Agentul electoral C07

Carbusier este agentul din penumbră al Partidului Ștevia ochește binele românilor.

El scrie în online, ca un dictator al interesului public, despre cine cu cine…cine despre cine…de ce nu este bine cu oricine…ci doar „cu mine”.

E plătit gros…dar nu îi pasă.

El o face din convingere.

Adică pro bono.

Deși unii paparazo spun că el, de fapt, de câțiva ani e plătit grando…dar nu din banii Partidului…ci din banii adversarilor Partidului. Adică bați șeaua…ca să necheze iapa…

De o săptămână bagă fitile, castraveți, cearcăne, obsesii în online.

El duce vorba de colo-colo despre domnul Papură Vodă…

Nu e de acord cu amendamentele domnului Veronel Candriu.

Nu-l poate înghiți, cu niciun chip, pe Fentilin Rozmăreanu…

Și nici măcar pronunța pe vocale pe domnul Icușor Camerbengescu.

De aceea onlineul e debusolat.

Nu mai știe ce să creadă despre sine…despre noi…despre remodernizarea Bucureștiului, a României, a echipei de fotbal FC Ambreiajul…și nici despre ce număr la pantofi să poarte concetățenii noștri.

Pentru că Carbusier…sau C07…agent în penumbră al Partidului…intrigă tot timpul.

Îți vine să-l crezi când candidatul merge pe jos…are programe…proiecte…bune intenții…dar, pe de altă parte, te îndoiești de alte alea când auzi câte face noaptea, ziua, la doișpe…în ziua mare.

E derutant.

Vorbește când ca poporul…când ca oligarhii.

Treci prin palpitații ca la bursă.

Acum feisbucul urcă, acum leul coboară, acum mia de tone de aur crește…acum roșiile se scumpesc în Piața Amzei.

Înainte de el…era calm

Onlineul era ca o mare virgină, tăcută, tihnită.

Acum nimeni nu mai știe dacă Partidul ochelariștilor e bun…sau, dimpotrivă, Partidul mangafalelor.

Nu mai știi cine e de dreapta-centru, cine e de stânga-dreapta, cine e de extremă ultra-stângă…și nici măcar cine va ieși…învingător…lucru care nu mai interesează, în cele din urmă, decât într-un procent de 35%.

Și chiar acum, când scriu această investigație jurnalistică…cred că C07 își râde de noi…și noi de el.

Pentru că noi, și așa, știm cu cine votăm

Din operele Sfântului Niceta de Remesiana [5]

Prima parte, a doua, a treia, a 4-a.

*

De psalmodiae bono//Despre folosul cântării, p. 132-157. Bineînțeles: al celei bisericești. Al cântării cu glasul în Biserică.

„taina imnelor”, p. 135; să îmbinăm cântarea lui Dumnezeu în inimă cu cântarea cu vocea, Ibidem; Sfântul Proroc Moise a început crearea de cântări duhovnicești, p. 139; neagă veridicitatea cărții „Cercetarea lui Avraam” în aceeași p. 139.

Apoi Sfânta Debora, judecător al lui Israel, a slujit Domnului prin cântare, p. 139.

„nu numai bărbați mulți, ci și femei pătrunse de Duhul Sfânt au cântat tainele lui Dumnezeu”, p. 139, 141.

Sfântul Proroc David „s-a învrednicit a fi atât întâiul între cântăreți, cât și vistierie a cântărilor”, p. 141.

Alăuta Sfântului David prin care înfrâna duhul rău din Saul era o imagine a Crucii lui Hristos, „care se alcătuia tainic din lemnul și din coardele întinse”, p. 141.

Psalmii Scripturii sunt pentru credinciosul de orice vârstă, p. 141.

„Psalmul mângâie pe cel trist, pe fericit îl potolește, pe mânios îl îmblânzește, pe sărac îl înviorează, pe bogat îl mustră să se cerceteze. Pentru toți cei care-l primesc, psalmul se dovedește a fi leacul potrivit; dar nu-l lasă nici pe păcătos, căci îi aduce îndreptare în mod mântuitor prin lacrima pocăinței”, p. 141.

Psalmii sunt plini de profeții mesianice, p. 143.

Însuși Domnul a cântat imne, p. 149.

Plecând de la Apoc. 19, 6, Sfântul Niceta afirmă: „nimeni nu trebuie să se îndoiască că această slujire a sfintelor privegheri, dacă este făcută cu cuvenita credință și dăruire, e în comuniune cu Îngerii, despre care știm că, fără somn, fără abatere, laudă neîntrerupt pe Dumnezeu în ceruri și binecuvintează pe Mântuitorul”, p. 151.

Privegheri sfinte împreună cu Sfinții Îngeri, după cum de fapt se petrec lucrurile, în mod tainic, la toate slujbele pe care le facem în Biserică.

Și dacă cântăm cântare duhovnicească în Biserică, o facem împreună cu Prorocii, p. 151 și, implicit, cu toți Sfinții care I-au slujit și prin cântare lui Dumnezeu.

„sufletele noastre sporesc prin citirea repetată și prin intonarea imnelor”, p. 153.

Însă, „pentru a nu supăra pe Dumnezeu”, trebuie „să cântăm cu simțirea încordată și cu cugetul treaz”, Ibidem.

Iar cântarea bisericească nu trebuie să fie teatrală, spune Sfântul Niceta, ci ea trebuie să producă căință în cei păcătoși, Ibidem.

Să cântăm ca înaintea lui Dumnezeu și nu pentru a plăcea oamenilor, Ibidem.

Cântarea Bisericii trebuie să fie la unison, p. 153, 155, adică toți să cânte o dată…și nu fiecare cum vrea.

Amintește de Sfântul Ciprian al Cartaginei, p 155.

Slujirea diaconului, p. 157.

*

IV. Te Deum laudamus// Pe Tine, Dumnezeule… e între p. 158-161, apoi versiunea grecească p. 162-163. Era rostit duminică dimineață, p. 159.

„Tu nu Te-ai înfiorat de pântecele Fecioarei, ca să izbăvești omul”, p. 161.

Tu ai învins „ghimpele morții”, Ibidem. În latină: „mortis aculeo” = „boldul morții”.

Hristos Dumnezeu e Judecătorul nostru, Ibidem.

*

Prima scriere socotită „operă incertă” este Despre jertfa Mielului pascal, p. 164-180.

Pătimirea lui Hristos este răscumpărarea creației”, p. 167.

Domnul a înviat duminica, p. 175.

Mielul pascal Îl închipuia pe Hristos, p. 177.

Mielul pascal era de parte bărbătească, fără beteșug și de un an, Ibidem.

Și el se junghia pe înserat…pentru că Domnul „a pătimit la apusul soarelui și la sfârșitul lumii”, p. 177.

Iar sângele cu care se ungea pragul casei…era închipuirea semnului Sfintei Cruci „cu care ne însemnăm pe frunte”, p. 179.

*

Despre Paști: p. 180-193.

Tradiția spune că Domnul a înviat pe 25 martie, în zi de duminică, p. 187. Și că Cina cea de Taină a fost pe 22 martie, Ibidem.

*

Către fecioara căzută: p. 194-229.

„văpaia minții”, p. 195; a căzut din feciorie, p. 197; amintește de Sfânta Tecla, p. 201; ploile de foc căzute în Sodoma și Gomora, p. 221.

*

Epistola din manuscrisul Corbeiense, p. 230-243. Ultimul text al cărții de față.

Despre Căsătorie în cartea Facerea, p. 231; „dragostea mea părintească față de fiecare dintre voi”, p. 233; „Dumnezeu este Judecătorul tuturor judecătorilor”, p. 237; despre pocăință și lacrimi, p. 239, 241; „puterea omului se află în mâna lui Dumnezeu”, p. 241.

Despre omul Împărăției [26]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Despre omul Împărăției

***

Partea întâi, a doua, a treia, a patra, a cincia, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a.

***

13 mai 2000.

I-am adus dicționarul pe care mi l-a dat Dorin. Și mi-a spus că știa că o să vin, pentru că Dorin i-a spus că i-l trimite prin mine. Și mi-a spus că i se pare foarte folositor pentru că îl ajută în lectura cărților duhovnicești.

Citește luna noiembrie din Viețile Sfinților. Mai are de citit numai luna februarie. Dar și Filocalia vol. 7.

Despre dicționarul dat părintelui Ciulei pe care nu i l-a mai restituit. Iar doamna Floarea a fost mai rece astăzi cu mine…și nu știu din ce motiv.

Era obosit și trist. Fără prea mult chef de discuție. Însă și eu am fost într-o stare proastă. Și cu toate astea mi-a zâmbit și m-a încurajat…încropind o discuție cu mine.

Mi-a spus că i-a fost rău…S-a trezit într-o noapte, de curând, cu senzația că nu mai poate să răsufle și simțea că îi era grea pătura de pe el.

Cât a vorbit cu mine nu a avut echilibru să stea la masă…Aluneca cu trupul, cu tot…Și cu toate astea am vorbit! El s-a chinuit să fie coerent…și binevoitor cu mine. Nu m-a lăsat să plec pur și simplu…ci s-a epuizat vorbind cu mine.

Amândouă mi-au cerut numărul de telefon cât și pe al lui Dorin. M-au alarmat cu asta…Însă Fericitul Ilie le-a spus: „Voi vă văietați….Eu nu mă vaiet!”…Probabil doamna Floarea și Green se așteaptă la ce e mai rău

Când l-am întrebat dacă e bine să rămân în București și să îmi continui studiile…Fericitul Ilie mi-a confirmat acest lucru.

Trebuie să facă noi analize medicale.

Și simt că Fericitul Ilie vrea să moară acasă, pe patul lui…și nu pe patul de spital.

Nu cred că îl înțeleg prea bine soția și fiica…și se gândesc mai mult la ele, la ce o să facă ele după…decât la starea lui actuală. Însă ele îl îngrijesc…și îl ajută în toate.

Mi-a spus că de la 80 de ani a început să își simtă capul „blocat”. În sensul că îi e greu să mai gândească…Face eforturi continue…

Am discutat despre erezia lui Filioque. Despre distincția dintre purcederea veșnică a Sfântului Duh din Tatăl și trimiterea temporală a Duhului în lume, de către Fiul, la Cincizecime. Despre lipsa epiclezei la romano-catolici.

Despre Sfintele Icoane și statuile romano-catolice. Apoi despre teoria lui Big Bang[1]. Despre neantul de care vorbește Cabala.

Despre ce înseamnă „Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor”….și i-am spus ce m-a învățat Dorin de la Sfinții Părinți.

Despre contul bancar al lui Green. Apoi despre occidentalii „escroci”, care își urmăresc interesele lor în România…și despre rușii care vor hegemonia în zonă.

M-au dus cu toții până la poartă…și chiar s-au uitat după mine…până spre colțul străzii…

*

3 iunie 2000.

L-am găsit afară, la masa din curte. Cu soția și cu încă o persoană stând de vorbă. Am intrat cu Fericitul Ilie în casă…

Mi-a spus despre scrisoarea lui Dorin și că va veni și el să îl vadă. Și mi-a spus că Dorin „îl laudă prea mult” în scrisoare…și că el nu este „așa cum crede el”.

Mai are puțin din Filocalia 7…și mi-a vorbit despre Sfântul Grigorie Palama ca despre „culmea gândirii isihaste”. A început și luna februarie din Viețile Sfinților.

Despre nașterea Maicii Domnului. Despre adormirea ei. Despre venirea Sfântului Dionisie Areopagitul la adormirea Prea Curatei și despre martirizarea lui prin tăierea capului.

Însă nu s-a simțit deloc bine zilele astea. S-a sculat cu greață și cu senzația de vomă. Dar nu a vomitat nimic.

Și nu înțelege ce medicament îi produce aversiune. Din cele noi…

Despre limbul romano-catolic…considerat o stare intermediară între Rai și Iad. Și despre teoria cum că sufletul este de la Dumnezeu și totodată din sufletele părinților. Cât și despre credința superstițioasă că 40 de zile după moarte sufletul rămâne prin locurile pe unde a trăit în timpul vieții.

I-am cerut Filocalia 12. Mi-o va aduce de la apartament.

Despre tema lucrării de licență și despre Eminescu. Dacă ar fi vrut să cerceteze ceva, mi-a spus el, ar fi vrut să scrie despre tema: „Culorile în poezia eminesciană”.

Mi-a vorbit despre culorile picturale din Cezara și Toma Nour (Geniul pustiu).

Și mi-a vorbit și despre un vers, pe care nu știu din ce poem eminescian e, „De ce nu vrei tu, Ana, în negru să te-mbraci?”[2].

Negrul, îmi spune el, e culoarea care pune în evidență albul feței. El evidențiază o față albă, frumoasă, luminoasă.

Despre viitorul meu și al lui Dorin. Însă greul vieții noastre, ne-a subliniat el, va fi plin de bucuriile lui Dumnezeu…pentru că toate sunt cu putință împreună cu El.

Despre amintirile din trecut…și ispitele prin reamintire. Despre ispitele prin care a trecut și despre cum și-a păstrat fecioria până la căsătorie. Pentru că desfrânarea i s-a părut și i se pare „ceva murdar și nesănătos”.

Despre indecențele la care se dedau femeile în vârstă ca să atragă bărbați de vârsta lor sau foarte tineri în comparație cu ele.

I-a cunoscut pe Geo Dumitrescu[3] și Marinel Sârbulescu. Scrisoarea către Bălașa Diaconescu, pe care ei o numeau Olga.

În acel timp, Fericitul Ilie scria epigrame. Și Geo Dumitrescu și Sârbulescu îl invidiau pentru epigramele pe care le scria. Iar Olga, ca să îl ironizeze pe Sârbulescu, îi spunea: „Orice ar zice domnul Marinel/ Mocanu-i zeu pe lângă el”.

Și mi-a spus că a observat, de-a lungul vieții sale, cum ispita desfrânării l-a atacat mai ales în zilele de post. Lucru care arată răutatea demonilor vizavi de încercarea noastră de a posti, de a ne nevoi.

Despre ispitele pe care le-a avut în tinerețe Sfântul Simeon Noul Teolog. Despre gelozie și frică. Despre aroganță. Despre părerea de sine care nu ne lasă să fim obiectivi.

Despre ce înseamnă să jignești pe cineva…și despre îngăduință.

Trebuie să ne pară rău când suntem aspri cu cineva, mi-a subliniat el. Când îndurerăm pe cineva.

Despre ajutorul lui Dumnezeu și despre căderea în păcat. Despre monahul care a căzut în desfrânare cu o monahie. Despre tâlharul care s-a pocăit.

În închisoare a fost reticent în a mărturisi altora ceea ce trăia. Însă a vorbit unora…dar în puține detalii.

Despre yoghinii care au trecut printr-o pădure în flăcări. Despre alți yoghini, care au mărturisit că li s-a arătat Mântuitorul Hristos într-o peșteră…și că au simțit miresme aromitoare.

Apoi despre yoghinul care a creat iluzia unei armate numeroase

Ne-am întors la Sfântul Grigorie Palama și am vorbit despre persoană și minte. Numai Ortodoxia vorbește despre îndumnezeire…și demonstrează, prin Sfinții ei, că ea este realizabilă.

Despre diferențele dintre mistica ortodoxă și cea romano-catolică.

I-am spus că am de citit pentru examen Mallarmé[4], Rimbaud[5], Verlaine[6] și Valéry[7]…și mi-a spus că odată erau favoriții lui. Mai ales Valéry…

Despre cum i-a plăcut, la început, Pe culmile disperării a lui Cioran[8]…și despre cum nu îi mai place deloc acum.

La vârsta de 60 de ani, Fericitul Ilie putea urca pe munte. Călătorea…

Acum are gradul militar de căpitan. În război a fost sublocotenent.

În timpul cutremurului din 1977, Icoana Mântuitorului, care îi aparținea, a fost singurul obiect (împreună cu geamurile de care era sprijinită) care a rămas nevătămat în atelierul celui căruia o dăduse la înrămat. Pentru o nouă ramă

Când îl vedea pe unul dintre elevii săi că îi place să învețe limbi străine, cu acela sta mai mult decât era plătit să-l mediteze. Știam acest lucru de la fratele meu…

Și mi-a spus azi, că fratele meu, Robert, este printre puținii lui elevi care a ajuns să profeseze limba pe care a învățat-o cu el.


[2] E din Icoană și privaz. Primele două versuri. Și e un vers aproximativ…pentru că în poem e în următorul fel:

„De vrei ca toată lumea nebună să o faci,

În catifea, copilă, în negru să te-mbraci”.

Urme ale tradiției literare vechi în Țiganiada [9]

Prima, a doua, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a și a 8-a parte.

Este foarte interesant faptul că un greco-catolic, ca Budai-Deleanu, inserează, la începutul Cântului VIII, în versurile sale, o învățătură ortodoxă, isihastă, cea despre treptele atacului demonic, în care e implicată libera voință umană:

 *

În zădar omenirea să plânge

Cumcă-a toate mari și mici greșele

Dracul poartă vina, care-împinge

Pe om la strâmbătate și rele,

Că cercând lucru-în amărunt bine,

Întia pricină din om vine.

*

Dacă n-ar dare-omul ascultare

La întia-îndemnătură drăcească,

Iadul, cu toată ceata sa mare,

N-ar nimeri ca să-l biruiască,

Dară noi lucrăm din voie-adinsă

Și totuș zicem: dracu mă-împinsă.

 *

Vede lacomul scula [unealta] străină

Și-îndată-o râvnește; dracu-învită

Apoi, și nu-i dă loc de hodină,

Iară el din ce-în ce să-întărâtă,

Pănă ce-în urmă pofta l-învinge,

Pănă de lucru străin s-atinge.

*

Deci pentru că râvni el îndată

Când văzu, nu este dracu de vină,

Ci voia lui spre rău adâncată!…

Pentru ce-omenirea nu-ș’ alină

Întia porneală, ci-ș’ arată

Plecătura-inimii vederată?

*

Copila ce vede-întii pe-un june

Frumos care drag inimii cade

Rușește-în față ca viu cărbune,

Ochi îi scripesc, suflarea-i scade,

Și iacă dracu de-aci precepe

Că ia pe fecior a dori-începe.

*

Apoi să fie cât de curată,

Dacă nu-și va lua sama bine,

Fugind ș-uitând pe-acel june-îndată,

O! câtă jele, câte suspine

Și câte fierbinți lăcrămioare

O așteaptă-în urmă să-o-împresoare!

 *

Că diavolul apoi nu-i dă pace,

Ci-în cuget îi pune ună ș-altă.

Atâte-arătări viclene-i face

Pănă-în lațul său o vede-învoaltă,

Atâta lucră și măiestrește

Păn’ sângur cu sângură tâlnește.

 *

Călugărul încă joară [jură] curăție,

Iar deacă văzând el o femeie

Frumoasă venindu-i în chilie,

Și el, în loc ca fugă să deie,

Va rămânea cu dânsa-împreună,

Pierde-va și el a sa cunună,

 *

Că diavolul îndată precepe

Cumcă fratele bucuros vede

Femei și-i suflă gânduri surepe;

Deci, pentrucă el fuga nu dede

Dintr’ început, pe dânsul rămâne

Toată vina poftelor păgâne.

 *

Nici pentru dievoleasca-îndemnare

De păcat poate să să sloboadă,

De-ar face cumva scandală mare

Sau tocma doar’ mătanii cu coadă!

Și-în zădar zice: dracu mă-împinsă!

Căci pentru ce el fuga nu-întinsă!

 *

Nu am întâlnit astfel de învățături sau precizări în scrierile catolice, ele sunt însă foarte cunoscute și repetate în arealul ortodox.

Există chiar și o pildă, adesea amintită, despre monahul care a prăjit un ou la lumânare și care, prins de stareț, răspunde că dracul l-a ispitit. Numai că dracul a ieșit și s-a dezvinovățit: „Minte, părinte, mie nici nu-mi trecea prin cap”. Morala e că oamenii se întrec uneori cu demonii în răutate…

Filotei Sinaitul în Capete [capitole] despre trezvie (Filocalia 4, Ed. Harisma, 1994, p. 134-135), descrie aceste trepte ale păcatului, pe care, dacă omul le cunoaște, se poate împotrivi mult mai ușor ispitelor și gândurilor rele:

Întâi este atacul (momeala), apoi însoțirea [admiterea gândului], pe urmă consimțirea (învoirea) [ totală], apoi robirea, pe urmă patima îmbibată de obișnuință și continuitate. […]

Atacul spun [Sfinții Părinți] este gândul simplu, sau chipul lucrului născut de curând în inimă [aplecarea, pofta spre ceva], ce se arată minții.

Însoțirea stă în convorbirea cu ceea ce s-a arătat, fie cu patimă [înflăcărare, ardoare], fie fără patimă.

Consimțirea este învoirea bucuroasă a sufletului cu ceea ce s-a arătat [în minte].

Robirea este ducerea fără voie a inimii [în sensul că acum, cu greu se mai împotrivește], sau amestecarea hotărâtă și nimicitoare a celei mai bune stări a noastre, cu lucrul respectiv.

Iar patima este ceea ce se află cuibărit de multă vreme cu împătimire în suflet.

Dintre toate, de dintâi e fără păcat [adică momeala demonică]; a doua nu totdeauna; a treia după starea celui ce luptă [în funcție de cât este de încercat; dacă este la început și încă slab, e mai puțin vinovat]. Iar lupta e pricină sau de cununi sau de pedepse”.

Ion Budai-Deleanu prezintă doar mai poetic această luptă, descriind ispita și consimțirea omului.

Dracul doar ispitește/ tentează pe om, dar nu îl obligă, ci omul păcătuiește din cauză că se lasă în voia dorinței/ poftei sale, deși este nedreaptă, pentru că vrea scula străină (unealta/ obiectul care aparține aproapelui și pe care n-ar trebui să caute să și-l însușească) sau irațională – patima sexuală/ suferințele amorului, în ale cărui mreje cad nu numai tinerii, ci chiar și, uneori, cei care au depus jurământul castității.

Expresia mătanii cu coadă indică plastic asceza exterioară care nu este însoțită și de paza gândurilor și asceză interioară.

Versurile Rușește-în față ca viu cărbune, / Ochi îi scripesc, suflarea-i scade, oare nu anticipează descrierea mult mai detaliată a acelorași simptome, din Zburătorul lui Heliade?

Și din nou ne punem problema unei posibile receptări a Țiganiadei, care, la fel ca și Istoria ieroglifică a lui Cantemir și Didahiile lui Antim Ivireanul – toate publicate târziu – ne ridică totuși mari semne de întrebare legate de o posibilă circulație anterioară publicării și de evidente influențe și împrumuturi…

Dacă vrei să îți aduci aminte trebuie să uiți ceea ce știi prost

 • Adrian Păunescu are, de sâmbătă [26 mai 2012], un bust în Parcul Grădina Icoanei. La eveniment au fost prezenți zeci de admiratori sau prieteni ai poetului, printre care academicianul Eugen Simion şi Gelu Voican Voiculescu, evenimentul fiind marcat şi de protestul unui locuitor al Sectorului 2.
 • adrian paunescu bustLa eveniment a fost prezent şi Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanu, episcop vicar patriarhal, care a vorbit despre personalitatea lui Adrian Păunescu şi, împreună cu Eugen Simion, a dezvelit bustul poetului”.
 • Fotograful Nicolae Ionescu: date biografice…și mostre fotografice.
 • Corpul statuilor din Insula Paștelui.
 • Despre pelerinajul romano-catolic de pe muntele Șumuleu Mic. Pentru că astăzi ei sărbătoresc Cincizecimea.
 • „satul se dezvoltă, infrastructura se îmbunătățește și oportunitățile se înmulțesc, iar când aceste avantaje vor atrage, noi vom fi antreprenori rurali de succes, la noi acasă”. 
 • În următorii 5 ani florăriile online le vor depăşi în vânzări pe cele tradiţionale. În prezent, florării din online realizează circa 60% din volumul celor clasici”.
 • astăzi am băut în Liverpool o cafea ca-n Bucureşti. Cu spumă albă, deşi eu nu pun lapte. Deci, dacă omul se duce după gândurile lui, de ce n-ar putea şi gândurile, la un moment dat, să îl urmeze?”.

 • Ati mers atat de departe incat sa mintiti, sistematic, prietenii Romaniei din afara granitelor ei. Ati indus in eroare ambasadorii straini de la Bucuresti, ati mintit prietenii nostri de la Bruxelles si ati inselat fundatiile internationale, reusind, in acest fel, sa va bateti joc de tara noastra si de poporul ei”.
 • Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan Rusul, pomenit astăzi: http://1.bp.blogspot.com/-1jSq-9ZnlxQ/T8Hs0E2lzCI/AAAAAAAACTY/K9DveIHHcIs/s1600/15504747.jpg
 • Adobe CS5.5. Serial: 1325-1004-6864-0436-1344-7827.
 • Basorelief al Sfântului Antim Ivireanul în Georgia.
 • Mareane, spune sincer, tu eşti obsedat de politică sau de ceasuri? Numai eu cîte am descoperitRetrogradul Parmigiani, de 42.000 de euro. Un Frank Muller de aur, de 80.000 de euro. Un Breguet Traditional de aur, de 20.000 de euro. Un Piaget de aur, de 12.000 de euro. Acu’ văd la mîna ta, da, la mîna ta din afişe, un alt monstru (detaliu pe imaginea de mai jos, aici). Aproape două ore mi-a luat să identific ceasul în cataloagele online. Dar l-am găsit: e un Breguet Tourbillon de platină. Valoare: 126.000 de dolari (circa 100.000 de euro)”.
 • În Sălăjeanul e publicitată electoral USL.
 • Tricolorul îl publicitează electoral pe Anghel Iordănescu, candidat UNPR.
 • Octavian Petrescu, poem în memoria lui Jean Constantin. În Ziua de Constanța.
 • „Pentru a comemora amintirea lui Jean Constantin, Comunitatea Elenă „Elpis” Constanţa a dezvelit, vineri [26 mai 2012], o placă memorială la blocul în care a trăit în ultimii peste 20 de ani maestrul. Gestul aparţine atât comunităţii de greci din Constanţa, cât şi lui Ionuţ Galani, unul dintre apropiaţii artistului. La eveniment au participat soţia regretatului actor, Nina, Ionuţ Galani, tătăl lui Galani, precum şi reprezentanţi ai Comunităţii Elene „Elpis”. jean_conantin_dezvelire_placa_2.jpg „Ceea ce trebuie menţionat este că Jean Constantin era membru al comunităţii de greci din Constanţa. Mama sa a fost grecoaică. Jean Constantin se născuse în judeţul Constanţa, la Techirghiol. Tatăl maestrului a fost şi el actor. Jean Constantin a jucat în 87 de filme, dintre care amintim „Procesul Alb”, „Brigada diverse”, „Frumosu’ de la Marea Neagră”. Rolul care l-a consacrat definitiv a fost, totuşi, cel din „Toate pânzele sus””.
 • Televiziunea TVT 89 din Timișoara.
 • Radio România Reșița.
 • Radio Inferno (românesc) transmite non-stop…manele. Adică, pe scurt: manelele sunt…„infernale”.
 • Bună ziua Iași publicitează electoral PDL.
 • Ghimpele publicitează electoral USL.
 • Pandurul din Gorj publicitează electoral PP-DD.
 • Avocat TV.
 • În perioada 28 mai – 3 iunie 2012, începând cu orele 19.00, publicul bucureştean este aşteptat la Muzeul Țăranului Român pentru a viziona în premieră pe marele ecran din România filme ruseşti de excepţie premiate la diverse festivaluri internaţionale de profil”.
 • Ma duc in piata si cumpar frunze diferite: patrunjel, marar, telina, spanac, urzici, loboda, frunze de la ridichi si sfecla noua. Apoi le spal si le storc la storcatorul manual. Sucul pur si verde din frunze il pun in blender si il amestec cu ceea ce am in frigider” Are dreptate! Subscriem…
 • Cancan publicitează electoral pe Sorin Oprescu și USL.
 • Are limba mare…și se simte bine lângă albastru…
 • Dacă nu știți cum arată un patefon…și nici cum redă muzică…puteți vedea la Constantin Cucoș.
 • Roncea cel cu titluri lungi…de la gară până-n lunci: „”La bustul marelui porc” – recomanda Vladimir Tismaneanu. Dar Traian Basescu a depus in persoana, un buchet de crini albi la catafalcul lui Adrian Păunescu, s-a recules la capataiul poetului şi a declarat că s-a regăsit în poezia lui ca „mulţi dintre noi”. Cine e, asadar, porcul?”.
 • De ce Tismăneanu e așa de anti-Păunescu…dacă și el a scris ode…și chiar teză doctorală despre „lumina” comunismului?
 • Și cum de Victor Roncea a rămas atât de „prezidențial”…dacă are trecut de „golan” universitar?
 • Sebastian Bârgău: cel pentru care un preot = „un jeg in sutana”. Evident: un om „foarte echilibrat” și cu multă „educație” lipsă. Îi transmitem salutări călduroase…mamei sale!
 • Mi-aduc aminte ca, in campania electorala pentru alegerile prezidentiale, cind era in disputa PSD-istul Mircea Geoana, a mers la el in audienta dl pastor Paul Negruț ca sa prezinte situatia si ”angajamentul”. Recompensa i-a fost spusa pe loc: “daca voi ajunge presedinte, dvs dle Paul N, veti fi unul din consilierii mei””.
 • Te poți plimba cu barza…și chiar te poate lua pe sus balonul de aer…
 • La Galați sunt „candidați gata îmbuibați”. Și roșul…este peste tot…pentru ca nicio pată de portocaliu să nu se vadă.
 • Mătuşa mea, Olimpia, cel mai bun şi totodată, cel mai exigent om, spune despre Bute: “e foarte frumos băiatul nostru”. Frumuseţea lui fizică e un omagiu adus frumuseţii morale. Şi sunt furioasă pur şi simplu la gândul că faţa lui simpatică e tumefiată”.
 • La o analiză amănunţită a modului în care decurge campania electorală pentru alegerile locale, la capitolul Bucureşti, în Sectorul 3, descoperim o situaţie antitetică, confuză şi insultătoare la adresa electoratului, în special din partea unuia dintre candidaţii importanţi. Este vorba despre primarul în funcţie, Liviu Negoiţă, care la mijlocul perioadei de campanie electorală şi-a schimbat tactica şi mesajul de promovare cu unul menit să le atragă atenţia votanţilor că el este ”Liviu, adevăratul primar!”, sugerând ostentativ oamenilor să nu îl confunde, din pricina numelui, cu principalul său contracandidat, Robert Negoiţă”.
 • Radio Club XXL România.
 • Calameo: pentru a citi.
 • Biblioteca online a Maiei Martin. O surpriză foarte frumoasă!
 • Seve TV: televiziuni, radiouri, filme, seriale, jocuri, fotbal.
 • Viață de liceu…sau unde referatele se downloadează în loc de plagiat