Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete [vol. 9] [53]

Trei scrisori către un confident

Domnul Radu Rotaru din Craiova este unul dintre puținii confidenți ai Fericitului Ilie căruia el i-a și scris, a purtat o corespondență cu el.

Acesta l-a cunoscut spre finalul vieții sale, ca și mine, și l-a vizitat periodic.

Nu ne-am întâlnit niciodată în timpul vieții sale dar ne-am scris în vara lui 1999.

Însă Fericitul Ilie, din când în când, îmi dădea detalii despre el și despre momentele când îl vizita. Probabil făcea același lucru și în ceea ce mă privește…când îl vizita Radu și familia acestuia.

Am fost împreună la înmormântarea Fericitului Ilie, alături de alți doi tineri de la Turnu Măgurele, cu care acesta avea discuții teologice.

Și când i-am cerut corespondența Fericitului Ilie față de el, Radu Rotaru mi-a oferit trei scrisori xeroxate…fără să îmi dea detalii despre numărul total al scrisorilor schimbate între ei.

Ca și ultima scrisoare către soția sa…și următoarele trei scrisori sunt scrise de Green la dictarea Fericitului Ilie…pentru că boala parkinson[1] l-a făcut, în ultima parte a vieții sale, impracticabil în domeniul scrisului.

 ***

Prima scrisoare [14 iunie 1997]

 Destinatar:

Radu Rotaru,

Str. Colțunaș,

nr. 11,

Craiova,

Jud. Dolj,

cod 1100.

*

Expeditor:

Ilie Mocanu,

Str. Griviței,

nr. 93,

Turnu Măgurele,

Jud. Teleorman,

cod 0750.

 Dragă Radule,

Am primit scrisoarea ta, care m-a bucurat, pentru că văd că n-ai uitat de mine. Dar, în același timp, m-a întristat și m-a pus pe gânduri cu cele ce îmi scrii în legătură cu starea ta sufletească.

Credeam că te vor fortifica sufletește condițiile din viața de militar[2].

Eu îmi permit să îți spun următoarele [lucruri]: gândurile murdare care te bântuie sunt determinate de atacurile subtile ale forțelor negative[3], care, pe măsură ce te rogi și duci o viață de abstinență și curată, vor să te asuprească și să te devieze de pe calea cea bună.

Lupta cea mai eficientă este rugăciunea și, în special, rugăciunea isihastă, care se poate spune în orice împrejurări și condiții.

Când asuprirea e prea mare, e bine să întrerupi chiar rugăciunea și, cu gândul la Dumnezeu, să rabzi totul în speranța că Dumnezeu te va ajuta.

Însuși Mântuitorul a suferit [atacuri din partea demonilor] în timpul patimilor [Sale] și apoi [chiar] răstignirea [Sa s-a făcut datorită instigărilor venite] din partea forțelor negative.

Le-a suportat și a înviat.

Îți doresc și ție, în urma suferințelor morale, o înviere grabnică și o putere de rezistență pe măsură ce ești mai mult încercat[4].

Acesta e semnul biruitorilor în numele lui Hristos.

După cum vezi, nu este scrisul meu, căci eu nu mai pot să scriu…și am rugat-o pe Green să facă lucrul acesta.

La revedere, și sper că în viitor te vei simți din ce în ce mai bine, pentru că ai un suflet curat și mare.

De aceea, încercările îți vin pe măsură.

Dumnezeu încearcă pe cei buni și nu le dă încercări mai mari decât le pot suporta.

Bucură-te că ești încercat și mulțumește-I lui Dumnezeu că te încearcă și nu te lasă să fii pasiv, ci [îți dă] să ai o credință activă!

 Cu drag,

Ilie Mocanu.

***

A doua scrisoare [11 august 1997]

 Destinatar:

Radu Rotaru,

Str. Colțunaș,

nr. 11,

Craiova,

Jud. Dolj,

cod 1100.

*

Expeditor:

Ilie Mocanu,

Str. Griviței,

nr. 93,

Turnu Măgurele,

Jud. Teleorman,

cod 0750.

 Dragă Radule,

Am primit ultima scrisoare, a treia, precum și pe a doua. Îți mulțumesc pentru urările făcute.

Îmi pare bine că ai recitit poeziile[5], în care ai găsit motive de liniște și [de] înălțare spirituală.

Din gândurile și cugetările expuse, îmi dau seama că ai înaintat în spiritualitate și totul este pe linia creștin-ortodoxă.

Remarc ideile în care vorbești despre legătura tainică prin cuvânt a lui Dumnezeu cu noi, că altarul este centrul lumii, că trebuie mereu să ne hrănim din harul Dumnezeirii prin ritualul sfânt [al Bisericii].

Duhul lui Dumnezeu te călăuzește prin acceptarea numai a gândurilor bune, [pentru ca] să înțelegi din ce în ce mai bine esența creștinismului, [aceea] „că suntem o liturghie în miniatură”.

Nu ești mândru deloc, ci ești pe drumul cel bun.

Eu am recitit de curând cartea pe care tu mi-ai oferit-o, a Sfântului Simeon Noul Teolog, Cateheze către monahi.

Am găsit acolo lucruri minunate, în special faptul că orice vis sau viziune, chiar cu Sfânta Fecioară și Iisus pot veni de la Satana. Numai semnul Sfintei Cruci visat sau văzut nu poate veni de la diavol

De aceea, semnul Sfintei Cruci, pe care-l faci mental când spui rugăciunea, este benefic și salvator.

Iată, îți transcriu (pentru că ai vorbit despre cuvântul divin, și de vibrația, de dragostea și de lumina pe care le transmite acesta), rugăciunea Sfântului Simeon Noul Teolog[6], pe care poți s-o înveți și s-o recitești cât mai des pentru îndumnezeire.

Textul ei:

 „Miluiește-mă, Fiul lui Dumnezeu, și deschide ochii sufletului meu ca să văd Lumina lumii[7], adică pe Tine, Dumnezeule, și să ajung și eu fiul zilei dumnezeiești.

Nu mă lăsa nevrednic și fără de dumnezeirea Ta, Bunule Doamne.

Arată-Te mie ca să cunosc că Tu mă iubești, Doamne, fiindcă am păzit dumnezeieștile Tale porunci.

Trimite și asupra mea, mult Milostive, Duhul Tău, ca să mă învețe cunoașterea Ta și să-mi vestească tainele Tale.

Dumnezeule al tuturor lucrurilor, dogorește în mine adevărata lumină, o, Doamne bogat în milă, ca să văd slava Ta, slavă pe care ai avut-o înainte de facerea lumii la Părintele Tău.

Sălășluiește și în mine, precum ai zis, ca și eu să ajung vrednic să sălășluiesc în Tine și să pătrund fără încetare în Tine și să cunosc că Te am în mine, să iei formă în mine, ca să pot privi nepriceputa-Ți frumusețe, să port în mine chipul Tău, Care ești mai presus de ceruri și să uit toate lucrurile cele văzute.

Dă-mi și mie slava pe care Ți-a dat-o Ție Părintele Tău, Milostive, ca să ajung asemenea Ție, ca toți slujitorii Tăi, dumnezeu după har, și să fiu ca Tine fără încetare, acum și totdeauna și în veacurile fără sfârșit. Amin!”.

*

Pornind de la fericirea Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu (Mt. 5, 8), Iisus a zis: Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este care Mă iubește […] și Mă voi arăta lui (In. 14, 21).

Sfântul Simeon [Noul Teolog] zice: Om sunt prin natură, dar dumnezeu prin har!

Prin urmare, e posibil să-L vedem pe Dumnezeu și e sigur că-L putem vedea chiar în această viață, nu prin ochiul trupesc, ci prin ochiul spiritual al inimii curate.

În concluzie: prin această transformare la sfârșitul veacurilor, care va fi ultima minune din această lume, omul va deveni un supraom, adică un om duhovnicesc, iar cosmosul va deveni un supracosmos, adică un cer nou și un pământ nou.

Căci nu numai omul, dar [și] lumea întreagă, asumată în el, e încorporată acestui destin al supremei transformări, spune teologul Nichifor Crainic[8], cât și Dumitru Stăniloae[9].

Nu e alt mijloc de a cunoaște pe Dumnezeu, spune Sfântul Simeon, decât prin vederea luminii care emană de la El.

Îți doresc multă sănătate și înaintare în Dumnezeu, prin cunoaștere și trăire [duhovnicească]!

P[ost] s[criptum]: Poate recunoști că nu e scrisul meu, ci al lui Green, la care apelez ca să-mi scrie. Eu nu mai pot să scriu.

 Cu dragoste,

Ilie Mocanu.

 ***

A treia scrisoare [10 august 1999]

 Destinatar:

Radu Rotaru,

Str. Colțunaș,

nr. 11,

Craiova,

Jud. Dolj,

cod 1100.

*

 Expeditor:

Ilie Mocanu,

Str. Griviței,

nr. 93,

Turnu Măgurele,

Jud. Teleorman,

cod 0750.

Dragă Radule,

Am vrut să-ți răspund la ultima scrisoare chiar din momentul în care am primit-o, dar am amânat zi de zi.

Întâi îți mulțumesc pentru felicitarea primită pe 3 august [1999] când e ziua mea  de naștere[10].

Mă întreb de unde ai știut de acest lucru.

În al doilea rând, regret accidentul pe care l-ai avut cu mașina[11], dar poate prin el ți s-a atras atenția, de [către] Cel de Sus, ca să fii mai atent.

Dar mai presus de toate vreau și aș fi vrut să discutăm despre gândurile și încercările care îți vin în timpul rugăciunii și mai ales în timpul rugăciunii inimii.

Nu trebuie să te întrebi și să te întristezivin și de unde vin. Aceasta[12] e normal pentru cel care se roagă cu tot zelul și care vrea să progreseze pe calea desăvârșirii.

Tuturor li se întâmplă așa și, cu cât sunt mai multe[13], [pe atât] Dumnezeu le îngăduie. Pentru că numai așa se poate ajunge cât mai sus și [se pot] birui forțele întunericului.

Deci nu te întrista și nici [nu] deznădăjdui și bucură-te că Dumnezeu îți oferă această luptă cu forțele negative și [cu] întunericul. Căci numai așa poți să te întărești [în viața duhovnicească] și, în cele din urmă, forțele negative vor ceda[14].

Spiritul cel rău[15] luptă pe toate căile să te înfrângă și să te îndepărteze de la rugăciune.

Rugăciunea lui Iisus, isihastă, este ceea ce, în [mod] special, duhului celui rău nu-i convine.

În trecut, asta am încercat și eu și încearcă toți…dar biruința și lumina vor veni!

Vei birui cu siguranță și atunci vei fi de neînvins.

Ți-aș recomanda cartea Mărturii din viața monahală, vol. II[16], a lui Gheron Iosif[17]. Primul volum mi l-ai dat mie.

Tipografia FED, Calea Rahovei 147, sector 5, București, tel. 335.93.18, fax 337.33.77.

Doresc multă sănătate la întreaga familie, Teodorei[18], lui Carmen[19], mamei și bunicii tale.

Tatălui tău îi doresc multă înțelegere pentru greșeala ta și eu aș îndrăzni să-l rog să nu se supere prea tare pentru accidentul pe care l-ai avut, pentru că e bine că ai scăpat sănătos.

 Cu multă dragoste,

Ilie Mocanu.


[2] Pe atunci Radu Rotaru își satisfăcea stagiul militar obligatoriu.

[3] Ale demonilor.

[4] Ispitit de către demoni.

[5] Se referă la poemele sale mistice…pe care i le dăduse lui Radu.

[6] A se vedea teza noastră doctorală: Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog [pe care o puteți downloada de aici], care îi este dedicată Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu…pentru că, mai întâi…i-a fost promisă…înainte ca el să adoarmă.

[7] Sublinierile din acest text al rugăciunii sunt în scrisoare și au fost, în mod neîndoielnic, indicate domnișoarei Green de către Fericitul Ilie.

[10] Ziua sa de naștere pe stil nou…pentru că pe stil vechi s-a născut de ziua Sfântului Ilie Tesviteanul.

[11] E vorba de un accident făcut cu propria sa mașină, pentru că Radu e conducător auto.

[12] Lupta cu gândurile e normală în cadrul rugăciunii isihaste.

[13] Încercările, ispitirile, grijile și necazurile noastre.

[14] În fața eforturile tale de înduhovnicire personală.

[15] Demonul.

[16] E vorba de ediția în două volume, în limba română, apărută la Editura Bizantină, în București, în anul 1996.

[18] Fiica lui Radu.

[19] Soția acestuia.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *