Din operele Sfântului Niceta de Remesiana [3]

Prima parte…și a doua.

***

„nici Facerea dintru început nu a fost fără Duhul”, p. 63/ „Treimea dă viață”, p. 65/ „Preștiința tuturor lucrurilor se află în Dumnezeu, [iar El] este cunoscător și al celor ascunse”, Ibidem, ale inimilor noastre/ întreaga Treime ne mustră, p. 69/

*

Despre Antihrist, p. 71/ Paracletul, p. 73/ Anania și Safira, p. 75/ „hulirea Duhului Sfânt și păcătuirea față de Dumnezeu reprezintă aceeași vină de ispășit”, p. 77/ Sfântul Duh în Scriptură, Ibidem/

*

„Mă voi închina așadar Tatălui, mă voi închina Fiului, mă voi închina Sfântului Duh, cu una și aceeași cinstire”, p. 79.

În textul latin e vorba de adorare (adorabo)…Însă traducătorul român a vrut să sublinieze adorarea în acțiune…care e închinarea ca gest total al persoanei noastre.

*

„atunci când ne închinăm [tot despre adorare e vorba în textul original n.n.] Tatălui, avem credința că ne închinăm deopotrivă și Fiului și Sfântului Duh”, p. 81/ „omul lui Dumnezeu” a fost un titlu primit de Moise, Ilie, Pavel, p. 83/ creștinul trebuie să fim om duhovnicesc, Ibidem/ nu trebuie să presupunem în Treime o creație, Ibidem/

*

Cartea a 4-a din Cărticele de învățătură…s-a pierdut în întregime, p. 85/ În cartea a 5-a se discută Crezul, începând de la p. a 85-a a ed. de față/ Omnipotentem// Atotputernic // Atotțiitor, p. 86-87/ „Tatăl Fiului, căci nimeni nu e tată fără fiu”, p. 87/

*

Fiul, „rămânând Dumnezeu, S-a făcut om, ca să poată fi oamenilor spre vedere și învățătură și mântuire; căci altfel dumnezeirea nu putea fi înțeleasă de către oameni decât prin luarea unui trup văzut”, p. 89/ „dacă întruparea [Fiului] este neadevărată, neadevărată va fi și mântuirea pentru oameni”, făcută în persoana Sa divino-umană, p. 91/ mărturii evanghelice despre divino-umanitatea Sa, Ibidem/

*

„unii eretici, amăgiți de înșelăciuni diavolești (daemoniacis fraudibus), trăncănesc despre tot felul de hristoși”, p. 92-93/ Duhul Sfânt, „Care a purces de la Tatăl” (Qui de Patre procedit”, p. 94-95/ „regula credinței” // „regulam fidei”, p. 96-97/

*

„Dacă iudeul te îndeamnă să crezi că Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, să-ți fie ție ca un vrăjmaș de înfruntat, ori de ocolit, dacă-ți lipsește priceperea” să îl combați din punct de vedere teologic iar „dacă vreun eretic, în chip de creștin, ți-ar arăta pe Hristos ca pe o făptură sau ar vrea să te convingă că Duhul Sfânt este străin de slava Tatălui și a Fiului, să fie pentru tine ca un păgân și vameș”, p. 97.

*

„Fericita Treime” // „Beatae Trinitatis”, p. 98-99/ „Sfânta Biserică Universală” // „Sanctam Ecclesiam Catholicam”, Ibidem/ Biserica este „soborul/ adunarea (congregatio) tuturor Sfinților”, Ibidem/ Din Biserică fac parte toți Sfinții pământului cât și Puterile cerești, cf. Colos. 1, 20, p. 99/

*

Și după ce vorbește despre Biserica una și universală, care îi cuprinde pe toți Sfinții pământului, Sfântul Niceta se referă apoi la „aliae pseudo-ecclesiae” [alte pseudo-biserici], p. 98, ale timpului său și anume: biserica maniheică, catafrigiană și marcionită…dar și la alți „haereticorum” și „schismaticorum”, p. 98, care nu aveau de-a face cu Biserica.

*

Și pe acele pseudo-bisericile amintite și pe cele schismatice, autorul nostru le declară fără comuniune cu Biserica, pentru că „acestea nu mai sunt Biserici sfinte de vreme ce, [fiind] stăpânite de învățături diavolești, cred altfel, făptuiesc altfel de cum a poruncit Domnul Hristos, altfel de cum au lăsat Apostolii”, p. 99-101.

*

În Sfântul Botez se primește iertarea tuturor păcatelor anterioare, p. 101/ Prin Botez omul se renaște, pentru că „omul se face mai nevinovat [plus innocens] și mai curat [purus] decât se naște din pântecele mamei lui”, p. 100-101/ motivul pentru care Domnul S-a întrupat: „pentru aceasta a luat trup omenesc Hristos, ca să acorde ființei noastre muritoare împărtășirea din viața veșnică [vitae perpetuae]”, Ibidem.

*

„Sunt însă mulți eretici care strică credința în înviere, pretinzând doar mântuirea sufletului, negând învierea trupului”, p. 101/ „Să știți că noi suntem din două firi, adică din trup și suflet. Iar trupul este muritor, pe când sufletul nemuritor. Când omul părăsește această viață, nu sufletul moare, ci numai trupul, părăsit de suflet; și, în vreme ce trupul putrezește în mormânt, sufletul se păstrează [trăiește, e viu n.n.], fie în loc de lumină, fie în loc de tristețe, după purtarea sa [din timpul vieții n.n.], astfel încât, în ziua venirii Domnului din cer, când va veni cu Îngerii Lui sfinți, înviind pe toți [oamenii], vor fi chemate și sufletele în trupuri și se va face și osebirea dreaptă [dreaptă separare n.n.] a celor buni și a celor răi”, p. 103/

*

Rai și Iad, p. 103/ „trupurile înviate ale Sfinților nu mai știu de durere, nu se mai tem de moarte”, p. 105/ viața veșnică e doar a celor Sfinți și de ea nu vor avea parte „nici păgânul, nici iudeul necredincios, dar nici creștinul robit relelor și nelegiuirilor, căci [ea] s-a pregătit numai celor credincioși și trăitori în curăție”, p. 105/

Despre omul Împărăției [8]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Despre omul Împărăției

***

Partea întâi, a doua, a treia, a patra, a cincia, a 6-a, a 7-a.

***

Acum, când scriu aceste rânduri, îmi dau seama că nu l-am întrebat niciodată pe Fericitul Ilie dacă și-a căutat un Îndrumător duhovnicesc sau dacă și-a dorit unul.

Însă, de curând, mi-a mărturisit că citind opera Sfântului Simeon Noul Teolog…își regăsește în ea viața și ideile. Că citind teologia Sfântului Simeon nu mai are nicio „îndoială” în ceea ce privește autenticitatea revelațiilor dumnezeiești pe care le-a trăit.

…Deși el are o experiență imensă în ceea ce privește distingerea înșelărilor demonice de adevăratele vedenii dumnezeiești.

Pentru că s-a luptat cu diverse înșelări demonice de-a lungul timpului.

Mi-a mărturisit că în primii ani, când a început să rostească continuu, în sinea lui, rugăciunea lui Iisus, acolo, în temniță…avea tot felul de influențe, de ispite satanice.

Uneori auzea muzică de bar…cât și vederi satanice concentrate, care semănau cu o negură…ce dorea să îl acapareze.

Alteori îi apărea un demon, sub forma unui corp, care ședea pe fruntea lui sau ca o sferă cu țepi…care îl deranja când se ruga.

Un demon, ca o făptură cu coarne, a stat pe fruntea lui luni de zile…și îl vedea cu ochii inimii atunci când se ruga.

…Iar când lumina dumnezeiască a început să iradieze din el…în afara sa…aceea l-a făcut să plece pe demon…pe demonul care îi insinua tot felul de păcate când se ruga…

Și cu toate că în el era lumina dumnezeiască…și se ruga continuu…draci, văzuți duhovnicește de sufletul său, i se așezau când pe partea stângă, când pe partea dreaptă a capului…pentru ca să îl influențeze la nivelul gândurilor.

Nimeni din celulă nu vedea și nu simțea ceea ce trăia el. Și chiar dacă ar fi simțit ceva…nimeni nu ar fi putut trăi aceste dureri, șicane, înfricoșări satanice în locul său. Pentru că toate lucrurile acestea erau suferința lui pentru curățirea sa de patimi.

Iar, pe de altă parte, mărturia lui experențială subliniază faptul că efortul ascetic al rugăciunii lui Iisus nu e lipsit de peripeții dramatice…pentru că drumul curățirii…ca și cel al aruncării noastre în iadul patimilor…e un drum dureros, deloc simplist.

Însă fără scrijelirea noastră ascetică, fără mergerea pe drumul curățirii de patimi, nu putem ajunge la vederea lui Dumnezeu.

Numai când lumina dumnezeiască se revărsa imens în ființa mea, îmi mărturisea el, puteam să scap de demonii care îmi doreau căderea în orice clipă.

Insistau…

Erau furioși

Erau bădărani

Mă înfricoșau cu diverse lucruri…

Îmi arătau tot felul de plăceri și pofte…de mâncăruri și de lucruri rușinoase…

Însă eu știam că nimic nu se poate petrece în viața mea fără voia lui Dumnezeu.

Le simțeam slăbiciunea pe măsură ce îi vedeam că se înfurie pe mine tot mai mult.

De aceea înmulțea rugăciunea pentru ca să se înmulțească și lumina în ființa lui. Iar alungarea demonilor din preajma sa sau a celor care era lipiți, ca niște ființe parazitare, de trupul și de sufletul lui…era darul lui Dumnezeu, venit la el odată cu o nouă revărsare de lumină dumnezeiască.

Am vorbit adesea cu Fericitul Ilie despre teologia și experiența păgână brahmană și yoghinică. Și, bineînțeles, el privea totul cu ochiul critic al misticului ortodox, care înțelege că această spiritualitate nu are nimic de-a face cu creștinismul ci cu înrâuririle demonice.

Îl interesa să cunoască modul cum se rugau, cum posteau…și despre cum intrau în stări de moarte clinică sau cum levitau…

Era un subiect de reflecție interesant pentru el…

A citit diverse cărți, studii, experiențe despre practicile spirituale indiene.

Și mi-a mărturisit că fascinația lui pentru asceza indiană păgână a început la cursul lui George Călinescu[1], în facultate, când acela le-a vorbit despre cultura indiană, brahmani și yoga.

Și Călinescu le-a spus: „Să nu credeți că nu e adevărat ceea ce se întâmplă cu ei!”. Cu yoghinii…

Într-o seară mi-a vorbit despre forța spirituală (el a denumit-o „forță magnetică”) a unor astfel de inițiați yoghini care poate produce iluzii în alții.

Tocmai de aceea, la moartea lui Gandhi[2], santinelele din jurul mausoleului, de origine britanică, s-au sinucis pe rând din cauza unui yoghin, care prin forța sa spirituală îi sugestiona să își ia viața.

O mărturie asemănătoare ne-a oferit și Fericitul Serafim Rose[3], care a fost un cunoscător îndeaproape al unor astfel de manifestări spirituale din spațiul indian.

Un grup de 10 americani a dorit să se informeze despre viața yoghinilor. Până la urmă mai rămân în viață numai doi…Ceilalți 8 au murit din cauza diverselor iluzii puse la cale de yoghinii care nu doreau să fie deconspirați.

Unul dintre martori a afirmat că a văzut yoghini care au trecut prin păduri aflate în flăcări.

La care Fericitul Ilie îmi adaugă: „au putut să facă asta prin mărirea vibrațiilor sufletești până la intensitatea arderii focului”.

N-am mai îndrăznit să îl întreb mai multe în această chestiune…

Yoghinii oferă iluzii pe pâine celor care îi vizitează în scopul de a le cunoaște „puterile”.

Spre exemplu, un yoghin a creat iluzia unui număr de 10 ori mai mare de călăreți…în fața tâlharilor care veniseră să-l jefuiască.

Erudiția Fericitului Ilie este uluitoare și de o cuprindere magnifică. Și ea nu constă, cu precădere, în ceea ce a citit…ci, mai ales, în ceea ce a înțeles din ceea ce a citit…în ceea ce a dezvoltat din ceea ce a citit și experimentat.

Și nu cred că a mărturisit cuiva vreodată lucrurile pe care mi le spune

Cunoaște limbile engleză, franceză, rusă și latină (din câte mi-am dat seama…Nu l-am întrebat niciodată câte limbi cunoaște de fapt…Dar despre cele patru sunt sigur)…și a putut citi cărți și studii din diverse domenii.

Mi-a mărturisit cum învăța limba latină în mod intuitiv…prin tot felul de corelații ingenioase între părțile constitutive ale cuvintelor. Și că era cel mai bun din clasă la latină…

Tot la fel era cel mai bun la engleză. El a dat meditații de engleză la mulți copii și tineri din oraș, a fost translator de limbă engleză…a citit multă literatură clasică în limba engleză.

Îmi vorbește despre diverse nuanțe ale limbii engleze vechi…în comparație cu limba de acum.

Însă niciodată nu îi place să epateze cu ceea ce știe. De aceea cred că niciunul până acum, din cei care l-au întâlnit și cunoscut, nu și-au dat seama de dimensiunile personalității sale, de câte cunoaște…pentru că el nu vorbește cu nimeni despre aceste lucruri.

La prima vedere ți se pare că nu ar ști mare lucru. Dar când discutăm pe texte, când facem corelații, când îmi explică lucruri de amănunt…e năucitor.

Și el m-a inițiat (pe lângă Sfinții Părinți, mistică, viață interioară, moduri de comportament și diverse ideologii) în filosofia indiană, în poezia și proza americană, franceză, italiană, germană, rusă și spaniolă, în studii de religie comparată, în filosofie antică și în cea raționalistă, de la secolul al XVI-lea încoace, în filosofie religioasă și ocultă…dar, mai ales, în literatură, istorie și tradiție românească, discutând despre diverse balade, cântece, basme, poeme și romane fundamentale pentru cunoașterea profunzimii experienței românești.

Alături de acestea m-a învățat despre istoria picturii și a desenului, despre muzică în diverse registre, despre astronomie, fizică, astrologie, economie, politică, sociologie, design ambiental, noi descoperiri științifice și tehnologice.

Și cu toate că par lucruri disparate…în ființa lui toate se întrepătrundeau…pentru că fundamentul tuturor căutărilor sale era format din teologia și experiența ortodoxă.

Și astfel căuta să înțeleagă tot ce îi suscita atenția, pentru că nu se temea să cunoască, să audă sau să vadă lucruri care nu aveau nimic de-a face cu modul lui ascetic de viețuire.

Însă el extrăgea din toate…sensurile profunde, duhovnicești, de care avea nevoie

Nu se pierdea niciodată în ceea ce studia…ci trăgea tot studiul în albia experienței sale mistice.

De la el am învățat să nu mă tem de nou, de provocarea întâlnirii cu alteritatea…să nu mă tem să văd lucrurile așa cum sunt ele și nu așa cum vreau eu să fie…să nu încerc să maschez aparențele…să nu îmi fac iluzii vizavi de oameni…să nu cer de la oameni mai mult decât pot și sunt dispuși să facă…dar, în același timp, să nu gândesc viața în termeni alarmiști, panicarzi.

Tot de la el am învățat atenția la sensurile cuvintelor și la organicitatea lor multiplă, la impactul integrat al cuvântului, imaginii și gestului, grija pentru a nu deranja interior pe alții…de a nu mă introduce în forță în anumite anturaje.

Fericitului Ilie nu îi place să șocheze…nici să se lamenteze pentru vreo boală, pentru vreun necaz sau insatisfacție, nu caută să te convingă cu forța și nici să te țină cu forța lângă el.

Te lasă să te apropii de el…dacă dorești…Te lasă să te apropii cât vrei de mult…Ți se deschide ție pe cât vrei să i te deschizi. Dar nu forțează nota…dacă tu nu vrei și mai mult…mereu și mai mult…în relația cu el…

E foarte atent, e calm, e abisal de concentrat dar îl enervează impostura.

Orice ton fals, orice bravadă prostească, orice mitocănie…sunt neprietene cu sine.

Dacă nu ți le reproșează…nu înseamnă că ți le acceptă. Iar dacă tace vizavi de ele…înseamnă că le consideră atât de penibile…încât nu mai are rost să își bată capul cu ele…

Noi doi vorbim despre orice, fără tabuuri. Bune sau rele, tâmpite sau scabroase…le discutăm cu cuviință.

Și de aici, pe fiecare zi, am trăit o libertate interioară din ce în ce mai mare…tocmai pentru că pot, cu o anume persoană, să vorbesc despre tot ce îmi trece prin cap…fără însă a sări calul. Fără a uita că el e un om duhovnicesc uluitor…iar eu: ucenicul său

Ucenicul său…iar nu unul care se trage de șireturi cu el

Și cred că ceea ce îi place Fericitului Ilie la mine e tocmai spontaneitatea mea năvalnică și dorința mea neobosită de lucruri noi, de noi experiențe.

El știe că eu sunt gata oricând să încep un nou proiect, să mă apuc de o nouă știință, să aprofundez un domeniu care nu mi-e propriu…dacă cineva mă ajută în acest sens.

Pentru că la fel este și el: vrea să fie ajutat să înțeleagă, vrea să fie dus spre noi înțelegeri, vrea să fie pus în contact cu tot ce e nou în știință, cultură, tehnologie, realitate.

Și el îmi vorbește din toată ființa lui, din toată experiența lui…din toată această imensă sinteză, atât de echilibrată și de variată în cuprindere, care e personalitatea sa unică.


[3] Un blog românesc dedicat lui: http://cuvseraphimrose.wordpress.com/.

A 78-a zi pentru România

Ce s-a petrecut în București, România și în întreaga lume în cadrul protestelor…pentru România în ultimele 77 de zile: prima zi (13 ianuarie 2012), a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincia zi, a șasea zi, a șaptea zi, a opta zi, a noua zi, a zecea zi, a 11-a, a 12-a zi, a 13-a, a 14-a, a 15-a zi, a 16-a zi, a 17-a zi, a 18-a zi, a 19-a zi, a 20-a zi, a 21-a zi, a 22-a zi, a 23-a zi, a 24-a zi, a 25-a zi, a 26-a zi, a 27-a zi, a 28-a zi, a 29-a zi, a 30-a zi, a 31-a zi, a 32-a zi, a 33-a zi, a 34-a zi, a 35-a zi, a 36-a zi, a 37-a zi, a 38-a zi, a 39-a zi, a 40-a zi, a 41-a zi, a 42-a zi, a 43-a zi, a 44-a zi, a 45-a zi, a 46-a zi, a 47-a zi, a 48-a zi, a 49-a zi, a 50-a zi, a 51-a zi, a 52-a zi, a 53-a zi, a 54-a zi, a 55-a zi, a 56-a zi, a 57-a, a 58-a, a 59-a zi, a 60-a zi, a 61-a zi, a 62-a zi, a 63-a zi, a 64-a zi, a 65-a zi, a 66-a zi, a 67-a zi, a 68-a zi, a 69-a zi, a 70-a zi, a 71-a zi, a 72-a zi, a 73-a zi, a 74-a zi, a 75-a zi, a 76-a zi, a 77-a zi.

 • Vali Blănaru (Jurnalul Național): astăzi, vineri, 30 martie 2012, vor fi proteste în București, Cluj, Constanța împotriva explorării gazelor de șist.

 • Sunt +12 grade Celsius la București. 11. 01.
 • Marcel Bărbătei (Cotidianul): „Devalizarea resurselor vitale româneşti a atins apogeul. Cedarea la preţ de nimic a rezervelor de cupru  şi a unei companii aflate pe profit nu mai lasă loc unor interpretări, ci dovedeşte în mod clar procesul de subminare a  economiei naţionale.  […] Zăcământul  aflat în subsolul de la Roşia Poieni conţine peste 1 miliard de tone de minereu. La un randament de extracţie de 80%, ar fi aproape 3 milioane de tone de cupru, care la această oră se vinde cu 8500 de dolari tona.  Adăugând  aproape o tonă de aur şi 10 de argint, se poate spune că statul a dat cadou 25 de miliarde de euro, bani care ar fi scos România şi românii din datorii.  Investiţia totală ar fi costat doar cât spoturile de promovare difuzate aiurea de către Ministerul Turismului”.
 • Agerpres: „Producţia de cereale pentru boabe a crescut în 2011 datorită creşterii randamentelor la hectar (producţia medie la hectar), la grâu cu 37,1%, orz şi orzoaică cu 23,5%, ovăz cu 21%, iar la porumb boabe s-a înregistrat un plus de 3,6%. Potrivit datelor INS, producţia de grâu în 2011 a fost de 7,103 milioane tone faţă de 5,812 milioane tone în 2010, cea de orz şi orzoaică de 1,355 milioane tone (1,311 milioane tone în 2010), iar producţia de ovăz a depăşit anul trecut 376.000 tone faţă de 304.000 tone în anul precedent”.
 • Idem: „Suprafaţa totală cultivată cu cereale pentru boabe a fost de 5,243 milioane hectare în 2011, faţă de 5,041 milioane hectare în 2010. Grâul a ocupat o suprafaţă de 1,928 milioane hectare anul trecut, în scădere faţă de cele 2,162 milioane ha cultivate în 2010, iar suprafaţa cultivată cu porumb a fost de 2,613 milioane hectare, cu 515.000 ha mai mult decât în 2010 (2,098 milioane hectare)”.
 • Flavius Rotariu (Aradon): Pe 27 martie 2012, la Reșița, „un grup de 50 de angajaţi ai Hidroelectrica din Caransebeş au manifestat […] în Centrul Civic al Reşiţei împotriva listării pachetului majoritar al societăţii la bursă, acțiune care ar putea avea repercusiuni în ceea ce priveşte sistemul energetic şi resursele umane”.
 • Idem: Preşedintele Sindicatului Liber Sincron Caransebeş, Nicolae Aurariu, a declarat: „Acum, aproximativ 20% din acţiuni sunt deţinute de Fondul Proprietatea, din care 10% vor fi listate la bursă în curând iar apoi va fi cedat pachetul majoritar, iar statul va pierde controlul şi asupra Hidroelectricii. Până la angajaţi, repercusiunile sunt asupra ţării, nimeni nu se gândeşte că vindem toate resursele, este afectată siguranţa sistemului hidroenergetic. Pe privatul care vine îl interesează să scoată profit, nu să dea de lucru la oameni sau să amenajeze cursuri de râuri. În plus nu există siguranţa locului de muncă pentru salariaţi, aşa cum s-a observat la alte companii privatizate similar. Dorim mijlocirea unui dialog”.

 • Hunedoara online: protestatarii din fața Casei de Cultură din Deva nu mai sunt lăsați să protesteze de către Primărie, după aproape 80 de zile de protest, din cauză unui șantier de reamenajare a zonei deschis de curând. Sunt rugați să își găsească altă locație pentru protest.
 • Mariana Iancu (Adevărul): Ieri, 29 martie 2012, la Constanța s-au reluat protestele anti-prezidențiale. „Ei mărşăluiesc din autoturisme. La mică distanţă de ei se află jandarmii, care veghează ca protestele să nu degenereze. Protestatarii au pancarte pe care este scris: „Nici cu mii de securişti/ Băsescu nu rezişti“ şi alte sloganuri îndreptate împotriva guvernării”.
 • Șerban Tomșa: „Anumite categorii sociale se uzează grotesc. Bărbaţii ajung nişte babe bârfitoare, orăcăitoare şi invidioase. Ceva de nesuportat”.
 • Idem: „În faţa mea un băiat s-a lins, ceasuri în şir, cu o fată. Nu voi înţelege în ruptul capului cum pot unii să facă un gest atât de intim în văzul tuturor!”.
 • Val Vâlcu (Dece News): „Cea mai recentă [țeapă], dar nu și ultima, i-a fost înfiptă [lui Traian Băsescu] de Piedone. Atras pe orbita  lui Băsescu, datorită doctrinei democrate, naționaliste și anti-corupție (DNA), primarul de la sectorul 4 l-a făcut să creadă până la ora 11.30 că va candida sub steagul Puterii. La 12, l-a lăsat cu ochii în soare”.
 • Crișan Andreescu (Dece News): „Romeo Rădulescu, primarul din Râmnicu Vâlcea, s-a hotărât să demisioneze din PDL și va trece la PNL”.
 • Alina Olteanu (Corect News): „Din lista finantarilor private ale PDL, publicata joi in Monitorul Oficial, reiese ca printre cei mai generosi donatori ai formatiunii conduse de Emil Boc s-au numarat in 2011 Elena Udrea, Theodor Stolojan si Monica Macovei, precum si fiul lui Silviu Prigoana, Honorius. Dintre persoanele fizice, cea mai mare donatie a venit insa din partea lui Remus Stepanescu, vicepresedinte al Organizatiei Oamenilor de Afaceri a PDL Bucuresti si fost director al unei divizii din cadrul companiei Luxten, unde a lucrat si Elena Basescu”.
 • Idem: „PDL a avut, in 2011, venituri totale de aproape 13 milioane de lei, din care 5,29 milioane din cotizatii, 5,18 milioane din donatii si aproximativ 285.000 lei din alte venituri, reiese din lista publicata aseara in Monitorul Oficial si citata de Realitatea.Net. Potrivit Cotidianul, sumele obtinute de PDL sunt de departe cele mai mari, ele intrecand tot ce au adunat in 2011, PSD si PNL la un loc. Printre persoanele fizice care au facut donatii a caror valoare cumulata depaseste suma de 6.700 lei, cele mai cunoscute sunt Elena Udrea, cu 60.000 de lei donati partidului, eurodeputatul Theodor Stolojan, cu 48.000 lei, eurodeputatul Monica Macovei, cu 10.500 lei si Honorius Prigoana, cu 16.500 lei Eurodeputatul Petru Luhan a contribuit si el cu 48.000 lei, suma reprezentand cumulate donatii si contributii platite”.
 • Idem: „Cea cea mai important suma donata PDL – 100.000 de lei – a venit insa de la un vicepresedinte al Organizatiei Oamenilor de Afaceri a PDL Bucuresti: Stepanescu Remus Gheorghe. Pana in 2010, acesta a fost directorul unei divizii din cadrul companiei Luxten, o companie unde a lucrat pe un salariu de 800 de euro (la jumatate de norma) si Elena Basescu, fiica presedintelui Romaniei, aminteste Cotidianul. Doina Gabriela, un alt membru al familei Stepanescu, a donat PDL suma de 27.500 lei”.
 • Varujan Vosganian: „Cum ar zice Topârceanu: Sorin Frunzăverde “vrea să divorţeze/ Lung prilej de vorbe şi de ipoteze”. Anul Caragiale se sărbătoreşte la modul sublim. Sorin Frunzăverde  era prim-vicepreşedinte al PDL. Dat mereu ca exemplu de câte ori reprezentanţii acestui partid voiau să-şi aureoleze mitul invincibilităţii. N-am auzit pe vreunul dintre ei să spună o vorbă nelalocul ei despre acest membru pedelist cu nume de baladă. Apoi, brusc, Frunzăverde a devenit tot ce e mai rău pe lume: trădător, lăsător la greu, lipsit de caracter, mafiot vânat de DNA. Faptul că tocmai oameni precum Emil Boc acuză trădarea şi urăsc pe trădători e de-a dreptul grotesc, dacă ne gândim că PD-L, prin alăturarea literei „L” şi-a pus trădarea chiar în titlu şi că toată guvernarea lor s-a ţinut numai datorită trădărilor de tot felul. Dar, probabil că trădarea e o mărime vectorială, nu contează numai mărimea ei, ci şi direcţia. Trădarea de la ei la noi e bună, e semn de caracter, înseamnă să te ajute la greu feţe de gospodari cinstiţi. Trădarea dinspre noi spre ei e lipsă de caracter, abandon de responsabilitate şi mafiotlâc peste putinţă”.
 • Daniel Ionașcu (Jurnalul Național), scria astăzi, 30 martie 2012, la ora 18. 57: „Peste 150 de protestatari s-au strâns la Piaţa Universităţii, într-o mişcare împotriva exploatării gazelor de şist prin metoda fracturării hidraulice. Protestatarii strigă „România, trezeşte-te!” şi au afişat bannere pe care scria „Nu am fost întrebaţi dacă vrem să fim intoxicaţi” sau „Atenţie FMI-Banca Mondială-UE, acordurile sunt nule fără aprobarea cetăţenilor prin referendum sau Parlament„. Oamenii au scandat şi împotriva preşedintelui Băsescu, căruia i-au cerut demisia, şi a premierului Mihai Răzvan Ungureanu, pe care l-au catalogat „securist”. Printre protestatari se afla si prinţesa Briana Caradjea. Oamenii au anunțat acum că vor să se deplaseze către Ministerul Mediului”.

 • Se pare că astăzi s-a putut…ca jurnaliștii să meargă, în număr mare, la protestul din Piața Universității. Însă dacă ieri funcționa camera web care filma Fântâna de la Universitate…astăzi „a încetat să existe” și asta…după ce de 4-5 zile e moartă…cea care filma vizavi: adică protestul din fața Teatrului Național.