Sermon on Sunday of Adam’s Expulsion from Paradise [2012]

My Beloved,

At the beginning of the Great Lent we have a didactic Evangel [Mat. 6, 14-21], which teaches us the interpenetration between forgiveness, fasting and almsgiving.

Because all three have inner connection between them.

If we have been forgiven by God of many sins…then we know to forgive others. Because forgiveness is healing of the soul…and you when forgive, you do an almsgiving.

And God loves the one who forgives…for that He Himself is the God of forgiveness, of mercy.

And He asks us to forgive because asks us to love.

For forgiveness comes from love…from an ample and deep perspective on relation with other.

From this cause, the Gods forgiveness is not a juridical thing, exterior and indifferent to us but a gesture of deep healing, through that our humanity is filled with His glory.

And so the forgiveness is filling with joy!

But and the fast is joy and not the contortion of face [v. 16]. And for this, those who make from fast a social mask pharisaical…ensures us the Lord, they will receive their pay…and namely: the vain glory.

And what is the vain glory from here to the uncreated glory of God?

For that to be praised and seen well by people means the vain glory…while to enjoy the eternal and uncreated glory of God means to inherit the Kingdom of God, ie the spiritual communion with all Saints of God.

And the fast, the truly fast, brings the spiritual joyful. And who lives the God’s forgiveness as joy, that one lives and the fast as spiritual joy and beauty.

In the third row, the alms, as and the fast, start from the bottom of man.

Therefore the alms is not a charitable deed, done in indifference to God and man…but an act done from love for God and people.

In the mystery of the human heart is born forgiveness, fasting and almsgiving…and therefore we must cleanse the depths of our being for to be a treasure of God’s grace.

Because our true treasure is not in outside of our being…but in its depths.

And when you give to another…then you do not lose what you give…because you win new friends, new confidants, new brothers on the path of salvation.

The alms give birth to joy.

And the real joy is from God, because only He enjoys with true by the simplicity and the beauty of joy between people, for that He is the Truth and the Beauty of world.

He, our God, is our treasure!

Through Him and with Him we are rich.

Because our wealth is our deeds made ​​with and by His grace.

Our deeds are what we become by it.

Our deeds are one with us, are one with our heart.

Therefore we, christians, are not duplicitous…because we talk about our heart…about what God did with our lives in His great kindness to us.

And the fast that begins now is a new motive for thinning of our mind and heart, for our spiritualization, is not an opportunity for to lose the time.

Per contra, this blessed time is full of spiritual joy and ascetic struggle, which make us stronger in face of difficulties, of the temptations, of the pains and of the death.

For that we learn to look to Christ, the Fulfiller of our faith, Who died and rose for us, for to give us the spiritual strength to overcome our passions by abstention from to give course.

So, we go through fast toward the Resurrection of Lord. We go spiritually toward more and more divine joy.

Because joy comes from purity, from forgiveness, from mercy, from good deeds.

The joy does not appear from imposture and wickedness.

And we observe this all the time: only what enjoys on all is good and useful. But what separates, what makes lonely is a disfigured good.

Therefore, I ask you to bet on what clears you up…that to want to cleanse you from sins and to fill of grace!

And our God gives us all to work what is good and what is beautiful…for that we join and more into His service. Amen!

Sfântul Varlaam al Moldovei, Predică la Duminica Lăsatului sec de brânză

Am diortosit textul predicii conform ediției: [Sfântul] Varlaam al Moldovei, Carte românească de învățătură: [la] Dumenecile preste an și la Praznice împărătești și la Svenți mari, ed. îngrijită și glosar de Stela Toma, prefață și studiu de Dan Zamfirescu, vol. II, Ed. Roza Vânturilor, București, 2011, p. 22-26.

***

Zis-a Domnul:

„De-i veți ierta pe oameni de greșelile lor, vă va ierta și pe voi Părintele Cel din ceruri.

Iar de nu veți ierta pe oameni de greșelile lor, nici Părintele vostru nu vă va ierta pe voi de păcatele voastre.

Și când postiți, nu fiți ca cei fățarnici, [adică] mâhnindu-vă. Căci ei își posomorăsc fețele lor ca să le arate oamenilor că postesc.

Adevărat grăiesc vouă că-și vor lua plata lor[1].

Iar tu, postind, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Părintelui tău, în taină.

Și Părintele tău, Cel ce vede taina, îți va da ție la arătare.

[De asemenea], nu adunați vistierie/comoară pe pământ, unde-s viermi și putreziciunea o putrezește, și unde furii/ hoții o sapă și o fură, ci adunați-vă vistierie/ comoară în ceruri, unde nu-s viermi, nici putreziciunea nu putrezește și unde furii nu o sapă și nici nu o fură.

Căci unde va fi vistieria/ comoara voastră, acolo va fi și inima voastră” [Mt. 6, 14-21].

[Iar] înțelesul acestei Evanghelii acesta este:

Întâi [de toate, ea] arată că atunci când ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne ierte greșelile noastre, Dumnezeu ne pune pe noi, pentru acea iertare [din partea Lui], ca să iertăm mai întâi greșelile fraților noștri, adică fiecărui creștin [în parte].

Și pe care învățătură, atunci când a auzit-o Apostolul Petru de la Domnul și Învățătorul său, ca să iubească pe vrăjmașii săi și să le ierte vinile lor, nu știa ce să facă.

Căci nu se întâmplă numai odată, într-o zi, scârba/supărarea și mânia ci și de 7 ori într-o zi.

Pentru aceea L-a întrebat pe Domnul și Învățătorul său, pe Hristos: se cuvine a ierta de 7 ori într-o zi greșeala fratelui care va greși împotriva noastră? [Mt. 18, 21].

Și acesta a primit [următorul] răspuns: că nu se cuvine a număra [gesturile de iertare ale] dragostei creștinului, adică de câte ori îl iartă pe aproapele său [Mt. 18, 22].

Căci ori de câte ori ar greși cineva împotriva noastră, tot de-atâtea ori ar trebuie să-l iertăm.

Fiindcă atunci când un om greșește împotriva altui om nu-i atât de mare păcatul, căci e om ca și dânsul, chiar dacă ar fi împărat. Căci după firea/ umanitatea lui este asemenea [cu el].

Însă dacă greșește împotriva lui Dumnezeu, cine se va ruga pentru dânsul [I Reg. 2, 25]? Așa cum a spus Eli, preotul Legii Vechi.

Pentru aceasta ție nu ți-e greu să rabzi greșeala altuia. Căci și tu ești om ca și el. Însă Îi e greu lui Dumnezeu să rabde greșeala ta, căci El nu e ca tine.

Tu de ierți greșeala altuia, dai un șalău[2].

Iar Dumnezeu de-ți iartă greșeala ta, îți iartă o mie de zloți[3].

Căci pe cât este mai mare și mai înaltă vrednicia/ demnitatea[4] lui Dumnezeu față de neputința omului, pe atât este mai greu a plăti lui Dumnezeu strâmbătatea/ nedreptatea, [Lui], Celui de sus, Care rabdă [păcatele] omului celui de jos.

Dar Dumnezeu iartă strâmbătatea făcută de tine!

De aceea tu cum să nu ierți strâmbătatea/ nedreptatea făcută ție de aproapele tău, atâta timp cât sunteți asemenea [după fire]?

Iar Dumnezeu iartă în dar.

Iar ceea ce ierți tu, nu este iertare în dar[5].

Însă de la Dumnezeu iei iertare, după cum El Însuși spune: „De veți ierta, iertați veți fi” [Mt. 6, 14].

În al doilea rând, aici se spune că omul creștin trebuie să postească. Și arată și cum trebuie să postim. Căci ne spune că nu trebuie să facem nici postul și nici rugăciunea în văzul oamenilor.

Căci cine va căuta cinste și laudă de la oameni pentru postul și rugăciunea pe care le vor face, nu vor avea plată de la Dumnezeu.

Așa stau lucrurile și în ceea ce privește faptele bune.

Căci Prorocul David a postit [II Reg. 12, 6] pentru greșeala sa [II Reg. 11, 2-17; 26-27]…și a spus: „Am mâncat pâine ca de cenușă și băutura mea cu lacrimi am amestecat-o” [Ps. 101, 10].

Și iarăși: „Îmbrăcatu-m-am în dărștine/ în sac și am smerit cu post sufletul meu” [Ps. 34, 12].

Astfel a postit și Ahav/ Ahab, împăratul cel rău și L-a îmblânzit pe Dumnezeu [III Reg. 21, 27].

La fel și Profetul Samoil/ Samuel, pentru depărtarea mâniei lui Dumnezeu, i-a sfătuit pe oameni de au postit și au strigat: „Am greșit, Doamne!” [I Reg. 7, 6].

Iar ninivitenii cu postul au îndepărtat mânia lui Dumnezeu și au scăpat de prăpăd [Iona 3, 5]. Căci împăratul i-a învățat nu numai pe oameni [să postească] dar le-a spus și faptul ca să închidă dobitoacele și să nu le dea de mâncare, pentru ca să fie și mai mare jalea și pocăința [lor] [Iona 3, 7-9].

Căci postul cel adevărat este înfrângerea inimii și plecarea/ smerirea sufletului. Prin care omul, care L-a mâniat pe Dumnezeu, singur se mustră și se ceartă.

Și această frângere a inimii [oamenilor] îi este așa de dragă lui Dumnezeu, încât îi scoate și îi izbăvește din certarea/ pedeapsa cea rea și veșnică.

Și acest fapt i-a învățat și Domnul Hristos pe Ucenicii Săi, cum că rugăciunea și postul sunt armă tare împotriva vrăjmașului [Mt. 17, 21]. Căci pe diavol nimic nu-l biruiește și nu-l face să iasă ca rugăciunea și postul.

Pentru aceea, în toată vremea e bun și de treabă/ de folos postul, după cum spune Marele[6] Vasile.

De aceea să ne pregătim[7] și să ne curățim pentru Sfânta Cuminecătură/ Sfânta Euharistie și pentru ziua Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, omorându-ne[8] și noi trupurile cu postul, datorită muncilor/ patimilor și a morții Sfinției Sale.

Să dăm și noi a zecea zi din tot anul, o zi din zece zile.

Căci după făgăduința[9] Apostolului Pavel, dacă vom răbda cu Dânsul[10], adică cu Hristos, cu Dânsul ne vom și proslăvi/ preaslăvi [Rom. 8, 17].

Cum, de fapt, se și nevoiesc și fac toți credincioșii lui Hristos în toată lumea.

Numai calvinii și luteranii[11], ereticii din vremea de acum, nu vor legătura lucrurilor celor bune[12].

[Pentru că] vor [să trăiască] în libertatea[13] trupului și în odihna care îndulcește trupul.

Iar crucea lui Hristos[14] le este urâtă. Pentru că nu cutează/ nu îndrăznesc să ia asupra lor vreo osteneală sau vreo nevoință [duhovnicească]. Căci se tem să-și vatăme/ să-și strice binele de aici, de pe pământ.

Însă fără osteneală și fără post, și fără lacrimi, și fără răbdare vor unii ca aceștia să ajungă la cer. Dar ei umblă pe calea cea largă, care duce la pieire [Mt. 7, 13].

Căci nu-și aduc aminte de Prorocul Daniil/ Daniel. Care, după ce a postit 10 zile [Dan. 1, 12-15][15], [s-a aflat] mai frumos și mai gras decât cei care mâncau bucate scumpe la masa împăratului Navohodonosor/ Nabucodonosor.

În al treilea rând, Sfânta Evanghelie [de azi ne] spune că acolo unde își strânge omul agonisita/ agoniseala lui, acolo îi este și inima.

Căci cine își pune toată nădejdea numai în viața acestei lumi, aici, pe pământ, numai la a strânge [averi], [atunci] aici, pe pământ, îi este și inima și gândul și toată nădejdea și avuția sa.

Dar acest lucru e o amăgire.

Căci chiar dacă nu ne-o fură hoții sau nu ruginește sau nu putrezește, totuși vine moartea [peste noi și averea pe care am strâns-o] rămâne altora.

Dar cel care își pune nădejdea în viața cea de sus – așa după cum spunea Apostolul Pavel: „Viața noastră este în ceruri” [Col. 3, 3] –  acela își mută avuția sa în cer.

Căci dă ajutor și milostenie celor căzuți, celor fără putere, săracilor, Bisericilor…Și împărțindu-și agonisita/ averea întru numele lui Dumnezeu, acela își face vistierie/ comoară în ceruri.

[Fiindcă acolo] nici furii nu o fură, nici putreziciunea nu o putrezește, nici moartea nu vine.

Din această cauză și inima lui și tot gândul și cugetul lui acolo sunt[16].

Astăzi toate locurile se gătesc[17]/ se pregătesc de Sfântul Post. Adică și satele și orașele și toate casele creștinilor.

Deci nici noi să nu ne arătăm a fi în afara tocmelii/ rânduielii creștine! Căci Îngerul lui Dumnezeu umblă de scrie în catastif[18] pe aceia ce vor să postească.

Deci să ne nevoim [și noi] ca să nu fim lepădați din catastiful/ din condica/ [din aducerea aminte] a lui Dumnezeu.

A fost o vreme când ai mâncat mult. A fost o vreme a anului când ai băut mult și ți-ai făcut voia ta cea rea.

Însă acum, iată, a sosit vremea pocăinței!

Iată, a sosit ziua iertării[19]!

Să ne îndreptăm acum de câte am greșit peste an.

Să spălăm acum păcatele pe care le-am făcut.

Pe cât L-am mâniat pe Dumnezeu [până acum], [pe atât] să-L îmblânzim cu foamea și cu setea[20], și prin toate faptele cele bune.

Căci postul nu este numai de bucate, ci e și de clevetire[21]. E post și de fățărnicie[22], și de zavistie[23] și de toate poftele cele rele.

Și mai înainte de toate să păzim mersul la Sfânta Biserică și să avem rugăciunea [în noi înșine în toată] vremea postului nostru.

Căci așa cum este pâinea fără sare, tot la fel e și postul fără rugăciune. Fiindcă rugăciunea este lumină pentru sufletul omului și cale către Împărăția Cerului.

Postul i-a preaslăvit pe sihaștri[24].

Postul i-a făcut pe Sfinți[25] să fie cinstiți.

Acesta i-a înălțat pe Drepți, i-a luminat pe Apostoli, după cum a făcut Proroci. Fiindcă prin post s-a luminat mintea lor și astfel au putut grăi despre tocmelele/ faptele ce vor fi în viitor.

Pe acesta[26] și noi, creștinii, să-l primim cu toată bucuria! Pe acesta să ni-l agonisim. Pe acesta să ne nevoim să-l purtăm și să-l ținem.

Pentru ca să ne învrednicească[27] Dumnezeu aici să petrecem cu pace și cu sănătate, fără de sminteală[28] din partea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți.

Și [astfel] să ajungem și la Sfintele Paști, spălați și curățiți de păcate…și să prăznuim [dumnezeiește în acea zi], [ca unii ce trăim] iertarea de păcate și smerenia.

Iar dincolo să ne izbăvim de muncile cele de veci și să dobândim și să prăznuim și Paștile cel de sus, întru Împărăția Cerului.

[Și acestea] pentru mila Domnului nostru Iisus Hristos. Că Lui I Se cuvine stăpânirea[29] și puterea, cinstea și închinăciunea, împreună cu Părintele și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și întru vecii nesfârșiți și netrecători. Amin!


[1] Pentru că plata fățărniciei…e slava deșartă.

[2] Se referă la o monedă a timpului…la o monedă de aramă…care valora a patra parte dintr-un ban vechi.

[3] Zlotul era o monedă de aur care echivala cu un galben de aur. Sau o monedă de argint care echivala cu 30 de parale.

[4] În original: destonicia.

[5] Nu e manifestare de condescendență…pentru că și tu ești om păcătos.

[6] În original: velichi.

[7] Idem: să ne gătăm.

[8] Omorând/ istovind/ oprind și noi mișcările trupului și ale sufletului nostru spre…păcat, spre lucruri rele.

[9] În original: giuruința.

[10] Idem: Nus.

[11] Idem: liutranii.

[12] Adică să îmbine postul cu rugăciunea.

[13] În original: volniciia.

[14] Adică nevoința ascetică, lupta cu patimile.

[15] Postirile Sfântului Daniel le găsim subliniate și la Dan. 9, 3; 10, 2-3.

[16] În ceruri…adică la Dumnezeu.

[17] În original: să gătiadză.

[18] În registru, în condică…Aici e indicată, în mod antropomorf, atotștiința dumnezeiască. Căci sensul duhovnicesc al exprimării de față e acela că Dumnezeu îi cunoaște pe toți cei care postesc…și îi sprijină, îi întărește în nevoința lor.

[19] În original: dzua spăseniei.

[20] Cu postirea noastră.

[21] În original: de clevete. Adică a posti înseamnă și a te abține de la a-l vorbi pe altul de rău în mod nedrept…din invidie…

[22] Ipocrizie.

[23] Invidie, ură.

[24] Pe cei care s-au nevoit singuri, în locuri pustii, în rugăciune neîncetată și post.

[25] În original: Preapodobnici.

[26] Postul.

[27] În original: să ne spodobască.

[28] Fără motive de păcătuire.

[29] În original: ținerea.

A 43-a zi pentru România

Ce s-a petrecut în București, România și în întreaga lume în cadrul protestelor…pentru România în ultimele 42 de zile: prima zi (13 ianuarie 2012), a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincia zi, a șasea zi, a șaptea zi, a opta zi, a noua zi, a zecea zi, a 11-a, a 12-a zi, a 13-a, a 14-a, a 15-a zi, a 16-a zi, a 17-a zi, a 18-a zi, a 19-a zi, a 20-a zi, a 21-a zi, a 22-a zi, a 23-a zi, a 24-a zi, a 25-a zi, a 26-a zi, a 27-a zi, a 28-a zi, a 29-a zi, a 30-a zi, a 31-a zi, a 32-a zi, a 33-a zi, a 34-a zi, a 35-a zi, a 36-a zi, a 37-a zi, a 38-a zi, a 39-a zi, a 40-a zi, a 41-a zi, a 42-a zi.

 • Dorin Rădulescu (Jurnalul Național): „Am plecat în Piaţa Universităţii pentru că oamenii care se luptă cu sistemul pentru a crea valoare pentru semenii lor trebuie admiraţi, nu batjocoriţi. Am strigat libertate şi am primit priviri complice, zâmbete, deşi nu cunoşteam pe nimeni acolo. Au strigat şi alţii cu mine, m-am trezit că nu sunt singur. Am strigat şi eu cu ei. Am făcut cunoştinţă cu cei din jurul meu, am schimbat o idee, două şi mi s-a făcut ruşine de mine. În sinea mea credeam că noi, românii, nu gândim mai departe de burţile noastre, că mergem doar la grătare şi la mall”.
 • Idem: „În seara următoare m-am dus lângă fântâna de la Universitate. Era un frig de îmi crăpau obrajii. Erau acolo nişte fete cu obrajii mai fini ca ai mei şi o foaie A4 pe care scria „BUN SIMŢ”. M-am înfuriat iar. Au strigat împreună cu mine „Libertate!”, am strigat şi eu cu ele „Cetăţenele indignate vor să fie respectate„. Am făcut schimb de idei, de glume, de adrese de mail cu cei de acolo. Am strigat împreună, pe rând, mesajele micilor grupuri de acolo”.
 • Alina Turcitu (Jurnalul Național): „În viaţa de toate zilele e gospodină şi secretară la stat. De la 8 seara, însă, bucureşteanca Amelia Rusu se transformă în revoluţionară: vine în Piaţa Universităţii şi scandează. […] Miercuri seară [23 februarie 2012], ea, femeie cuminte la 44 de ani, se încălzea ţipând la Fântână din mijlocul tine­rilor: „Băsescule, nu rezişti nici cu mii de securişti!”. A inhalat gaze la­crimogene în lupta de stradă cu jandarmii la Unirii, s-a congelat la minus 20 de grade Celsius, de s-a ales cu două degete degerate, dar tot nu s-a potolit. După ce a purtat în piept insigna cu „Ciumpalac”, acum poartă tricolorul la mână în fiecare zi, la serviciu, pe stradă, în autobuz, în piaţă. Zice că ăsta e semnul ei distinctiv de revoluţionară adevărată”.
 • Idem: „O întrebăm pe cine reprezintă ea în Piaţă şi ne răspunde pe nerăsuflate: „Păi am calculat şi numai eu reprezint cam aşa, vreo 300 de oameni, adică familie, vecini, cunoscuţi şi prieteni care ar fi vrut să fie aici şi nu pot veni„, adaugă femeia. Ştie ea că, dacă oamenii ar fi un pic mai bogaţi, ar ieşi mai mulţi. „Dar unii ar vrea să vină şi nu pot doar fiindcă sunt atât de săraci, încât nu îşi permit un simplu bilet de tren sau de autobuz„, mai zice”.
 • Idem: „Are de gând să iasă în continuare, chiar dacă se va întâmpla să rămână ultima în Piaţă. Un singur lucru are în minte: „Trebuie să se facă musai anticipate, căci Băsescu ăsta a luat-o razna”. Nici măcar noul Guvern nu o mulţumeşte, căci e „tot Boc cu altă faţă. Aşa ceva, nu, mersi”.
 • Matt Browne (The Huffington Post): „In Europe, two competing approaches are emerging: one that operates within the confines of the recent Eurozone stability pact; a second that seeks to provide an alternative to it. The first is epitomized by a new generation of modernizers such as the Danish Social Democrat Prime Minister, Helle Thorning-Schmidt, elected in September last year, and the leader of the Romanian Social Democrats, Victor Ponta, who goes to the polls in November. Both favor a cautious political strategy that combines a formal coalition with progressive partners to assure a broad base of electoral support with a targeted reform agenda to spur business growth and trigger government reform”.
 • Despre articolul supra…în română.
 • Varujan Vosganian: „Cu alte cuvinte, în anul 2012, pentru încadrarea în prevederile Tratatului, ar trebui să tăiem din buget cam 10 miliarde de lei! Şi aşa, bugetul e vai de mama lui, cu largi zone subfinanţate, cu adevărate dezastre pentru categoriile vulnerabile, cu salarii şi pensii îngheţate. Dacă mai tăiem încă 10 miliarde de lei unde ajungem?”.
 • Monica Macovei: „Ieri, la postul Realitatea TV, am auzit un reprezentant al UDMR spunind ca “luarea de mita nu poate fi comisa de un parlamentar” (!). Ba da, si parlamentarii pot lua mita sau comite trafic de influenta, pentru a modifica legi, a angaja persoane, a “rezolva contracte” si multe altele.  La fel si ministrii, si ei pot lua mita, dupa cum am vazut in atatea cazuri. Oricine exercita puterea publica poate lua sau da mita, poate face trafic de influenta, [și] asta de cand lumea”.
 • Aproximativ 100 de persoane protestau în Piața Universității din București la 20. 38. Antena 3. / Jos Băsescu!/ L-a intervievat pe un ungur, care nu a votat cu UDMR…pentru că nu îl reprezintă. 10. 39.
 • Cameră web, Jurnalul Național, 21. 02:

 • A 43-a zi în Ziua News…și fotografii din Piața Universității.
 • Monica Tripon (Făclia de Cluj): „Circa 45 – 50 de oameni au scandat aşadar, direct sub ferestrele PDL Cluj, lozincile pe care le scandează deja de 43 de zile. S-a scandat iarăşi: „Jos Băsescu!”; „Băsescu în celulă/ Udrea pe centură!”; „Băsescu la puşcărie!”; „Băsescule, nu rezişti/ Nici cu mii de securişti!”; „De Mărţişor/ Fără dictator!”. S-au scandat vechile lozinci la adresa „Guvernului SIE” şi la adresa PDL, UDMR şi UNPR, dar s-a scandat, de mai multe ori, şi „Jos ciuma portocalie!” şi „UDMR/ Pupă-n…dos guvernele!”. Tot în faţa sediului PDL s-a scandat „Bucureşti, nu te lăsa/ Clujul e de partea ta!””.
 • Idem: „La fel ca în celelalte seri, înainte de a pleca de la sediul PDL spre Prefectură, manifestanţii au huiduit, au fluierat şi au strigat: „Hoţii! Hoţii!”; „Ruşine! Ruşine!”; „Voi ne furaţi,/ Voi nu privatizaţi!”; „Buda mincinosul!” ş.a. O parte dintre lozinci au fost repetate apoi în faţa Prefecturii, unde s-a scandat şi „Totul pentru ţară,/ Javrele să piară!”. Nici vineri [24 februarie 2012] nu a fost uitat locotenentul Gheorghe Alexandru, al cărui nume a fost scandat pe traseu şi în faţa Casei Armatei”.
 • Sunt + 2 grade Celsius la București. 23. 24.
 • Paul Ciurari (Jurnalul Național): „De dimineaţă, mai multe patrule ale Jandarmeriei au efectuat vizite la domiciliile acelor viermi şi ciumpalaci suceveni, care de peste 40 de zile tot ies în stradă seară de seară. Numai că nu au venit să-i întrebe pe oameni de sănătate, ci să-i premieze cu câte o amendă, două, trei, pentru că nu ştiu să stea acasă. Astfel, mai toţi acei suceveni care încă mai ies în stradă au fost sancţionaţi de către Inspectoratul Judeţean de Jandarmi la legea 60/ 1991 republicată”.