Praedicationes (vol. 2), p. 24-30

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 Praedicationes

vol. 2

***

Partea întâia doua, a treia

***

Ioan 17. 15. uc eroto ina aris aftus

Și aici Domnul arată ce înseamnă a fi în lume…și, în același timp, să nu faci cele ale lumii.

Nu mă rog…zice Fiul lui Dumnezeu întrupat către Tatăl…ca să-i scoți, să-i iei, să-i ridici pe ei…

ec tu cosmu

din lume…

Nu mă rog să îi iei din lume…adică să îi omori…sau să îi lași să moară

all’ ina tirisis aftus

ci ca să-i păzești pe ei

ec tu poniru

de cel viclean.

Să-i păzești ca să nu intre în ei cel viclean. Și dacă punem majusculă sintagmei…cel viclean/ rău e Satana.

Mă rog să-i păzești pe ei, în lume, să-i păzești fără de păcat…să-i păzești ca ei să nu slujească diavolului.

Și acum înțelegem de ce creștinii nu sunt din lume…sau de ce ei nu sunt ca lumea…Sau înțelegem ca ce fel de lume nu sunt creștinii.

Și ca cine dintre oameni nu sunt creștinii? Nu sunt ca cei care păcătuiesc continuu, care slujesc celui rău. Nu sunt ca cei care se dau Satanei, făcând tot felul de păcate, fără să îi mustre conștiința…sau, mai degrabă, fără să își ia în seamă propria conștiință.

Și chiar dacă îi doare conștiința…ei merg mai departe…Pentru că leafa le merge…viața le surâde

Însă viața le surâde dacă se gândesc că o să le fie bine numai pe lumea asta…

17. 16. ec tu cosmu uc isin

[Ei] nu sunt din lume…ei, Apostolii…

catos Ego uc imi ec tu cosmu

după cum nici Eu nu sunt din lume.

Și Fiul, după dumnezeirea Sa, era și este mai presus de lume…și numai după umanitatea Sa este ca omul, afară de păcat.

Însă, în ceea ce îi privește pe Sfinții Apostoli, acest a nu fi din lume înseamnă a nu avea comportamentul/ telosul/ viitorul/ scopul/ sensul/ ținta în viață a omului secular.

A omului închis numai în casa lui, numai în găoacea lui, care se gândește numai la întreținerea lui, la viața lui, la păcatele lui…prin care se simte bine

Și diferența dintre a fi om duhovnicesc și a fi ca lumea…înseamnă a nu face păcatele lumii.

Să nu trăiești anapoda!

Să nu trăiești ca lumea care nu cunoaște pe Dumnezeu….și nici nu dorește pe Dumnezeu în viața ei…

Ci să trăiești, așa cum spunea Sfântul Pavel, ca rob al lui Dumnezeu. Ca slujitor, ca iconom al tainelor Lui.

17. 17.  aghiason aftus en ti alitia

Mare și dumnezeiesc lucru!…

Sfințește-i pe ei în/ întru adevăr!

Și de aici diferența dintre Ortodoxie și eterodoxie: că nu te poți sfinți în neadevăr, în dogmă falsă, în minciună.

Și aici, sfințește-i pe ei întru adevăr, în adevărul Tatălui înseamnă să îi sfințești pe ei pentru că…împlinesc adevărul Tău.

Pentru că adevărul Tău, crezut de ei, a devenit viața lor.

Vedeți, aceasta e marea frumusețe și taină a noastră, a ortodocșilor! Căci, cu toate păcatele noastre, încercăm să trăim creștinește.

Și cuvintele lui Dumnezeu, sfaturile Părinților, dacă le împlinim…adică post, rugăciune, metanii, mergere la Biserică, spovedanie, împărtășire etc….devin propria noastră viață, adevărul nostru.

Și apoi, când ne întreabă cineva care este adevărul vieții voastre…ne întreabă de fapt: care este adevărul pocăinței voastre?

Adică, care e gradul nostru de sănătate duhovnicească acela e gradul nostru de adevăr.

Căci pe măsură ce noi ne impropriem, ne agonisim, ne strângem adevărul lui Dumnezeu…pe atât îl înțelegem și îl practicăm. Și pe măsură ce adevărul lui Dumnezeu devine una cu viața noastră, adevărul lui Dumnezeu devine și adevărul nostru.

Și tocmai de aceea creștinii ortodocși nu au adevăr dublu. Ei au adevăr simplu. Adică au în ei adevărul virtuții.

Căci virtutea ne dă să înțelegem cum trebuie să trăim cu adevărat și care e modul autentic de a-L cinsti pe Dumnezeu.

Deci virtutea, fapta…fapta bună/ virtuoasă…are drept rezultat, în ființa noastră, înțelegerea adevărului.

Prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu înțelegem că tot cuvântul Lui este adevărul.

După cum se spune aici: o logos o Sos alitia estin. Cuvântul Tău este adevărul. El este adevărat.

Și acest cuvânt al lui Dumnezeu se împlinește în noi ca sfințenie.

Adică…Eu cred, ca creștin ortodox, că împlinirea poruncilor lui Dumnezeu mă sfințește. Foarte bine! Și încep să împlinesc voia lui Dumnezeu așa după cum pot eu… fiind îndrumat de Sfinți Părinți, de oamenii duhovnicești ai timpului meu, de preoți, de duhovnici, de ierarhi, de prieteni, de colegii mei…adică de toată lumea.

Sunt îndrumat de conștiința mea, de mișcările și întâmplările din viața mea…

Și tot ceea ce eu trăiesc în această viață, în Biserica lui Dumnezeu, preaslăvind pe Dumnezeu și bucurându-mă, mă face să înțeleg că toate cuvintele lui Dumnezeu, poruncile Sale și ale Bisericii, sunt adevărate.

Și de ce sunt adevărate?

Pentru că au devenit părți constitutive din mine.

Și sunt adevărate pentru că eu pot să dau mărturie despre ele nu numai așa, din cărți, ci din faptul că ele au devenit propria mea ființă. Propria mea răsuflare, propria mea cugetare.

Căci nu spune așa Psaltirea? M-am gândit…am cugetat la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit…Tins-am către Tine mâinile mele și sufletul meu…ca un pământ…cum?…setos de viață. Setos de adevărul Tău.

Și iată că adevărul lui Dumnezeu, trăit de noi, devine propria noastră sfințenie. Că cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul…adevărat…este cel care ne sfințește pe noi.

17. 18.   catos Eme apestilas is ton cosmon

[Așa] precum [Tu] M-ai trimis [pe Mine] întru lume…adică să Mă întrupez

cago apestila aftus is ton cosmon

așa și Eu i-am trimis pe ei întru lume…pe Apostoli.

Deci Hristos îi trimite pe Apostolii Săi cu aceeași sfințenie și cu aceeași ascultare pe care El a avut-o și o are față de Tatăl.

Și așa înțelegem, ce fel de dăruire ar trebui să avem noi, ierarhia și creștinii ortodocși de toate vârstele, în ceea ce privește împlinirea voii lui Dumnezeu.

Ce fel de osârdie, de râvnă, de inimă, de sensibilitate trebuie să avem noi pentru împlinirea viețiii curate, autentice, ortodoxe și pentru propovăduirea ei.

Atâta timp cât știm, că așa cum Tatăl L-a trimis pe Fiul așa și Fiul și-a trimis Apostolii…și ne-a trimis și pe noi, fiecare dintre mădularele Sale în lume, ca să fim lumini/ borne/ faruri pentru călăuzirea tuturor.

Faruri în noaptea aceasta a decăderii, a libertinajului, a multor filosofii deșucheate

Trebuie să fim lumini, care să-i întoarcă pe oameni cu fața spre Dumnezeu.

Deci Eu i-am trimis pe ei în lume, după cum Tu M-ai trimis pe Mine în lume…

17. 19. che iper afton Ego aghiazo Emafton

Și pentru ei Eu Mă sfințesc, Ego aghiazo, pe Mine Însumi

ina osin che afti ighiasmeni en alitia

ca și ei să fie aghiasmeni/ sfințiți în/ întru adevăr.

Deci: pentru ei

ÎPS Bartolomeu Anania zice [în ed. BOR 2001]…de dragul lor…În sensul: iubindu-i pe ei.

Însă în GNT nu apare această sintagmă…

Dar Înaltpreasfinția sa a vrut să arate motivația: din iubire pentru ei…Eu Mă sfințesc pe Mine Însumi. Adică Mă dau răstignirii, las să fiu răstignit.

Și prin aceasta…Eu mă umplu, prin răstignire, de slava Mea cea veșnică…Umanitatea Mea se umple…

Și asta pentru ca ei, trăind aceeași viață plină de sfințenie și de jertfelnicie pentru împlinirea voii lui Dumnezeu…să se sfințească întru adevăr.

Iar după cum știm, toți Sfinții Apostoli au suferit tot felul de chinuri și morți martirice, pentru că au vrut să se sfințească și să se statornicească întru adevărul lui Dumnezeu, propovăduind adevărul nealterat al iubirii Sale față de ei și față de noi.

17. 20. U peri tuton de erota monon

Dar nu numai pentru aceștia Mă rog…

U mononnu numai…pentru aceștia, pentru Apostoli…

alla

ci

che peri ton pistefonton

și pentru cei care cred,

dia tu logu afton is Eme

prin cuvântul lor, întru Mine.

Și în comparație cu ed. BOR 1988, la v. 20 nu avem participiul viitor: „cei ce vor crede”, ci în GNT avem participiul prezent: cei care cred.

Însă credința în mărturia Apostolilor e continuă…și nu se reduce la veacul I al erei creștine. De aceea înglobează și viitorul umanității…

Și Domnul S-a rugat și pentru noi, pentru orice credincios

Și care e sensul rugăciunii Sale?

17. 21. ina pantes en osin

Ca toți să fie una

catos Si, Pater,

după [cum] Tu, Tată/ Părinte,

en Emi cago en Si

în Mine și Eu în Tine…

Deci să fie toți, toți ai Bisericii în unire, în iubire, în smerenie unul față de altul…să dea întâietate unul altuia…după cum Eu Îți dau Ție, Tată, întâietate și Te văd numai pe Tine…și Mă șterg pe Mine pentru a Te vedea pe Tine

Căci Eu Mă smeresc în fața Ta ca să Te văd numai pe Tine, pentru că pe Tine Te iubesc…Și după cum este iubirea și unirea, unitatea între Noi așa și ei să fie una în Biserică.

ina che afti en Imin osin

Așa și ei să fie [una] în Noi…

Pentru ce motiv?

ina o cosmos pistefi oti Si Me apestilas

Ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.

Deci dorința noastră de unitate, de unitate între noi, creștinii ortodocși, și de a aduce și pe cei din afara Bisericii…sau căzuți din Biserică prin erezie…la Biserica una, Ortodoxă, pentru ca să ne umplem toți de frățietate și de slava lui Dumnezeu…e o împlinire a faptului de a fi următori ai lui Hristos.

Căci prin aceasta Îl urmăm pe Cel pe Care Tatăl L-a trimis în lume ca să ne mântuiască pe noi.

Deci Fiul Se roagă Tatălui pentru o unitate dumnezeiască între noi…Pentru ca noi, întreaga umanitate credincioasă, să strângem rândurile, să ne unim cu iubire sfântă, cu iubire nefățarnică, pentru a arăta că întru noi locuiește frumusețea, fericirea, iubirea lui Dumnezeu.

A patra zi la București

 • Aseară [15 ianuarie 2012], în Piața Universității, în fotografiile lui Cristian Șuțu.

  • Manipulatorii de serviciu, în articolele de astăzi, din 16 ianuarie 2012, nu au „putut” să disjungă protestul pașnic, de câteva ore, din întreaga Românie…de elementele huliganice venite în Piața Universității din București…și fugărite spre Piața Unirii…și de aceea au pus, în aceeași oală, toate protestele de ieri.
  • Manipulatorii? Exemple: Mihail Neamțu (i-a răspuns Alexandru Racu), Vladimir Tismăneanu (i-a răspuns Dorin Tudoran), Mircea Mihăieș
  • Protestele s-au încheiat la 1. 50, primarul general a venit să constate pagubele făcute de huligani și ultimul protestatar e o pasăre de noapte cu tricolor:

 • Oamenii cu pensii mici, salarii tăiate, fără loc de muncă și demnitate, fără perspectivă reală pentru viitor, înglodați în datorii…care protestează pașnic dar vehement sunt…huligani? Cam asta reiese din poziția celor care apară o guvernare care supraviețuiește prin minciună și manipulare.
 • Evenimentele de aseară descrise de Gândul. „40 de agresori au fost identificaţi şi duşi la secţiile de poliţie”.
 • Unde a fost președintele în aceste zile…
 • Evenimentul zilei…pune semnul de egalitate între Opoziție și ultrași. Însă Opoziția nu apare în fotografiile articolului…și nici pe stradă. Opoziția, prin glasul lui Crin Antonescu și Daniel Constantin, a cerut aseară implicarea simpatizanților Opoziției începând cu ziua de astăzi, 16 ianuarie 2012.
 • Sever Voinescu, Cristian Preda, Iulian Urban, George Becali s-au exprimat depreciativ la adresa protestatarilor.
 • S-au referit la protestele de la București:   Associated PressAgenţia France Presse, Voice of RussiaReutersBBC, CNN, Radio France InternationaleDeutsche Welle, DPA.
 • România TV: 8 stații de autobuz au fost distruse aseară. 9. 50 minute.
 • Toate categoriile sociale au protestat în România.
 • Protestele au început în online, pe bloguri și în mediile de socializare.
 • Pagubele vandalizărilor: „La sfârşitul conflictelor de azi-noapte, centrul Bucureştiului arăta ca după un dezastru. Gherete de ziare şi staţii de autobuz distruse, magazine vandalizate, maşini incendiate şi geamuri sparte. […] Bucureştiul a fost vandalizat de la Piaţa Universităţii până la Parcul Tineretului. Distrugerile provocate de proteste se întind pe şase kilometri”.
 • Victor Ciutacu: „Lumea a ieşit în stradă în număr mare împotriva lui Băsescu personal şi a regimului politic din ce în ce mai dictatorial pe care acesta-l stăpâneşte, nu a legii sănătăţii. Numai surzii şi orbii n-au remarcat că leit-motivul adunărilor populare a fost „Jos Băsescu”. Românii din pieţe şi-au amintit, ca printr-o minune, scandările pentru libertate şi anti-dictatură. Protestul de stradă a fost şi este eminamente politic, dar, slavă Domnului, până acum, fără implicarea la vedere a liderilor politici”.
 • Ana Maria Păunescu, fiica lui Adrian Păunescu: „M-am speriat. E prima mea „revoluţie”. Deocamdată, în ghi­li­mele. Nu am mai văzut niciodată proteste de o asemenea amploare, la Mi­neriade eram mică şi nu mă interesa să ştiu ce se întâmplă în afara casei mele. Pe vremea aceea, după care tân­jesc de multe ori, a fi în siguranţă era, pentru mine, sinonim cu a fi în via­ţă. Acum, însă, şi pentru generaţia mea lucrurile s-au schimbat”.
 • Crin Antonescu (Antena 3, 13. 16): cei care au vandalizat aseară nu au nimic de-a face cu protestatarii pașnici din București…la care USL se va ralia și va organiza protestele.
 • Încep din nou protestele în București. La 13. 19 erau…30 de protestatari în Piața Universității.
 • Valentin Mușat (din trupa Hara), împreună cu alți 30 de oameni, au fost amendați azi-noapte de către Poliție. I-au ținut până la 6 dimineața în arest…Antena 3, 13. 20…
 • 300 de manifestanți în Piața Universității: ora 16. 40. Realitatea TV.
 • Se protestează în 38 de orașe ale României. Antena 3. 16. 42.
 • Florin Lăzărescu: violența se naște din agresiuni repetate.
 • Cristian Tudor Popescu: „dincolo de această violenţă oarbă şi dezgustătoare [de aseară, din București, produsă de cei infiltrați să escaladeze conflictul], miile de oameni care demonstrează paşnic în marile oraşe ale ţării arată limpede faptul că punctul fără întoarcere a fost depăşit”.
 • Se protestează și la Aiud, 17. 26, RTV.
 • 1.000 de oameni în Piața Universității, 17. 38, Antena 1.
 • World Digital Library…cu surse gratuite.
 • În Timișoara: 200 de oameni în Piața Operei. Se strâng oameni la Brașov, la Cluj-Napoca. 17. 48. Antena 3.
 • Grupul care s-a infiltrat între protestatari…și a vandalizat Bucureștiul pe 15 ianuarie 2012.
 • Primarul Sorin Oprescu (RTV, 18.44): face apel la non-violență.
 • Timișoara, Brașov, Bistrița, Târgoviște, Focșani, Galați: proteste. Antena 3, 18. 59 minute.
 • Jandarmii îi legitimează, îi perchiziționează și îi fotografiază pe cei care vin la protest (19. 03, Antena 3).
 • 9 oameni reținuți [Realitatea TV, 19, 08].
 • Ce s-a devastat în București și derularea evenimentelor de azi.
 • Dorin Tudoran: „numai un lichelism patentat poate șterge cu buretele diferențele dintre grupurile de oameni ce au ieșit în stradă, împingând spre concluzia că aveam de-a face doar cu o pegră a societății gata de a săvârși un pogrom”.
 • A început să ningă la București! 19. 33. Antena 3.
 • 19. 36: horă a protestatarilor în Piața Universității.
 • Windows 8 beta va apărea în februarie 2012.
 • Pentru ce se protestează la București.
 • RTV: „Între 40 şi 42 de milioane de persoane se prostituează în lume. Este bilanţul cutremurător al primului raport mondial al exploatării sexuale. 80 la sută dintre persoanele care se prostituează sunt de sex feminin, iar trei sferturi dintre ele sunt tinere care au între 13 şi 25 de ani”.
 • Studenții din Regie revin în Piața Universității.
 • Informații date de Jandarmeria Română: Arad: 500 protestatari, Bacău: 200, Bihor: 45, Botoșani: 100, Brașov: 400, Brăila: 25, Buzău: 20, Călărași: 50, Caransebeș: 80, Reșița: 150, Cluj: 100, Constanța: 70, Târgoviște: 250. Sunt proteste în 29 localități…iar în 10 s-au încheiat. Realitatea TV, 20. 37.
 • Patriarhul României: Mihail Eminescu „nu s-a temut că se pierde dacă dialoghează cu toate culturile. A apărat cultura naţională, dar a deschis-o spre universal. Acesta este specificul românului sănătos şi integru care nu se teme de dialog izolându-se, dar nici nu se pierde în dialog dizolvându-şi identitatea. Mihai Eminescu a fost şi rămâne modelul românului dornic de cunoaştere şi în acelaşi timp fidel şi păstrător al identităţii sale”.
 • Grupuri, nu doar indivizi, au produs acte de violenţă şi distrugere. Nu era o patologie colectivă, ci rezultatul unei organizări planificate”.
 • Reuters…video, 2 minute.
 • Metrolic: „Thousands of Romanians have been protesting in the major cities of the country for the last three days against the president and the government of the country. The stresser of these spontaneous protests was a health bill, proposed by the president of the country, Traian Basescu, and adopted and promoted by the government”.
 • Right Now…fotografii.

 • Studenții se apropie de Piața Universității. 21. 12. Realitatea TV.
 • Nine O’Clock: „During a press conference on Saturday, National Liberal Party (PNL) leader Crin Antonescu voiced solidarity with the protests, but underlined that his party was not involved in them in any way, according to Mediafax. He said the “Arafat episode was the last straw” for the people and that neither himself nor other opposition leaders got involved because they did not want to politicise a spontaneous movement”.
 • The Journal: „THOUSANDS OF PEOPLE have taken to the streets of Bucharest, and at least people have been injured, as anti-austerity protests in the city enter their third consecutive day”.
 • The Sydney Morning Herald: „About 8700 people protested in 34 counties, demanding the President, Traian Basescu, and the Prime Minister, Emil Boc, resign and calling for early elections. About 2000 riot police officers, 10 of whom were injured, detained 247 protesters in Bucharest and charged 36 with abuse and vandalism, police spokesman Florin Hulea said at a conference yesterday”.
 • La Petroșani…800 de oameni protestează la mină. 21. 28. Antena 3.
 • 1.200-1.300 de protestatari în Piața Universității la ora 21.
 • Sunt -5 grade Celsius la București.
 • Serviciul D…de dezinformarea atacat azi-noapte? Antena 3, 21. 46.
 • Adrian Sobaru e la protest. 21. 58. Antena 3.
 • 22. 03: Libertate!
 • Exclusiv News…și ziua de azi.

 • „Băsescu, la pușcărie!”. 22. 11. Antena 3.
 • Claudiu Târziu: „Demonstraţiile de protest din acest ianuarie primăvăratic sînt legitime şi necesare. Indiferent care a fost resortul lor iniţial, trebuiau să aibă loc. Ca să trezească Puterea din somnambulismul ei distrugător (o afecţiune în care „bolnavul” ia visul drept realitate şi apoi decizii în consecinţă). Şi ca semn că acest popor mai are rezerve de demnitate”.
 • Cotidianul despre ziua de azi.
 • Ștefan Stoica: cameramanul rănit de foc de ieri.
 • „Protestatarii s-au împrietenit unii cu alții”…spune o profesoară pentru RTV. 22. 30. Mesaj pentru președinte de la profesoară: Să-ți fie rușine!, 22. 34. Ea însă l-a votat…
 • Victor Ponta: oamenii protestează pentru că li s-au încălcat drepturi fundamentale. 22. 36. RTV.
 • Varujan Vosganian: „Am fost în Piaţa Unirii din Iaşi pentru că, în toate marile momente de redeşteptare civică, am fost alături de cei care nu se temeau de reacţiile autoritariste. Am fost acolo pentru că românul adevărat care a fost jignit şi umilit în direct de preşedintele ţării mele, a salvat, prin ceea ce a făcut, de două ori viaţa tatălui meu. Pentru că el a salvat viaţa bunului meu prieten, scriitorul Gabriel Chifu, după un îngrozitor accident. Pentru că m-a ajutat, răspunzând la telefon zi şi noapte, să salvez alte vieţi aflate la graniţa dintre moarte şi viaţă. Şi am fost acolo pentru a vedea ce fel de oameni sunt cei care protestează”.
 • Președintele „ne-a păcălit pe toți”. O femeie de 60 de ani…stând de vorbă cu Mirela Voicu. RTV, 23. 02. „Să ne lase în pace! Să vină unul capabil…Să-și dea demisia! Asta vrea lumea: o schimbare!”.