Predică la Duminica a 6-a după Paști [2012]

Iubiții mei,

Hristos a înviat!…

și ne-a luminat mintea ca să înțelegem adevărurile Sale. Pe cele care ne eliberează de neștiința păcatelor și de moartea sufletească.

Pentru că fără luminarea lui Dumnezeu, fără harul Său…nu știm nimic despre păcate…și despre vindecarea de păcate.

Nu știm cât de rău e păcatul…

Însă teologia ortodoxă autentică și experiența duhovnicească personală, la care se adaugă luminarea lui Dumnezeu, formează știința despătimirii.

Modul concret în care deschidem ochii spre cunoașterea lui Dumnezeu…și spre cunoașterea de sine.

E ultima duminică a praznicului pascal…pentru că odovania/ finalul praznicului Învierii e miercuri, 23 mai 2012. Adică în preziua Înălțării Sale la cer…care va fi sărbătorită de noi joi, pe 24 mai 2012…

Însă în această ultimă duminică pascală…avem Evanghelia de la In. 9, 1-38…care are în prim-plan vindecarea de orbire a unui orb din naștere…dar care ne pregătește, în subsidiar, pentru adevărata discuție a zilei și anume: teologia vederii duhovnicești.

Căci până la vederea duhovnicească, la vederea slavei Sale…toți suntem orbi din naștere. Toți suntem necunoscători ai lui Dumnezeu…pentru că nu știm cum este Dumnezeu…

Însă vederea Lui extatică înseamnă răsărit de ziuă pentru noi…pentru că atunci ia sfârșit noaptea neștiinței…și începe crăparea de ziuă pentru mintea noastră.

Și așa putem înțelege de ce Sfinții Bisericii sunt vehemenți în ceea ce privește cunoașterea cultural-științifică care vrea să se instituie în locul celei teologice, a celei experiențiale.

Pentru că adevărata cunoaștere, cea teologico-experiențială, coboară de la Dumnezeu la om…la omul înduhovnicit…și îl înnobilează pe om…pe când cunoașterea umană, în orice latură a activității noastre, e pe măsura eforturilor noastre limitate și supusă erorii.

De aceea teologia nu este un efort uman singularizant…ci o intimizare, o împrietenire cu Dumnezeu…Care Se lasă văzut…pe măsura la cât Îl iubim.

O tot mai mare prietenie cu Dumnezeu înseamnă o tot mai mare profunzime în relațiile cu oamenii. O tot mai mare vedere a neputințelor proprii…dar și a potențelor imense din oameni.

Însă acolo unde teologia este eliminată din ecuația căutării existențiale…sau unde spiritualitatea înseamnă doar filosofie sau poezie…nu se ajunge la adevărata libertate interioară, adică la comuniunea interpersonală cu Dumnezeu…ci la o limitare de perspectivă…la o prelungire a puterilor noastre sufletești spre natură și oameni…dar fără dorința unei înveșniciri în comuniune, în iubire netrecătoare.

Da, Dumnezeu ne-a dat darul căutării împlinirii interioare…cât și al găsirii ei!

El ne-a dat profunzimea de-a iubi…și de a ne căuta sensul cu maximă intensitate

Însă dacă sensul vieții noastre nu este, în cele din urmă, comuniunea cu Dumnezeu…înseamnă că am eșuat în noi…sau în natură…adică în perspective limitatoare.

Și cum noi avem nevoie mereu și mereu de o tot mai mare libertate…adică de dezlimitare…teologia și viața duhovnicească…în căutarea sensului…devin încununarea oricărei întreprinderi umane.

Pentru că toate științele și toată tehnica umană…se împlinesc în viața cu Dumnezeu…pentru că de acolo izvorăște cunoașterea.

Însă trebuie să mergem pas cu pas în această cunoaștere…ca acest „banal” enunț…să devină o grandioasă realitate experiențială.

…Și în Evanghelia de azi…Domnul Se proclamă „Lumină a lumii” [In. 9, 5]…ca Unul ce ne vindecă de boli și ne aduce bucuria sănătății…dar și de neștiință.

Și bucuria vindecării de neștiință…e tot la fel de profundă ca și o minune a vindecării de o boală incurabilă.

Pentru că boala fizică, mai mică sau mai mare…nu ne duce în Iadul veșnic…ci ne curățește de păcate. Însă boala păcatului, patimile adică, nevindecate…și trecute cu vederea…ne aruncă în suferință veșnică.

Și de aici sensul duhovnicesc abisal al sintagmei „Lumina lumii”…Pentru că asta înseamnă că El e vindecătorul nostru de moarte, de moartea veșnică…și Cel care ne umple de nemurire…de viață veșnică prin vederea Lui.

Și cum să nu-L vezi, dacă te curățești de patimi, dacă El e Lumina ipostatică/ personală a lumii?

Și cum să nu vrem să ne umplem de dulceața slavei Lui dumnezeiești…dacă vederea Lui înseamnă vindecare și nemurire, bucurie și pace negrăită?

Însă…spre vederea Lui se merge în adevăr.

Prin cunoașterea întregului adevăr ortodox și prin nevoința ortodoxă.

Nu îmbinând Ortodoxia cu basme…ci vindecându-ne de neștiință teologică și de lipsa de fapte bune.

Pentru că pe fiecare zi îmi dau seama, din ce în ce mai dureros, de neștiința noastră, a ortodocșilor.

Neștiință venită din lene și din înfumurare.

Nu citim teologie…și nu dorim să aflăm adevărurile mântuirii noastre.

Luăm totul cu o ușurătate exasperantă

De aceea, în loc de adevăruri teologice articulate corect…și de experiență duhovnicească marcantă…găsim multă mitologie, multe explicații „teologice” născute din părere de sine…care arată că cei care le emit…sau le-au auzit de la alții…le împânzesc fără nicio judecată, fără nicio preluare critică.

Însă Hristos Dumnezeu, Lumina lumii, ne cheamă la dezvrăjire de sine.

El dorește să ne comute atenția de la cunoașterea din părere de sine…la cunoașterea ca revelare a Sa în viața noastră.

Și pentru asta trebuie să renunțăm, în mod voit, la tot ce nu e creditat de Tradiția Bisericii…pentru ca să înțelegem ce fel de „prostie savantă” e cunoașterea umană, cea fără El…în comparație cu prezența Lui și cu luminarea Lui în viața noastră.

Așa că orbirea reală…e nevederea Lui…nesesizarea Lui…ne-simțirea prezenței Lui.

Și Domnul de aceasta vrea să ne vindece în primul rând…pentru că viața veșnică e a acelora care Îl văd pe El aici…și dincolo…

Pentru că El e cunoașterea continuă a vieții noastre.

El e lumina care ne umple de bucurie.

El, Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, împreună cu Preaiubitul Său Tată și cu Duhul Său cel Preasfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Despre omul Împărăției [18]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Despre omul Împărăției

***

Partea întâi, a doua, a treia, a patra, a cincia, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a.

 

***

12 decembrie 1999.

Convorbirea de astăzi cu Fericitul Ilie…cu probleme care mă interesează în mod direct.

1a: Care este diferența dintre subconștient și inconștient?

1b: Sunt trei straturi: conștientul, subconștientul și inconștientul în teoretizările curente.

Subconștientul reprezintă stratul în care se depozitează informații din conștient.

Inconștientul e și el tot „un depozit”…dar spre deosebire de subconștient el înglobează atât trecutul personal cât și cel ereditar.

La un moment dat, din subconștient unele lucruri pot trece în inconștient.

Inconștientul e foarte profund și nu și-l cunoaște nimeni. E lucru rar când cineva își poate cunoaște inconștientul.

Însă informația din inconștient este ereditară și ea se poate moșteni.

2a: Am impresia uneori că ies demoni asupra mea…și mă înspăimântă cu idei sau cu prejudecăți. Cu lucruri și gânduri despre care nu știu nimic. De unde ies toate astea? Din inconștient?

2b: Da, din inconștient. Păi și Sfinții sunt sâcâiți de aceste lucruri până când primesc harul și văd lumina lui Dumnezeu în ei.

3a: De ce ați început să vă rugați în închisoare?

3b: Mă rugam și înainte de a intra în închisoare…Și am început să mă rog continuu pentru că am crezut că e cel mai bun lucru pe care îl puteam face acolo.

Când am intrat în închisoare…am început să îmi exersez memoria cu cuvinte în limba germană și engleză. Învățam cuvinte…Mai ales în germană…

Însă apoi am început să mă rog

Și când au apărut revelațiile dumnezeiești în viața mea…și am început să compun poeme…la început le-am scris pe zid

4a: Cu ce? Cu un cui?…

4b: De unde cui? Cu un ac! Și peretele celulei era tabla noastră de scris.

Repetam poemele câteva zile până le învățam. Iar pe cele învățate bine le repetam la o săptămână sau două.

La fel scriam și rugăciuni pe perete. Așa am învățat Acatistul Mântuitorului, Acatistul Maicii Domnului, Paraclisul Maicii Domnului…și de la romano-catolici Calea Crucii și Rozariul.

„Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este Rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre”…o spuneam în română, în stil ortodox…dar și în latină, așa cum o spun romano-catolicii: „Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu inter mulieres et benedictus Fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen”[1].

Și rosteam de 50 de ori „Născătoare de Dumnezeu…” – pentru că asta e recomandarea la romano-catolici – atât în română cât și în latină.

Iar rugăciunea Tatăl nostru o spuneam în închisoare în română, franceză, engleză și germană.

Alături de alte 30 sau 40 de rugăciuni mai scurte.

Însă învățasem și o rugăciune într-un limbaj arhaic românesc…căreia nu îi înțelegeam toate cuvintele…și un preot m-a sfătuit să o repet până îi voi înțelege sensul cuvintelor.

Și, cu adevărat, pentru că am repetat-o mult, ea mi-a devenit mai clară decât oricare altă rugăciune.

Mai apoi am avut discuții cu preoți ortodocși și i-am întrebat dacă e bine să fac și rugăciuni romano-catolice…și le-am spus ce învățasem acolo.

Și unii mi-au spus că pot să fac din cele comune și nouă…pentru că unele sunt anterioare schismei din 1054…sau au conținut comun cu ale noastre.

5a: Ce înseamnă ermetism pentru dumneavoastră? Adică scriere în simboluri?

5b: Sunt anumite simboluri, cât și sentimente, imposibil de definit în cuvânt. Sau chiar printr-un simbol. De aici ermetismul

Pentru că ideea și simbolul nu sunt complet asimilate de către cei care citesc un text.

…Însă intenția mea poetică nu a fost una de tip ermetic. Eu am ales întotdeauna între a fi apropiat de ceea ce am văzut…sau între a fi mai explicit.

Și am ales, mai mereu, varianta de a fi apropiat de ceea ce am văzut în mod extatic.

Însă dificultatea de a exprima ceva, vorbind în general, naște ermetismul. Poemul poate să pară ermetic cititorului însă el să nu fie deloc așa…adică să fie foarte explicit.

Spre exemplu eu am spus undeva: „Feciorie în trei sori”. Nu am dorit să fiu ermetic…ci am descris o vedenie. Căci după rugăciuni insistente am văzut un oval cu fundal albastru…care avea trei luceferi, trei sori…și pe care l-am înțeles că e Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului.

Eu am fost explicit…însă cititorului îi lipsesc detaliile demersului meu poetic. De aceea pot fi considerat ermetic…când eu nu am avut deloc intenția să fug de înțelegerea cititorilor.

Sau, alt exemplu, am simțit în interiorul sufletului meu…și al trupului meu pe Pruncul Iisus. Și prin El mi s-a descoperit Împărăția lui Dumnezeu…în diverse viziuni pline de curăție și frumusețe dumnezeiască. Dar e greu să explic cum am simțit…și cum El are în Sine pe Tatăl și pe Duhul Sfânt. Cum simțim noi întreaga Sfântă Treime în ființa, în interiorul nostru.

Pentru că ceea ce simțim și vedem și trăim în harul Duhului Sfânt este incontestabil Împărăția lui Dumnezeu…care nu e aici sau acolo…ci în lăuntrul nostru. Însă cum explici toate aceste lucruri tainice…naște ceea ce pare ermetic, de neînțeles…

…Iar Tatăl naște pe Fiul și purcede pe Duhul Sfânt. Și Iisus spune de mai multe ori în Evanghelii faptul că El a venit ca să împlinească voia Tatălui…

Dar e greu să explici…pe înțelesul tuturor…cum se împlinește voia Lui în noi…

6a: De ce în poemele dumneavoastră despre patrie faceți referire numai la moștenirea traco-dacă a poporului român?

6b: Pentru că fondul nostru e tracic. Latinii sunt o aluviune. Suntem, ca fond, mai mult traci. Și la Eminescu accentul cade pe fondul traco-dac. Dacii formează de fapt spiritualitatea  românească.

Mulți analiști și gânditori români gândesc astfel. Adică Eliade, Blaga, Cioran…

Herodot spunea că dacă dacii ar fi fost uniți ar fi cucerit lumea. Pentru că erau un neam foarte numeros. Ei, tracii, au venit în Europa înainte de greci. Grecii au fost din al doilea val.

Iar tracii sunt un neam indo-european care a venit în regiunea noastră…și își avea întinderea până dincolo de Nistru, în Ucraina de astăzi.

Numele localităților românești sunt în majoritate de origine tracă și indiană.

Am găsit într-un studiu a doi tineri cercetători că există câteva mii de cuvinte în limba română care sunt de origine indiană…dintre care unele nu mai sunt cunoscute nici de indieni de vechi ce sunt.

Și când spun limba indiană mă refer la indiana veche vulgară și nu la sanscrită.

Chiar și numeralele românești seamănă mai mult cu cele din limba indiană decât cu cele din limba latină.

„Doină” este un cuvânt de origine indiană. Există și în lituaniană „doina”.

Eu mi-am notat în DEX, cu roșu, cuvintele a căror etimologie este greșit indicată ca fiind de origine slavă…când ele sunt de origine indiană.

DEXul nostru însă conține foarte multe greșeli…așa că nu le-am putut îndrepta pe toate.

În secolul trecut, un călător român…nu îmi aduc acum aminte numele lui…i-a uimit pe italieni prin portul său. Și aceștia au exclamat: „Duceți-vă să vedeți un dac înviat!”.

La fel stă treaba și la francezi cu fondul lor galic.

7a: Cum să combat acei demoni de care vă vorbeam la început…și care mi se par greu de combătut?

7b: (zâmbește compătimitor) Ține mintea în Iad și nu deznădăjdui! (L-a parafrazat pe Sfântul Siluan Athonitul…a cărui carte era pe masa lui de scris…și la care s-a uitat…când mi-a spus acest lucru).

8a: Ce înseamnă: să-mi țin mintea în Iad?

8b: …Să avem conștiința stării noastre interioare. Să nu uităm niciodată cine suntem de fapt…în interiorul nostru.

9a: Cum ați trăit Revoluția Română?

9b:  …Cu o mare bucurie…Iar ce s-a întâmplat cu cuplul Ceaușescu a fost o pedeapsă divină…dincolo de jocurile de culise. A fost pedeapsa lui Dumnezeu pentru atitudinea lor antireligioasă.


[1] În traducere: „Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este Rodul pântecelui tău, Iisus. Sfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin”.

Întrebare cu răspuns inclus

De ce-ai vrea să imiți tupeul, când el te-a jignit? De ce-ai vrea să imiți aroganța și nesimțirea, când te-au călcat în picioare?

Pentru că nu reacționezi la nedreptate cu dorința de sancționare a ei, ci vrei, la rândul tău să fii dintre cei care calcă în picioare pe alții.

Pentru că mulți confundă demnitatea socială cu demnitatea morală. Sau funcția cu demnitatea.

*

Cât de fericit te face a fi ceea ce nu ești?

*

Privim actorii cum mor în sărăcie, pentru că n-au strâns averi în timpul vieții…

Privim învățământul și educația cum se ruinează

Privim cum se duce de râpă școala medicală, școala militară…

Totul e pus pe butuci, de la școala primară la învățământul superior, de la facultăți la instituții fundamentale…

Lumea stă și privește, ca și cum nu ne-ar atinge pe toți, mai devreme sau mai târziu.

Prostia înflorește…și e stropită bine.

Aproape că nu mai contează acum de unde a început corupția…de sus sau de jos…ci contează cine conlucrează, cine se străduiește ca această boală să nu se vindece niciodată…

Douăzeci de ani, de la Revoluție, irosiți.

Jertfa tinerilor din decembrie 89, batjocorită.

Corupție, interese, oportunism, meschinărie, nesimțire, nepăsare…pe toate drumurile…

*

Oare ce-am făcut de ne (va) bate Dumnezeu?

Noi gândim…chiar dacă plouă

 • În 15 mai 1954, prima Zi a latinităţii, a fost înfiinţată prin Tratatul de la Madrid Uniunea Latină. Această organizaţie reuneşte treizeci şi şapte de state cu limbă şi cultură de origine latină, printre care şi România. Scopul principal al acestui organism este de a promova moştenirea culturală a ţărilor latine, fie prin organizarea de manifestări culturale, fie prin concursuri de limbi romanice ori prin proiecte care vizează terminologia ştiinţifică şi tehnică în limbile neolatine (informaţii utile se pot găsi pe site-ul Uniunii, www.unilat.org). Ţara noastră este demn reprezentată în Uniunea latină, căci una din limbile oficiale ale organizaţiei, alături de franceză, italiană, portugheză, spaniolă şi catalană, este româna”.
 • Mazăre e apostolul politicii-tabloid. Aşa cum Gigi Becali se dă ultraortodox, nimeni nu contestă că e şi filantrop, dar mai nimeni n-ar vrea să trăiască în ţara aia pe care o vede el. La Mazăre e ceva mai complicat, pentru că a instaurat un model de succes, amestec de filozofie de “băiat de club” cu multă compasiune pentru nevoiași”.
 • Ateneul Roman a gazduit, luni [14 mai 2012], premiera filmului “Regina Maria – ultima romantica, prima femeie moderna” in regia lui Sorin Ilieșiu, in prezenta Altelelor Sale Regale Principesa Margareta a Romaniei si Principele Radu si a numeroase personalitati culturale, artistice, academice si diplomatice”.
 • Miercuri, 16 mai [2012], se împlinesc 200 de ani de la semnarea Tratatului de Pace de la Bucureşti, care a consemnat cedarea de către fostul Imperiu Otoman Imperiului Rus a părţii de est a Ţării Moldovei, care corespunde aproximativ cu actualul teritoriu al Republicii Moldova”.
 • Cerşetorii, hoţii de buzunare şi prostituatele din România, evacuaţi de poliţie din Marble Arch luna trecută, au instalat o noua tabără, în rezervaţia centrală din Park Lane. Potrivit London Evening Standard, cei aproximativ 50 de cerşetori români dorm în tufişuri, în zona Mayfair, intens frecventată de turişti şi înconjurată de unele dintre cele mai exclusiviste hoteluri şi restaurante din Londra”.
 • În urmă cu 40 de ani, la 16 mai, era inaugurat sistemul hidroenergetic Porţile de Fier I, cu o putere de 1.050 MW, atât în partea românească, cât şi în cea iugoslavă, după aproape opt ani în care s-a lucrat la acest sistem. Centrala de la Porţile de Fier I este una dintre cele mai mari construcţii hidrotehnice din Europa şi cea mai mare de pe Dunăre, iar lacul său de acumulare are un volum de peste 2.200 de milioane de metri cubi, pe o lungime de peste 270 de kilometri, de la baraj şi până la confluenţa cu râul Tisa”. VIDEO Hidrocentrala Porţile de Fier I. Povestea de 40 de ani a celei mai mari construcţii de pe Dunăre
 • Maria Popescu, alias Sandra Romain a XXX-ului, o zice pe românește: „Vezi tu Laura, decat prostitutie, nu crezi ca e mai bine sa faci industrie XXX?. Ok, te expui, dar si daca alegi un milionar sau alt tip de prostitutie risti sa te expui, risti sa apara cele mai urate secrete candva la lumina. Mai bine alegi ca fata industria XXX, banii sunt siguri, analizele la zi, banii sunt ai tai, esti independenta, si poti alege cu cine joci. Nu stiu cum e situatia pe aici pe la Bucuresti, dar vad prin Timisoara niste oameni de afaceri, sunt foarte multi italieni, unii chiar libidinosi, care au familii prin Italia, vin aici muncesc pentru diferite corporatii, scot fete tinere la masa, le platesc un suc si o portie de paste si au pretentia sa faca cu ele orgii sexuale. Nu este bine asa, de un million de ori mai bine alegi industria XXX”.
 • Deputatul PSD Robert Negoiță vrea să devină primarul sectorului 3, profitând de confuzia creată între numele său și al actualului primar, Liviu Negoiță. Fost faianțar și mochetar peste hotare, cu liceul terminat la seral și cu Bac-ul luat la 30 de ani, Robert Negoiță este un mincinos notoriu, o combinație nereușită între un interlop de lux și un politician de bordel”.
 • Traseele autobuzelor în București.
 • Simpozion Constantin Noica la Constanța. 17-18 mai 2012.
 • CNN intenționează să dezvolte sub marca CNN Films lungmetraje şi documentare care să fie proiectate în cinematografe şi difuzate la televiziune”.
 • Guvernul a aprobat, miercuri [16 mai 2012], ordonanta de urgenta privind majorarea salariilor bugetarilor cu 8% de la 1 iunie si cu inca 7,4% de la 1 decembrie, ca si ordonanta referitoare la returnarea catre pensionari a CASS platit in plus”.
 • „Doamna Elena Udrea este buna de plata. Va plati penal. Dar va plati oare si altfel? Politic? Financiar? Departamentul de Lupta Antifrauda – DLAF – al Uniunii Europene a descoperit ca puterea de absorbtie a fostului ministru al Dezvoltarii si Turismului este profund viciata. Faimoasa gala de box in care a concurat si a castigat Lucian Bute a fost finantata ilegal. Ca atare, nu va mai plati Uniunea Europeana, ci amaratul de cetatean roman. Este vorba de 2.239.000 de euro, la care se va adauga si TVA. TVA marit de regimul Basescu”.
 • De ce a pătruns apa în Biblioteca Națională: „Nu e vorba de scurgeri de apă prin tavanul de sticlă central, ci de luminatoarele de mai jos, de pe părţile laterale. Atriumul nu a avut de suferit. S-a înfundat un jgheab cu mucuri de ţigară, cu hârtii şi alte chestii şi, astfel, nu a mai fost permisă scurgerea apei. Acest lucru s-a produs prin neglijenţa celor care au muncit acolo”.
 • Tunelul dragostei e plin de…verdeață. E „în apropierea localităţii Klevan din Ucraina”.
 • Structura anului școlar 2012-2013.
 • Premierul Victor Ponta a anunţat miercuri [16 mai 2012] că România nu va ratifica Acordul ACTA în forma sa actuală şi cere modificarea tratatului”.
 • Dublarea taxei clawback pe care producătorii de medicamente vor trebui să o plătească până pe 25 mai [2012] atrage după sine o serie de probleme pentru bolnavi. Cei mai afectaţi vor fi cei cu venituri medii şi mici, pentru că majoritatea medicamentelor cu preţuri accesibile ce vor dispărea de pe piaţă sunt cele pentru afecţiuni cardiace, reumatice, respiratorii, precum şi antibioticele ieftine”.
 • Un număr de 18 persoane înţepate de căpuşe, între care şase copii, au ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău în ultimele 24 de ore, majoritatea pacienţilor spunând că insectele provin de la câini comunitari cu care au venit în contact”.
 • Ro New Media a început astăzi la Biblioteca Națională.
 • Blog de introducere în utilizarea lui Windows 8.
 • image
 • Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung (1521): primul text cunoscut în limba română.
 • Vă recomandăm filmele: Get the Gringo (2012), cu Mel Gibson în rolul principal și Vykrutasy (2011)…în limba rusă…cu Milla Jovovich în rol feminin principal. Primul: dramă…al doilea o comedie plină de…utopism frumos.
 • Căruță cu cai, pâine cu sare și bucate alese. Toate au fost pregătite atent pentru o vizită de faimă în Sibiel, unul din cele mai frumoase sate din Mărginimea Sibiului. Aici a poposit  unchiul prințului Charles. Printul Edward, Duce de Kent a fost însoțit în periplul său de Jessica Luke Douglas, o apro­piată a Casei Regale a Marii Britanii și fiul său George Windsor, Earl of St. Andrews”.
 • Au fost printre primii care au pus ochii pe energia eoliană cu trei ani înainte ca România să devină membru al UE, iar acum una din două turbine care funcţionează face parte dintr-un parc dezvoltat de ei. În prezent au un portofoliu de proiecte de 2.400 MW, aproape cât trei reactoare de la Cernavodă, majoritatea în zona cu cel mai bun vânt din România, Dobrogea. Ieri, lista de clienţi, pe care oricum figurau nume precum CEZ, Petrom sau ButanGas, tocmai s-a completat cu un alt gigant energetic, germanii de la Steag, care au cumpărat un proiect eolian de 200 de milioane de euro. Cum a început însă vână­toarea de vânt a familiei Muntmark, devenită cel mai cunoscut dezvoltator de proiecte eoliene din România, şi care sunt planurile sale de viitor?”.
 • „Nu e rău deloc să fii primar în Bucureşti! Dovada vie este chiar edilul sectorului 3, Liviu Negoiţă. Aflat în funcţie din 2004, a reuşit, prin metode numai de el ştiute, ca din salariul de primar de circa 4.000 lei pe lună să ridice mai multe palate care i-ar face invidioşi pe miliardari! O vilă la Baloteşti, pe malul lacului, estimată la circa un milion de euro. Încă una în Paradisul Verde de la Corbeanca, unde locuieşte în prezent”.

 • „Ieri, bunica mea cea făcătoare de prăjituri a împlinit 83 de ani. Oficial, e cea mai sănătoasă din familie. Ceea ce arată că tot mai puţine învăţăm de la bătrânii noştri. O dovedesc eu puternic din fruntea tinereţii. Ieri, o priveam în capul mesei şi mă gândeam ce norocoşi că o avem. Fiindcă omenirea e în pericolul de a-şi pierde secretul unor vârste frumoase”.
 • Utilitare gratuite.