Inaugurarea Bibliotecii Naționale a României [23 aprilie 2012]

Fotografiile sunt făcute cu telefonul mobil, în grabă, pe la ora 15 și ceva…

BNR 1, 23 aprilie 2012, deschidereaBNR 2

BNR 3BNR 4

BNR 5BNR 6

BNR 7BNR 8

BNR 9BNR 10

BNR 11BNR 12

BNR 13BNR 14

BNR 15BNR 16

BNR 17BNR 18

BNR 19

Însă astăzi așteptarea noastră a luat sfârșit și…e o mare victorie a românilor împotriva indiferenței care planează asupra cărții și a culturii române.

Eu sunt bucuros și împlinit că o văd deschisă spre marele public…pentru că din 2006 am tot fotografiat-o în starea de proiect perpetuu.

Mulțumiri tuturor…și mult succes pe mai departe!

*

Și un singur amendament…pentru conducerea BNR: nu angajați oameni, de la portari la bibliotecare, care să-i dispere pe cititori…pentru că se alege praful de toată măreția acestei construcții.

Oamenii vin să citească și pentru personalul Bibliotecii…nu numai pentru cărți.

Predică la Duminica a 3-a după Paști [2012]

Iubiții mei,

Hristos a înviat!…

și prin învierea Lui din morți ne-a arătat nouă cât de frumos e omul împlinit cu totul în Dumnezeu. Ce plin de slavă e omul care se curățește de patimi și devine un locaș luminat al Prea Sfintei Treimi.

Pentru că Hristos Cel înviat, Cel plin de frumusețe, Cel plin de lumină dumnezeiască…ne arată că nu putem urî omul în sine, pentru că omul nu e rău…atâta timp cât traiectoria lui e îndumnezeirea…ci putem doar deplânge patimile lui, relele din el…ceea ce el cultivă în mod pătimaș.

Astfel ura pe motive de sex, de rasă, de etnie, de clasă socială nu are nimic de-a face cu învățătura ortodoxă.

Pentru că noi, oamenii, nu suntem răi pentru că suntem femei sau suntem evrei sau suntem bogați…ci suntem răi dacă ne comportăm ca unii fără conștiință…în relațiile cu semenii noștri.

De aceea nu putem urî femeia pentru că e femeie sau bărbatul pentru că e bărbat…doar pentru că o femeie sau mai mai multe…un bărbat sau mai mulți…ne-au dezamăgit, ne-au acrit viața.

Pentru că nu sunt toate femeile la fel, după cum nici toți bărbații nu sunt la fel.

Generalizările acestea extremiste, formate în noi pe bază de experiențe personale traumatizante, nu fac altceva decât să ne halucineze dușmani falși.

Și pe cât ne înmulțim dușmanii falși…pe atât îi uităm pe cei reali.

Lucru observabil pretutindeni…atâta timp cât o etnie sau un produs sau o ideologie devin „singurii dușmani” existenți…în loc să privim mai adânc în noi înșine.

Pentru că dușmanii noștri sunt propriile noastre alegeri proaste.

Alegeri neconforme cu firea noastră…și, implicit, cu voia lui Dumnezeu.

Pentru că tot ceea ce înseamnă normalitate a firii noastre…e darul și voința lui Dumnezeu.

…Așa stând lucrurile înțelegem de ce a treia duminică după Paști are în prim-plan pe Sfintele Femei Mironosițe…adică pe acelea care au simțit, în mod firesc, să meargă la mormânt și să ungă cu miresme trupul Lui.

Bineînțeles erau pline de iubire și de evlavie pentru Domnul…și Maica lui Dumnezeu era cu ele.

Dar iubirea și evlavia nu sunt realități divine…pe care Dumnezeu le sădește în om fără nicio legătură cu el…ci divino-umane…pentru că adâncul firii noastre se umple de slava Lui și astfel izvorăsc din noi virtuți, care înfrunzesc și rodesc fapte bune.

Dumnezeu rodește, prin harul Său, în solul ființei noastre…dacă ne lăsăm în mâinile Sale ca un pământ arabil, bun de lucrat…

Dacă ne lăsăm firescul nostru să fie umplut de harul Lui…

De aceea omul în sine nu e rău…și nu e impropriu lui Dumnezeu.

Pentru că omul e creația Lui…și El nu creează rebuturi.

Ci orice om, cu orice defect congenital s-ar naște, e creația Lui…e o persoană unică…chiar dacă atinsă de umbra păcatului, a decrepitudinii și a morții.

Însă ceea ce facem noi cu noi…ceea ce facem noi din noi înșine…e propria noastră operă.

Dacă unii își lucrează trupul pentru a deveni campioni mondiali la gimnastică…iar alții își lucrează mintea pentru a deveni campioni la șah…unii sunt excepționali la dans…iar alții la inginerie spațială…și dacă toate acestea sunt evidențe…ele atestă faptul că omul se poate crea pe sine într-un anume sens, că el are o mare putere de a se stăpâni pe sine…și de a se forța pe sine pentru a atinge anumite performanțe uluitoare.

În interiorul nostru, când vorbim despre curățire de patimi, iluminare și îndumnezeire, adică despre mântuire…vorbim despre o întrecere de geniu cu propria noastră ființă, despre o luptă pe viață și pe moarte, despre o înfruntare colosală…în care adversarul nostru suntem noi înșine…și ne luptăm continuu ca să ne facem proprii lui Dumnezeu și deschiși slavei Sale îndumnezeitoare.

Și pentru că „Împărăția este înăuntrul vostru” [Lc. 17, 21]…pentru că în ființa noastră se duce lupta pentru primirea și trăirea ei încă de acum…dușmanii reali sunt propriile noastre patimi, păcate, gânduri, ezitări, relaxări…

Iar cel cu adevărat stăpân pe sine…e cel care nu acceptă, în forul său interior, să fie stăpânit de păcat, de invidie, de răutate, de plăcere, de indiferență, de necredință, de nesimțire…

Și când avem aversiune față de nesimțirea femeilor, de bădărănia bărbaților, de parșivenia evreilor, de agresivitatea musulmanilor, de prozelitismul mascat al neoprotestanților, de pasivitatea românilor…ne referim la lucruri care nu ne plac…și care nu au nimic de-a face cu firescul omului.

Pentru că nesimțirea, bădărănia, parșivenia/ duplicitatea, agresivitatea, minciunea subtilă/ prozelitismul mascat și pasivitatea față de rău…și altele o mie ca ele nu se regăsesc în umanitatea plină de slavă a lui Hristos, adică în omul îndumnezeit.

Însă, dacă suntem oameni duhovnicești, lucizi, raționali, nu trebuie să considerăm omul de altă credință sau de altă ideologie…ca pe un om intratabil sau care nu se poate schimba.

Pentru că schimbarea de atitudine…și de comportament ține de voința lui…și de clarificările pe care le trăiește în relație cu tine.

De aceea Sfinții Apostolii și urmașii lor până azi…au vorbit și vorbesc pentru întreaga umanitate…pentru că întreaga umanitate se poate schimba în bine.

Da, în loc de miruri, putem să aducem bombe atomice Stăpânului, erezii, viruși catastrofali…și să distrugem totul în jur: atât inima omului cât și mediul său ambiant.

Dar mirurile Sfintelor Femei Mironosițe…adică darurile lor pentru Domnul…sunt expresia normalității firii umane îmbibate de har, de lumină dumnezeiască…

Trebuie să ne facem miruri care parfumăm  întreaga lume.

Adică să devenim noi înșine, cei pe care și-i dorește Dumnezeu.

Și Icosul zilei vorbește despre îndoielile Sfintelor Femei Mironosițe în ceea ce privește piatra, piatra uriașă prăvălită la ușa mormântului Domnului [Penticostar, ed. BOR 1999, p. 100]…

Adică au cumpărat…și au plecat cu miruri la mormântul Lui…în ciuda faptului că soldații și piatra…le stăteau împotrivă.

Au reacționat din firescul lor plin de har, cu inima lor plină de dragoste…dar au neglijat obstacolele, realele obstacole din fața dorinței lor sfinte de a unge trupul Domnului.

Și asta arată ce înseamnă să acționezi din sinceritatea conștiinței…și nu urmărind scopuri meschine.

Pentru că cel care spune una…dar vrea alta…se gândește întotdeauna la câștig, la faimă, la binele personal.

Dar cel care lucrează pentru Dumnezeu se gândește în primul rând la cei pe care îi slujește, la cei cărora le vorbește, la binele lor în primul rând…uitându-se pe sine.

Însă uitarea de sine…sau punerea scopului înaintea mijloacelor înseamnă a-L pune pe Dumnezeu în prim-plan.

Pentru că atunci când vrei binele aproapelui…și când vrei ca Dumnezeu să fie slăvit prin viața și opera ta…El este Cel care conduce viața ta și gândul tău spre scop, adică spre împlinirea duhovnicească.

Sfintele Femei Mironosițe au plecat dis-de-dimineață la mormânt…

S-au trezit cu noaptea-n cap…sau nu au dormit…din cauza grijii de a se duce la mormânt

Iar Utrenia, care amintește despre ele, în mod tradițional, începe de foarte dimineață…înainte de răsăritul soarelui…pentru ca la Doxologie să țâșnească soarele…odată cu cântarea…

Astfel că, după încredințarea Sfântului Apostol Toma…avem nevoie și de râvna, care se trezește devreme, foarte devreme…a Sfintelor Femei Mironosițe.

Pentru că credința reală este explozie de viață, de mărturisire și de fapte…

Adică simți că nu ai timp îndeajuns pentru a trăi, a mărturisi și a acționa ortodox…de aceea faci din noapte zi…și din zi…un foc continuu…pentru a sluji pe Cel care a înviat în tine…și te-a umplut de măreția slavei Lui.

Paștiul nostru înseamnă bucurie care se exprimă cu exaltare, iubiții mei!

Exprimăm bucurie veșnică…nu ca bucuria lumii, care e plină de melodramă.

Bucuria lui Dumnezeu e lumină și viață, e încântare și fericire dumnezeiască.

Iar dacă n-am gustat-o înseamnă că suntem în afară de praznic. Dar dacă am gustat-o atunci suntem în bucurie…în bucuria care izvorăște în noi viața Lui…

Hristos să ne umple de bucuria Lui, pe noi, pe toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

A 102-a zi pentru România

Ce s-a petrecut în București, România și în întreaga lume în cadrul protestelor…pentru România în ultimele 101 zile: prima zi (13 ianuarie 2012), a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincia zi, a șasea zi, a șaptea zi, a opta zi, a noua zi, a zecea zi, a 11-a, a 12-a zi, a 13-a, a 14-a, a 15-a zi, a 16-a zi, a 17-a zi, a 18-a zi, a 19-a zi, a 20-a zi, a 21-a zi, a 22-a zi, a 23-a zi, a 24-a zi, a 25-a zi, a 26-a zi< /a>, a 27-a zi, a 28-a zi, a 29-a zi, a 30-a zi, a 31-a zi, a 32-a zi, a 33-a zi, a 34-a zi, a 35-a zi, a 36-a zi, a 37-a zi, a 38-a zi, a 39-a zi, a 40-a zi, a 41-a zi, a 42-a zi, a 43-a zi, a 44-a zi, a 45-a zi, a 46-a zi, a 47-a zi, a 48-a zi, a 49-a zi, a 50-a zi, a 51-a zi, a 52-a zi, a 53-a zi, a 54-a zi, a 55-a zi, a 56-a zi, a 57-a, a 58-a, a 59-a zi, a 60-a zi, a 61-a zi, a 62-a zi, a 63-a zi, a 64-a zi, a 65-a zi, a 66-a zi, a 67-a zi, a 68-a zi, a 69-a zi, a 70-a zi, a 71-a zi, a 72-a zi, a 73-a zi, a 74-a zi, a 75-a zi, a 76-a zi, a 77-a zi, a 78-a zi, a 79-a zi, a 80-a zi, a 81-a zi, a 82-a zi, a 83-a zi, a 84-a zi, a 85-a zi, a 86-a zi, a 87-a zi, a 88-a zi, a 89-a zi, a 90-a zi, a 91-a zi, a 92-a, a 93-a, a 94-a zi, a 95-a zi, a 96-a zi, a 97-a zi, a 98-a zi, a 99-a zi, a 100-a zi, a 101-a zi.

 • Iulian Băicuș: de astăzi, 23 aprilie 2012, în „București vom avea […] două mari biblioteci de nivel mondial sau european, este vorba despre Biblioteca Centrală Universitară, fostă a Fundațiilor regale, renovată și retehnologizată și adusă la nivelul cerințelor zilei de azi,  cu ajutorul donațiilor în bani și cărți făcute de mari universități sau biblioteci din întreaga lume, dar și Biblioteca Națională, care se va muta în noua ei locație, o uriașă bază de date la care am avut acces și eu la începutul anilor 90, pe vremea cînd funcționa într-o locație improprie, în spatele Universității, într-un sediu vechi al Băncii Marmoroș Blank”.
 • Idem: „directoarea BNR este colega noastră de la Biblioteconomie, secția Facultății de Litere, doamna conferențiar dr. Elena Terziman căreia îi dorim mult succes în noul drum al cercetării și modernizării sistemului de biblioteci din țara noastră, mai ales că azi, 23 aprilie [2012] este chiar ziua internațională a bibliotecarului, fără ajutorul căruia noi, profesorii și cercetătorii, ne-am descurca ceva mai greu în jungla de informații a lumii contemporane”.
 • Ramona Loznianu (Gândul): „La peste jumătate de secol de la primele discuţii, după trei ani de la reluarea lucrărilor la noua clădire (începute încă din 1986) şi la patru luni de la inaugurarea oficială, noul sediu al Bibliotecii Naţionale, situat în bulevardul Unirii, îşi va deschide luni [23 aprilie 2012] porţile pentru publicul larg. Într-o primă fază, vor fi disponibile şapte din cele 14 săli de lectură şi spaţiile multifuncţionale, unde vor fi organizate diverse activităţi, precum expoziţii, conferinţe sau ateliere demonstrative, şi unde, în zonele special amenajate, va putea veni oricine are nevoie de un loc propice studiului, inclusiv grupuri de elevi şi studenţi care lucrează la proiecte comune. În incinta Bibliotecii Naţionale urmează să fie deschise şi două cafenele”.
 • Idem: „„Cea mai mare sală de lectură, cu o capacitate de 80 de locuri şi o zonă destinată artei care va funcţiona până va fi amenajată o sală specială, este cea de literatură. „Amplasamentul acestei săli este absolut special, vizavi de Dâmboviţa, de unde se poate vedea Casa Poporului. Astfel, cele mai mari clădiri din România se privesc faţă în faţă. Prima donaţie pentru această sală a venit din partea familiei Blaga, un bust al scriitorului, pentru care a fost creată o zonă specială. Printre cele mai recente donaţii se numără şi manuscrisele lui Neagu Djuvara, precum şi lucrări de secol XVI-XVII , donate de fostul arhitect şef al Bucureştiului, Alexandru Budişteanu”, spune directorul Bibliotecii Naţionale”.
 • Idem: „Accesul în sălile de lectură ale Bibliotecii Naţionale se face pe baza unui permis care se eliberează pe loc, în mod gratuit. Este nevoie de o fotografie şi de buletin. În cazul în care îl pierdeţi şi vreţi un altul, va trebui să plătiţi echivalentul a aproximativ 10 euro. Nu este nevoie de permis pentru accesul în celelalte zone ale bibliotecii. Primul permis eliberat de Biblioteca Naţională îi aparţine lui Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii în mandatul căruia a fost semnat contractul de execuţie a clădirii. Paleologu şi-a rezervat acest drept încă de la inaugurarea Bibliotecii, din 15 decembrie 2011”.
 • Idem: „Biblioteca Naţională a României are un fond de peste 12 milioane de volume, organizate în fonduri curente – publicaţii româneşti şi străine (cărţi, ziare şi reviste) – şi fonduri ale colecţiilor speciale, cu peste o jumătate de milion de documente (bibliofilie, manuscrise, arhiva istorică, periodice româneşti vechi, stampe, fotografii, cartografie, audio-vizual). Cea mai valoroasă lucrare pe care o deţine Biblioteca este Codex Aureus, un fragment de evangheliar latin pe pergament din anul 810, care poate fi răsfoit virtual aici”.
 • Idem: „Lucrările la clădirea Bibliotecii Naţionale au fost finalizate, după o investiţie de peste 100 de milioane de euro, la sfârşitul anului trecut. Inaugurarea a avut loc în 15 decembrie 2011”.
 • Idem: În cifre, Biblioteca Națională a României are „14 săli de lectură cu o suprafaţă totală de 14.000 mp; atrium înalt de 30 de metri; șapte niveluri supraterane şi două subterane; e amplasată pe un teren de 54.000 de metri pătraţi; suprafaţa construită este de peste 15.000 de metri pătraţi, adică o treime din Casa Poporului; spaţii depozitare 35.000 mp; birouri 8.000 mp; aulă de 400 locuri; 300 de locuri de parcare”.
 • Petre Roman (Jurnalul Național): „Am trăit în comunism sub dominaţia principiului „Construim prezentul pentru viitor” şi parcă avea mai mult sens decât ceea ce trăim în regimul portocaliu care dă prezentul nostru pe viitor. Odată cu „aventura portocalie” începe şi iluzia că ei ştiu mai mult şi mai bine decât oricine pentru că asta e povestea spusă de liderul lor. Este şi iluzia validităţii şi inevitabilei victorii. Democraţii de altădată suprimă orice îndoială, abandonează demnitatea şi se aşează într-o armată de aplaudaci care însă au cheile de la cămările cu bunătăţi ale puterii”.
 • Ana Maria Păunescu (Jurnalul Național): „Ne mirăm de toate neregulile din jur, ca şi cum nu am fi responsabili pentru ele, măcar într-o anumită proporţie. Ne mirăm de sondajele pe care le publică tot felul de ziare şi posturi de televiziune şi ne întrebăm mereu cum s-a ajuns aici. E simplu. Printre cei care cresc în sondaje, de orice fel ar fi ele, există oameni care de ani buni contează pe un mare avantaj: nimeni nu i-a luat de la început în serios. Ba mai mult decât atât: nimeni nu i-a luat în serios niciodată!”.
 • Idem: „Ne-am bazat pe bunul-simţ de fond al actualităţii. Şi am pariat greşit. Între timp, lucrurile s-au cam complicat. Am fost indiferenţi, am râs de ei şi de cuvintele caraghioase cu care îşi îmbrăcau idealurile. Până ne-am dezmeticit puţin, ei au ajuns să invadeze tot: cultura, politica, televiziunea, viaţa. Ei, foşti cetăţeni inofensivi, de care, în viitor, s-ar putea să depindă prea multe”.
 • Cristian Predoi (Adevărul): „Compania RCS&RDS a scos, de vineri [20 aprilie 2012], toate televiziunile grupului Intact din serviciul Digi TV Satelit. Astfel, abonaţii serviciului nu mai au acces la Antena 1, Antena 2 Antena 3, Euforia şi GSP TV. CNA nu poate interveni pentru că principiul „must carry”, care obligă cabliştii să retransmită cele mai populare posturi TV, se aplică doar în reţelele de cablu, nu şi la cele satelit.  Din acest conflict au de pierdut ambele părţi. RCS&RDS ar putea rămâne fără abonaţii care vor fi nemulţumiţi că nu mai găsesc în pachetul de bază posturile din oferta pentru care au semnat începerea contractului”.
 • Idem: „Astfel, oamenii ar putea migra către Romtelecom Dolce, concurentul principal, iar Digi ar putea pierde din supremaţia pe care o deţine pe piaţă. Pe de altă parte, Antenele pierd telespectatori numeroşi, în condiţiile în care, potrivit mai multor surse citate de Mediafax, televiziunile lui Voiculescu au rămas fără aproape 15% din piaţa de distribuţie TV din România, aproximativ un milion de abonaţi la platforma de satelit Digi. Pierderea telespectatorilor ar aduce un rating mai mic, ce s-ar reflecta în încasări mai reduse din publicitate, dar şi o influenţă mai mică în dezbaterea politică, ştiut fiind faptul că Antena 3 este principala voce a Opoziţiei”.
 • Jurnalul Național, cameră web, 18. 57:

 • Erau + 23 de grade Celsius la ora 18. 58 în București.