Sfântul Vasile cel Mare contemplând cartea Sfântului Profet Isaia [23]

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a

***

Cap. al 16-lea începe la p. 350/ „sufletele crescute de un duh rău și nestatornic”, p. 351/ „mama s-a folosit de noapte și de vin pentru furtul seminței paterne”, Ibidem. Adică l-a îmbătat… pentru ca să se culce cu ea./ Arnonul, localitate moabită…care indică întreaga Arabie, Ibidem/ Arnon = luminarea lor, Ibidem.

*

Despre înălțarea rea a minții, care îl face pe om să se considere unul cu o minte luminată, p. 351.

*

„Nadab și Abiud, aducând foc străin la jertfelnic, au fost arși. Și cei care nu primesc lumina adevărată, ci îl primesc pe cel care se schimbă în înger de lumină, dacă își dau seama că sunt într-o iluzie a cunoașterii, fiind căzuți de la adevăr, în mod necesar vor jeli”, p. 352.

*

Tristețea adâncă și închiderea în locuri întunecate, p. 352/ accentuarea profeției de la Zah. 12, 11-14, care vorbește despre plângerea universală care se va petrece la venirea Domnului întru slavă, Ibidem/ plângerea fericită, Ibidem/ vederea rațiunilor din zidire, p. 353.

*

„Scriptura ne îndeamnă să nu fim duși de [puterea de] convingere a eterodocșilor. Căci este clar o nebunie să urmăm celor tulburați [în credință]. Și este cunoscut [faptul] că ei sunt tulburați. Sunt afară din calea care duce la Dumnezeu”, p. 353.

*

Ridicarea oamenilor se face „prin mila și bunătatea lui Dumnezeu”, p. 354/ Judecata lui Dumnezeu este dreaptă, Ibidem/ cele bune și înălțătoare din Scriptură sunt pentru ca omul „să respire și să vadă bunătatea lui Dumnezeu”, Ibidem.

*

„inima nepocăită”, p. 355/ Satana e cel care „a instituit apostazia”, pentru că „s-a răzvrătit împotriva Ziditorului, s-a purtat înverșunat față de oameni și i-a călcat cu nesăbuință și semeție”, Ibidem/ Satana îi batjocorește pe oamenii Bisericii, el lucrează în oameni „jignirea” și „îi convinge pe unii întâi-stătători de erezii să vorbească nelegiuiri” despre Dumnezeu, Ibidem.

*

Se află „pe zidul de cioburi”…cei care se semețesc datorită dialecticii, p. 356, adică a modului intelectualist de a vedea lucrurile teologice/ Heșbon = gând, p. 357/ câmpiile care vor plânge = „mulțimile gândurilor zadarnice”, Ibidem/ Via = Împărăția lui Dumnezeu, Ibidem/ vița = cuvântul adevărului, p. 358/ vița Egiptului= cuvântul minciunii, Ibidem/ Sibma = întoarcere, Ibidem.

*

Cuvintele despre pocăință ale eterodocșilor sunt discursuri viclene  pentru că nu duc la credința și viața sănătoase, p. 358/ despre cum „îi înghit”, adică îi conving eterodocșii, prin elocință și argumente false, pe ortodocșii neîntăriți în credința lor, Ibidem/ Iazer = puternic, p. 359/ despre „apostoli mincinoși, lucrători vicleni, prefăcuți”, Ibidem/ Heșbon = gânduri, p. 360/ Eleale = suișul lui Dumnezeu, Ibidem.

*

Împărăția lui Dumnezeu a fost luată de la Israel și a fost dată neamurilor”, p. 360, care au crezut în Hristos/ pântecele Profetului = înlăuntrul lui, p. 361, adică cele ale sufletului său/ „templele [cândva] renumite stau [acum] pe post de ridicături, iar vicleșugurile de la demoni nu mai sunt, puterea vrăjmașă fiind pusă pe fugă de taina Crucii, care a fost propovăduită la toată lumea”, p. 362/ „Cu Israel [Dumnezeu] a vorbit permanent, dar cu neamurile cel mai mult a tăcut”, p. 363, în perioada Vechiului Testament.

*

Cel care vânează slava virtuții, p. 364, adică slava deșartă…Cel care e virtuos în mod aparent…tocmai pentru a fi lăudat de oameni./ „cei care fac [binele] de fațadă sunt necinstiți la Dumnezeu”, Ibidem, de către Dumnezeu/ „cel care adună cu mâinile multă deșertăciune are mai multă materie de necinste adusă asupra lui. Și cel care își lucrează comori cu limbă mincinoasă le urmărește pe cele zadarnice și va merge în cursele morții”, Ibidem./ Textul comentariului vasilian se termină odată cu p. 364./ Urmează indicele de texte scripturale folosite în carte de Sfântul Vasile cel Mare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *