Predică la Sfânta și Marea zi de Vineri [2012]

Iubiții mei,

prelunga, obositoarea…dar plina de teologie Denie a Vinerii celei Mari!

Când am citit cele 12 Evanghelii care vorbesc despre prinderea, judecarea, chinuirea, răstignirea și îngroparea Domnului.

Și am scos Crucea Lui în mijlocul Bisericii…„pentru că astăzi a fost spânzurat pe lemn…Mirele Bisericii” [Triod, ed. BOR 2000, p. 610]…Împăratul slavei…

Noi am adus flori…și ramuri…la Crucea Lui…

Am venit cu inima plină de durere…pentru suferințele Sale…

Dar atunci…El a fost scuipat…bătut peste cap…batjocorit…[Mat. 27, 30-31]…

I S-a dat „vin amestecat cu fiere” [Mat. 27, 34].

A fost răstignit între doi tâlhari [Mat. 27, 38]…și „trecătorii Îl blasfemiau/ Îl huleau pe El” [Mat. 27, 39, cf. GNT].

Bătaia de joc a celor din fața Crucii, a dușmanilor Lui…care contrasta puternic cu starea celor care Îi slujeau Lui [Mat. 27, 55-56].

Două lumi față în față…după cum și acum creștinii ortodocși își au prăznuirea lor iar alții, de altă credință, sunt indiferenți la evlavia noastră din această zi…

Însă Cel răstignit pe lemn astăzi e Mântuitorul întregii lumi…și nu numai al nostru

Nu e un Dumnezeu „particular” ci „universal”, căci El a făcut toate câte sunt.

Și așa ar trebui să ne comportăm față de Dumnezeu: ca față de Dumnezeul tuturor.

Pentru că El îi cheamă pe toți la pocăință.

Îi cheamă pe toți la unirea cu Biserica Sa cea una, Ortodoxă.

Îi cheamă pe toți la praznicul frățietății și al comuniunii.

Deci ce prăznuim astăzi, în Vinerea Mare?

Prăznuim „sfintele și mântuitoarele și înfricoșătoarele Patimi ale Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos: scuipările, lovirile peste față, palmele, insultele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oțetul, piroanele, sulița, și înainte de toate, Crucea și Moartea, pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi.

Se mai face încă pomenire [și] de mărturisirea mântuitoare făcută pe cruce de tâlharul recunoscător, care a fost răstignit împreună cu El” [Triod, ed. BOR 2000, p. 613].

Deci prăznuim suferințele Domnului, toate chinurile Sale pentru mântuirea noastră…și ne aducem aminte și de mărturisirea Tâlharului celui bun și recunoscător, care l-a mântuit pe el: „Iisuse, pomenește-mă [mnistiti mu], [atunci] când ai să vii întru Împărăția Ta!” [Lc. 23, 42, cf. GNT].

Și ce înțelegem de aici?

Că nimeni nu are dreptul să atenteze la viața, la sănătatea, la demnitatea, la cinstea și la avutul altuia.

Că este inuman și strigător la cer…să chinui și să omori o persoană umană…atâta timp cât suntem unicate și daruri ale lui Dumnezeu.

violența și răutatea nu sunt personalizatoare…ci sunt realități interioare care atestă traume…și care traumatizează și pe alții.

…Și Sinaxarul zilei, după ce narează toate evenimentele mântuitoare ale Patimilor Sale, potrivit Sfintelor Evanghelii…ne vorbește despre înțelesurile de profunzime

Domnul a fost răstignit vineri, în a 6-a zi a săptămânii…pentru că omul a fost făcut de Dumnezeu în ziua a 6-a.

A fost răstignit în ceasul al 6-lea al zilei a 6-a…pentru că atunci a păcătuit și Sfântul Adam mâncând din pomul oprit.

Și Domnul restaurează umanitatea Sa prin suferință, în ceasul al 6-lea…pentru că prin plăcere umanitatea a fost atrasă în moarte [Triod, ed. BOR 2000, p. 615].

„A fost răstignit în grădină, pentru că și Adam a călcat porunca în grădina Raiului.

Băutura amară pe care a gustat-o Hristos preînchipuia gustarea [din pom a] lui Adam.

Loviturile cu palmele arătau slobozirea noastră.

Scuiparea și purtarea necinstită cu El arătau cinstirea noastră.

Cununa cu spini, îndepărtarea blestemului, hlamida de purpură, îmbrăcămintea împărătească, în locul hainelor de piele.

Piroanele, desăvârșita nemișcare a păcatului nostru.

Crucea, pomul cel din Rai.

Coasta împunsă preînchipuia coasta lui Adam din care a fost făcută Eva, prin care a venit călcarea poruncii.

Sulița arată că îndepărtează de la mine sabia cea de foc.

Apa din coastă este icoana Botezului.

Sângele și trestia ne arată că Hristos ne-a dăruit, scriind cu litere roșii, vechea patrie” [Ibidem].

Și Domnul a fost răstignit pe Cruce unde se afla îngropată căpățâna Sfântului Adam [Ibidem]…pe care o vedem iconizată sub Crucea Domnului…în Icoana Răstignirii Sale

Adică fiecare suferință a Domnului a vindecat și a înnoit firea noastră.

A fost o contrapondere la păcat, la decadență…și, în același timp, o umplere de slavă.

O restaurare în slavă a umanității…

Tocmai de aceea toată asceza ortodoxă subliniază faptul că suferința faptelor bune este o suferință mântuitoare…pentru că prin ea ne deschidem slavei lui Dumnezeu și devenim locașuri vii ale slavei Sale.

Truda de a ne ruga, de a posti, de a împlini poruncile lui Dumnezeu, de a citi și a înțelege sursele Tradiției Bisericii ne schimbă în bine, ne face oameni cuvioși, plini de evlavie.

Venirea la Biserică, da, chiar și numai ea…chiar și atât…ne schimbă pas cu pas sufletul…în comparație cu faptul dacă am fi stat acasă…și ne-am fi distrat…

Pentru că aici, în Biserica Domnului, le auzim pe cele mântuitoare, învățăm ceea ce e bine, ceea ce e frumos, ceea ce e sfânt.

Iar venirea la Biserică ne dă să ne unim rugăciunile și virtuțile pentru a-I sluji lui Dumnezeu cu frumusețe de suflet.

Pentru că Biserica are nevoie de noi toți în lucrarea ei…și nu doar de unii

Fiecare dintre noi trebuie să ne implicăm în a împodobi Biserica lui Dumnezeu…și, mai întâi de toate, prin ceea ce suntem.

Căci în aceste zile de post nu am făcut altceva decât să ne împodobim duhovnicește pentru a ne bucura cu Domnul.

De a ne bucura atât în suferințele Lui…cât și în preaslăvirea Lui.

Și cum ne bucurăm acum duhovnicește, retrăind Patimile Sale?

Pentru că vedem că suferințele noastre pentru El și pentru păcatele noastre se transformă din dureri…în alinare.

El transfigurează durerile noastre vii…în dureri bucuroase.

De aceea Patimile Lui conțin bucurie în ele și nu deznădejde…pentru că ele ne transfigurează interior.

După cum Învierea Lui nu începe duminica…ci odată cu Răstignirea Lui…pentru că sufletul Său, unit cu dumnezeirea Sa, se coboară în Iad ca un Dumnezeu biruitor, ca un Dumnezeu viu…și nu ca sufletul unui muritor.

Lemnul Crucii…adică El, Cel răstignit, ne luminează mintea și inima [Idem, p. 617].

Și „fiecare mădular al sfântului Tău trup a răbdat ocară” [Ibidem] de la oameni…pentru că fiecare parte a trupului nostru trebuie transfigurată prin slava Sa.

Iată de ce cu toată ființa trebuie să ne dăruim Domnului: pentru că trebuie să fim o făclie preafrumoasă în Casa Domnului!

Căci El ne-a izvorât nemurire [Idem, p. 618] prin Patima Sa, adică înviere și viață veșnică.

Așadar…Crucea Domnului stă în mijlocul Bisericii ca în mijlocul lumii!

Să venim să o sărutăm cu pace, să ne închinăm Domnului cu cutremur și cu dragoste, pentru că Viața noastră este Iisus Hristos, Domnul nostru.

Și nu este în cer și pe pământ alt nume întru care să ne bucurăm decât în Acesta: Care a primit moartea pentru noi…pentru ca să calce prin Moartea Sa moartea noastră, a tuturora. Amin!

A 91-a zi pentru România

Ce s-a petrecut în București, România și în întreaga lume în cadrul protestelor…pentru România în ultimele 90 de zile: prima zi (13 ianuarie 2012), a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincia zi, a șasea zi, a șaptea zi, a opta zi, a noua zi, a zecea zi, a 11-a, a 12-a zi, a 13-a, a 14-a, a 15-a zi, a 16-a zi, a 17-a zi, a 18-a zi, a 19-a zi, a 20-a zi, a 21-a zi, a 22-a zi, a 23-a zi, a 24-a zi, a 25-a zi, a 26-a zi, a 27-a zi, a 28-a zi, a 29-a zi, a 30-a zi, a 31-a zi, a 32-a zi, a 33-a zi, a 34-a zi, a 35-a zi, a 36-a zi, a 37-a zi, a 38-a zi, a 39-a zi, a 40-a zi, a 41-a zi, a 42-a zi, a 43-a zi, a 44-a zi, a 45-a zi, a 46-a zi, a 47-a zi, a 48-a zi, a 49-a zi, a 50-a zi, a 51-a zi, a 52-a zi, a 53-a zi, a 54-a zi, a 55-a zi, a 56-a zi, a 57-a, a 58-a, a 59-a zi, a 60-a zi, a 61-a zi, a 62-a zi, a 63-a zi, a 64-a zi, a 65-a zi, a 66-a zi, a 67-a zi, a 68-a zi, a 69-a zi, a 70-a zi, a 71-a zi, a 72-a zi, a 73-a zi, a 74-a zi, a 75-a zi, a 76-a zi, a 77-a zi, a 78-a zi, a 79-a zi, a 80-a zi, a 81-a zi, a 82-a zi, a 83-a zi, a 84-a zi, a 85-a zi, a 86-a zi, a 87-a zi, a 88-a zi, a 89-a zi, a 90-a zi.

 • Varujan Vosganian: „Partidele politice parlamentare discută chestiunea modalităţii de vot. Personal, sunt de partea votului pe liste. Am renuntat in 2008 la această modalitate, socotind că  este un pas catre apropierea de electorat. Apropierea s-a facut, intr-adevar, dar in cu totul alt mod decat am fi vrut, agravând şi nu lecuind vechile năravuri. În plus, o sumedenie de colegii, unde câstigasera reprezentantii opoziţiei au rămas, din cauza traficului politic al banilor de la buget, de izbelişte”.

 • Despre traumele avortului.
 • Lucian Avramescu (Jurnalul Național): „Sunt o persoană care se enervează iute, recunosc, mai ales atunci când mârlănia, dată cu parfum, face balet printre triluri”.
 • Idem: „Enervările, pentru care mă ceartă uneori persoane apropiate, sunt reale. Vânzarea ca nerentabile a hidrocentralelor în barajele cărora sunt zidiţi sute de români e un motiv de enervare. Mă aprind iute. Şi Băsescu se enervează, dintr-un motiv contrar, pentru enervarea mea. De ce n-ar da aurul ca pe vapoare? De ce boii nu pricep că gârlele care curg prin turbine gratis ne fac rău? De ce nu se ceartă criticii mei cu cei a căror iască umedă, oricâte amnare ai scăpăra, nu se aprinde niciodată şi fumegă mereu fâsâit? De ce nu se ceartă cu politicienii care, obosiţi şi plictisiţi să tot care acasă poveri cu bani, devin indiferenţi la suferinţe şi apatici întruna? Să rămâi plictisit şi când alături explodează o bombă care, fireşte, nu te atinge pe tine, dar tencuieşte cu maţele şi sângele semenilor tăi pereţii, e o poveste care merită pritocită”.
 • Idem: „Mă înjură, de câte ori îl critic pe Traian Băsescu, mai multe persoane care se pitesc sub pseudonim. În general măscări molcome. Dacă se nimereşte ca într-un articol să şifonez fusta lipită de fizic a Elenei Udrea atunci replicile sunt de-a dreptul jegoase. Se aprinde universul. Ţipetele sunt la octavele de sus. Chivuţele îşi bat cu palma popoul. Omagiul de a fi considerat doar bou e în tonul epistolar elegant”.
 • Răzvan Cârcu (Adevărul): „Un studiu realizat recent de IRES arată că PDL și Traian Băsescu sunt principalii apărători ai intereselor oamenilor bogați. Totodată, mai bine de o treime dintre români consideră că anul viitor le va merge la fel de bine ca anul acesta”.
 • Petre Munteanu: „O mişcare creştină credibilă ar ocupa mai onest o nişă, exploatată acum de toţi fariseii. Dar un partid conservator pur şi dur nu ar fi automat o fericire”.
 • Alina Boghiceanu (Adevărul): carnea de miel conține „acizi graşi Omega 3, complexul B şi zinc”.
 • Agerpres: „senatorul Dan Voiculescu a adresat Avocatului Poporului, Gheorghe Iancu, solicitarea de a sesiza Curtea Constituţională a României cu excepţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, promulgată de preşedintele României în data de 9 aprilie [2012]”.
 • Idem: „Sumele plătite de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ca alocaţii de stat pentru copii s-au ridicat în anul 2011 la circa 2,835 miliarde lei, fiind mai mici cu 82,166 milioane lei (2,8%) faţă de cele plătite în anul anterior, conform datelor publicate pe site-ul MMFPS”.
 • Idem: „Scăderea a fost determinată de reducerea numărului de copii beneficiari: media lunară calculată pentru anul 2011 a fost mai mică cu 23.223 copii (0,6%) decât cea calculată pentru aceeaşi perioadă din anul 2010. Această evoluţie a fost determinată de scăderea numărului de copii beneficiari cu vârsta mai mare de 2 ani fără handicap cu 3.193 copii (0,1%), a celor cu vârsta mai mică de 2 ani fără handicap cu 18.140 copii (4,6%), a numărului de copii cu handicap mai mici de 3 ani, cu 1.230 copii (18,0%) precum şi a celor mai mari de 3 ani cu handicap cu 660 copii (1,2%)”.
 • Mediafax: „Peste 50 de persoane au protestat, miercuri seară [11 aprilie 2012], în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca faţă de declaraţiile de marţi ale preşedintelui Traian Băsescu privind Roşia Montană, cerând noului ministru al Mediului să nu permită exploatarea cu cianuri în cadrul acestui proiect minier”.
 • Idem: „Participanţii la protest, reprezentanţi ai unor asociaţii ecologiste, s-au adunat, miercuri seară, în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca, având pancarte cu inscripţiile „Roşia Montană este România„, „Roşia Montană este şi a mea„, „Trădarea de ţară, în aur se măsoară”, „Dacă ai avea ciumă, ai lua antibiotice. Noi în avem pe Băsescu, cum procedăm?””.
 • Idem: „Persoanele prezente la manifestare au strigat „Jos Băsescu”, „S-a dat şpagă barosană pentru Roşia Montană”, „Un strigăt ecologist, contra gazelor de şist”, „Salvaţi Roşia Montană”, „Băsescu la puşcărie„, „Pleacă Băsescu şi lasă-ne” şi „Băse şi RMGC, aceeaşi mizerie„.
 • Idem: „”Suntem în piaţă pentru a protesta faţă de declaraţiile preşedintelui Traian Băsescu legate de Roşia Montană, în care a făcut lobby pentru acest proiect de minerit aurifer controversat. Preşedintele militează şi pentru demararea proiectelor privind cuprul şi gazele de şist, cu care nu suntem de acord. Noi cerem noului ministru al Mediului, Korodi Attila, să nu permită exploatarea cu cianuri de la Roşia Montană”, a spus unul dintre protestatari”.
 • Erau plus 17 grade la București la 14. 33.
 • George Anghel (Cotidianul): „Un nou centru al Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare a fost inaugurat în Teleorman în prezenţa subsecretarului de stat Raed Arafat, fondatorul acestui serviciu. Astfel, începând de joi [12 aprilie 2012], toate judeţele României beneficiază de servicii medicale de urgenţă şi de prim-ajutor calificat ale structurilor Pompieri-SMURD.
 • Idem: „Începând de joi [12 aprilie 2012], toate judeţele României beneficiază de serviciile medicale de urgenţă şi de prim-ajutor calificat ale structurilor Pompieri-SMURD, Teleorman fiind ultimul judeţ în care a devenit operaţională o astfel de structură”, precizează Ministerul Sănătăţii. Serviciul mobil de la Teleorman, aflat în structura ISU Teleorman şi a unităţii de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă, beneficiază de cinci echipaje de prim-ajutor şi tot atâtea ambulanţe achiziţionate anul trecut de către Ministerul Sănătăţii”.
 • Idem: „La nivel naţional, în prezent, funcţionează 664 de echipaje de urgenţă în staţiile de ambulanţă şi 229 în structurile Pompieri-SMURD”.
 • Cotidianul: lista celor 1223 de secții de vot, în format PDF, unde se va vota la locale. Adică peste două luni, în iunie 2012.

La Dumnezeu

Neînțeles și înțeles acest prea mare nume,

Nu înțeleg ființa Lui, ci oareșice din lume[1].

*

Ce [cum] să-nțeleg un-nalt și adânc și un lat ce margini n-are,

[La] Care mintea numai gândind cearcă alunecare?

*

Iar din lumea [pe] care o văz, fiind a Lui lucrare,

Cât înțelegi, încremenști d-așa putere mare.

*

Credința-mi zice ca să-L crez în trei fețe [persoane], dar unul [Dumnezeu].

Acestei slave mă jertfesc, acestui Domn preabunul.

*

Îmi zice: taină să mai crez-ntruparea unei fețe [a lui Dumnezeu Fiul],

Și Aceștiia mă-nchin, c-o văz plină de frumusețe[2].

*

Dar cum a fost, este și o fi și ale Lui fapte,

Nimeni n-a spus fără păreri; de-aceea țiu o carte,

*

Care-mi zice ca să crez fără de cercetare[3].

O, scump cuvânt, mântuitor la cei ce fac cercare.

*

Și, o, d-ar zice și acel trup ce încă umblă în noapte[4]:

Cred tot ce este în Dumnezeu, că El toate le poate.

*

Și atunci îndată s-ar plini aceea ce se scrie:

Va fi o turmă și-un păstor. Amin, curând să fie!

*

Ce [cum] să-nțeleg un-nalt și adânc și un lat ce margini n-are,

[La] Care mintea numai gândind cearcă alunecare?

Zilot Românul[5]


[1] Deduc doar atotputernicia lui Dumnezeu contemplând lumea, atributele Lui ca și Creator și Făcător a toate, fără a cunoaște ființa Lui – spune, cu alte cuvinte, autorul.

[2] După adevărata slavă a statorniciii Sfintei Biserici a Răsăritului [n. a.].

[3] Adică a tainelor ce nu se pot coprinde de om [n. a.].

[4] Necredincioșii [n. a.].

[5] Zilot Românul ([pseudonimul lui] Ștefan Fănuță), Opere complete, Ed. Minerva, București, 1996, p. 217.