Dragostea e un fel de inimă neîmpărțită.
Dragostea e atunci când îți găsești toate cuvintele…pentru că te simți liber să le spui.
Dragostea e când nu poți să uiți.
Dragostea se scrie cu litere dar nu e din litere.
Și cei care nu știu deloc dragostea…sunt cam porci la inimă.
Poate că unii fără să-și dea seama

*

A cântat ca un mieunat.
A visat că e ratat.
L-au ales…deputat?
Poate…pe-nnoptat.

*

Noaptea e o știință a celor orbi…pentru că nu le mai intră lumina în ochi.

*
Are părul roșcat…pentru că idealurile l-au transpirat.
Este mare, lemnos…pentru că e duhnos
E alb și sinistru…pentru că e optimistu.
Și când vrei să scrii, pui doi de trei, cinci de i,
așa vrei să fii.

*
Femeile se visează bărbați…numai când se dau de șefe. Eu aș vrea să se dea de muncitoare…până când își revin, spășite, la propria lor feminitate.

*

De ce femeile nu pot fi misogine? De ce să le refuzăm acest „drept”? Nu e niciuna care să-și urască suratele…de moarte?!

*

Femeile ne iubesc când plângem, când suntem răniți, când suntem niște ratați, pentru că ele consideră că mămițismul și giugiuleala sunt singurele antidoturi împotriva durerii interioare…Noi le iubim…când le desconsiderăm, când le credem „simple orificii” sau „bucătării ambulante”?

*

Bărbații sunt buni la autoritatea bâtei. Când se simt penibili…se transformă în inchizitori.

*

Nu știu de ce le mai spunem copiilor noștri povești…De ce nu le spunem realități? De ce le spunem acum povești…ca mâine-poimâine să dea cu capul doar de…realități?

*

Suntem slabi ca o rouă,
ne doare o mie și nouă,
nu ne știm,
nu ne dăm pace…
între a trăi și a zace
viața toată tace.

*
Frunzele, și ele, până și ele,
plâng toamna,
plâng iarna, plâng primăvara,
plâng în amintire,
plâng în neștire…

*
Când doi copii se ceartă…e semn că nu știu tabla înmulțirii.

*
Are ochi de un alabastru întunecat,
în care toate spațiile extemporalul și-au dat…
în care toate războaiele mondiale s-au pierdut…
și tăcerea în ele n-a durut…

*
Dacă ștergi…e semn că n-ai avut un gând care să facă pui…Și gândurile fac pui sclipitori.

*

Rime: sunători/ ascuțitori; vopsitori/ turnători; temători/ întrebători; ciorditori/ exterminatori.

*

Când asculți o manea…e ca și cum ți-ar fi intrat în ochi o telemea, ooooooo, sărată era ea!

*

Avea un râs perisabil
ca steaua polară,
o femeie așa insulară,
pustie c-o gară…

*

Avea multe degete la mână…atât de multe…că atunci când îți fura portofelul credeai că îți cântă la pian.

*
Mi-am dat seama de ce semidoctul nu vrea să glumească cu băiatul cu doctorat: îi e frică să nu pară mai deștept decât este. Recunosc: există și acest risc.

*
Adevăratele cutremure de pământ sunt cele care se fac în suflet.

*
Era frumoasă și lată…încăpea toată…într-o găleată.

*

„Efluviile inspirației”, trimise de Uniunea Scriitorilor din România la scriitor acasă…l-au găsit pe acesta plecat prin vecini. De aceea…premiul Nobel se amână pe o perioadă nedeterminată

*
„Deși soarele răsare tot din partea aia pe fiecare zi…fiica mea nu poate să îl vadă niciodată, pentru că ea se trezește la nimiezi”.

*
Când o fată mare nu mai e fată mare…înseamnă că a ajuns băiat mare? Cât de mare?

*
Cele mai frumoase stamine sunt cele scuturate…și pixelate

*
O noapte atât de mare…încât îți uiți ochii pe spinare…

*
E adevărat: până îți găsești glasul…trebuie să înveți toate glasurile care te inspiră. Inevitabil…vei avea parte și de dureri în gât

MLR, vol. 1, p. 86-88

Monumente liturgice
românești

*
vol. I

*

Transliterare, adaptare a textelor și note

de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

cap. 3

  Ceaslovul de la Blaj

                                                                     [1753]

***

3. 10. Troparele treimice de la Miezonoptica din duminici

Cadesă[1] cu adevărat ate mări pre tine Dumnezeu Cuvântul: de carele să spăimântează și să cutremură Heruvimii, și te slăvesc Puterile cerești, pre cel ce ai înviat atreiazi din mormânt, H[ristoa]se dătătoriule de viață, cu frică te mărim.

*

Sălăudăm toți, cum să cuvine lui D[u]mnezeu, cu cântări Dumnezeești, pre Tatăl, și pre Fiiul, și pre Duhul cel Dumnezeesc, o puteare întrei staturi[2], o înpărăție, și o Domnie.

*

Precarea olaudă toți pământeanii, și oslăvesc Puterile cerești: carea de toți cu credință iaste închinată, unimea cea după ființă, cea întrei staturi[3].

*

Domnească începătorie pre ste Heruvimi, și Dumnezeiască Stăpânie fără de asemănare preste Serafimi, Troiță[4] ne de spărțită întru unime, ceea ce ești după adevăr Stăpânie Dumnezeiască, pre tine te mărim.

*

Tatălui celui fără început și Dumnezeu, Cuvântului celui înpreună fără început și Duhului mă închin: Ființa cea nedespărțită una înpreunată, unimea cea întreit numărată, cu laude să ocinstim.

*

Fulgerile tale ceale cu raze strălucitoare, străluceaștele mie Dumnezeul mieu, cela ce ești întrei staturi, atot făcătoriule, și casă mă arată pre mine mărirei cei ne apropieate, strălucită și de lumină purtătoare, și ne schimbată.

*

Decarele să spăimântează și să cutremură Heruvimii, șil slăvesc oștile îngerești: precel ce din Fecioară ne grăit sau întrupat, pre H[risto]s dătătoriul de vieață, cu frică săl mărim.

*

Din morți văzând pre Fiiu[l] tău, preacurată Fecioară, înviat cu cuviință Dumnezeiască, de bucurie ne grăită lumea sau umplut, pre acela slăvindul, pretine te mărim.

***

Cade-se/ se cuvine cu adevărat a Te mări pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, de Care se [în]spăimântează și se cutremură Heruvimii și Te slăvesc Puterile cerești. Pe [Tine], Cel ce ai înviat a treia zi din mormânt, H[ristoa]se, Dătătorule de viață, cu frică Te mărim.

*

Să[-L] lăudăm [cu] toții, [după] cum se cuvine lui D[u]mnezeu, cu cântări dumnezeiești, pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul cel Dumnezeiesc, [căci este] o Putere în trei staturi/ ipostasuri/ persoane, o Împărăție și o Domnie.

*

Pe [Cea] care o laudă toți pământenii și o slăvesc Puterile cerești, Care de toți, cu credință, este închinată[5], [pe] Unimea cea după ființă, cea în trei staturi/ ipostasuri/ persoane.

*

Domnească începătorie peste Heruvimi și Dumnezeiască stăpânie fără de asemănare peste Serafimi, Troiță/ Treime nedespărțită întru unime, Ceea ce ești, după adevăr, Stăpânie dumnezeiască, pe Tine Te mărim.

*

Tatălui celui fără [de] început și Dumnezeu, Cuvântului Celui împreună fără [de] început și Duhului mă închin. [Pe] Ființa cea nedespărțită, una împreunată, [pe] Unimea cea întreit numărată, cu laude să o cinstim.

*

Fulgerele Tale cele cu raze strălucitoare, strălucește-le mie, Dumnezeul meu, Cel ce ești în trei staturi/ ipostasuri/ persoane, Atotfăcătorule și casă mă arată pe mine mărirei[6] [Tale] celei neapropiate, strălucită[7] și de lumină purtătoare și neschimbată.

*

De Care se [în]spăimântează și se cutremură Heruvimii, și-L slăvesc oștile îngerești, pe Cel ce din Fecioară [în mod] negrăit S-a întrupat, pe H[risto]s, Dătătorul de viață, cu frică să-L mărim[8].

*

Din morți văzând pre Fiu[l] tău, Preacurată Fecioară, înviat cu cuviință dumnezeiască, de bucurie negrăită lumea s-a umplut, pe Acela slăvindu-L, pe tine te mărim.


[1] *** Ceaslov, Blaj, 1753 [BAR, CRV 290 A], p. 72-75.

Troparele treimice, în ***Ceaslov, tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod și cu binecuvântarea PFP Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ed. a II-a, București, Ed. IBMO, București, 1993 [prima ediție fiind cea din 1973], sunt tipărite la p. 42-44.

Însă primul tropar din ediția 1973/ 1993 e „Cuvine-se cu adevărat a lăuda pe Treimea…”, după care urmează troparul de acum, care aici e primul tropar.

[2] Ipostasuri sau persoane.

[3] Ibidem.

[4] Treime.

[5] Prea Sfintei Treimi, Căreia, cu credință, toți I se închină.

[6] În Ceaslov, ed. 1993, cit. ant., avem: slavei.

[7] Idem: luminată.

[8] În Ceaslov, ed. 1993, după acest tropar urmează: Slavă…„Părinte atotțiitorule, Cuvinte al lui Dumnezeu”…Și acum…după care urmează troparul ultim din Ceaslov, Blaj, 1753.

Statistici. Concluzii. Sublinieri. Lucruri văzute de-aproape [18]

Partea întâi, a doua, a treia, a patra, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a

***

67. Guvernarea cataclismică

Grupul de Investigaţii Politice (GIP)[1] şi Institutul pentru Liberă Iniţiativă (ILI)[2] au scanat realitatea guvernării Emil Boc pe perioada ianuarie 2009august 2010.

Rezultatele sunt următoarele:

„PIB-ul a scăzut cu 9,1% în semestrul I 2010 față de semestrul I 2008.

Producţia de bunuri de folosinţă îndelungată a scăzut cu 16,4%, în perioada ianuarie 2009 – august 2010 faţă de 2008.

Producţia de bunuri de uz curent a scăzut cu 10,9%, iar producţia de bunuri intermediare a scăzut cu 6,6%.

Cifra de afaceri din industrie a scăzut cu 11,6%.

Numărul salariaţilor s-a diminuat cu 515.300 de persoane din decembrie 2008 pînă în august 2010.

Aproximativ 85% din această scădere s-a înregistrat în activităţile în care dominant este sectorul privat.

Singura lună în care numărul de salariaţi a crescut, datorită angajărilor în sectorul public, a fost ianuarie 2009, prima lună a guvernării Boc.

Rata şomajului a crescut de la 4,4% la 7,4%, în perioada decembrie 2008 – august 2010.

Raportul dintre numărul mediu al pensionarilor şi numărul mediu al salariaţilor era de 1,13 la 1 în 2008 şi a ajuns la 1,33 la 1 în 2010.

Salariul mediu real a scăzut cu 7,2% din august 2008 pînă în august 2010.

Cele mai mari scăderi ale puterii de cumpărare s-au înregistrat în învățămînt (-32%), în administrația publică și apărare (-28,5%) și în sănătate și asistență socială (-24,9%).

Salariul mediu real a crescut în domeniile în care activează în principal regii autonome şi societăţi naţionale: apă şi salubritate (+19,7%) şi industrie energetică (+19,4%).

Rata inflaţiei a fost de 11,9%, în perioada ianuarie 2009 – octombrie 2010.

Ponderea creditelor restante în lei a crescut de la 2,2% la 9,4%, în perioada decembrie 2008 – septembrie 2010. Ponderea creditelor restante în valută a crescut de la 0,9% la 6,4%.

Deficitul bugetar a ajuns la 7,4% din PIB în 2009, faţă de 4,8%, cît era în 2008.

În primele 8 luni din 2010, deficitul bugetar a atins deja 4,56% din PIB.

Investiţiile publice au scăzut cu 28% în perioada ianuarie – septembrie 2010 faţă de perioada similară a anului 2009.

În schimb, achiziţiile publice au crescut cu 1,3%”[3].

*

68. Câte ziare se mai vând

Claudiu Târziu oferă detalii în articolul Prăpăd în presă[4] (fără trimitere la vreo sursă) despre cifrele vânzărilor în ziaristica românească.

Datele sunt pentru ultimul trimestru al lui 2011[5]:

Click! – 166.763 de exemplare pe ediţie (în scădere cu 30.000 faţă de 2010);

Libertatea – 98.582 de exemplare pe ediţie (în scădere cu 28.000 faţă de 2010);

România liberă – 39.010 de exemplare pe ediţie (la acelaşi nivel cu trimestrul trei al lui 2010);

Gazeta Sporturilor –  37.008 de exemplare pe ediţie;

Cancan – 36.731 de exemplare pe ediţie;

Adevărul  – 33.706 de exemplare pe ediţie (de trei ori mai puţin decît anul trecut);

Pro Sport –  29.226 de exemplare pe ediţie;

Jurnalul Naţional  – 21.295 de exemplare pe ediţie (la jumătate faţă de trimestrul trei al lui 2010);

Evenimentul Zilei – 15.269 de exemplare pe ediţie

Ziarul Financiar –  9.983 de exemplare pe ediţie;

Săptămâna Finanicară – 12.041 de exemplare pe ediţie (între timp, a fost oprită versiunea tipărită);

Capital – 10.471 de exemplare pe ediţie;

BIZ – 5.805 de exemplare pe ediţie;

Business Magazin – 6.707 de exemplare pe ediţie;

Forbes Romania – 5.336 de exemplare pe ediţie;

Money Express – 3.625 de exemplare pe ediţie;

Academia Catavencu – 15.973 de exemplare pe ediţie (varianta Adamescu, fără cei care au fondat-o)

Dilema Veche –  6.555 (scădere la jumătate faţă de anul trecut)”[6].

*

69. Copiii și pornografia onlineului

Virgiliu Gheorghe citează un studiu referitor la relația copiilor români cu pornografia, din care rezultă faptul că „19% dintre copii[i români] au fost expuși la imagini online cu conținut pornografic[7].

*

70. Onlineul năruie televiziunea prin cablu

„Analistul de la Credit Suisse, Ștefan Anninger[8], a arătat într-un raport recent, că în 2012 numărul abonaţilor pentru serviciile TV va scădea cu 200.000, ţinând cont de faptul că, din cele 1, 8 milioane de clădiri construite anul trecut, doar 16.9% au fost conectate la serviciile de televiziune prin cablu.

Rata televiziunii tradiţionale în Statele Unite este încă ridicată, până la 83.2% (în scădere faţă de 84.1%, cât a fost anul trecut).

Raportul lui Anninger care arată un declin uriaş pentru viitorul televiziunii, ridică un semn de întrebare pentru agenţiile de publicitate şi pentru celelalte mari companii de media[9].


[3] Cf. art. nesemnat, editat online în data de 11 noiembrie 2010, cu titlul: 20 de luni de guvernare Boc. Dezastrul economic în cifre, regăsibil aici: http://blog.grupul.ro/?p=1450.

[5] Ibidem.

[6] Ibidem.

[7] Virgiliu Gheorghe, Pornografia, maladia secolului XXI, Ed. Prodromos, 2011, 57.

[9] Claudiu Ilioiu, Credit Suisse predică moartea televiziunii. Au mai rămas cinci ani, articol editat online pe 3 decembrie 2011, cf. http://www.zf.ro/business-hi-tech/credit-suisse-predica-moartea-televiziunii-au-mai-ramas-cinci-ani-9025982.

Teologie pentru azi [2006-2011]

La 5 ani de existență…bilanțul TPA e în favoarea cititorului.

Am scris și editat online: 9. 198 de articole și am creat 24 de pagini auxiliare platformei noastre.

Între 2009 și 2011 am editat online, în mod gratuit, 62 de cărți, în următorii termeni:

2009: 1-19 cărți = 3.845 pagini;
2010: 20-46 cărți = 6.281 pagini;
2011: 47-62 cărți = 3.998 pagini,
adică, în total,

14.124 pagini editate de carte.

Da, o oboseală imensă…dar și o împlinire copleșitoare! Numai că bucuria nu a înlocuit oboseala…ci a accentuat-o

Și fiecare pagină a trecut pe sub ochii mei obosiți…iar dacă a mai scăpat un cuvânt neîndreptat…sau a dispărut vreo literă…sau s-a produs o altă greșeală…cred că e de înțeles

Le mulțumim tuturor acelora care ne-au citit, comentat, ajutat, care s-au rugat pentru noi sau au găsit, noi și noi motive, să stea departe

Când îți asumi cotidianitatea creației îți asumi și pe cei care sunt cât și pe cei care nu  sunt de acord cu tine. Iar noi am făcut acest lucru…

Vă dorim tuturor numai bine!