Sfântul Vasile cel Mare contemplând cartea Sfântului Profet Isaia [18]

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a

***

„omul cel vechi, stricat prin poftele amăgirii”, p. 253/ „îndemnuri din propria rătăcire”, Ibidem/ „lucrările rătăcirii sunt făcute de către demoni pentru pieirea celor ispitiți”, Ibidem/
*
Demonii oferă în somn „viziuni, care fie dau sfat despre vreo suferință trupească, fie prevestesc viitorul. Demonii pot să vadă deodată unele ca acestea despre suferințele trupului, pentru că văd mai clar proprietățile substanțelor și percep calitățile plantelor și pe cele potrivite din ele pentru suferințe”, p. 253.
*
Demonii ne vestesc și lucruri care s-au petrecut deja dar noi nu le-am aflat, p. 254/ vrăjitoarea ventrilocă și Saul, Ibidem/ „erau demoni cei care s-au prefăcut în chipul lui Samuel”, Ibidem.
*
Preferă doctorul în locul vrăjitorului, p. 255/ „Nimeni nu plătește harul lui Dumnezeu”, p. 256/ Dumnezeu ne cere să păstrăm cu vrednicie darul Său, Ibidem/ Domnul pedepsește uneori cu foamete „spre folosul celor care sunt instruiți”, Ibidem, în cunoașterea lui Dumnezeu.
*
Lepădarea de Satana de la Botez, p. 257/ „Cele părintești sunt și obiceiurile rele transmise nouă”, Ibidem.
*
„Nimeni nu știe câte nu știe, dacă nu gustă din cunoaștere”, p. 258/ restaurarea tuturor, p. 259.
*
Cap. al 9-lea al comentariului vasilian începe la p. 260 a ed. de față/ Despre Fiul împotriva lui Arie, p. 261/ Despre lumina cea mare, p. 262/ Satana ca un colector de taxe, Ibidem/ „răni urât mirositoare”, p. 263/ „haina creștinilor, care acoperă urâțenia păcatului nostru, este credința în Hristos”, Ibidem.
*
„ne facem mai buni prin adăugarea cunoștinței despre Hristos”, p. 263-264/ pacea Lui este „un dar mai presus de lume”, p. 265/ cedrii = sufletele mari, p. 268/ „puternic în răutate și în nelegiuire”, p. 270/ „patimile lui răsărind ca iarba din dorința trupului”, Ibidem.
*
„Desfrânarea naște desfrânare, obișnuința în minciună se face mama minciunii, iar cel care se îndeletnicește cu hoțiile îndrăznește ușor spre nedreptate. Păcatul de dinainte se face ocazie de păcat”, p. 270.
*
„dacă ne dezgolim păcatul prin mărturisire[a lui], l-am făcut iarbă uscată, vrednică să fie consumată de focul curățitor” al pocăinței, p. 270.
*
Cele de-a stânga = cele strâmbe și neîngăduite, p. 271/ mușcarea aproapelui = dușmănirea lui, p. 272/ Iuda = mărturisire, Ibidem/
*
Cap. al 10-lea începe la p. 273/ cei care consideră că nu trebuie să urmeze Părinților Bisericii nasc erezii, Ibidem/ ereziarhii „scornesc inovații față de cuvântul drept, scriind răutate și necuviință”, Ibidem.
*
Rămânem orfani față de Dumnezeu din cauza păcatului, p. 273/ „viața în plăcere” merge mână în mână cu erezia…sau, în termenii Sfântului Vasile, cu „învățăturile lipsite de Dumnezeu”, Ibidem.
*
Ereticii anomei iertau mari păcate ca desfrâul, adulterul, sodomia, neguțătoria de sclavi, sperjurul și minciuna dacă adepții lor acceptau să nege persoana Fiul lui Dumnezeu, p. 273.
*
Zi = a doua venire a lui Hristos, p. 273/ „primirea învățăturii false este ucidere a sufletului”, p. 274/ „inima celor Drepți este scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul lui Dumnezeu celui viu”, Ibidem/ ziua cercetării = ziua Judecății, p. 275.
*
„mintea este mare cu adevărat [dacă] le contemplă pe cele mărețe [, înalte ale lui Dumnezeu], [dacă] poate să cerceteze rațiunile zidirii și din acestea să înțeleagă frumusețea înțelepciunii Meșterului tuturor”, p. 280.
*
și-a înălțat gâtul împotriva Celui atotputernic”, p. 282.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *