S-a născut Prunc…

Astăzi S-a născut ca un Prunc nevorbitor Cel ce este Cuvântul lui Dumnezeu (In. 1, 1).

Cele nevorbitoare L-au primit pe Cel ce le-a zidit pe ele și toată lumea prin cuvânt.

Dumnezeu a venit ca să aștearnă liniștea peste inimile noastre, tăcerea peste păcatele noastre, pacea și împăcarea peste toată lumea.

Cuvântul S-a pogorât ca Tăcere pentru ca să tacă discursurile, retorica și polemica oamenilor.

A venit ca Tăcere pentru ca să anunțe veacul viitor, pentru că este Liniștea care covârșește toată mintea.

A venit ca Tăcere pentru ca să arate că ceea ce aduce El lumii nu este o nouă filosofie.

Ca să tacă toată mintea pretins înțeleaptă și cunoscătoare.

N-a vorbit în metafore și în simboluri, ci metaforele și simbolurile sale au fost: miezul iernii, frigul, noaptea adâncă, peștera rece, ieslea săracă, încălzirea prin suflarea boului și a asinului, neprimirea de către oameni, prigonirea/ persecuția de către Irod.

A vorbit cu viața Lui și cu suferința/ îndurarea Lui, mai înainte de propovăduirea în cuvinte.

A venit ca un Prunc care nu vorbește, ca să arate abisul tainelor negrăite.

A adus tăcerea și pacea într-o lume saturată – și totuși încă avidă – de certuri și de războaie.

A adus pruncia într-o lume îmbătrânită în rele, nevinovăția într-o lume zbârcită de păcat, înnoirea/ renașterea într-o lume care aștepta moartea.

Și dacă n-a rămas total necunoscut este pentru că iubea lumea.

A chemat la El pe păstori și pe împărații înțelepți/ regii magi pentru că este Împărat și Păstor al lumii Cel ce S-a născut și este Înțelepciunea cea mai înainte de veci despre care profețise Solomon.

Pentru că înțelepciunea liniștită a păstorilor de la turme și înțelepciunea filosofică a magilor erau chemate să se unească în cei care vor fi blânzi ca porumbeii și înțelepți ca șerpii.

Pentru că nu mai e timp de disensiune, ci de unire a tuturor virtuților, a tuturor frumuseților și înzestrărilor, pentru că toate sunt de la El.

*

Și de ce nu vor să vorbească despre El televiziunile? De ce repetă cu obstinență că…e Crăciunul și că…vine Moș Crăciun și nu pronunță niciodată numele Domnului Iisus Hristos?

Al Celui ce S-a născut și care este adevăratul Sărbătorit…ci ne povestesc întruna niște legende țesute de iubitorii de basme (nici măcar!), dar care nu reprezintă evenimentul fundamental sau esența sărbătorii.

De ce persistă în tradiția ignorării, a neprimirii și a persecuției?

Christ de la Christmas a fost înlocuit cu X (X-mas), probabil nu doar pentru că fac economie la scris, ci și pentru că, și pentru unii occidentali, ca și pentru tutele de români care serbează caltaboșii de Crăciun, Hristos este…un mare X, dintr-o ecuație prea grea, iar umanitatea îndumnezeită e de asemenea o mare necunoscută pentru iubitorii de mâncare, băutură, viață bună…și atât, de peste tot pământul.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *