Mănâncă cu amândouă fălcile

Omul e sensibil…dar îi place să mânce miel de Paști.

Taie unul, doi, 3 miei…că familia e mare…și deloc sfrijită.

Prinde găinile, le jumoale de ouă, face plăcinte, prăjituri, un ceaun de sarmale, cu cât mai multe cu atât mai bine.

Își cumpără vin, mult vin, că dacă tot n-a postit…măcar să tot mănânce

Și când stă la masă mănâncă ambițios, cu amândouă fălcile, trage din bucată, râgâie…are un chef al lui de a vedea lucrurile care îi plac…și de a nega, dintr-o clipeală de buză, pe cele care nu-i plac.

Mâncarea se plescăie în gură.

Trebuie să simți că stomacul îți crapă, că joacă fotbal cineva în tine…

Mai mănânci un fel, mai două feluri, mai trei feluri, apoi și tort, și fructe și bere după vin…și țuică după sifon…

masa…până nu devine spital…parcă nu e cheful prea bun.

Însă la 112…sună tot familia, sărmana familie, cu inima la gură…pentru că masa a fost prea generoasă din cale afară

Cine însă o fi de vină? Că familia niciodată nu poate să fie de vină…atât timp cât românul, de praznic, trebuie să aibă de-ale gurii pe masă…

Gică, bagă mare!

Gică e fundaș la mine pe blog.

El îmi bagă strâmbe la înaintare…dă cu capul, centrează…dar finalizează prin spatele plasei.

Pentru că el joacă numai pă nocturnă…când dorm eu, noaptea…

Nu are curaj (timiditate de băiat în vârstă!) să mă lovească cu un comentariu genial…sau să îmi trimită câteva sclipiri de la el sub forma a mii de articole…ca să le public…și să stau și eu, cu picioarele, pe pereți…ca atunci când el mă citește

Nu știu cum a tras concluzia…că eu sunt trupele anti-tero.

De aceea se teme de mine cu incandescență…

Că am mai spus, de câteva ori, că știu cine intră, de unde și cât se stă la mine pe blog.

E normal să știu…că e blog proprietate personală…nu sat fără câini.

Dar de la a ști…până la a fi jandarm NATO, spadasin, chilăr în serie…e cale lungă…și nu e frumos să tot vii, să dai cu nasul prin scrisul meu ca prin iarbă…și să pleci unde a dus mutul vaca…și iarna capra…

E bine să ne cunoaștem reciproc…dacă tot ne mâhnim împreună.

Să îmi spui inima ta…dacă eu ți-o spun pe-a mea

Și-o să vezi, măi, frate Gică, ce frumos e dialogul! Mai frumos decât monologul…și ascunderea după tufe de crini.

Eu zic să ne dăm mână cu mână…și să vedem ce iese

Bagă mare, te roagă fratele tău, că țara mustește de nerăbdare!

Din operele Sfântului Niceta de Remesiana [1]

Sfântul Niceta de Remesiana, Opere, trad. din lb. latină, introd. și note de Lect. Dr. Ovidiu Pop, text latin-român, Ed. Sofia, București, 2009, 243 p.

***

Scaunul episcopal al Sfântului Niceta, Remesiana, e în Serbia de azi, la Bela Palanka, p. 7.

Și a trăit între 338-420 d. Hr., Ibidem.

Pentru trad. în română s-a folosit ediția: A.[ndrew] E.[wbank] Burn, Niceta of Remesiana, His Life and Works, Cambridge University Press, London, 1905.

*

1. Despre feluritele numiri potrivite Domnului nostru Iisus Hristos (p. 11-19)

*

Din multele Sale numiri scripturale cunoaștem „rânduiala puterii și [a] lucrării Sale”, p. 11/ Fiul „e numit Cuvântul, pentru că prin El a vorbit mereu Dumnezeu-Tatăl, atât Îngerilor, cât și oamenilor”, Ibidem.

*

E numit Miel pentru nevinovăția Sa fără egal, p. 13/ „Aleargă la Izvorul vieții [vitae Fontem], ca văpaia ta să fie stinsă și sufletul tău să dobândească veșnicia”, p. 18-19/ „ispitele cărnii”// „vitia carnis”, p. 18-19.

*

2. Cărticele de învățătură (p. 20-111)

*

Teologia îi ajută pe cei care s-au botezat să înțeleagă ce daruri dumnezeiești au primit și cum să le păzească, p. 21/ căci cel păcătos, prin Botez, „este preschimbat [reformatur] după asemănarea lui Dumnezeu [ad similitudinem Dei]”, p. 20-21/ Catehumenul este „ca un oaspete [quasi hospes] și vecin al credincioșilor [et vicinus fidelium]”, p. 22-23/

*

Catehumenul „ascultă de afară Tainele [din afara Bisericii, ca unul care nu e încă botezat n.n.] și nu pricepe”, p. 23/ exorcizările Botezului se fac „pentru dobândirea slaveidumnezeiești celui care vrea să se boteze, Ibidem/ „prin exorcizări [exorcismos] sunt curățiți ca prin foc”, Ibidem/

*

niciun păcat nu se face fără lucrarea diavolului [omne peccatum sine daemonis operatione non fit”, p. 23/ Despre Crez, Tatăl nostru și semnul Crucii [signaculum Crucis], p. 22-25/ Semnul Crucii este întărire împotriva diavolului [contra diabolum], p. 25/ Simbolul de credință amintește credința pe scurt și este o sfântă mărturisire a ei, p. 25/

*

Catehumeni, aspiranți, botezați, p. 25/ catehumen = ascultător, Ibidem/ cei botezați de Sfântul Ioan Botezătorul aveau starea de catehumeni, Ibidem/ despre exorcizarea baptismală, p. 27/ prin Sfântul Botez omul intră în Împărăția Domnului Său, Ibidem/ aspiranții la Botez erau învățați Crezul și Sfintele Taine ale Bisericii, p. 29/

*

Sfântul Niceta îi numește pe credincioși, adică pe cei botezați: oameni „renăscuți prin credință [renatis per fidem] și sfințiți [sanctificatis] după canonul Evangheliei în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”, p. 28-29.

Despre omul Împărăției [3]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Despre omul Împărăției

***

Partea întâi și a doua.

***

***

Mă întorceam acasă plutind, cu aripi de zbor…Eram cel mai fericit muritor când plecam de la Fericitul Ilie, după o convorbire cu el de câteva ore.

Aerul iubirii și al căldurii lui duhovnicești iradia și din mine, pentru că el, de fiecare dată, îmi împrumuta din inefabilul trăirii lui, din harul lui Dumnezeu care izvora din el ca dintr-un izvor lin

Iar acasa mea, pe atunci, era o cameră mizeră de cămin…cu mâncare jalnică pregătită la cantină…pentru ca în ultimul an de liceu seminarial, al cincilea, să stau în gazdă la o femeie, alături de băiatul acesteia și de încă alți doi colegi de seminar.

Spații mici și improprii dar plătite scump, condiții puține de trai…dar în atare atmosferă a trebuit să îmi fac studiile liceale și să aprofundez, pe deasupra, teologie, filosofie, literatură, artă împreună cu Fericitul Ilie…

Ceea ce eu făceam împreună cu el depășea cu mult nivelul orelor de la liceu. De fapt nici nu puteau fi comparate…Pentru că împreună cu el făceam studii avansate, în mod intensiv și cu exigențe maximale.

Tot în aceleași condiții incomode și insalubre am scris o mare parte din cărțile mele de literatură.

Scris pe apucate, mâncat puțin, multă citire, multă rugăciune, mult nesomn, studii, drumuri, transpirație, fără prea multă intimitate…

Eram 6-8 inși în cameră. Dacă tu îți făceai patul sau îți făceai curat…sau îți spălai hainele regulat…aceste lucruri nu îi împingeau și pe colegii tăi de cameră la a te urma.

Veceuri și dușuri comune la cămin. Mizerie cât cuprinde. Hărmălaie, fiecare dormea când vrea…se ducea, se întorcea după cum îi năzărea…Dacă vroiai să înveți trebuia să îți oțelești nervii…și să înveți în condiții de bombardament aerian.

De aceea puteai găsi foarte ușor prieteni de pahar sau de femei…dar mai puțin sau deloc de studiu, creație sau de rugăciune.

Însă prezența lui și atmosfera din casa sa îmi dădeau puterea de a nu mă pierde în anormalitatea vieții mele de la cămin și, mai apoi, de la gazdă. Să nu mă pierd în lene, în vacuum, în turpitudine.

Pentru că vedeam la Fericitul Ilie ceea ce îmi plăcea și lucrurile de care aveam nevoie: îmi plăcea liniștea, studiul, calmitatea și echilibrul familiei sale.

Am rezistat…și am biruit acele hrube irespirabile.

Însă acolo am avut parte de multe ispite demonice…pentru că încrederea și mărețiile destăinuite de Fericitul Ilie erau exploatate de demoni împotriva mea.

Pe măsura ascezei și a creșterii mele în creație și în șlefuire de sine au crescut și ispitele.

Datorită rugăciunii inimii…am început să am aritmii. Până când am învățat să îmi liniștesc inima…am trecut prin diverse atacuri de frică și de singurătate abisală sau prin revărsări imense de sentimente, care îmi oboseau inima foarte mult.

Mintea mea se scalda în sentimente, dând naștere unei gândiri toride, în flăcări. Însă atunci mi se curățeau mintea și inima…și acele arderi interioare erau normale…doar eu nu mă obișnuisem cu ele.

Studiu, rugăciune, creație…lucruri făcute în exces…și mi s-a blocat creierul! Nu mai puteam să dorm, nu mai aveam niciun gând…nu mă mai traversa nicio emoție…Eram o minte plină de o lumină difuză, spre negru.

O minte goală care nu mai știa să gândească.

Începusem să uit cine sunt și ce fac.

Nu puteam mânca…nu mă mai suportam…sub mine se deschidea groapa nebuniei. Mă despărțea de ruperea de realitate doar un fir de ață…Acesta era lucrul pe care îl simțeam în acea stare…

Am stat 4 zile în situația asta…când, spre seară, mi-a venit primul gând

De bucurie l-am scris…ca să nu îl uit…

Nu împlinisem încă 18 ani…

Și faptul că mintea mea a început să gândească din nou…a fost semnul că pot să trec peste această apoplexie psihică conștientă…și să merg mai departe…

Dar când l-am întâlnit pe Fericitul Ilie, în loc să mă compătimească pentru ce trăisem în ultimele zile…mi-a spus că e ceva normal…și că aceste stări de dezechilibru psihic aparent sunt ca urmare a ruperii ritmului normal al gândirii.

Începi să gândești în alte ritmuri, lași să te pătrundă harul lui Dumnezeu…și de aceea tot acest balast de gânduri, sentimente și stări negative.

Adică…era normal și nu anormal…să trăiesc lucruri neînțelese…și neașteptate pe drumul înduhovnicirii!

Asta m-a făcut să mă acomodez cu anormalitatea creată de demoni…pentru că nu i te poți opune.

Și dacă vrei și dacă nu vrei tu…dracii fac tot ce vor ei în viața ta. Te sâcâie…te înfricoșează…te întristează când ți-e lumea mai frumoasă…

După ce am avut primele vederi mistice…am avut și primele năluciri drăcești de calibru.

Una dintre ele mi-a provocat cea mai mare suferință a vieții mele…pentru că demonul a exploatat dorința mea de creație.

Studiasem cele mai mari genii ale lumii cu Fericitul Ilie…discutasem îndelung pe marginea eroismului și a suferințelor pentru creația literară și artistică…despre excelența lor…și neînțelegerile și răstălmăcirile la care au fost supuși.

Scriam la al doilea sau al treilea volum de versuri.

Și în timp ce ascultam o creație a lui George Enescu…am trăit o vedere a demonului, ca un flash de lumină…o prăbușire în mine însumi…și mi-a spus cu glas în lăuntrul meu: „Dacă vei reuși să scrii întotdeauna la această intensitate…vei ajunge la geniul din tine!”.

A fost derutant glasul demonului…pentru că a fost lingușitor…Îmi lingușise orgoliul și titanismul demonic care înflorea în mine…

Fericitul Ilie m-a lăsat să mă zbat în această stare…pentru că știa că va ieși un lucru bun de aici…pentru că era o cădere din îngăduința lui Dumnezeu…

Mi-a plăcut…și m-am lăsat înșelat de demon…căpătând o forță irepresivă de creație.

Scriam, gândeam, cream cu o viteză uluitoare. Îmi permiteam să experimentez pe mine însumi pentru că mă simțeam absolut.

Nu mi-era teamă de nimic, mă luam la întrecere cu orice geniu al lumii, simțeam în mine puterea, iluzia că sunt de neînvins și nemuritor prin ceea ce fac.

Însă când am început să mă îndoiesc de mine însumi…și de creația mea artistică…și am reînceput să dau loc, în mod masiv, vieții duhovnicești, care secătuise în mine…atunci demonul s-a îndepărtat zi de zi de mine…și am înțeles ce se petrecuse.

Care fusese motivul…și de ce toate aceste erori în lanț

Dar Fericitul Ilie nici atunci, în acele situații dramatice, nu a vrut să îmi spună…dezlegarea lucrurilor. Pentru că a vrut să experimentez…atât bunele cât și relele vieții duhovnicești pe propria-mi piele. Și iarăși a făcut ceea ce trebuia

Căci dacă încerca să mă scoată din greșeala mea cu forța…nu ar fi avut parte decât de împotrivirea mea. Dar dacă m-a lăsat să văd cum e când te secătuiești de har și când fugi după iluzii…și rămâi gol și părăsit de Dumnezeu…atunci nu mai îți permiți să dai cu piciorul în țepușă.

Fericitul Ilie m-a înțeles însă și m-a compătimit întru toate. M-a făcut să privesc numai la cele de sus…și să nu mă scufund în frică, în nefericire, în durere, în compromisuri…

Să privesc spre relația cu Dumnezeu ca spre singurul lucru stabil al vieții mele…în jurul căruia gravitează toate celelalte.

N-am mai fost elev, am terminat liceul, am devenit profesor suplinitor de Religie…

M-am întors acasă, la țară, și aici am dat peste alte probleme…și alte greutăți…multe dintre ele aceleași de oricând

Dar cea mai mare greutate a mea…era că nu aveam cu cine vorbi lucruri mari. Că toți erau interesați de când plouă, de când vine pensia sau salariul…și de o mie de alte lucruri mărunte…dar nu se gândeau la niciun lucru de conștiință, la niciun lucru elevat.

Mă luptam cu blazarea, cu prostia și cu indiferența gnoseologică din jur.

Nu puteam să le accept proximitatea în inima mea…

Nu am mai ajuns la Fericitul Ilie atât de des, pe cât îmi doream, dar am venit în mod regulat la el…pentru că îmi era dor nespus de el.

Trebuia să scot capul la suprafață…ca să iau aer.

Evadam din lumea mea îngustă…pentru a intra în lumea lui mare, în lumea plină de slavă a Împărăției lui Dumnezeu.

Vederea lui îmi ținea viu entuziasmul. Știam că nu sunt singurul de pe pământ care dorește lucruri mari, sfinte, curate.

Îmi stăpâneam cu greu lacrimile…pe care bucuria întâlnirii cu el mi le provoca. Nu jucam teatru…dar nu doream să îl tulbur

Însă el știa de ce veneam…pentru că și el avea nevoie de același lucru: de oameni dintr-o bucată, de oameni care doresc totul, de oameni care nu sunt duplicitari în nicio firidă a vieții lor, pentru că sunt prieteni ai Stăpânului.

Aici era vorba despre sfințenie și despre o relație de prietenie curată și abisală.

El era singurul meu prieten. Singurul meu tată pe pământ. Singurul om al pământului care echivala cu propria mea viață.

Și, deși unele deziluzii, dureri, frici, tristeți mormântale nu i le mai dezvăluiam…simțeam cum în discursul lui, ici și colo, le puncta, le punea în relief…îmi vorbea despre ele la modul delicat.

Iar eu, care nu doream să îl întristez cu ele…aflam că și el este întristat de tristețile mele…și, deși nu le verbalizează ca fiind ale mele…ci le generalizează…el le problematizează în favoarea mea…

Și acest mod delicat și, în primul rând, paternal de a se comporta față de mine…erau un fel de rugăciune și sărut pe frunte noaptea, la patul meu, când eu m-aș fi prefăcut că dorm…dar aș fi văzut toată inima lui pentru mine…

Învățasem de la Nichita Stănescu că prietenia înseamnă prezență. Dar alături de el am învățat ce conținut interior are prezența.

Pentru că tot comportamentul său didascalic/ învățătoresc față de mine era unul plin de vedere duhovnicească…și prin el vedeai cum te mângâie Dumnezeu în mod continuu.

Toate însușirile, calitățile, ideile enunțate de Fericitul Ilie mă duc la măreția lui Dumnezeu. E ca un cristal prin care strălucește lumina Lui.

Hristos strălucește din persoana sa…și El mă învață întotdeauna, prin cuvintele și atitudinile robului Său, ce se cuvine să fac.

Predică la Duminica a 4-a din Postul Mare [2012]

Iubiții mei,

într-un mod minunat, astăzi s-a îmbinat praznicul Buneivestiri cu Duminica a 4-a din Postul Mare, închinată Sfântului Ioan Scărarul din Sinai…de aceea avem două Evanghelii: a praznicului e Mt. 5, 1-12, adică Fericirile, parte componentă a Predicii de pe munte…iar a duminicii e Mc. 9, 17-32, cea în care Domnul vindecă un tânăr demonizat.

Și de aceea avem o prăznuire complexă.

Pentru că trebuie să vorbim despre începutul mântuirii noastre…prin acceptarea Stăpânei de a naște pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, despre fericiri ca despre conținutul virtuos al vieții creștine, despre teologie și asceză în persoana Sfântului Ioan Scărarul…dar și despre vindecarea de demonizare și despre deparazitarea de orice ideologizare a vieții noastre.

Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac” ne spune troparul Buneivestiri.

Pentru că astăzi retrăim bucuria Prea Curatei Stăpâne și a întregii umanități la aflarea veștii că Dumnezeu S-a milostivit de creația Sa și că El, Fiul lui Dumnezeu, vrea să Se facă și Fiul Fecioarei.

Astăzi așadar umanitatea află o veste paradoxală: aceea că Dumnezeu vrea să Se intimizeze cu creația Sa până la a Se întrupa, până la a-Și asuma umanitatea și a Se face om, Dumnezeu și om.

Veste străină, neobișnuită…

Pentru că Dumnezeu era văzut ca Cel de deasupra…și nu ca Cel de printre noi

Iar dacă nu înțelegem venirea Lui la noi…și modul eclesial în care El este mereu cu noi și ne conduce, și ni Se dă spre mâncare și spre băutură, și ne întărește prin fiecare lucrare divino-umană a Bisericii…ne întoarcem la aceeași stare de distanțare față de El ca mai înainte…pentru că nu dorim ca El să Se sălășluiască în noi, prin har, după cum, în mod ființial, S-a sălășluit în pântecele Fecioarei.

Pentru că bucuria acestui astăzi eclesial e bucuria că Îl simțim pe El în noi, împărățind peste viața noastră, ca Domn și Stăpân al vieții noastre.

Adică participăm efectiv la bucuria Stăpânei noastre…pentru că și noi, cei care ne nevoim întru faptele dreptei credințe, ne împărtășim de simțirea și de purtarea lui Hristos, Cel răstignit și înviat pentru viața și mântuirea lumii, Care e Domnul și Fratele nostru în același timp.

E copărtaș cu noi la umanitate, pentru ca să ne facă copărtași cu El, prin har, la împărtășirea de slava lui Dumnezeu.

Căci de aceea astăzi e începutul mântuirii noastre: pentru că astăzi noi ne umplem de măreția slavei lui Hristos, Care Se face om ca noi, afară de păcat, pentru ca pe noi, confrații Săi, să ne facă fii ai Tatălui ceresc prin înfiere.

Și Sfântul Arhanghel Gavriil vine în Nazaret, la Sfânta Fecioară, și o întâmpină cu cuvintele bucuriei. Tocmai de aceea cuvintele lui: „Bucură-te, cea plină de har [Here, cheharitomeni]! Domnul este cu tine [O Chirios meta su]! Binecuvântată ești tu între femei [Evloghimeni su en ghinexin] [Lc. 1, 28, cf. GOC]”, cuvinte de bucurie…rimează cu Fericirile de pe munte.

Iar Fericirile de la Mt. 5, cele nouă, nu sunt niște promisiuni de viitor…ci niște realități interioare ale prezentului…însăși conținutul vieții noastre duhovnicești de acum…când devenim oameni ai Împărăției lui Dumnezeu.

Și așa cum Prea Curata Stăpână era plină de har aici, pe pământ…pentru ca să fie astfel pentru toți vecii…la fel suntem chemați și noi de Domnul: să fim plini de har aici, oameni integri ai Împărăției Sale, oameni care să avem amprentele slavei Sale și ale bunătății și sfințeniei Sale.

Fiindcă sărăcia duhului [Mt. 5, 3] înseamnă smerenie și umilință în fața Domnului. Adică să nu credem despre noi mai mult decât suntem și facem.

Să fim săraci, cu alte cuvinte, de închipuirea de sine.

Să fim săraci de înfumurare.

Să nu ne credem veșnici și nemuritori…și, mai ales, să nu credem că putem să facem ceva bun…ignorând relația de mare profunzime cu Sine și cu semenii noștri.

Iar dacă ne vedem păcatele…cum să nu ne plângem decadența [Mt. 5, 4]?

Și din plânsul pentru mojicia noastră…vine mângâierea inimii, vine consolarea duhovnicească a lui Dumnezeu…care e umplere a noastră de slava Sa.

Iar plânsul conștiinței pocăite și smerite…naște blândețe în inimă [Mt. 5. 5].

Iar cel care dorește ca oamenii să se umple de bunătatea lui Dumnezeu, dorește cu râvnă, cu flămânzire, ca dreptatea lui Dumnezeu să fie dreptatea noastră, adică sfințenia Lui să fie starea noastră interioară [Mt. 5, 6].

Dreptatea inimii e milostivă [Mt. 5, 7].

Niciodată cel cu adevărat drept nu e un căpcăun, nu e un torționar, nu e un tăietor de capete…ci un om cu simțiri maternale. E un om cu o inimă de mamă pentru cel aflat în nevoie, în durere, în neștiință…

Și milostivirea curățește ochii inimii, alături de rugăciune, și ne face văzători de Dumnezeu [Mt. 5, 8].

Nu văzători închipuiți…ci reali!

Și care cresc, din vederea lui Dumnezeu, în și mai mari dorințe de curățire și de sfințenie, de întrajutorare și de milostivire.

Și cine dorește pacea pe pământ, ca și în cer, mai mult decât văzătorii de Dumnezeu, decât cei care au văzut cum arată Împărăția lui Dumnezeu? [Mt. 5, 9].

Și cine sunt cei plini de dor pentru Domnul, fără numai cei plini de vederi sfinte și de fapte bune, încât se lasă omorâți toată ziua pentru Domnul slavei? [Mt. 5, 10].

Da, de aceea sunt fericiți cei care suferă toate din cauza iubirii pentru Domnul [Mt. 5, 11]: pentru că atunci, chiar atunci…în mijlocul suferinței și al nefericirii…ei nu sunt singuri…ei nu sunt părăsiți de El…ci se bucură tainic, în mod negrăit…de Cel care poartă împreună cu ei greul crucii…

Însă bucuria e teologică și ascetică…ne spune, în mod apăsat, viața Sfântului Ioan Scărarul.

Bucuria vine din curăție și din cunoașterea lui Dumnezeu și nu din păcate, nu din răutate, nu din avariție, nu din delăsare, nu din visări erotice.

Căci a doua cântare din Triod, de la Vecernia de aseară, închinată Sfântului Ioan, ne spune: „Părinte Ioane mărite, curățindu-ți sufletul cu izvoarele lacrimilor, și cu stările cele de toată noaptea înduplecând pe Dumnezeu, te-ai înălțat spre dragostea și spre frumusețea Lui, Fericite; întru care după vrednicie te desfătezi acum, neîncetat bucurându-te cu cei ce s-au nevoit împreună cu tine, Cuvioase, de Dumnezeu cugetătorule” [Triod, ed. BOR 2000, p. 373].

Adică adăstând/ rămânând/ fiind mereu în fapte bune și în cugetare teologică…trăiești ortodox…și te umpli de frumusețe.

Iar dacă nu ești frumos la cuget, dacă nu ești înțelept la minte, dacă nu ești mare trăitor sau teolog…nu trebuie să acuzi pe nimeni de neîmplinirea ta interioară…pentru că, după cum vedem, suntem…ceea ce vrem să fim…și nimic mai mult…

Creșterea noastră intelectuală și duhovnicească e pe măsura eforturilor personale.

Împlinirea noastră creștină e pe măsura sincerității dragostei noastre.

Cum dar credem că putem să Îl mințim pe Dumnezeu, considerând că prin trei metanii…și cinci lei…devenim ca Sfinții nevoințelor extraordinare de odinioară?

Cum dar așteptăm marea cu sarea de la El…și de la noi nu cerem mai nimic?

Însă invidia și bădărănia noastră sunt pe măsura lenii noastre.

Cu cât suntem mai leneși și mai neproductivi cu atât dorim mai mult respect nemeritat. Și pe cât vedem că suntem mai colțuroși și impudici în actele noastre, pe atât înălțăm nasul pe sus…cerând respectabilitate.

Însă respectabilitate coboară de la Dumnezeu…pe măsura nevoințelor noastre.

Suntem mai de cinste…pe măsură ce nu iubim cinstea vană…ci cinstea de la Dumnezeu, care e slava Sa ce ne inundă.

Dacă așteptăm titluri ca să scriem cărți…sau dacă înălțăm Biserici doar pentru ca să primim cruci mari la gât…dorim prea puțin…adică doar slava trecătoare.

Slava netrecătoare coboară de sus…în smerenia inimii noastre…și ea este dată de Dumnezeu și nu de oameni!

De aceea, astăzi, în a patra duminică a Postului Mare avem și Evanghelia care ne vorbește despre demonul muțeniei [Mc. 9, 17]…care se răzbună pe noi și ne dorește autodistrugerea [Mc. 9, 18, 20-22].

Tace ca mutul

Sau: tace și le face

Ambele expresii arătând răutatea încuibată/ ascunsă/ subcutanată…prin care omul mârșav la inimă…își caută împlinirea intereselor. Bineînțeles: meschine

Caută să profite de bunătatea ta, de inima ta miloasă, de sinceritatea ta…

Îți întoarce cuvintele pe dos, le răstălmăcește, duce vorba de la unul la altul, țese intrigi, toată ziua plănuiește cum să îl scoată pe unul din poziția lui…pentru ca el să-i ia locul.

Și când îi ia locul…nu e în stare de nimic…pentru că el s-a gândit doar la a-i lua locul…și nu la a face ceva constructiv în acel sector de activitate.

Demonul muțeniei îl arunca în foc și în apă [Mc. 9, 22].

Nu era prieten cu tânărul…ci vrăjmaș.

El atenta la viața acestuia…

Îi provoca stări de boală…care nu aveau cauze fiziologice.

Și vedem astăzi că s-au înmulțit cei care fac lucruri „ieșite din comun”, care „uimesc” în mod satanic…dar care nu au nimic de-a face cu Biserica sau cu minima morală.

Îți află bolile, îndoaie linguri, merg prin foc, stau sub gheață, postesc zile în șir…toate cu un satanism „bine organizat”.

Și oamenii cred, în naivitatea lor, că există religiozități paralele cu Biserica…și dacă nu merge treaba cu slujbele, nu se vindecă, nu se căsătoresc, nu se îmbogățesc prin mersul la Biserică…se duc la vrăjitoare…sau la tot felul de oameni cu capacități „paranormale”.

Bineînțeles: e vorba aici de necredință sau de puțină credință.

Dacă ești un om echilibrat înțelegi faptul că din combinația otravă + miere…nu rezultă medicament…ci sinucidere.

Dar dacă vrei să experimentezi pe propria-ți piele ce înseamnă satanizarea…lecuirea poate să fie foarte dureroasă…și să necesite o parte a vieții pierdută.

Și putem înțelege practic diferența dintre dependența de ceva (mâncare, droguri, băutură, medicamente, pornografie, sex) și satanizare…prin ce se întâmplă în om.

Dacă nu poți să te abții în cazul dependenței…și avem parte, în cazul lor, doar de sugestionări din partea demonilor spre exces, spre dezordine interioară, spre bucuria de plăcerea în sine…în cazul posesiei satanice…demonii sunt ființe care te locuiesc și își manifestă răutatea și nesimțirea în tine…tu putând să li te împotrivești foarte slab

După cum vedem din Evanghelia de azi…atunci când îl aruncau în foc și în apă, să moară ori ars ori înecat…demonii atentau la sănătatea lui, a tânărului și îi negau libertatea.

Era o unealtă în mâna lor…și ei se răzbunau pe el cu cruzime.

Nu omul alegea ce să facă…ci demonii alegeau în locul lui.

Și ajungem la ideologizarea vieții…adică la ce înseamnă să mănânci, să te îmbraci, să te miști pe stradă…pentru că așa e moda, pentru că așa vor alții…sau partidul…sau gruparea din care faci parte…iar tu, părerea ta, să nu conteze.

La astfel de libertate ne cheamă Domnul, la una ideologizată, propusă de alții, îngustată după mintea omului…sau la aceea în care El ne eliberează de patimi și ne umple de slava Lui?

Însă El, bineînțeles, ne cheamă la libertatea bunătății, a smereniei, a sincerității, a dragostei.

La libertatea care ne înduhovnicește…și nu la secătuirea de libertate și de creație…pe care ți-o cere ideologia.

Pentru că nici comunismul, nici capitalismul, nici stânga, nici dreapta, nici conservatorismul și nici liberalismul nu oferă o libertate atât de frumoasă și de echilibrată, de totalizatoare și de personalizatoare, precum libertatea lui Dumnezeu, care vede întregul tot pe atât de atent pe cât vede partea.

Libertate care e curăție și echilibru, angajare și detașare, competiție și competență.

Pentru că nu poți fi echilibrat fără curăție interioară și nici nu te poți angaja în ceea ce e frumos și drept…dacă nu te detașezi de partizanate nocive.

Libertatea lui Dumnezeu promovează doar competiția cu tine însuți…dar în care arăți că ești competent în ceea ce faci.

În a patra duminică din Postul Mare, în concluzie, ni se sugerează că încă suntem pe cale…că a urca înseamnă a te personaliza.

A te umaniza…pe cât te înduhovnicești.

Pentru că observăm că Sfinții noștri, pe cât sunt de mari în comparație cu viețile noastre…pe atât nu sunt distanți față de noi…ci vin în ajutorul nostru în mod necontenit.

De aceea să ne bucurăm cu bucurie reală, cu bucuria pocăinței, a cumințeniei, a curăției și a eleganței dintre noi!

Să nu postim la normă!

Să nu dăm milostenie de ochii lumii!

Să nu muncim sau să citim în silă…ci pentru luminarea noastră!

Pentru că ceea ce se face cu inimă bună, cu încredere și cu onestitate…acelea rămân acum și în veacul veacului. Amin!

A 68-a zi pentru România

Ce s-a petrecut în București, România și în întreaga lume în cadrul protestelor…pentru România în ultimele 67 de zile: prima zi (13 ianuarie 2012), a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincia zi, a șasea zi, a șaptea zi, a opta zi, a noua zi, a zecea zi, a 11-a, a 12-a zi, a 13-a, a 14-a, a 15-a zi, a 16-a zi, a 17-a zi, a 18-a zi, a 19-a zi, a 20-a zi, a 21-a zi, a 22-a zi, a 23-a zi, a 24-a zi, a 25-a zi, a 26-a zi, a 27-a zi, a 28-a zi, a 29-a zi, a 30-a zi, a 31-a zi, a 32-a zi, a 33-a zi, a 34-a zi, a 35-a zi, a 36-a zi, a 37-a zi, a 38-a zi, a 39-a zi, a 40-a zi, a 41-a zi, a 42-a zi, a 43-a zi, a 44-a zi, a 45-a zi, a 46-a zi, a 47-a zi, a 48-a zi, a 49-a zi, a 50-a zi, a 51-a zi, a 52-a zi, a 53-a zi, a 54-a zi, a 55-a zi, a 56-a zi, a 57-a, a 58-a, a 59-a zi, a 60-a zi, a 61-a zi, a 62-a zi, a 63-a zi, a 64-a zi, a 65-a zi, a 66-a zi, a 67-a zi.

  • Patricia Bîea (DeCe News): „Odată cu globalizarea accelerată s-ar crede că lumea nu mai ține de tradiții. Ei bine, România ține să-i contrazică. Peste jumătate dintre orăşeni obişnuiesc să ţină post, relevă un studiu al Mednet Marketing Research Center. Datele studiului arată că procentul celor care postesc creşte odată cu vârsta respondenţilor. Astfel, dacă numai 41,0% dintre cei cu vârsta cuprinsă în intervalul 18 – 25 ani intră în categoria celor care postesc, atunci când ne referim la cei cei care au peste 56 ani, procentul creşte cu peste 25%. Cu toate acestea, puţini sunt cei care ţin toate posturile de peste an (7,0%). Ca tendinţă, perioadele în care se ţine post cel mai des sunt următoarele: ocazional, miercurea şi vinerea (31,0%), prima şi/sau ultima săptămână în postul Paştelui (29,6%), prima şi/sau ultima săptămână în postul Crăciunului (28,7%)”.
  • Cornel Nistorescu (Cotidianul): „Ce merită reţinut? Că Traian Băsescu este gata să întoarcă România pe dos pentru a se salva pe sine şi, eventual, pe câţiva din partidul său cu comportament ca de bandă politică. Și pentru asta e gata să facă orice. Moarte de om, arestări în masă şi distrugeri de ţară. Lipseşte ceva. Zero obraz, zero onoare!”.
  • Lucian Avramescu (Jurnalul Național): „Preşedintele Băsescu a ieşit la semănat, că tot e primăvară. Seamănă, aşa cum a făcut mereu, vorbe otrăvite şi diversiuni. Ieşirea lui atletică ni-l arată preparat să sară, cu mortul PDL în cârcă, un pârleaz. Mortul e gras şi atârnă greu. A mai povestit –  uitând variantele vechi – şi ce va face după ce nu va mai fi. După ce nu va mai fi preşedinte! Va face, ar fi zis, într-un interviu pe care am avut norocul să-l ratez, un fel de academie. O grădiniţă, o facultate de fabricat, din vlăstare portocalii, politicieni ca el. Ceva mai groaznic nici că ni s-ar putea întâmpla. Un Băsescu este toxic în variantă unică. Băsescu e insuportabil într-un singur exemplar. Cum ar fi o ţară cu promoţii anuale de doctoranzi Băsescu sau, cum zicea un amic mai slobod la gură, cu serii întregi de „lichele perfecte”? Un coşmar”.
  • Petre Roman (Jurnalul Național): „Deşi avem un nou Guvern, poli­tica acestor zile este tot mai mult o confruntare şi tot mai puţin o construcţie. El însă a fost chemat să schimbe imaginea, iar nu con­ţi­nu­tul”.
  • Cum de s-a „fărâmat” tocmai camera web a Jurnalului Național care…reda protestul din Piața Universității? Și cum de niciun ziarist bucureștean n-are timp, în nicio zi a săptămânii, să stea câteva ore lângă protestatari și să își noteze ceea ce spun…pentru un articol coerent?
  • Nu e logic, că dacă oamenii protestează…iar presa nu mai informează…a primit ceva „stimulente” ca să tacă?
  • Adrian Năstase (Jurnalul Național): „Fără să mai trec în revistă palmaresul băsescian în deconstrucţia instituţiei pe care o reprezintă, nu pot să nu observ o situaţie gravă: cu cât se apropie alegerile, cu atât devine preşedintele mai apropiat de imaginea tulbure a unui şmecher de la colţ de stradă, în ai cărui ochi citeşti interesul viu pentru telefonul tău, cheile de la maşină sau de la casă”.
  • Idem: „Ultimul episod e relevant. După cinci săptămâni de la nişte consultări politice, ţinute sub imperiul unor proteste de stradă persistente, Băsescu se duce la o emisiune tv cu stenogramele discuţiilor (cu o parte din ele), încercând să arate dedesubturi inexistente şi negocieri în care a vorbit de unul singur. Atunci, când erau de făcut cu adevărat declaraţii, după negocieri, el nu a spus nimic despre ideea unui guvern Ponta pentru că, evident, acea idee nu fusese dezbătută. Astăzi agită un petec de hârtie încercând să inducă ideea că opoziţia refuză munca în interesul ţării”.
  • Idem: „Băsescu e singurul care înregistrează şi transcrie ce se vorbeşte la Cotroceni. El poate arunca pe piaţă oricând frânturi de conversaţie care să demonstreze una sau alta din ideile lui fixe. Gestul e oribil şi descalificant. E vagabondaj politic. Ce să facă aşa-zişii parteneri de dialog? Să vină acolo cu avocaţi, cu propria aparatură de înregistrare, cu aparatură de bruiaj? Mai arată aşa ceva a viaţă politică sau începe să semene totul mai mult cu un film cu mafioţi? Mai vorbim de o instituţie publică majoră sau despre un spaţiu cu aer damnat în care cei care pătrund trebuie să fie cu ochii în patru şi să agite talismane?”.
  • A reapărut…camera web! Jurnalul Național, 20. 54: