Praedicationes (vol. 2), p. 69-73

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 Praedicationes

vol. 2

***

Paginile 2-12; 12-18; 18-24; 24-30; 30-37; 38-48, 49-55, 56-62, 63-69.

***

Că El blasfimi/ blasfemiază…

Că El blasfemiază pe Dumnezeu…pentru că a dat iertare de păcate acestui fiu al Său…acestui fiu al suferinței…care era paraliticul/ slăbănogul nostru.

Cine sunt cărturarii în cadrul acestui eveniment dumnezeiesc…al vindecării unui suferind?

Cine sunt ei?

Sunt oamenii cu virtuți…sunt oamenii cu o pregătire teologică, cu o pregătire științifică…intelectuală…Dar care nu știu să se bucure existențial, plenar…

De ce anume?

De vindecarea unui om…

Și când nu poți să te bucuri…și când nu poți să feliciți pe cineva pentru ieșirea lui dintr-un cataclism…prin aceasta îți anulezi statutul tău de om…de om sensibil la durerile și la bucuriile celuilalt.

Statutul tău de om, de așa-zis gânditor

Pentru că intelectualitatea noastră, studiile noastre trebuie să ne umanizeze…trebuie să ne umple de capacitatea de a ști să relaționăm cu oamenii.

Să știm să vorbim.

Să știm să ne raportăm

Studiile, pregătirea noastră științifică trebuie să fie pentru viață și pentru relațiile cu oamenii.

Fiindcă noi venim în ajutorul oamenilor…

Și ele ar trebui să ne facă oameni de caracter, niște oameni verticali.

Și, în esență, să știm să ne bucurăm cu cei care se bucură, cum spune Sfântul Pavel, și să ne întristăm cu cei care se întristează [Rom. 12, 15].

Căci să vezi un paralitic, să vezi un om „condamnat” la neputință pe toată viața – atâta timp cât atunci nu erau sistemele medicale și aparatura de acum, unde omul mai poate avea o șansă – că se vindecă…că se ridică pur și simplu în fața ta…și tu să te poziționezi nu prin ochii bucuriei și ai mirării față de el ci prin ochiul parșiv, pseudo-teologic, ridicând, în mod injust, problemei iertării păcatelor…înseamnă a nu fi om

Căci cum mai poți să te întrebi: cum poate cineva să ierte păcatele…când vezi că omul se ridică din boală, că s-a vindecat?

Înseamnă să nu pui prima întrebare: cum s-a vindecat acest om?

Însă întrebările cărturarilor, ale învățaților lui Israel sunt precugetatepremeditate

Sunt dialoguri interioare…care neagă prima raportare la eveniment…pentru că ei stau distanți față de evenimentul vindecării…și se întreabă lucruri secundare.

Sau se întreabă lucruri extrem de răutăcioase

Pentru că nu se bucură de vindecarea slăbănogului, a paraliticului…ci ei chestionează în ei înșiși…ce?…însăși statura interioară a Fiului lui Dumnezeu.

Ei se întreabă: „Cine este Acesta?!”. Adică la modul disprețuitor

Sau își spun, mai degrabă: „Acesta este un nimeni…E un impostor…”.

De ce?

Pentru că hulește

Căci cine putea să Îl blasfemieze pe Dumnezeu decât un impostor?

Și din acest motiv ei nu cinstesc vindecarea…sau nu se bucură de vindecarea slăbănogului…

Pentru că ei aveau o părere preconcepută despre cine este Iisus.

Pentru ei Iisus nu era Mesia. Nu era Fiul lui Dumnezeu.

Iar vindecarea – motiv pentru care nu se bucurau de ea – era considerată de ei un șiretlic. Ba chiar – și asta era nebunia, aroganța lor – vindecarea era considerată un truc periculos…prin care Iisus căuta să-i înșele pe cei care Îl urmau…și pe alți potențiali adepți.

Și tocmai de aceea ei pun problema blasfemiei.

Și problema blasfemiei o va repune în calcul…cine?

Arhiereul…

Când?

În momentul când Îl va judeca [Mt. 26, 65; Mc. 14, 64; Lc. 22, 71; In. 19, 7].

Și când pune problema blasfemiei?

După ce tocmește oameni care trebuiau să aducă mărturii plurale, care se băteau cap în cap…mărturii mincinoase [Mt. 26, 59-60]…

Și de aceea, dragii noștri, trebuie să înțelegem că raportarea la oameni sau raportarea la Dumnezeu nu trebuie să fie premeditată.

Ci trebuie să vorbim cu Dumnezeu și cu oamenii din simplitatea inimii noastre.

Trebuie să vorbim din curăția primului simțământ pe care îl avem…care se naște în inima și în mintea noastră.

În cadrul convorbirilor duhovnicești sau în cadrul povățuirii duhovnicești a ucenicilor…marii Sfinți ai Bisericii răspundeau întrebărilor lor cu primul gând pe care Dumnezeu li-l lumina…li-l aducea în mintea lor…

Adică venea ucenicul și întreba: E bine să fac acest lucru? Și întrebarea aceasta trebuia să fie una smerită și ascultătoare…în relația cu Învățătorul, cu Părintele lor, cu Maestrul lor duhovnicesc.

Iar dacă era astfel…dacă ucenicii căutau lucruri dorite de Dumnezeu…Părinții lor primeau imediat sfatluminare pentru ei.

Însă Părinții lor primeau sfatul pentru ucenici tocmai în smerirea lor față de fiii lor duhovnicești. Atunci lumina Dumnezeu mintea Părintelui, când Părintele și ucenicul doreau, cu adevărat, luminarea lui Dumnezeu.

Și Părintele, încredințat de luminarea lui Dumnezeu, îi spunea ucenicului primul cuvânt simțit…de el.

Pentru că știa că e rodul luminării lui Dumnezeu…pentru el…și un răspuns potrivit acelei situații.

Însă într-o altă situație…și cu raportare la alt ucenic…aceeași problemă suferea mutații

Trebuia un alt răspuns pentru el…

Căci Dumnezeu lucrează, cu fiecare în parte, altfel

El lucrează într-un mod propriu lor…și pe măsura înțelegerii lor…

Și observăm că măsura înțelegerii cărturarilor era ocultată…pentru că ei răspundeau premeditat

Raportarea lor la Hristos nu se făcea din prima…ci ei aveau adâncul lor…infectat de răutate și de porniri rele împotriva Lui…a lui  מָשִׁיחַ/ Mașiah…a lui Mesia…a Fiului lui Dumnezeu întrupat.

Căci de aceea, la Matei 9, 4, stă scris în textul grecesc: che idon o Iisus/ și văzând Iisus…ce?…as entimisis afton…cugetările lor…le-a spus: Inati entimiste ponira en tes cardies imon/ De ce cugetați rele în inimile voastre?

De ce gândiți la rele în inimile voastre?

De ce clociți răutatea în inima voastră…și nu acceptați din prima ceea ce inima voastră resimte/ înțelege/ vede?

Și acceptăm cu toții acest lucru: că oricât de păcătos, de ateu, de pizmaș și de nenorocit ar fi un om…oricât de căzut/ de decăzut ar fi el…când e vorba să vadă o minunetresare

Tresare inima lui…

Pentru că minunea e revărsarea iubirii lui Dumnezeu față de cineva. De un om, de un animal…într-o anume situație…

Și omul, adâncul omului resimte imediat manifestarea lui Dumnezeu în viața oamenilor…în viața lumii..în viața creației.

Însă aceiași oameni pătimași, care văd minunea…imediat o neagă…imediat astupă această bucurie, această emoție…această raportare la minune…cu ce?…cu precugetările lor…cu cugetările rele pe care tot le-au mestecat în adâncul inimii lor, cu necredința pe care și-au asimilat-o de-a lungul timpului…pentru ca să nu cadă de proști

Pentru ca să nu-și nege pozițiile lor anti-umane, anti-dumnezeiești…adică necredința și ateismul lor.

Tocmai de aceea își neagă acele sentimente de bucurie, de perplexare…de bucurie pentru altcineva…pe care îl văd vindecat…îl văd salvat…dacă sunt martorii unei minuni…și se adâncesc, în fața minunii, în propriile lor gânduri rele, în propria răutate a inimii lor.

Și toate acestea pentru un singur lucru: pentru ca să nu fie mulțumitori.

Și observăm, din păcate, toate aceste împotriviri față de credința în Dumnezeu…la foarte mulți oameni…în diferite momente ale vieții lor…

Căci, pe de o parte…îi vedem că se bucură de un câștig la loto, de o fericire anume, de o vindecare…dar, pe de altă parte, nu se gândesc să înalțe nicio mulțumire față de Dumnezeu…nu dau nicio milostenie…Bisericii sau aproapelui…

Nu devin mai respectuoși, mai fragili în gânduri…cu mai multe fragilități interioare față de mediul înconjurător…față de familia lor…față de rudele lor…față de comunitatea în care ei sunt și în care trăiesc.

Și, din acest motiv…observăm că minunea nu este de ajuns pentru mântuirea omului…pentru trezirea lui din dormitare…

Praedicationes (vol. 2), p. 63-69

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 Praedicationes

vol. 2

***

Paginile 2-12; 12-18; 18-24; 24-30; 30-37; 38-48, 49-55, 56-62.

***

Predică la Duminica a 6-a după Rusalii. Vindecarea slăbănogului din Capernaum [Mt. 9, 1-8]

Iubiți frați și surori întru Domnul[1],

În Duminica a 6-a după Pogorârea Sfântului Duh…în duminica vindecării slăbănogului din Capernaum suntem puși în fața unei distincții majore: a diferenței dintre ideea suferinței și realitatea suferinței.

Ideea suferinței este o realitate filosofică.

Suferința poate fi considerată o năpastă…un cataclism…un blestem…ceva impropriu omului…ceva fără sens

Din punct de vedere filosofic toate aceste interpretări ale bolii sunt normale.

Un filosof poate să gândească boala în termenii lipsei de sănătate…în termenii unei aberante lipse de sănătate.

Și el poate vedea în boală un non-sens…în comparație cu noi, care vedem în boală o consecință a păcatului…și că există o urmare mântuitoare a bolii, îngăduită de Dumnezeu, pentru ca noi să ne curățim de patimi.

Prin urmare, ideea suferinței, din punct de vedere filosofic sau înțeleasă la nivel sociologic, ca numărul celor care suferă…au o boală, au o neputință…și au trecut printr-o fază de spitalizare…sau din perspectivă politică…e o calamitate inexplicabilă.

Și din acest motiv, de foarte multe ori, boala e prezentată pe canalele media…și mai ales cea majoră…ca o curiozitate…Pentru că handicapul sau neputința fizică sunt considerate lucruri comice…și nu: dramatice.

De foarte multe ori luăm în derâdere aspectul fizic al unui om cu handicap majordobândit sau din naștere

Adesea tratăm, cu foarte multă neeleganță, ca să nu spun: bădărănie, pe cei cu handicap…sau păcate grave…care ajung în ziarele de scandal…în ziarele de cancan…și care sunt tratate în paginile lor ca momente de satisfacere a curiozității sau ca prilejuri de a râde în hohote.

Însă boala e o realitate dramatică!

E o realitate profund umană, în fața căreia nu poți să râzi…decât dacă nu ai gustat-o vreodată în viața ta…

Nu poți să râzi de un om care are afecțiuni[2]!

Nu poți să râzi…sau să fii indiferent față de un om care are dureri în trupul lui…din orice motive ar fi ele.

Și de foarte multe ori avem dureri din cauza unor motive păcătoase. Din cauză că am băut prea mult, că am curvit prea mult, că am avortat, că n-am fost atenți la sănătatea noastră…

Din diverse motive…

Însă de la ideea de suferință la trăirea suferinței într-un mod cuvioscu nădejde în Dumnezeu…cu mulțumire la adresa lui Dumnezeu este o distanță enormă.

Pentru că la boală, ca paradigmă filosofică, ca loc filosofic, te poți raporta foarte ușor.

Însă raportarea la boală ca la o neputință personală sau ca la boala aproapelui meu…a mamei mele, a copilului meu…este o raportare dureroasă.

E o raportare care ne face să ne observăm atent adânca noastră neputință…și ne face să înțelegem cât de mare e iubirea lui Dumnezeu care ne întărește, care ne vindecă, care ne ajută în viața noastră.

De aceea perspectiva teologică a bolii este o perspectivă soteriologică. Una mântuitoare.

Pentru că în cadrul ei, al bolii, al suferinței noastre…Dumnezeu este prezent.

Și El ne ajută să ne purtăm suferința ca pe o acțiune interioară ce ne înțelepțește, ce ne luminează, ce ne transformă modul de a viețui și de a ne raporta la Dumnezeu și la oameni.

Tocmai de aceea una este să faci teologie, filosofie, sau să scrii în afara cunoașterii dramelor umane și alta e să vorbești despre dramele umane…despre chinurile prin care întreaga umanitate trece…și, mai ales…să porți greul acesta în inima ta, în rugăciunea ta…toată această dramă a umanității.

Dorurile ei, durerile ei, neîmplinirile ei…

Pentru că boala nu e numai amputare…a unui picior…a unei mâini…lipsa unui rinichi sau a unei valve la inimă…ci boala este și neîmplinirea noastră sufletească, deznădejdea noastră, fricile noastre…incompatibilitatea …incompatibilitățile noastre cu voia lui Dumnezeu…ca urmări ale păcatelor noastre…ale modului defectuos în care ne-am raportat la Dumnezeu și la viața împreună cu semenii noștri.

Deci boala nu are de-a face numai cu trupul. Ci boala, sediul bolii, se află în suflet…după cum aflăm din Evanghelia de astăzi.

Căci în Evanghelia de azi Domnul vine și-i spune paraliticului: Tarsi, tecnon, afiente su e amartie [Mt. 9, 2, cf. GNT]/ Îndrăznește, fiule, iertate îți sunt…ce?…e amartiepăcatele [tale]!

Iar omul care zăcea pe pat și care a fost adus înaintea Domnului…

Iar textul grecesc spune ceva foarte frumos la 9, 2: proseferona fost adus înainte…a fost dăruit..a fost oferit

Adică același cuvânt pe care noi îl folosim la a denumi Cinstitele Daruri. Căci Acestea sunt cele aduse…cele puse înaintea Domnului…

Și astfel, slăbănogul nostru a fost adus înaintea Domnului…pentru ca să ne arate că esența bolii sta în suflet.

Pentru că de aceea Domnul a vorbit despre păcate…despre păcatele lui…Fiindcă acelea au iradiat în mod nefast…au îmbâcsit trupul…viața lui…

Și ele, păcatele, au produs această boală teribilă: boala paraliziei. Căci stai pironit în pat…și alții te ajută să mănânci…să bei…sau să îți faci nevoile. O boală care te face să nu mai fi propriul tău stăpân ci alții sunt cei care îți manevrează trupul…pentru că el este aproape inert

Este inert…trupul tău…pe când sufletul tău dorește, vrea…vindecare…Sufletul vrea ca să poți merge…dar trupul tău este în imposibilitatea de a articula mersul…mersul pe jos…pe pământ…

Și astfel în boală, în cadrul bolii, din punct de vedere teologic…intră Dumnezeu. Sau în realitatea vindecării bolii participă Dumnezeu.

Și Dumnezeu este Cel care ridică sursa bolii noastre…deși nu Dumnezeu este Cel care a păcătuit…ci noi am păcătuit…

Și noi nu am păcătuit din cauza lui Dumnezeu…ci ne-am câștigat, în mod voit, această povară a bolii.

Și astfel, dacă din punct de vedere filosofic, așa cum spuneam la început, boala poate fi văzută ca un non-sens sau ca un blestem cu care te naști…sau ca unul dobândit…din punct de vedere teologic boala înseamnă o consecință a păcatului.

Și dacă aceasta, boala, e acceptată cu smerenie, dacă e acceptată cu rugăciune, prin rugăciune…și prin credința în Dumnezeu boala devine o adevărată sursă de fericire.

Și eu am cunoscut de-a lungul timpului…și am citit…și dumneavoastră ați citit sau ați cunoscut…diverși oameni care erau foarte bucuroși, foarte senini, foarte logici, foarte adânci…pe patul suferinței și pe patul morții…

Și vorbeau cu multă seninătate despre relația lor cu Dumnezeu…

Unde? Chiar acolo, în boală, în acea nemișcare a trupului dar în cadrul căreia sufletul dorea pe Dumnezeu și se împlinea în Dumnezeu și era fericit.

Și a rămas pironită în capul meu o imagine dureroasă din viața mea.

La un moment dat, unul dintre colegii mei de seminar, care a intrat împreună cu mine la facultate, în același an și cu care am trăit sub același acoperiș, pentru un an de zile, la seminar…a intrat la facultate…și nu a făcut nicio oră de curs…pentru că, înainte de a începe cursurile ca student, a fost acroșat de către o mașină…chiar în apropierea Facultății de Teologie din București…unde el era student

Urmarea: a rămas paralizat…și inconștient

Și, de 8-10 ani, părinții săi îl hrănesc…și îl îngrijesc…pe cel care stă în pat…și nu poate să comunice cu ei.

Și îl împărtășesc adesea…

Te vede cu ochii, se uită la tine…dar nu poate articula un cuvânt…

Au fost afectate coloana și creierul său…

În ultimul timp nu mai știu ce s-a mai petrecut cu el…Însă când l-am vizitat la un moment dat…am rămas cu această imagine dureroasă în minte…gândindu-mă la faptul că eu puteam să fiu în locul lui…și că el a fost ales de Dumnezeu să sufere și pentru mine

I-a îngăduit asta…

Dumnezeu i-a dat să facă facultatea suferinței…în propriul său pat…ajutat de mama lui…de tatăl lui…de sora lui…

Iar eu am mers mai departe cu studiile teologice…

Și de foarte multe ori am avut conștiința aceasta…mi-am asumat boala lui…cu toată nevrednicia mea…mi-am asumat-o…gândindu-mă că fac și pentru el studii teologice…după cum el suferă și în locul meu…pentru ca să îmi dea o lecție dureroasă de pocăință

Căci eu puteam să fiu în locul lui…și el într-al meu.

De-a lungul timpului, Dumnezeu m-a scăpat de foarte multe ori de moarte…de la moarte…

De moartea razantă…fără ca să dau detalii despre aceasta acum…

Am fost, de foarte multe ori, la o secundă de moarte. La un pas de moarte…

Și ieșirea mea, de fiecare dată, din moarte

Pentru că eram conștient de faptul, că dacă se întâmpla acel accident, dacă Dumnezeu, în mod minunat, nu mă scăpa din acele prilejuri de moarte…prilejuri de a muri…nu mai puteam să mai vorbesc acum…să mai continui viața teologică, viața preoțească, nu mai puteam să mai scriu, nu mai puteam să mai fiu…

Deși, la un moment dat, cu fiecare dintre noi se va petrece acest lucru…

Dar…motivul pentru care Dumnezeu îngăduie ca unul să rămână pe patul spitalului…sau pe propriul său pat…în durere și în inconștiență…iar altul să fie viu…și să meargă mai departe…gândul lui Dumnezeu…deși pare nedrept…cu unii iar cu alții preabun…nu e deloc nedrept.

Dumnezeu îngăduie bucurii și necazuri pe măsura dorințelor noastre…a traiectoriei noastre în fața Lui.

Și înțelegem la un moment dat acest lucru…Trecând prin viață înțelegem că nu putem înțelege voia lui Dumnezeu cu noi, în mod deplin, dar că trebuie să o acceptăm.

Și acceptând, în mod paradoxal, neînțelegerea voii lui Dumnezeu…înțelegem că ea are rol pedagogic

Căci dacă o acceptăm cu multă smerenie, cu foarte multă pătrundere…începem să înțelegem de ce se petrec lucrurile așa cum se petrec…

Fiindcă Dumnezeu numai în mod aparent îl favorizează pe unul și îl defavorizează pe altul…

Însă colegul nostru, care trăiește în suferința aceasta de atâția ani, este mult mai drept și mult mai curat decât noi.

El este un Mucenic al suferinței.

Și poate că în această pedagogie dumnezeiască a mântuirii și a sfințirii lui, eu unul sau familia sa…sau cei care îl cunoaștem…suntem oamenii care trebuie să ne înțelepțim văzându-l și să ne raportăm cu foarte multă atenție și trezvie la viață, la propria noastră viață.

Să ne uităm la talantul vieții noastre…la darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu…

Și de ce spun acest lucru?

Pentru că în Matei 9, 3, cărturarii…grammateii, gramaticienii…Îl acuză pe Domnul că El hulește


[1] Transcriere a filei audio de 58. 11 minute din data de 26 iulie 2008.

[2] Boli.

A 21-a zi pentru România

Ce s-a petrecut în București, România și în întreaga lume în cadrul protestelor…pentru România în ultimele 20 zile: prima zi (13 ianuarie 2012), a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincia zi, a șasea zi, a șaptea zi, a opta zi, a noua zi, a zecea zi, a 11-a, a 12-a zi, a 13-a, a 14-a, a 15-a zi, a 16-a zi, a 17-a zi, a 18-a zi, a 19-a zi, a 20-a zi.

 • Lucian Gheorghiu (Cotidianul): un sondaj IRES despre protestele din România relevă faptul că „dintre cei 98% de respondenţi care au declarat că sunt informaţi privind manifestaţiile de stradă, 81% (sau 80% din totalul respondenţilor – n.a.) au afirmat că „protestele sunt un lucru bun„. 13% au avut o opinie negativă („protestele sunt un lucru rău”), 5% nu au ştiut ce să răspundă, iar 1% au refuzat să răspundă”.
 • Alexandru Vișan (Cotidianul): „Ministerul Muncii anunță că peste 73.000 de beneficiari de ajutoare sociale nu mai primesc, din februarie 2012, alocaţia de susţinere a familiei, venitul minim garantat sau indemnizaţia pentru creşterea copilului, din cauză că nu şi-au plătit impozitele şi taxele locale”.
 • Claudiu Crăciun (Antena 3, la „Sinteza zilei”, 1 februarie 2012): „Democraţia românească are nevoie în primul rând de cetăţeni şi de abia după aceea de politicieni. Trebuie să reinventăm cetăţenia. Şi vreau să vă spun că în Piaţa Universităţii exact acest lucru se întâmplă. Lăsaţi teama la o parte! Veniţi acolo!”.
 • Idem: „Este iarna…dar va veni primăvara. Noi ţinem Piaţa Universităţii vie, dar o ţinem pentru dumneavoastră. Nu vrem să fim o mie de persoane în Piaţă, vrem să fim o sută de mii…Vrem să fim două sute de mii…Vrem să fim trei sute de mii…Oameni paşnici care manifestă pentru o schimbare profundă în societatea românească. Şi când vom fi o sută de mii de oameni în Piaţă s-ar putea ca politicienii din toate partidele să ne asculte, fie din admiraţie, fie din respect sau poate chiar din teamă”.
 • Dorin Tudoran vorbind despre discursul lui Claudiu Crăciun de la Bruxelles: „Claudiu Crăciun a avut un discurs coerent, cu mesaj precis, l-a rostit pe un ton politicos dar lipsit de orice fel de menajamente: nu este vorba doar de România; este vorba de întreaga Europă de Est, de Noua Europă. Actuala clasă politică din zonă este depăşită şi va părăsi scena, oricât de mult s-ar crampona de putere şi de arsenalul ei de represiune”.
 • Idem: „Dezideologizat şi cald, aruncând în derizoriu trogloditismul politicienilor şi ifosele consilierilor care bat câmpii şi aruncă în ochii oamenilor revoltaţi citate din Kierkegaard, Kolakowsky, Geller ori Raymond Aron, pentru a-şi apăra patronii politici, discursul lui Claudiu Crăciun a fost, cu adevărat, o fereastră deschisă spre înnoire. “Aţi inventat un nou mod de adresare în Parlamentul European”, i-a spus moderatorul sesiunii”.
 • ACTA…în limba română. În PDF, 52 p.
 • Cristian Andrei (Gândul): Recensământul populației României din 2011: „Populaţia înregistrată la Recensământul Populaţiei a fost de 20.254.866 cu aproape un milion mai puţin faţă de datele din statisticile din luna iulie a anului 2011 – 21.354.396. Populaţia stabilă este de 19.042.936 în timp ce persoanele plecate pe perioadă îndelungată sunt în număr de 910.264”.
 • Idem: „Populaţia stabilă: 19,0 milioane (19.042.936) persoane
  Gospodării: 7,1 milioane (7.086.717) gospodării
  Locuinţe (inclusiv alte unităţi de locuit): 8,5 milioane locuinţe (din care: 8.450.607 locuinţe convenţionale şi 8.149 alte unităţi de locuit)
  Clădiri: 5,1 milioane clădiri (5.117.940 clădiri din care: 5.103.013 clădiri cu locuinţe şi 14.927 clădiri cu spaţii colective de locuit)”.
 • Idem: „Populaţia de etnie maghiară a fost la recensământ de 1.238 mii persoane, reprezentând 6,5% din populaţia stabilă a ţării, iar numărul celor care s-au declarat romi a fost de 619 mii persoane (3,2%). Între alte etnii care au înregistrat un număr de persoane de peste 20 mii se situează următoarele grupuri etnice: ucraineni (51,7 mii persoane), germani (36,9 mii), turci (28,2 mii), ruşi – lipoveni (23,9 mii) şi tătari (20,5 mii persoane)”.
 • Holograf și Angela Gheorghiu, Nu mai e timp… 
 • Camera web a Jurnalului Național, ora 18. 34, 2 februarie 2012:

 • Sunt – 12 grade Celsius la București și ninge în mod slab. 18. 44.