Din operele Sfântului Niceta de Remesiana [2]

Prima parte…

***

Iscodirea și întrebările fără folos, p. 29/ despre ereticul Sabellius Patripasianul, care a afirmat că Sfânta Treime e o realitate goală, adică nu există cele trei persoane dumnezeiești și că Tatăl S-a întrupat și a pătimit pe Cruce, p. 31/ ereticul Photinus L-a considerat pe Hristos doar om, p. 31-33/ dar și despre ereticul Arie, care a negat Sfânta Treime, p. 33/ despre Sinodul I Ecumenic în p. 34-35: deoființimea Fiului cu Tatăl/

*

Domnul a simțit foamea pentru că trupul Lui era adevărat, p. 41/ Însă a înmulțit pâinile și peștii ca un Dumnezeu, Ibidem/ Mt. 26, 38 și întristarea Domnului: „nu se temea de moarte dumnezeirea [lui Hristos], ci, prin întristarea sufletului [Său], arată simțirea omenească” pe care o are, p. 43/ Referitor la In. 10, 18: „dacă are puterea de a-Și da sufletul prin pătimire și de a-l recăpăta prin înviere, încetează bănuiala slăbiciunii în Hristos, atunci când se arată deslușit măreția unei astfel de puteri”, p. 43/

*

Cum se face teologie: „toate trebuie înțelese cu credință; toate trebuie cercetate cu cinstire”, p. 43/ divino-umanitatea lui Hristos, Ibidem/ „una este voința Tatălui și a Fiului [și a Sfântului Duh n.n.], una împreună lucrarea și iarăși unul harul, aceeași cârmuirea”, p. 45/

*

una cârmuire a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh”, p. 47/ despre persoana Sfântului Duh începând cu p. 47/ macedonenii sau pnevmatomahii, p. 49/ „întrebări întortocheate”// „tortuosis interrogationibus”, p. 48-49/ „întrebarea răuvoitoare” // „mala interrogatio”, p. 48-49/

*

răzvrătiți împotriva Sfântului Duh”, p. 49/ „Hristos n-a spus nici că a fost născut, nici că a fost făcut Duhul Sfânt, ci numai că purcede de la Tatăl”, p. 51/ „Sfântul Duh Mângâietor purcede de la Tatăl, dar nu este Fiu, nici Fiul Fiului, ceea ce caută nechibzuiții să dovedească, ci Duhul adevărului, despre a Cărui purcedere nu e îngăduit nimănui să știe ce fel ori câtă este”, p. 57/

*

„dorim să arătăm că Duhul Sfânt a lucrat și lucrează mereu împreună cu Tatăl și cu Fiul, nu numai în Botez, ci și în toate celelalte”, p. 61, Taine și slujbe ale Bisericii/ „în Botez se dobândește veșnicia”, Ibidem/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *