Despre omul Împărăției [13]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Despre omul Împărăției

***

Partea întâi, a doua, a treia, a patra, a cincia, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a.

***

Fericitul Ilie a citit volumul al 8-lea din Filocalie (ed. Părintelui Dumitru Stăniloae) în 1982…și și-a notat la un moment dat: „Înțelegerea se revelează ca un rod ce parcă dă în copt”.

*

Sfântul Patriarh Calist vorbea despre „cuvântul scurt”, pe când Fericitul Ilie a spus că „Iisus e cuvântul scurt al celui ce se roagă”.

Bineînțeles cu referire la rugăciunea isihastă…el, în momente de mare oboseală, ispitire și boală, strigând către Domnul numai cu Iisuse.

*

Accentua adesea importanța „simțirii minții”.

*

Referindu-se la In. 4, 14, Fericitul Ilie și-a notat undeva: „Pe acest cuvânt l-am simțit în mine încă din tinerețe”. Adică a simțit în sine, încă din tinerețe, cum izvorau în el râurile de apă vie ale harului dumnezeiesc.

*

„Am văzut Soarele spiritual” în mod extatic.

*

„Am simțit ceea ce o inimă nu poate simți dacă nu este Dumnezeu în ea. Am văzut ceea ce omenește nu se poate concepe și văzul nu poate vedea așa ceva dacă nu s-ar uni cu Duhul lui Dumnezeu”.

*

„Același har primit la Botez dar trupurile sunt diferite. Și harul lucrează ca sămânța aruncată în diferite soiuri de pământ. De aci rezultă și talanții diferiți”.

*

„Ne simțim puternici nu numai prin Iisus ci și prin lucrarea Duhului, trimis de El de la Tatăl, lucrare pe care o trăim în Biserică de 2.000 de ani încoace”.

*

Pulsul inimii cerești l-am simțit ca puls al Universului nevăzut”, ca puls al Împărăției lui Dumnezeu.

*

„Există o pulsație extatică rugătoare și slăvitoare a inimii, a sufletului nostru pe care ajungem să o trăim în ritmul inimii umane îndumnezeite a Fiului lui Dumnezeu”.

Și aici vorbește despre experiența sa directă.

Pentru că a ajuns să trăiască, în slava lui Dumnezeu, ritmarea inimii lui la ritmul inimii Domnului sau al acestei pulsații/ mișcări dumnezeiești pe care o avea tot ceea ce vedea în mod extatic.

*

„Arta modernă, din cauza lipsei de călăuzire de către Duhul Sfânt, a fost copleșită de năluciri”.

 ***

24 de întrebări și răspunsuri

Un interviu pe care i l-am luat în vara lui 1999, în casa sa din strada Griviței, nr. 93.

1a. Ce s-a întâmplat la Vladimirești? Pentru că în Din suferință și întuneric țâșnește lumina, în pagina a 5-a, mata ai vorbit despre faptul că acolo, cineva, a avut o vedere dumnezeiască

1b. Mănăstirea Vladimirești e în județul Galați[1]…iar Maica Veronica a avut o vedenie prin care i s-a arătat cum să zidească o Biserică. Și a făcut Mănăstirea cu pantahuza, adică din banii adunați de către ea…Eu am citat în carte ce i-a spus Domnul în vedenie…

2a. Ai văzut și alți rugători, fiind încă în trup, cu sufletul în cer…în timpul vederilor mistice pe care le-ai avut?

2b. N-am văzut…

3a. Cum se manifesta arhitectonia în vederile tale mistice?

3b. Am văzut temple, biserici sub diverse forme în extaz…Însă cele pe care le-am văzut erau mai strălucitoare, mult mai impunătoare și fin lucrate în comparație cu Bisericile pe care le putem vedea pe pământ.

La un moment dat am găsit o Biserică în București, care, dintr-un anume punct de vedere semăna cu ceea ce eu am văzut în duh. Nu mai știu ce hram avea. Cred că Sfântul Dumitru…

Însă ceea ce era interesant era că fiecare Sfânt mi se arăta sub o anume culoare. Fiecare Sfânt avea culoarea lui duhovnicească…

Și, spre exemplu, Sfântul Gheorghe († 23 aprilie) avea culoarea roșu, verde Sfântul Dumitru († 26 octombrie) iar negru și alb Sfânta Parascheva († 14 octombrie).

4a. „Corăbiile” care veneau spre mata? „Altarele fantastice”?

4b. Corăbiile erau mai mult bărci…Niște bărci mai mari. Așa le vedeam în vedere dumnezeiască

Însă, când se apropiau de mine…vedeam că ele sunt de fapt siluete de Sfinți, cărora eu nu puteam să le disting foarte bine înfățișarea.

Și…când îl vedeam pe Sfântul Apostol Pavel în vedenie…îmi apăreau niște arcade care se extindeau și cuprindeau universuri. Erau de culoare bleu.

Dar sub acele forme diverse pe care le vedeam…știam, de fapt, că mă întâlnesc cu un Sfânt anume. Prezența lor îmi revela și numele acestora…

5a. „Ochiul spiritual”?

5b. Ochiul spiritual mi-a apărut extatic ca un Soare luminos ce se transforma de la un cer la altul într-un Soare și mai luminos. Pe măsură ce mă apropiam de El, Soarele se îndepărta de mine…și cerul devenea tot mai diafan. Bineînțeles că era Dumnezeu, Cel care ne atrage mereu…dar pe Care nu Îl putem cuprinde niciodată. Însă de a Cărui bucurie și frumusețe nu ne putem sătura

6a. Vrei să îmi dai o copie după scrisoarea Părintelui Stăniloae către mata?

6b. Da! [Și am primit-o și am tras-o la xerox…și, după cum știți, am editat-o deja în ediția de față].

7a. Unele dintre poemele mata au o dublă semnificație?

7b. …Uneori au și o triplă semnificație…pentru că eu am urmărit ca versurile mele să aibă multiple semnificații.

8a. Câte sensuri are „Mireasă” în poematica matale?

8b. Primul sens: Mireasa Duhului Sfânt e Sfânta Fecioară Maria. Însă Mireasa e și universul acesta de acum, care se va mântui, care va fi transfigurat…însă aflat în starea sa de așteptare continuă. Dar Mireasa e și Noua Făptură adică omul și universul transfigurați.

9a. De ce „lumea materială e reflectare a lumii spirituale” și cum anume e?

9b. Lumea materială poartă unele aspecte ale lumii spirituale. Forma lucrurilor este o copie după esențele spirituale. Pentru că există un miros natural și există, de asemenea, un miros spiritual…care nu se exclud…ci stau împreună.

10a. Vedem simbolic în extaz din cauza neputinței firii noastre sau simbolul e o înțelegere mai adâncă a celor văzute extatic?

10b. Simbolul e din cauza neputinței celui care vede extatic. Și când vrei să exprimi ceea ce ai văzut…iarăși nu poți vorbi decât simbolic. Însă e clar faptul că unele simboluri sunt generale…pe când altele sunt personale.

11a. De ce ai folosit imaginea havuzului?

11b. Pentru a exprima imaginea adâncului meu spiritual care țâșnește…Din care țâșnește lumina dumnezeiască.

Cunoșteam ideea filosofică…Însă timpul e o creație ce vine și ca spațiu

12a. I-ai cunoscut pe Țuțea, Cioran, Vulcănescu?…Pe cei de la Rugul aprins?…

12b. …Doar cu Părintele Stăniloae am vorbit la telefon și prin intermediul scrisorii. Mi-a dat adresa lui părintele Milică Bâldescu…

Pe Cioran îl știu de când eram student…

13a. Când îți dai seama de o apariție sau o vedere drăcească?

13b. …Îți dai seama în momentul în care te simți neliniștit pentru mult timp. Când ai îndoială și nesiguranță. Pentru că vedenia bună îți aduce liniște și bucurie îndelungată.

14a. Cine poate înțelege dacă un om e duhovnicesc…și cum?

14b. Cine a avut trăiri duhovnicești sau cine are multă experiență doctrinară. Cine este luminat de Dumnezeu…

15a. Femeia de la p. 51, din Cartea galbenă?

15b. „Visul palidei femei” înseamnă visul feminității. E un sens afectiv despre care vorbește și Goethe la finalul operei sale Faust: „Farmecul veșnicei Eve”.

Căci femeia are farmecul Divinității. Frumusețea e un har dumnezeiesc…și pe acesta îl vedem în flori, în arbori, într-o căprioară…dar, mai ales, în femeie

16a. În ce an al vieții matale a apărut lumina dumnezeiască?

16b. …La 45 de ani…

17a. „Esențele sublime” de la p. 85 sunt vederile luminii necreate?

17b. Sublimul are și el esența lui. Esența e chintesența, este partea superioară a sublimului.

18a. Care a fost motivul arestării, cel…adevărat?

18b. Am avut o discuție cu un avocat și cu un judecător…și Securitatea a interpretat întâlnirea mea cu ei…drept o ședință legionară. De ce? Pentru că avocatul era legionar

Și mi s-a cerut tot timpul să mă desolidarizez de mișcarea legionară

Însă eu nu am fost și nu sunt legionar

Pe scurt: am fost arestat degeaba…Dintr-o pură speculație a unor oameni pe care nu-i cunosc. Pentru că nimeni nu mi-a dat nicio explicație.

19a. De ce nu te-ai făcut călugăr sau preot?

19b. Din slăbiciune…Deși simțeam că am o chemare pentru așa ceva după detenție…Mă refer la monahism

20a. Ce cuprindea caietul pe care ți l-a luat Securitatea la scurt timp după eliberare?

20b. Era un caiet cu revelații foarte proaspete, trăite în acea vreme, în legătură cu unii Sfinți, și pe care le-am uitat…

21a. De ce ai renunțat la activitățile literare?

21b. Din cauza împrejurărilor…În special, pentru că era perioada comunistă…și, în al doilea rând, nu am vrut să particip sub nicio formă la activitatea culturală îmbâcsită de ateism și de cultul personalității. Însă am fost solicitat adesea să scriu…

22a. Norii spirituali?

22b. Sunt nori spirituali care apar în spirit în vederile extatice…Și la tensiuni înalte sufletești acești nori vii sunt muzicali și produc farmec dumnezeiesc.

23a. Care e scopul vieții creștine?

23b. Apropierea de Dumnezeu…în așa măsură încât să ne îndumnezeim.

24a. Ce sfaturi ai da mata pentru un începător în cele ale vieții duhovnicești?

24b. Un începător…trebuie să se dezlipească pe cât poate de patimile trupești, să practice posturile pe cât poate – dar nu excesiv – și să caute permanent pe Dumnezeu în toate formele culturale și de activitate…și să practice rugăciunea inimii în special.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *