Sfântul Vasile cel Mare contemplând cartea Sfântului Profet Isaia [22]

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a

***

Nu putem să purtăm în același timp și jugul lui Hristos și jugul asirianului, adică al Satanei, p. 332/ „toate cele scrise de Profeți sunt grăite de Duhul Sfânt”, Ibidem/

*

Bucuria trăită de popor…atunci când mor dictatorii care l-au asuprit, p. 333. Citatul in integrum: „Când trăia regele cel rău, nu puteau [nu aveau timp n.n.] să suspine către Dumnezeu. Căci îi obliga la munci grele, nepermițându-le să se uite în sus la Dumnezeu. Iar când cel rău s-a dus [când a murit n.n.], atunci trebuie să bată [din palme] și să se bucure de căderea vrăjmașului”.

*

Vindecarea sufletului începe cu geamătul, p. 333, cu durerea pentru păcate/ Dumnezeu i-a auzit pentru că au gemut responsabil, asumându-și starea lor, Ibidem/ „tainele teologiei i se arată Profetului”, Ibidem/ analogia dintre păcate și regii condamnați în Scriptură, p. 334/ Ahaz = posesie, Ibidem/ Domnul e Cel care îi paște pe săraci, pentru că El este „Păstorul oilor” Sale, p. 335.

*

Folosul soteriologic/ mântuitor al predicării: „este cu mult mai bine să te încrezi în cuvântul de învățătură decât, fiind indignat, să sfărâmi jugul celui care te lovește”, p. 335.

Jugul ascultării…care te eliberează de părerea de sine…adică de falsa perspectivă asupra înțelegerii sinelui.

Povățuirea duhovnicească, care îți neagă păcatele, e cea care lovește cugetul tău mândru, nedeprins cu ascultarea, cu zăbala smereniei.

*

Sfântul Vasile cel Mare indică aici, în p. 335, sărăcia interioară ca fiind sinonimă cu smerenia inimii.

Ești sărac în gânduri…dacă nu îți închipui că ești alfa și omega.

Ești sărac de gânduri, de sentimente și de tendințe acaparatoare, centrifuge, egoiste…dacă te păstrezi în tăcerea gândurilor, în tăcerea sufletului care se roagă

*

Iar scopul predicării, ne amintește Marele Vasile, nu e acela de a fi un exercițiu oratoric ci de a instrui pentru Împărăție…De a ne învăța cum să ajungem să moștenim Împărăția. Deci e învățare spre mântuire…și nu vorbărie frumoasă dar fără adevăr.

Scopul predicării e pragmatism soteriologic…e învățarea, pas cu pas, a ceea ce ne mântuiește.

E știința dumnezeiască despre mântuirea personală și a întregii creații.

Textul exact: „scopul bunei instruiri este pășunea promisă”, p. 335, adică Împărăția lui Dumnezeu.

*

Nu trebuie să renunțăm la credință în momentele când Domnul ne mustră/ ne ceartă/ ne pune la încercare credința și viața, p. 335/ despre fum, p. 336/ vederea duhovnicească, Ibidem/ filistean = cel căzut din cauza beției, p. 337/ simțurile sufletului ca porți, Ibidem/ vântul uscat, p. 338.

*

Miazănoapte = demonii, p. 338/ Sionul minții…pentru că mintea umană e „un turn de pază al întregii firi”, Ibidem. Mintea omului, cu alte cuvinte, are rolul de a proteja umanitatea și creația și nu de a le aduce în colaps./ „mintea scufundată în vin și în celelalte patimi”, p. 339, e una bezmetică, care nu acționează lucid.

*

Odată cu p. 340 începe al 15-lea capitol al comentariului vasilian la Sfântul Isaia. / Domnul a avut strămoașă și pe Rut, moabiteanca, p. 340/ „Pedeapsa adusă noaptea este mai amară”, p. 341/ păcatele aduc tristețea din inima noastră, Ibidem/ cel care se tăvălește în propriile sale păcate, Ibidem/ consecințele curative/ vindecătoare ale medicamentelor, Ibidem/ „întâistătătorii [inițiatorii] ereziilor, cei pierduți noaptea”, Ibidem. Adică cei care au murit în mod cumplit datorită luptei lor împotriva adevărului Bisericii.

*

Dibon = curgerea lor, p. 342/ învățăturile eretice „sunt schimbătoare și nestatornice”, Ibidem. Adică ereticii își schimbă doctrina periodic…pentru că înaintează în minciună, în depărtarea de la adevăr/ „nestatornicia minciunii este numită curgere”, Ibidem/ „tristețea cea după Dumnezeu [,adică pocăința,] îi dă mântuire [omului] fără părere de rău”, Ibidem, adică fără mustrări de conștiință.

*

Slava trupului, adică frumusețea și tinerețea lui, e ca iarba de trecătoare, p. 343. Căci „frumusețea din trup [este] (carne) și sânge”, Ibidem, și cu această frumusețe rapidă se mândrește „femeia răuvoitoare”, Ibidem.

*

Din nou despre „tristețea cea după Dumnezeu”, p. 343, despre pocăință…/ „nu s-au dedicat ajutorului Duhului”, Ibidem. Adică nu s-au lăsat ajutați de Dumnezeu…Nu s-au dăruit…nu s-au lăsat în mâna lui Dumnezeu ca El să-i ajute…să îi învețe, în mod progresiv, mila Lui.

*

Nebo = ședere, p. 343/ „sofisme viclene” și „cuvântările lor rele”, Ibidem/ cei care au crezut în învățături rele/ eretice trebuie să se pocăiască pentru asta, p. 344/ Heșbon = gând, Ibidem/ Eleale = suișul lui Dumnezeu, Ibidem/ Iahaț = poruncă ce a fost, Ibidem.

*

Coapsa ca procreare, p. 345/ Țoarul: locul unde s-a refugiat Sfântul Lot…când a fugit din Sodoma înaintea pedepsirii acesteia, p. 346/ Țoar = mică, Ibidem.

*

„Pocăința cere ca mai întâi cineva să strige în sine și să-și zdrobească inima; apoi, să se facă și un bun exemplu pentru alții, pregătindu-se să fie auzit și făcând cunoscut modul pocăinței”, p. 346.

*

Începutul bucuriei [al curățirii de patimi, al mântuirii n.n.] este plângerea cea bună [pocăința n.n.], iar al ridicării [din păcate n.n.] și al urcușului către cele de sus este tristețea cea după Dumnezeu”, p. 347. Pentru că frica de Dumnezeu, cunoașterea de sine și pocăința sunt fundamentul oricărei creșteri duhovnicești.

*

„Apa odihnei”, p. 347, adică harul lui Dumnezeu care ne odihnește ființa din interior./ „înălțarea în sus”, Ibidem, adică exprimarea faptului că creșterea duhovnicească are multe trepte…și e nesfârșită

*

Mustrând și ocărând, Scriptura zdrobește dorința cea rea [a omului] și produce ca un cutremur”, p. 347, interior dezrădăcinarea ei.

*

Păcatul care ne țintuiește în loc, care nu ne lasă nici să plângem și nici să sporim duhovnicește, p. 347/ arabii = cei de seară, p. 348/ Eglaim = care aparține berbecilor, Ibidem/ învățătura ca apă, Ibidem/ Ariel = leu, p. 348-349/ Adama = pământ virgin/ feciorelnic, p. 349.

A 35-a zi pentru România

Ce s-a petrecut în București, România și în întreaga lume în cadrul protestelor…pentru România în ultimele 34 de zile: prima zi (13 ianuarie 2012), a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincia zi, a șasea zi, a șaptea zi, a opta zi, a noua zi, a zecea zi, a 11-a, a 12-a zi, a 13-a, a 14-a, a 15-a zi, a 16-a zi, a 17-a zi, a 18-a zi, a 19-a zi, a 20-a zi, a 21-a zi, a 22-a zi, a 23-a zi, a 24-a zi, a 25-a zi, a 26-a zi, a 27-a zi, a 28-a zi, a 29-a zi, a 30-a zi, a 31-a zi, a 32-a zi, a 33-a zi, a 34-a zi.

 • Experiența lui Dragoș Bucurenci pe stradă, cu un om accidentat…în stare de ebrietate…și lecțiile de prim-ajutor ale SMURDului.
 • Fer. Gheorghe Calciu-Dumitreasa: „În ultimele decenii, în special după 1970, numărul evreilor din Statele Unite convertiţi la creştinism a crescut de la circa 1000 de persoane la circa 140.000. În felul acesta, în ultimii 20 de ani au fost convertiţi de 140 ori mai mulţi evrei decît în cei 400 de ani scurşi de la începutul sta­bi­lirii lor masive în SUA. Această scurgere de persoane umane de la iudaism spre creştinism a alarmat comunitatea evreiască şi a determinat apariţia unei puternice organizaţii, EVREII PENTRU IUDAISM (JEWS FOR JUDAISM), care are misiunea de a îm­piedica această convertire tot mai periculoasă pentru con­cep­tul evreiesc de “popor ales””.
 • Idem: „Acum cîţiva ani, pastorul Wurmbrand îmi povestea că a călătorit în acelaşi vagon cu un rabin, cu care a început o discuţie privitoare la Hristos. După mai multe contra­ziceri, au ajuns şi la dispute mai personale. Rabinul i-a con­testat calitatea de evreu. “De ce?”, a întrebat Wurmbrand. “Pentru că te-ai făcut creştin!”. Pastorul a ripostat: “Acesta nu este un motiv suficient. Neam din neamul meu am fost evrei şi am rămas evrei. Credeţi, domnule rabin, că Marx, Engels şi ceilalţi evrei care au adus în lume comunismul, care au făcut parte din grupuri sataniste, care au ucis şi au dis­trus popoare întregi, sînt evrei şi eu nu?!”. “Da”, a fost răs­punsul. “Câtă vreme ei nu au părăsit iudaismul, rămîn evrei””.
 • Monica Cosac (Ziua News): „Lituania a hotărât, ieri, [15 februarie 2012], să suspende ratificarea acordului multilateral anti-piraterie ACTA, tratat considerat de milioane de utilizatori ai Internetului ca fiind un atentat la libertate. Alte patru state – Bulgaria, Cehia, Polonia şi Slovacia – au luat decizii similare în ultimele două săptămâni”.
 • Marius Nistor (Jurnalul Național): „clasa zero va avea program de dimineaţă, iar mobilierul va fi reglat pentru copii, dar după-amiază vor veni elevii din clasele mai mari, iar mobilierul va trebui reglat din nou. Or, ministrul Educaţiei este cel care a fost de acord cu blocarea tuturor posturilor vacante, iar în momentul de faţă, noi nu avem personal nedidactic sufici­ent pentru a asigura buna funcţio­nare a unităţilor şcolare. Criza resursei umane este extraordinar de gravă”.
 • Idem: „Pentru un partid care are politici dictatoriale, pentru un preşedinte care are un comportament dictatorial, pentru a se putea menţine la putere au nevoie de o populaţie cât mai puţin instruită, cât mai puţin educată. Ca să realizezi acest lucru trebuie să nu asiguri finanţarea corespun­ză­toare sistemului de educaţie, trebuie să decredibilizezi cadrele didactice şi ţi-ai atins obiectivul”.
 • Vlad Ioachimescu (protestatar în Piața Universității din București): pe 14 februarie 2012…„băgăm mare: „Băse-i trist de Valentine’s, înecat în Ballentines, poa’ să bea şi un bidon, nu-l ajută Cu­pi­don”; „Nici în zi de Valentin, pe Băsescu nu-l iubim””.
 • Idem: „Haios a fost că, deşi noi eram cei reţinuţi pentru legitimare, acelaşi lucru l-au făcut şi cu nişte cupluri de îndrăgostiţi, care treceau pur şi simplu pe acolo. Bieţii copii nu în­ţe­le­geau ce li se întâmplă. Într-un târziu ne-au lăsat să plecăm. Nimeni nu a semnat nimic şi le-am luat tuturor numele. De ce nu e nicio problemă să deranjăm liniştea publică la Universitate, iar în Centrul Vechi este, nu ne-a explicat nimeni, dar poate o face public domnul prim ministru: „Toată lumea ştie, ne conduce SIE””.
 • Iar dacă Bulgaria a decretat zi de doliu național pentru victimele ninsorilor recente…guvernarea noastră scade numărul statistic al celor decedați…deși el crește.
 • Sergiu Găbureac le-a scris oficialilor României.
 • Cristian Tudor Popescu: amenzile CNA nu par să schimbe mentalitatea celor din media. Realitatea TV. 20. 30/ „un lucru nu s-a spus…și anume: singurii care pot să schimbe cu adevărat ceva [în media TV]…sunt telespectatorii”. 20. 32./ mizăm pe faptul că publicul se va sătura de un anume mod de a face rating/publicul poate schimba fundamental presa actuală/
 • 21. 03. Camera web a Jurnalului Național:
 • La București, la ora 21. 06 minute, erau -4 grade Celsius.
 • Victor Ponta: mă aflu la Washington cu Titus Corlățenau (PSD) și Corneliu Dobrițoiu (PNL). 21. 34. Antena 3/ cei de aici știu, în mod surprinzător, detalii despre noi/„nu am un dublu limbaj”/„avem un alt guvern Emil Boc…dar fără Emil Boc”. 21. 52/ „nu există semn serios de dialog” din partea Puterii/
 • În școlile din Anglia: „Şcoala spune clar că se aşteaptă ca un elev să meargă singur la toaletă, să se încheie la haină sau să mănânce cu furculiţa şi cuţitul. Totuşi, mulţi părinţi consideră că aceste lucruri trebuie să fie „predate” de către profesori şi îşi trimit copiii la şcoală fără ca aceştia să cunoască noţiuni elementare, cum ar fi să stea liniştiţi pe scaun timp de câteva minute sau să nu bată alţi copii”.
 • Idem: „”În fiecare vară vizitez locuinţele celor 30 de copii care îmi vor deveni elevi din toamnă. În două treimi din acele locuinţe, văd cele mai noi gadgeturi, televizoare cu plasmă, console video şi computere, dar nu văd jucării sau cărţi. În majoritatea cazurilor, părinţii nici nu se deranjează să oprească televizorul în timpul vizitei mele, iar când îi întreb ce aşteptări au de la şcoală şi care le sunt îngrijorările, se uită pierduţi la mine”, spune profesoara. Profesoara spune că deşi pare greu de crezut, majoritatea părinţilor nu vorbesc cu proprii copii, iar aceştia nu sunt capabili să comunice corect: „Dă creion” a spus un copil în sala de clasă. Părinţii nu îşi educă odraslele, abandonându-le în faţa televizorului, iar rezultatul şocant este că aceştia nu ştiu să ţină o pensulă în mână sau să se joace cu jucării”.
 • Sărăcia extremă din România…ne va intra, din ce în ce mai mult, în ochi. Și nu putem merge mai departe…doar călcând peste cadavre…
 • Monica Tripon (Făclia de Cluj): „Domnule preşedinte Băsescu, Vrem să te vedem, dar nu la TV. Vrem să te uiţi în ochii noştri! Vrem să ne răspunzi la proteste! Nu ne-a plătit nimeni să venim aici. Nu sîntem în nici un partid. Sîntem cei care ne iubim ţara”. Acesta a fost unul dintre mesajele afişate, joi, [16 februarie 2012], la Cluj-Napoca, unde 50 de oameni au strigat din nou „Jos Băsescu!”, „Jos guvernul securist!”, „Clujul nu e PDL”, „Anticipate/ Nefraudate!”.
 • 10 G gratuiți…pentru o bibliotecă online. De la CX.
 • Mircea Badea: „Eu cred în puterea telecomenzii” televizorului. 23. 34. Antena 3.
 • Răzvan Prițulescu (Adevărul): „obişnuiţi să gândească internetul şi calculatorul pentru ei, deprinşi să primească informaţia de-a gata, „elevii digitali” au devenit incapabili să opereze calcule simple sau să memoreze şi să analizeze date”.