Didahiile [diortosire], p. 16-20

Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul

Didahiile

*

Text diortosit și note

de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Ediția diortosită:

[Sfântul] Antim Ivireanul, Opere, ed. crit. și studiu introd. de Gabriel Ștrempel, Ed. Minerva, București, 1972.

***

Paginile 1-8, 8-12, 12-16.

***

După aceasta [se] spune [în Evanghelie]: „Că încă grăind el[1], iată, nor luminat/ luminos îi umbri pe ei și, iată, glas din nor [se auzi] grăind: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care bine am voit, pe Acesta să-L ascultați!””[Mt. 17, 5].

[Adică] „tot cel care poftește/ dorește ca să-Mi placă Mie, prin credință și prin dragoste, să fie una cu El! Căci astfel, cu El și prin El să poată fi plăcut Mie.

Și pe Acesta ascultați-L!

Căci El vă va deschide vouă cale de mântuire și prin Crucea Sa vă va face vouă scară către Împărăția Cerului.

Pe Acesta ascultați-L!

Căci El este calea și viața și dreptatea [voastră] [In. 14, 6].

El este Cuvântul Meu [In. 1, 1-2, 14] și Înțelepciunea Mea [Pild. lui Solom. 9, 1].

De aceea, ascultați-L pe El și nu lumea!

Nici înșelăciunile/ înșelările șarpelui celui de demult[2].

Nici îndemnurile trupului.

Nici cuvintele fariseului, care socotea/ cugeta la strălucirea și mărirea/ slava [deșartă a] lumii, care era în el[3].

[Ci cugetați la slava veșnică care era] în Moise, în Ilie [pe Tabor, cât și] în alte minuni [ale Domnului], [precum și] în toate câte ați văzut [la El] ca mărturie”.

Și iarăși se spune, că auzind Ucenicii [glasul Tatălui], au căzut pe fețele lor[4] și s-au cutremurat foarte

Însă dacă cuvântul acesta dulce și mângâietor al lui Dumnezeu a adus atâta frică, cum va arăta însă groaza pe care o va produce El ca Judecător [al lumii]?

Dacă îngrozește atâta îndemnul de a ține Legea, ce va fi însă atunci când va privi lenevirea celor care nu au împlinit Legea?

Și oare de ce în cadrul unei veseli ca aceasta, întru care Domnul a vrut să le arate mărirea/ slava și frumusețea Sa, s-a produs [în inima] Ucenicilor Săi o frică ca aceasta?

Cu adevărat nu este altul [scopul] decât [acela] de a ne învăța pe noi [realitatea a] ceea ce s-a scris în psalmul al 2-lea, [unde s-a spus]: „Slujiți Domnului cu frică și vă bucurați Lui cu cutremur” [Ps. 2, 11].

Căci omul trebuie să se bucure de o bunătate/ de o binefacere mare [făcută la adresa lui] și să se teamă și să se cutremurare în fața unei măriri/ slave mari/ imense [ca cea a lui Dumnezeu].

Căci ambele se cuvine [a fi trăite] întotdeauna [înaintea] lui Dumnezeu la toate laudele și măririle Lui[5].

Trebuie să le avem [pe ambele][6].

Și [astfel] să cerem ajutorul și mila Lui cea bogată.

Căci fără mila Lui nu putem face nimic pentru mântuirea sufletelor noastre.

Căci El Însuși, cu nemincinoasa Sa gură spune [faptul]: „Fără Mine nu puteți face nimic” [In. 15, 5].

Și de vreme ce fără El nu putem face nimic, atunci Lui trebuie să-I spunem cu căldură, din adâncul inimii, să ne miluiască după mare mila Sa și după mulțimea îndurărilor Sale [Ps. 50, 1-2]…și să ne descopere/ să ne lumineze ochii sufletului și ai trupului ca să putem pricepe/ înțelege minunile Sale.

Adică să ne scoată din trupurile noastre acestea, de carne, inimile cele de piatră[7], și să ne dea inimă de trup/ de carne [II Cor. 3, 3], ca să ne temem de El și să ne rușinăm/ să împlinim poruncile Lui.

[Și] să ne lumineze inimile noastre ca și pe ale Apostolilor! Să ne întărească mereu împotriva vrăjmașilor noștri văzuți și nevăzuți.

Să ne îndrepteze pe calea poruncilor Sale[8] și să ne dea sfârșit bun[9], ca de-a pururea să fie mărit și preaslăvit El [de noi și de toți Sfinții și de toate Puterile cele cerești, acum și pururea și] în vecii vecilor. Amin!

***

Cazanie la Adormirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu

 

Pofta/ dorința [bună] și dragostea pe care le văd la această cinstită și sfântă adunare, [care se află acum în Biserică], mă îndeamnă [să vreau, ca în ciuda faptului că] nu știu să vorbesc/ să predic…iar vorba mea nu este în stare niciodată să îndulcească cu ceva auzurile ascultătorilor [mei], așa cum a făcut Domnul Hristos, Care a săturat cu 5 pâini 5000 de suflete…și a îndreptat sărăcia și neputința Ucenicilor Lui cu bogăția harului Său…așa aș vrea să vorbesc înaintea dragostei voastre, prin intermediul cuvintelor mele lipsite de oratorie, încât să vă întind masă duhovnicească[10].

Și de multe ori m-am gândit la faptul să aflu ceva nou, pe care să îl spun în cinstea și spre lauda Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria.

Însă nu am găsit nimic [nou de spus]…

Căci nu că nu sunt cuvinte multe și multe feluri de vorbe/ de sintagme pentru a grăi spre lauda măririi sale.

Ci pentru că mintea mea e tulburată de norul neștiinței și, mai mult, întunecată de măsura dumnezeieștilor și prealuminatelor ei daruri, [în fața ei] îmi înfrunt și-mi plâng nevrednicia și neștiința mea de învățătură.

Căci dacă cei învățați [de Dumnezeu] și bogați în bunătăți/ în daruri dumnezeiești stau și se minunează de slava ei, ce voi face eu, cel neînvățat și care sunt departe de toate bunătățile/ virtuțile?

Fapt pentru care încerc să caut să înțeleg, fără voia mea, înălțimea fecioriei ei, spre care cu anevoie se suie/ se ridică gândurile omenești…și adâncimea darurilor ei, care nu se poate vedea lesne/ cu ușurință nici cu ochi îngerești.

Căci acest titlu/ această demnitate [de Născătoare de Dumnezeu] i s-a dat [Maicii Domnului] mai înainte de toți vecii, de către Părintele cel fără de început și veșnicul Dumnezeu, prin mijlocirea Îngerului/ Arhanghelului Gavriil.

Căci acela [i-a spus]…și eu, cu cucernicie și cu multă frică îl voi spune, întru lauda și cinstea ei: „Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Domnul e cu tine!” [Lc. 1, 28].

Fiindcă mai mare și mai lăudat și mai de cinste titlu nu s-a dat nimănui din veci. Și nici nu se va mai da vreodată cuiva. Ci numai ei [i s-a dat această demnitate].

Căci a aflat har înaintea lui Dumnezeu, cum nu a aflat nicio altă făptură vreodată, după cum i-a spus Îngerul.

Însă cineva poate să presupună că aceste cuvinte nu s-au spus în acest sens [unic] ci cu semnificație [largă], așa cum li s-a spus și altora, în multe părți ale Scripturii.

[Spre exemplu], în al patrulea capitol al Facerii se spune despre Avel/ Abel: „și a căutat Dumnezeu asupra lui și asupra darurilor lui” [Fac. 4, 4].

Iar despre Enoh: „Și a fost bineplăcut lui Dumnezeu și nu s-a mai aflat, pentru că l-a mutat pe el” [Fac. 5, 24].

Iar despre Noe: „Că a aflat har înaintea Domnului Dumnezeu și-l păzi de potop” [Fac. 6, 8; 7, 7].

Iar despre Avraam: „Căci a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit lui întru dreptate și l-a făcut părinte a multor neamuri” [Fac. 15, 6; 17, 5].

Iar despre Iosif: „Că era Domnul cu el și a vărsat asupra lui milă și i-a dat lui har” [Fac. 39, 21].

Iar despre Moisi/ Moise s-a spus: „Și cuvântul tău acesta, pe care l-ai zis tu, îl voi face/ îl voi îndeplini, pentru că ai aflat har înaintea Mea și te știu pe tine mai mult decât pe toți” [Ieș. 33, 17].

Iar despre David s-a spus: „Aflat-am om după pofta inimii Mele, pe fiul lui Iese/ Iesei, care va împlini toate cererile Mele” [I Reg. 16, 3, 13].


[1] Sfântul Apostol Petru.

[2] Satana.

[3] În inima lui.

[4] Au căzut cu fața la pământ…în semn de mare evlavie înaintea Domnului.

[5] La toate slujbele Bisericii.

[6] Adică și bucuria cât și frica lui Dumnezeu atunci când Îi slujim Lui și când participăm la sfintele slujbe ale Bisericii.

[7] Nemilostive, insensibile la durerile altora.

[8]ne schimbe viața pe măsura împlinirii poruncilor Sale.

[9] O moarte în pace, cu împăcare duhovnicească.

[10] Predica fiind masahrana duhovnicească pentru membrii Bisericii.

A 44-a zi pentru România

Ce s-a petrecut în București, România și în întreaga lume în cadrul protestelor…pentru România în ultimele 43 de zile: prima zi (13 ianuarie 2012), a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincia zi, a șasea zi, a șaptea zi, a opta zi, a noua zi, a zecea zi, a 11-a, a 12-a zi, a 13-a, a 14-a, a 15-a zi, a 16-a zi, a 17-a zi, a 18-a zi, a 19-a zi, a 20-a zi, a 21-a zi, a 22-a zi, a 23-a zi, a 24-a zi, a 25-a zi, a 26-a zi, a 27-a zi, a 28-a zi, a 29-a zi, a 30-a zi, a 31-a zi, a 32-a zi, a 33-a zi, a 34-a zi, a 35-a zi, a 36-a zi, a 37-a zi, a 38-a zi, a 39-a zi, a 40-a zi, a 41-a zi, a 42-a zi, a 43-a zi.

 • Mirela Danciu (Corect News): „Protestele [anti-]ACTA vor continua pe 25 februarie [2012] in pietele din marile orase din Romania. In paralel, si in Europa se anunta marsuri de protest. Chiar daca Romania a suspendat acordul de ratificare, protestele vor continua pana cand se va anula orice legatura cu acordul”. Primul protest Anti-ACTA din România a avut loc pe data de 11 februarie 2012.
 • Ana Birchall: „Apoi, un alt lucru care mi s-a părut inadmisibil a fost aroganța și autosuficiența de-a dreptul înfricoșătoare cu care doamna Vass și-a susținut punctul de vedere. În zadar au încercat cei trei interlocutori ai săi să arate că se puteau lua și altfel de măsuri, care să ajute economia românească să depășească mai ușor criza și sa aducă relansarea mult dorita. Doamna Vass a ținut-o pe a ei și ar fi continuat probabil așa mult și bine dacă spațiul alocat discuției nu ar fi fost limitat”.
 • Cristian Preda consideră că Mișcarea Populară, care va fi inițiată de PDL în curând, nu trebuie să includă traseiști, corupți sau acuzați de corupție, persoane ca George Becali sau Dan Diaconescu, oameni instabili din punct de vedere ideologic. Însă coaliția aflată acum la guvernare e formată…și din persoane cu astfel de metehne. 
 • Cosmin Nasui (Modernism): Autoportretul lui Corneliu Baba a fost vândut cu 19. 500 de euro, o brățară din argint și aur a Maiei Morgenstern a fost vândută cu 500 de euro iar desenul Anthropogramming al lui Dan Perjovschi a fost vândut cu 4. 500 de euro.
 • Fr. Stephen Freeman: „The American theologian, Stanley Hauerwas, commonly states that “there is no such thing as private morality”. It is inherently the case that morality is a matter of behavior between people. A “private morality” is no morality at all. To believe that the unborn have a right to life but to refuse to insist that such a right be observed by all, is, in fact, to declare that there is no such right. If there is a “right,” then it is immoral not to demand that everyone accept such a right”.
 • Idem: „The proposed constitution of the European Union (to give an example) offers religious freedom to individuals. Orthodox Christians have complained that such “freedom” was guaranteed under Communism – but that in the name of protecting individuals, parents were forbidden to teach the faith to their children. The Christian faith is practiced as a community. An agreement to define the faith as an individual matter is an agreement to destroy Orthodoxy. The world’s onslaught of Christian practice is subtle and relentless. Christians would do well to practice their faith and refuse devil’s bargain offered by modern states”.
 • Cristina Roșca (Jurnalul Financiar): „Păpuşile Cătălina, Simona sau Ioana produse la Arad au fost treptat înlocuite de Barbie, Cindy sau Hannah Montana. Nici Superman, Spiderman sau maşinuţele Cars nu lipsesc acum din dormitoarele copiilor, ca să nu mai vorbim de jocurile video care câştigă tot mai mult teren. Anual, românii cheltuie jumătate de miliard de lei pe jucării şi jocuri, iar suma va continua să crească”.
 • Daniel Ionașcu (Jurnalul Național): „statul [român] va împrumuta 13,7 miliarde de euro [în 2012], faţă de 13,5 miliarde în 2011. De pe pieţele externe România va atrage 4,3 miliarde de euro, cu 200 de milioane de euro mai mult ca anul trecut. Astfel, România va împrumuta anul acesta 18 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 2 milioane de euro/zi (circa 35.000 euro/minut)”.
 • Lia Epure (Corect News): „imaginea umbrei [lui Traian Băsescu] este tot mai pala, mai caraghioasa, dar ea inca persista, stim asta! Se simte si in felul in care se misca, aproape  amical, jandarmii, care au devenit martorii vii ai Pietei  Operei (Victoriei), dar si ai Pietei Universitatii. Se  lasa calcata in picioare de oamenii vii, care nu mai renunta la lupta.  Exista o energie pe care nimeni nu o va mai putea opri. Este umbra care, si ea, s-a saturat sa mai umble bezmetica intr-o lume care nu o mai vrea”.
 • Jurnalul Național, cameră web, 21. 21:

 • E + 1 grad Celsius la București. 21. 47.
 • În titlul articolului de aici…apare sintagma: „delir mistic”. Însă ea este una falsă…pentru că e un nonsens. Delirul e o tulburare a minții, ca urmare a unei boli psihice…pe când adjectivul mistic exprimă însușirea de taină a unei experiențe profunde, de mare luciditate, pe care o trăiesc oamenii duhovnicești. De aceea extazul/ vedenia e mistică, e tainică…pe când delirul e cauzat de o boală la nivelul creierului.
 • Ioana Radu (Cotidianul): „Mai mulți protestatari au venit din Hunedoara ca să se alăture celor care au ieșit în stradă la București. Oamenii scandează: „Vrem Mărțișor fără dictator!”, „Jos Băsescu!”, „Afară cu javrele din țară!”, „Demisia!”, „Nu vă fie frică, că Băsescu pică!””.
 • Idem: „Protestatarii poartă zeci de pancarte cu mesaje antiprezidențiale: „Boc a fost atât de mic/ L-am luat ca pe-un mizilic/Foamea este însă mare/ Băse știi că n-ai scăpare!”. „Dacă are onoare, Băsescu ar trebui să demisioneze”, a susținut unul dintre protestatari în direct la Antena 3. Manifestanții contestă și Guvernul Ungureanu și cer organizarea de alegeri anticipate”.
 • News Timișoara: „Protestatarii au venit în Piaţa Operei în numărul obişnuit, aproximativ 60 de persoane luând parte la cea de-a 44 zi consecutivă de când a pornit valul manifestărilor în întreaga ţară. Timişorenii nu au uitat nici de Marius „Tase” Tudose, căruia i-au strigat numele şi i-au promis că nu se vor da bătuţi până nu îşi vor îndeplini scopul, demisia lui Băsescu şi reforma constituţională. „Trebuie schimbată întreaga clasă politică din ţara asta. Să fie schimbaţi din temelii (…). Băsescu este capul răutăţilor, nu Emil Boc. Trebuie să plece Băsescu ca să schimbăm ceva în ţara asta”, a spus Liviu Băcana. În boxele amplasate în faţa Operei, s-au putut auzi şi câteva melodii ale formaţiei Phoenix, melodii care îi erau dragi lui „Tase” şi care, spun protestatarii, îi reprezintă”.
 • Antena 3: „Cântăreşte 10 kilograme, are trei kilometri şi confecţionarea lui a durat aproape un an. Vorbim despre un şnur de mărţişor uriaş. A fost croşetat de o femeie din Arad care vrea să ajungă în Cartea Recordurilor”.
 • Idem: „Bucureştenii au reuşit vineri seară [24 februarie 2012] să mai doboare un record. Mai exact, au intrat, cu 1.468 de semnături validate, în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă scrisoare de dragoste. […] [Scrisoarea] are trei pagini, [este] înaltă de doi metri şi lungă de 4,5 metri”.
 • Transilvania Live a discutat de la ora 23.00 despre protestele anti-ACTA. / secțiunea a cincia, art. 27 din ACTA îngrijorează lumea onlineului/ Romeo Macaria a introdus Internetul la Cluj-Napoca. 23. 03/ Andrei Aroneț (creator de online): ACTA e un motiv de îngrijorare pentru online./
 • 23. 22. Antena 3. Val Vâlcu: anul acesta sondajele de opinie vor fi falsificate…pentru că se pregătesc pentru fraudă electorală.

Sfântul Vasile cel Mare contemplând cartea Sfântului Profet Isaia [23]

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a

***

Cap. al 16-lea începe la p. 350/ „sufletele crescute de un duh rău și nestatornic”, p. 351/ „mama s-a folosit de noapte și de vin pentru furtul seminței paterne”, Ibidem. Adică l-a îmbătat… pentru ca să se culce cu ea./ Arnonul, localitate moabită…care indică întreaga Arabie, Ibidem/ Arnon = luminarea lor, Ibidem.

*

Despre înălțarea rea a minții, care îl face pe om să se considere unul cu o minte luminată, p. 351.

*

„Nadab și Abiud, aducând foc străin la jertfelnic, au fost arși. Și cei care nu primesc lumina adevărată, ci îl primesc pe cel care se schimbă în înger de lumină, dacă își dau seama că sunt într-o iluzie a cunoașterii, fiind căzuți de la adevăr, în mod necesar vor jeli”, p. 352.

*

Tristețea adâncă și închiderea în locuri întunecate, p. 352/ accentuarea profeției de la Zah. 12, 11-14, care vorbește despre plângerea universală care se va petrece la venirea Domnului întru slavă, Ibidem/ plângerea fericită, Ibidem/ vederea rațiunilor din zidire, p. 353.

*

„Scriptura ne îndeamnă să nu fim duși de [puterea de] convingere a eterodocșilor. Căci este clar o nebunie să urmăm celor tulburați [în credință]. Și este cunoscut [faptul] că ei sunt tulburați. Sunt afară din calea care duce la Dumnezeu”, p. 353.

*

Ridicarea oamenilor se face „prin mila și bunătatea lui Dumnezeu”, p. 354/ Judecata lui Dumnezeu este dreaptă, Ibidem/ cele bune și înălțătoare din Scriptură sunt pentru ca omul „să respire și să vadă bunătatea lui Dumnezeu”, Ibidem.

*

„inima nepocăită”, p. 355/ Satana e cel care „a instituit apostazia”, pentru că „s-a răzvrătit împotriva Ziditorului, s-a purtat înverșunat față de oameni și i-a călcat cu nesăbuință și semeție”, Ibidem/ Satana îi batjocorește pe oamenii Bisericii, el lucrează în oameni „jignirea” și „îi convinge pe unii întâi-stătători de erezii să vorbească nelegiuiri” despre Dumnezeu, Ibidem.

*

Se află „pe zidul de cioburi”…cei care se semețesc datorită dialecticii, p. 356, adică a modului intelectualist de a vedea lucrurile teologice/ Heșbon = gând, p. 357/ câmpiile care vor plânge = „mulțimile gândurilor zadarnice”, Ibidem/ Via = Împărăția lui Dumnezeu, Ibidem/ vița = cuvântul adevărului, p. 358/ vița Egiptului= cuvântul minciunii, Ibidem/ Sibma = întoarcere, Ibidem.

*

Cuvintele despre pocăință ale eterodocșilor sunt discursuri viclene  pentru că nu duc la credința și viața sănătoase, p. 358/ despre cum „îi înghit”, adică îi conving eterodocșii, prin elocință și argumente false, pe ortodocșii neîntăriți în credința lor, Ibidem/ Iazer = puternic, p. 359/ despre „apostoli mincinoși, lucrători vicleni, prefăcuți”, Ibidem/ Heșbon = gânduri, p. 360/ Eleale = suișul lui Dumnezeu, Ibidem.

*

Împărăția lui Dumnezeu a fost luată de la Israel și a fost dată neamurilor”, p. 360, care au crezut în Hristos/ pântecele Profetului = înlăuntrul lui, p. 361, adică cele ale sufletului său/ „templele [cândva] renumite stau [acum] pe post de ridicături, iar vicleșugurile de la demoni nu mai sunt, puterea vrăjmașă fiind pusă pe fugă de taina Crucii, care a fost propovăduită la toată lumea”, p. 362/ „Cu Israel [Dumnezeu] a vorbit permanent, dar cu neamurile cel mai mult a tăcut”, p. 363, în perioada Vechiului Testament.

*

Cel care vânează slava virtuții, p. 364, adică slava deșartă…Cel care e virtuos în mod aparent…tocmai pentru a fi lăudat de oameni./ „cei care fac [binele] de fațadă sunt necinstiți la Dumnezeu”, Ibidem, de către Dumnezeu/ „cel care adună cu mâinile multă deșertăciune are mai multă materie de necinste adusă asupra lui. Și cel care își lucrează comori cu limbă mincinoasă le urmărește pe cele zadarnice și va merge în cursele morții”, Ibidem./ Textul comentariului vasilian se termină odată cu p. 364./ Urmează indicele de texte scripturale folosite în carte de Sfântul Vasile cel Mare.