Ion Pillat – culorile amintirii [9]

Toamna readuce cu sine trecutul: „În fiecare toamnă reintru în trecut” (Septemvrie).

Acum, „trăsura trage la scara amintirii” (Adio la Florica).

Trecutul, toamna și amurgul sunt momente consonantice temporal.

Și toate trei sunt prezidate de o lumină dulce și blândă:

 • „lumina trecutului” (Adio la Florica)
 • „galbena lumină a toamnei argeșene” (Comoara)
 • „amurgul cu razele-i de miere” (Adio la Florica)

În poemul Străinul, „amurgul” e „o ramă / Ce-ar străluci din umbra muzeului pustiu”.

Pentru că asfințitul acesta înrămează ca-ntr-o icoană (cum am mai spus), în lumina lui dulce, muzeul amintirilor.

De aici dulceața „de miere” și căldura care caracterizează această lumină tomnatic-vesperală dar deloc evanescentă: „Lumina e mai caldă, deși e mai răcoare” (Septemvrie).

Este o apreciere picturală, care tratează intensitatea culorii, dar, în plan afectiv-spiritual, este și o apreciere cu conotații profunde, aproape mistice.

De altfel, impresiile liturgice ale acestui pelerinaj în spațiul genuin/ nealterat al copilăriei se regăsesc tocmai în revărsările de miresme paradisiace – ale poamelor coapte, mai cu seamă, în multe poeme –, alături de „tămâia înserării” (Adio la Florica) și în întreita lumină (a trecutului, a toamnei și a amurgului) care inundă amintirea poetului și versurile.

Toamna, ca și asfințitul, sunt reconvertite într-un anotimp și într-un timp al resurecției, în loc de a fi momente ale anticipării morții: „Culorile învie pe moartea frunzăturii / Dând farmecu-nfloririi declinului naturii” (Septemvrie).

În același poem, orice frunză moartă e o pasăre Phoenix: „Și tremurând în vântul ce-o smulge și-o ridică, / O pasăre de aur e frunza cea mai mică”.

La fel de paradoxal, plonjarea în trecut înseamnă o scufundare în apele reîntineririi.

Deși aude cum zboară timpul (Străinul) – plasticizările au o forță, o intensitate aparte, reușind să schimbe tonalitatea poetică și să combine tradiționalismul viziunii cu modernismul artei) – totuși, timpul nu este revolut: „Zadarnic cred că vremea cu anii a crescut. / În fiecare toamnă reintru în trecut” (Septemvrie)[1].

Amintirea rezidește tot trecutul, din temelii, într-o altă dimensiune, lăuntrică:

Din Valea Popii, cucul mă strigă pe-a sa limbă…

Și Argeșul șoptește: De ce ne părăsești?

De ce îți schimbi căminul, nimic când nu se schimbă

Din deal de la Florica la parcul din Golești.

/…/

Nu-mi părăsesc căminul, în suflet când îl duc. /…/

Ca Argeșul să-și mâne murmurătoare ape,

În crângul de-altădată, iar cucul să-l ascult,

Pe ochii mei lăsa-voi să cadă grele pleoape –

Și voi găsi în mine Florica de demult.

(Adio la Florica)

Cadențele eminesciene – ca și reminiscențele de vocabular poetic eminescian – cred că sunt mai mult decât evidente, chiar dacă influența marelui romantic (care este dominantă) e asezonată și cu tonuri pastelate din Alecsandri: „La lampă, și când ziua cu totul s-o umbri, / Voi reciti Pasteluri de V. Alecsandri” (Septemvrie).

Dacă nu cumva referința este o tușă de culoare în sine, fără a putea număra prea multe influențe concrete, la nivelul artei poetice, din Alecsandri.

Trimiterile de ordin livresc nu sunt, de altfel, puține, și nici obscurizate în aluzii vagi.

Astfel, un sat românesc cât se poate de patriarhal, cu „căsuțele răzlețe”, cu „capre cățărate pe-o râpă de lumină”, cu „gârboviți ciobani” și cu o fată care „zorește, greu de urnit, un bou” îi apar poetului ca „arătări din țară în stampe japoneze” (Spre Izvorani).

Dacă se gândea, spre exemplu, la Hokusai, probabil că avea dreptate.

Altădată privește dealul copilăriei miniatural, ca o pictură pe un ulcior antic sau ca pe un ou încondeiat (Comoara).

Și realitatea își modifică suprarealist legile în acest poem: „Și-n galbena lumină a toamnei argeșene / Cu mere care zboară și berze care cad, / Am luat în mână dealul: un ou încondeiat, / Ca să-l dezmierd mai bine cu somnoroase gene”.


[1] Sunt mai multe poeme cu acest titlu.

Praedicationes (vol. 2), p. 213-215

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 Praedicationes

vol. 2

***

Paginile 2-12; 12-18; 18-24; 24-30; 30-37; 38-48, 49-55, 56-62, 63-69, 69-73, 73-81, 82-86, 86-91, 91-97, 97-100, 101-114, 114-120, 120-126, 126-132, 132-136, 136-141, 141-145, 145-151, 151-156, 156-160, 160-166, 166-173, 174-177, 177-181, 181-184, 184-187, 187-191, 191-195, 195-198, 198-205, 206-209, 209-213.

***

După cum persona, în limba latină, ne duce la ideea lui per se/ prin sine. Pentru că omul prin sine devine conștient de sine.

Căci dacă omul alege să fie om alege să fie cu ascultare de Dumnezeu. Pentru că persoana e cea care stă în relație cu Dumnezeu.

Pentru că așa cum teologhisesc Părinții noștri Dumnezeiești: persoana presupune comuniunea. Presupune starea eclesială. Presupune starea de a fi împreună cu alții și de a fi comunicaționali. Să comunicăm unii cu alții și să ne iubim unii pe alții.

Versetul al 15-lea: che legon/ și zicând: Chirie/ Doamne…eleison mu ton ion/ miluiește-mi fiul…ajută-l pe fiul meu!

Căci ios înseamnă fiu, descendent, copil, sămânță din sămânța mea. Dar, într-un sens mai larg, înseamnă și ucenic, discipol, cel care urmează în învățătură și în viață pe cineva, pe un învățător, pe un maestru.

Miluiește-l pe cel care a ieșit din mine! Pe care eu l-am născut

De ce? Căci/ oti este seliniazete/ este lunatic.

Adică demonul îl poseda în funcție de schimbările lunii…pentru ca oamenii să creadă că luna de pe cer e „de vină” pentru posesie.

Și se continuă versetul: che cacos pashi/ și pătimește/ suferă rău.

 

Cacos înseamnă rău…De unde cacofonie…adică alăturare nepotrivită de sunete. Alăturare care sună rău, dizgrațios.

Iar de la verbul pasho vin a pătimi și a compătimi din română. Sufăr de unul singur sau con [n devenind m]-pătimesc, sufăr împreună cu alții durerea, nefericirea altora.

Fiul acestuia suferea cumplit din cauza demonului care îl chinuia

Iar seliniazete de aici nu e tot una cu epilepsia. Pentru că epilepsia nu înseamnă demonizare.

Însă a fi lunatic înseamnă a fi posedat de un demon care mimează faptul că boala e de esență astronomică. Adică provocată de lună, de schimbările lunii.

Și asta pentru ca oamenii să considere luna sau soarele sau stelele drept focare de influență negativă în viața noastră.

Nu am prea multe cunoștințe interioare despre epilepsie. Nu am studiat boala.

Însă epilepsia e o boală neurologică…și am văzut cum se manifestă ea din punct de vedere fizic…când omul cade jos, inconștient, face spume la gură, are spasmuri…

Pe când demonizarea e o locuire a demonilor într-o persoană umană, datorită vieții ei păcătoase și care se răzbună pe ea.

Lucrurile nu se suprapun așadar. Una e demonizarea și altceva epilepsia.

Însă demonii care „dau vina” pe lună sau care inventează „zile rele” sau „zile bune” în viața oamenilor, tot felul de superstiții și fapte de rușine…se comportă pervers față de ei. Pentru că nu le-o spune niciodată că îi duce în eroare…ci îi duce în eroare pur și simplu.

Căci ce are pisica, care ne taie calea, cu ce facem noi peste zi?  Cum să ne influențeze viața în mod rău…o găleată de apă pe jumătate…sau întâlnirea cu un preot? Întâlnirea cu un preot pe stradă e o binecuvântare și nu odramă!

Dramă e prostia de a te lua după basme, de a crede în superstiții și explicații aiuritoare.

Și de aceea demonii se bucură să înmulțească credințele false tocmai pentru a nu ne lumina la minte cu adevărurile dumnezeiești.

Căci pe măsură ce noi credem în lucruri deșarte…disprețuim, de fapt, lucrurile serioase, mari, sfinte ale Bisericii.

Și cum să nu fie mai mare râsul…să vezi bărbați în toată firea punându-și mâna la sex…când trec pe lângă mine, preotul? Ce se întâmplă dacă mă văd pe mine pe stradă?…Rămân impotenți? Sau asta merităm noi, preoții, de la oameni: să ni se arate sexul?

Însă nu mulți își analizează faptele născute din idei greșite, aiurea…și de aceea le perpetuează din generație în generație. Cele rele se prind ca pirul, ca pălămida…în loc să fie o rușine transmiterea lor.

…Și treaba asta, cu pusul mâinii la șliț, o fac și intelectualii…și cei mai puțin școliți. Și mă reperează imediat, chiar dacă am sau nu am reverendă. După barbă, după expresia feței, după distincția modului meu de a mă comporta…

Însă nu zic bună ziua…dar știu să facă asta…

O rușine…

Iar dacă e de tot râsul punerea mâinii la șliț…tot la fel era și cu luna. Pentru că nu se uitau la demoni și la ce produc ei în om…ci la fazele lunii, dacă luna e plină. Adică la conjunctura în care se producea căderea tânărului în foc și în apă. A acestei pseudo-epilepsii, care era o manifestare demonică.

Și de aceea trebuie să traducem aici cu lunatic, conform termenului grecesc, pentru că epilepsia e altceva…

Documentul BEM…după 30 de ani [10]

Prima parte, a doua, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a.

***

p. 29.

Începe discuția despre Sfânta Euharistie…și în II. 1 ea este prezentată ca „a gift from the Lord”/ „un dar de la Domnul”. Și se citează I Cor. 11, 23-25, Mat. 26, 26-29, Mar. 14, 22-25, Lc. 22, 14-20.

Iar cinele la care Domnul a participat „proclaim and enact the nearness of the Kingdom”/ „proclamă/ vestesc și pun în acțiune/ inițiază apropierea Împărăției”.

Adică ele sunt momente de vestire și de conștientizare ale proximei posibilități de simțire a Împărăției lui Dumnezeu.

Ele vesteau Cincizecimea, mai pe scurt.

Experiența harului.

*

Însă dacă „înmulțirea pâinilor este un semn” al Împărăției…trebuie să înțelegem că autorii documentului BEM au folosit semn ca fiind sinonim cu Taină? Sau au folosit „sign” și ca simbol și ca Taină?

*

Dar la Cina cea de Taină, „comuniunea Împărăției a fost conexată [was connected] cu iminentele suferințe ale lui Iisus”.

După învierea Sa din morți, „Domnul Și-a făcut cunoscută prezența vizavi de Ucenicii Săi în frângerea Pâinii” [the Lord made his presence known to his disciples in the breaking of the bread].

Și de aici se deduce faptul, că Euharistia „continuă” cinele de dinainte și de după învierea Sa din morți.

Da, le continuă, în două sensuri.

Înmulțirile minunate ale pâinilor și peștilor și alte cine la care Domnul a participat înainte de Joia Mare au fost o prefigurare a bucuriei prea sfinte a împărtășirii euharistice cu Sine.

Însă Cina cea de Taină și Cina de la Emaus sunt Euharistia de azi a Bisericii.

Pentru că Euharistia nu este o masă oarecare ci împărtășirea cu Hristos, Dumnezeu și om, adică unindu-ne deopotrivă cu umanitatea și dumnezeirea Sa prin harul Său.

Așadar avem prefigurare și împlinire în act a prefigurării Euharistiei.

*

Din nou Euharistia ca „semn” al Împărăției. Și sensul pe care cred, în cele din urmă, că îl are „semn” aici, în acest document teologic, e acela de simbol și nu de Taină.

Mi-ar fi plăcut să îl aibă pe cel de Taină…dar nu îl are.

Pentru că cele mai multe dintre bisericile participante la dialogul inter-religios nu au, nici măcar ca ipoteză de lucru, „ideea sacramentalității”.

*

Interesantă este afirmația următoare, pentru că presupune exegeză tradițională: „Christians see the eucharist prefigured in the Passover memorial of Israel’s deliverance from the land of bondage [creștinii văd Euharistia ca fiind prefigurată în memorialul pascal al lui Israel de la ieșirea din pământul robiei] and in the meal of the Covenant on Mount Sinai (Ex. 24) [și în masa Legământului de pe Muntele Sinai (Ieș. 24)”.

Creștinii ortodocși văd Euharistia prefigurată în multe locuri din Vechiul și Noul Testament…

Însă care sunt creștinii care văd aceste prefigurări și pe ce fundamente tradiționale?

Pentru că exegeza tradițională a Bisericii, contemplația duhovnicească face conexiuni între locuri scripturale care, la nivel literal, nu par să aibă nicio legătură.

Însă cele două conexiuni teologice au fost făcute de Sfinți Părinți ai Bisericii, prin luminare dumnezeiască…numai că autorii documentul BEM nu i-au „băgat în seamă” la modul nominal.

Acum, după 2000 de ani, e ușor să „furi idei” de la Sfinții Părinți…și să te dai că „le-ai înțeles ieri”, după amiază, în timp ce îți beai cafeaua…

Însă nimeni, nimeni fără luminarea lui Dumnezeu nu poate face vreo conexiune teologică de acest calibru, ca cele două prezentate în text.

Căci unde scrie în Ieșire că mielul pascal…e prefigurarea lui Hristos?

Literaliștii/filologii nu pot deduce niciodată, pe cale morfematică, acest lucru.

Și cine ar fi putut înțelege aceste legături dumnezeiești între miel și Euharistie, între coasta lui Adam și coasta lui Hristos, între apa din piatră și Euharistie, între înmulțirea pâinilor și Euharistie, între nuntă și Împărăție…dacă nu ar fi fost luminat de Dumnezeu?

*

Sfinții lui Dumnezeu au înțeles aceste legături dumnezeiești dintre texte sau aceste profunzimi ale textelor scripturale și le-au cuprins în cărțile lor.

Cărțile lor fac parte din tezaurul teologic al Tradiției Bisericii.

A te dispensa de aceste cărți iluminative…înseamnă a dori să reinventezi roata.

Numai un teolog care nu vrea să progreseze în înțelegerea teologică poate crede că se poate dispensa/ că poate nega întreaga înțelegere teologică de până la el și să o ia de la zero.

Luările de la zero sunt orgolioase și pierzătoare.

Și în nicio știință a lumii, darămite în teologie, nimeni nu se poate dispensa de trecutul științific al ramurii lui de studiu fără a fi penibil.

*

Cine sunt Părinții care au făcut conexiunile teologice din II. 1 și ale căror nume au fost ocultate?

*

Tot în II. 1, Euharistia e „the meal of the New Covenant”/ „Cina Noului Testament”, pe care Hristos a dat-o Ucenicilor Săi ca pe un „anamnesis”/ ca pe o „pomenire/reamintire continuă” a Morții și a Învierii Sale și, în același timp, ca pe „the anticipation of the Supper of the Lamb (Rev. 19:9)”/ „o anticipare a Cinei Mielului” (Apoc. 19, 9)”.

Hristos „a poruncit” Euharistia…

p. 30:

dar la Cina cea de Taină, spune BEM, Domnul a folosit „cuvinte și acțiuni simbolice” [symbolic words and actions] și nu mistice.

Adică, cu alte cuvinte, a făcut trimitere la altceva…și ce se petrece „în Euharistie” nu are realism divino-uman transfigurator…ci anamnetic/ comemorativ/ de amintire.

Și cu tot simbolismul Euharistiei ea este „sacramental meal [o Cină sacramentală] which by visible signs [care prin semne vizibile] communicates to us God’s love in Jesus Christ [ne comunică iubirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos], the love by which Jesus loved his own “to the end” (John13:1) [iubire prin care Iisus L-a iubit pe El „până la sfârșit” (In. 13, 1)].

„Semnele vizibile”, fără doar și poate, Trupul și Sângele Lui.

Însă sunt acestea doar vizibile?

Nevăzutul lor, cel plin de har, e cuprins în „semne” sau e „exclus” din ele?

Lacrimile de crocodil ale ideologiei

 • Dorin Tudoran le dă replica lui Tismăneanu și Tapalagă pe problema demisiilor operate de premierul Victor Ponta. „De ce a fost legal ce a făcut premierul Boc, dar a fost un abuz ce a făcut premierul Ponta?”.
 • Premisa falsă e aceea că România până la Guvernul Ponta ar fi fost un stat de drept funcţional şi o democraţie desăvârşită, de unde concluzia falsăschimbările decise de USL pe calea noii majorităţii parlamentare ar fi adus atingere ordinii de drept anterioare. Când în realitate, starea de fapt anterioară era de tip totalitar, iar noii guvernanţi au demarat restaurarea democraţiei şi a statului de drept, restabilirea normalităţii instituţionale, politice şi sociale a României”.
 • Mai mult de jumătate dintre români spun că vor participa cu siguranţă la votul pentru demiterea preşedintelui, iar 67% dintre aceştia vor vota în favoarea demiterii, arată un studiu realizat de grupul Avangarde. USL ar obţine 61% din voturi, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, în timp ce PDL are doar 18% din intenţiile de vot, conform aceluiaşi sondaj”.
 • Kieron Williamson, un băieţel de 9 ani din Norfolk, are şanse mari să devină milionar în foarte scurt timp după ce ultima sa colecţie, de 24 de tablouri, s-a vândut în nu mai puţin de 15 minute, scrie Daily Mail. Micul Monet, aşa cum i se mai spune copilului-minune a început să picteze în timpul unei vacanţe cu familia, în Devon şi Cornwall, în 2008. Atunci, Kieron a creat unele dintre cele mai frumoase tablouri ale ultimilor ani, iar acele creaţii au devenit acum sursa de venit a micuţului. În cadrul licitaţiei de ieri, în doar 15 minute, 24 de picturi au fost vândute pentru suma totală de 250.000 de lire sterline. Cele mai apreciate au fost două peisaje, care au fost cumpărate cu aproape 35.000 de lire fiecare”.

 • Știri întoarse:

 • Până și Ion Cristoiu admite că un președinte fără legitimitate electorală este „un cadavru”. Și pledează pentru lipsa cvorumului.

 • Baconschi spune adevărul: „România și Bulgaria – ultimele venite în clubul UE – sunt fragile economic, minate de corupție și stoarse de o clasă politică așa cum o știm”. Dacă  România e așa…înseamnă că trebuie să schimbăm cu totul regimul care a adus-o de 8 ani în această situație. Înseamnă că Referendumul e legitim! Cum să mai păstrezi în fruntea țării un președinte, dacă a fragilizat economic România, a căpușat-o și a stors-o de vlagă?
 • Se împlinesc 85 de ani de la jurământul ca monarh al Regelui Mihai I al României.
 • Potrivit unui raport realizat de Ministerul Transporturilor, în doar trei luni din 2012, Metrorex a transportat 46.361 milioane pasageri”.
 • Cele mai vizitate zone în care prostituatele sunt prezente la fiecare colț de stradă sunt vestitele Mărăsari, Calea Griviței, zona Buzești, Plevnei, Bulevardul Dacia, Ștefan Furtună și în jurul Gării de Nord”.
 • Idem: „Tarifele, variază în funcție de zonă și de serviciu, cele mai ieftine rămân cele care își fac veacul pe stradă și oferă plăceri pentru o sumă modică de 30-50 de lei. Acestea sunt fetele de pe Mătăsari, Pleveni sau Calea Giulești, aici nu e indicat să vă așteptați la calitate sau aspect fizic extraordinar, ba chiar dacă nu aveți noroc, puteți pica în plasa unei curve cu experiență, la vreo 45 de ani. Cele mai scumpe cer 100-200 de lei pentru servicii “complete”,  pe acestea le găsiți în jurul cartierului Gara de Nord, mai exact între Piața Matache, Palatul CFR și strada Buzești, ori în zona Universitate – Romană. Aici traseistele sunt dispuse să meargă cu tine la un hotel din apropiere, pentru a-și onora serviciile. Rămân “curvele de lux”, așa cum le numesc colegele mai ieftine din breaslă, ele duc prețul la un alt nivel, ajungându-se la 500 de euro “partida””.
 • Parlamentul se va reuni în sesiune extraordinară pentru a armoniza legea referendumului cu prevederile emise de Curtea Constituţională. Sesiunea extraordinară va fi organizată pe 17 iulie [2012 la Camera Senatului], iar la Camera Deputaţilor pe data de 18 iulie [2012]”.
 • „Poporul” lui Istodor „a murit”. A fost „asasinat”. Nu știm încă de cine…dar se vor prezenta rezultatele la știri.
 • Marca România Liberă a fost vândută pentru…180 de lei.
 • Cum a ilustrat Dali în 1969 Alice în Țara minunilor.
 • Pe când aici găsiți cum a ilustrat Matisse în 1935 Ulysses-ul lui Joyce.
 • 4 mesaje publicitare ale lui Băsescu pentru Referendum.
 • Miting anti-Băsescu la Constanța. 18. 47, Antena 3.
 • Crin Antonescu (Antena 3, de la 19. 02, a doua luare de poziție publică a Președintelui interimar): doar președintele suspendat a încălcat Constituția potrivit Parlamentului/ demiterea Avocatului Poporului a fost constituțională/ în România, Constituția și ordinea de drept nu au fost puse în discuție/ „legile românești se fac în România” și „nu se negociază în altă parte”/ Legiuitorul e Parlamentul…pe când CCR stabilește constituționalitatea legilor votate în Parlament/ nimeni la nivelul UE nu s-a gândit la un observator pentru Referendum/ premierul Ponta nu a primit „porunci” de la UE/ să vorbim documentat în presă/ președintele României nu primește ordine și dispoziții decât de la poporul român și Parlament, în limitele legii/ ce spun fac, pentru că nu sunt Traian Băsescu/ îi salut pe cei care vor protesta pașnic/ despre scrisoarea de la Băsescu/ răspunsul pentru Băsescu e acesta: dați ordin oamenilor dumneavoastră să nu mai manipuleze! /la 19. 24 s-a terminat. Un discurs de aproape 25 de minute.
 • Radu Tudor: Crin Antonescu a spus, în mod esențial, că România nu trebuie să mai îngenuncheze în fața nimănui, așa cum a făcut-o Băsescu până acum. 19. 27. Antena 3.
 • Preşedintele interimar al României, Crin Antonescu, a susţinut cea mai demnă şi echilibrată declaraţie de presă pentru România, de la discursul Majestăţii Sale Regelui Mihai I în Parlamentul României”.
 • Asta da realizare tehnologică! „O echipa de oameni de stiinta a realizat un hard disk din safir, despre care se spune ca ar dura 1 milion de ani. Sursa imagine: gizmodo.com. In prezent nu exista niciun format digital stiut de noi, care sa poata dura mai mult cu certitudine. Sub aceasta idee a luat nastere actualul HDD: un disk de safir pe care informatiile vor fi inscriptionate cu platina. Realizat din doua discuri subtiri obtinute din safir industrial, hard disk-ul masoara 20 de centimetri in diametru. Datele sunt gravate in platina pe una din partile discurilor, inainte ca cealalta sa fie plasata deasupra pentru a forma un sandwich de informatii. Apoi discurile sunt lipite molecular, impreuna”.
 • Traian Băsescu (de la 20. 07. Antena 3): nu mă bat pe un scaun/ românii vor da politicienilor o lecție prin venirea lor la vot/ vreau ca Referendumul să fie validat/ știu că mulți sunt supărați pe măsurile luate din timpul crizei/ românii trebuie să dovedească faptul că sunt europeni/ ce este „restaurația”, domnule președinte suspendat?/ USL a împins România cu mulți ani înapoi la capitolul credibilitate/ vreau să câștig Referendumul/ România merge înapoi în democrație/ nu știm condițiile de validare a Referendumului/ nu avem destule secții de votare în străinătate/ (bășcălii cu voce tare)/ atac la Voiculescu, Voicu, numiți „penali”/ am construit „cu migală” credibilitatea României. 20. 21/
 • Idem, Realitatea TV, 20. 22: premierul și președintele interimar sunt „complet decredibilizați”/ „clientela pușcăriabilă”/ „am ajuns o țară care primește instrucțiuni”/ suntem o țară izolată/Crin Antonescu „a rămas la nivelul unui bârfitor”/ telefoanele cu butoane…vor spune că Antonescu și Ponta au făcut „cel mai mare rău” României/ ofertă publică: vrea să-i ajute pe primii 4 oameni ai României în favoarea tuturor/ 6 soluții pentru „interesul național”/
 • Victor Ponta (Antena 3, 20. 31): vrem să punem ordine în sistemul medical românesc/ pe 29 iulie 2012 românii vor putea închide acest „regim ticălos”/ voi vota pentru demiterea lui Băsescu/ Parlamentul va decide datele Referendumului/ nu am angajat la UE pragul la Referendum/ au fost mințiți reprezentanții de la Bruxelles/ cele 11 răspunsuri/„cea mai jenantă discuție” a fost minciuna că nu am publicat în Monitorul Oficial deciziile CCR. Și i le-am prezentat în engleză…și faptul că sunt publicate/ ne va lua ani de zile ca să spălăm dezinformarea făcută de oamenii lui Băsescu/ un europarlamentar român a cerut, pentru prima dată în istoria UE, ca țara lui să fie exclusă din UE/ „coșmarul nostru de 8 ani de zile” = regimul Băsescu/ din ce bani își plătește acum Băsescu campania electorală?/ 40 licitații ilegale făcute de Liviu Negoiță/ „nemernicul” Băsescu/
 • Crin Antonescu în dialog cu Victor Ciutacu (Antena 3, de la 22.02): îl demitem „pentru că nu se mai poate”/ pentru că România era blocată/ există mult mai multe motive de suspendare…în comparație cu cele 7/ am o echipă improvizată de colaboratori/ butonul 3 al telefonului/ mi se pare jenant să spui că un telefon ne dă „soluții de salvare”/ România nu e subordonată nimănui/ România și-a făcut datoria în cadrul NATO/ democrația germană e cea mai solidă din Europa/ economia germană poartă cel mai greu povara UE/ pe noi ne doare ce a făcut Germania pentru Grecia…dar, mai ales, ce n-a făcut pentru România/ cum problemele Ungariei sunt tolerate în UE/ dublul standard al familiilor politice europene/ la noi nu sunt curente consolidate anti-UE și anti-NATO/ e interzis să folosești copii în campania electorală/ eu sunt un om curajos/ ar fi trebuit să cer urmărirea penală a celor care facilitează scurgeri de informații spre Presă/ Traian Băsescu nu va mai fi președinte al României după 29 iulie 2012/
 • Idem (de la 23. 02): politicienii nu trebuie să aibă imunitate în fața Justiției/ (600 de mesaje pe Facebook pentru președintele interimar)/ Băsescu vrea să dea impresia că „știe totul”, tot ce-i trebuie României/ cred că Băsescu mă va ataca de aici încolo, după ce l-a atacat pe Ponta până acum/ Băsescu e „demodat electoral”/ strada despre care se vorbește nu e stradă și a fost făcută de locatari/ programul de lucru începe la 9-10 dimineața/ va exista șansa unui nou început/ „mai trebuie să încercăm și altceva”/ (850 de comentarii)/
 • Victor Ciutacu: am susținut public doar pe Oprescu și Antonescu până la 42 de ani. 23. 21.  Antena 3.
 • Peste 3.000 de persoane s-au adunat vineri seară [13 iulie 2012] în centrul orașului Constanța la mitingul USL, pentru demiterea lui Traian Băsescu”.