Predică la pomenirea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon [27 iulie 2012]

Iubiții mei,

Sfântul Pantelimon, Părintele nostru astăzi pomenit, este exemplul viu al faptului că orice meserie și vocație a acestei lumi poate fi folosită bine, duhovnicește, dacă o faci întru harul lui Dumnezeu, trăind ortodox.

Pentru că el a învățat medicina de la un păgân dar a devenit Făcător de minuni și Doctor fără de arginți, cu harul lui Dumnezeu, atunci când s-a rugat, plin de iubire, pentru un copil mușcat de viperă.

Iar rugăciunea lui [„Doamne Iisuse Hristoase, măcar că nu sunt vrednic a Te chema, însă de voieşti ca să fiu robul Tău, arată-Ţi puterea Ta şi fă ca, întru numele Tău, pruncul acesta să învie, iar vipera să moară!„] l-a înviat din morți pe copil iar vipera a murit

Pe atunci era catehumen, încă nebotezat…căci Sfântul Ermolae îl iniția în viața și teologia ortodoxă.

Și după această minune, cu bucurie mare, a primit Sfântul Botez de la Părintele său, de la Sfântul Ermolae și s-a împărtășit prima dată cu Domnul.

Căci credința are nevoie de îmbisericire, de întărirea ei prin viața sacramentală a Bisericii.

El, cel rămas de mic orfan de mamă, de la care a primit primele date ale credinței…ajunge creștin prin luminarea și botezarea lui de un Sfânt Preot al lui Dumnezeu.

Pe de o parte, vedem de aici, cât de important e să te naști într-o familie creștină, de ortodocși, pentru că scăpăm de multe și mari păcate…dar și cât de importantă este, în viața noastră, meseria făcută cu conștiință ortodoxă.

Căci una e să fii medic creștin, cu mentalitate de creștin, cu iubire față de cel care suferă și cu înțelegere față de familia lui…și alta e să ochești doar pachetul de bani…și pe cei care n-au bani să îi lași să moară precum câinii prinși în laț…

Una e să fii primar cu bun simț și respect față de alegători și altceva e să nu ai nicio față de om în relația cu ei.

Se vede profesorul bun.

Se vede avocatul bun.

Se vede scriitorul bun.

Se vede comerciantul care nu ne trage pe sfoară prin prețul și calitatea produselor.

Se văd, după ceea ce fac, cei care muncesc pentru noi, ne reprezintă și ne educă.

De aceea una e să fii profesor ortodox, avocat ortodox, medic ortodox, polițist ortodox, brutar ortodox…având grijă și respect față de cei pentru care muncești…și alta e „să nu ai niciun Dumnezeu”. Să fugă toți de tine…pentru că ești rău, corupt, ambițios, revanșard…

Orice muncă și vocație se pot înduhovnici.

Pot fi făcute cu mentalitate creștină…în așa fel încât să dezarmezi pe cei care vor să  judece pe oameni în bloc…și nu pe fiecare în parte, după ceea ce fac și zic.

Sfântul Pantelimon devine ortodox într-o lume păgână…în vremuri de persecutare a Bisericii.

Când a fi ortodox era un risc asumat.

Era o alegere pe care o plăteai cu moartea.

Și Sfântul Pantelimon, care încă se numea Pandoleon/ Pantoleon (numele primit la naștere), a stat 7 zile cu Sfântul Ermolae după Botez, cu botezătorul său și a primit de la el învățătura dreptei-credințe.

În așa fel încât s-a umplut de multă cunoaștere și de mult har, și și-a convins tatăl să își distrugă idolii pe care îi cinstea.

Căci Ortodoxia, ieri și azi, nu face altceva decât să destructureze minciuna din oameni și din societate, să o arate ca nefiind întemeiată în adevărul dumnezeiesc…pentru ca în locul rătăcirii oamenii să primească luminarea harului și slava vieții veșnice.

O schimbare a vieții nu prin ideologizare…ci prin umplerea de viața lui Dumnezeu.

Căci ideologia religioasă, politică, economică te unidimensionează. Te face să nu vezi totul…ci doar parțialul.

Dar harul lui Dumnezeu te face să te vezi și să îi vezi pe toți și întreaga lume prin ochii lui Dumnezeu, prin voia Lui, care e plină de viață curată și de sfințenie.

Sfântul Pantelimon îl vindecă pe un orb prin rugăciune și prin puterea lui Hristos.

Și când tatăl Sfântului, Evstorgios, senator roman…vede această minune făcută de fiul său…primește Botezul cu bucurie.

Cu bucuria încredințării de puterea și de lucrarea lui Dumnezeu prin robii Săi.

Căci Dumnezeu lucrează prin oamenii Bisericii Sale la luminarea și mântuirea lumii și nu facem minunile de unii singuri!

Credința cheamă la comuniunea Bisericii.

Reala convertire e reala încredințare de viața lui Dumnezeu revărsată în Biserica Sa, în Biserica Ortodoxă.

De aceea nu există convertire la erezie…ci doar convertire la adevăr!

Pentru că te întorci, cu harul lui Dumnezeu, de la un mod de a trăi și de a gândi mincinos, sofistic, non-organic, la un mod de a fi și de a gândi plin de organicitate, de teologie, de frumusețe duhovnicească.

Pentru că dreapta credință și Tradiția și viața Bisericii sunt adevăruri înlănțuite organic…și nu „adevăruri” care se bat cap în cap.

Cum să se bată cap în cap credința și viața, când credința în Dumnezeu este poarta spre adevărata viață a oamenilor?

Și cum să fie incongruente credința cu știința, când credința e luminarea minții spre o cunoaștere duhovnicească și științifică de mare profunzime?

Poți să cunoști frumos fără sensibilitate, fără conștiință, fără curăție, fără onestitate?

Și care e folosul dintr-o știință care neagă, care înspăimântă, care îl însingurează pe om…când omul are nevoie de o cunoaștere care să îl facă să se simtă împlinit în pielea lui?

Când s-a făcut creștin, tatăl Sfântului Pantelimon și-a distrus idolii din casă și i-a îngropat adânc în pământ…

I-a dat uitării…

Iar Sfântul, după moartea tatălui său, și-a împărțit averile la săraci și îi vindeca pe oameni cu puterea lui Hristos.

Din care cauză a fost prins și judecat pentru credința lui și pentru faptele lui bune.

Nu pentru că era infractor…ci pentru că era prea milostiv.

Și milostivirea lui și credința lui înaltă, preafrumoasă destructura păgânismul pe unde mergea.

Făcea ca păgânătatea să piară…în fața frumuseții duhovnicești a viețuirii creștine.

De aceea viața ortodoxă nu înseamnă doar militantism vocal, nu înseamnă afirmări doar din gură ale dreptei credințe…ci îmbrăcarea cu totul în modul de a fi, de a trăi și de a muri al lui ortodox.

Trebuie să fii în stare întotdeauna să trăiești și să mori pentru că ești robul lui Hristos.

Și de aici diferența între disimulare și viață autentic duhovnicească.

Pentru că cel al lui Hristos se manifestă prin toate ca ortodox și le acceptă pe toate cu minte ortodoxă.

Și i-a mărturisit împăratului Maximian că el nu îl cinstește pe Asclepios și pe zeii romani ci se închină Dumnezeului Cel adevărat.

Și ca drept argument a cerut un slăbănog ca să îi arate puterea lui Dumnezeu.

Și după ce i-a lăsat pe preoții idolatrii, ca și Sfântul Ilie Tesviteanul, pomenit de curând, să se roage mult și fără rost la idolii și demonii lor, s-a rugat și el, Sfântul Pantelimon: „Doamne, auzi rugăciunea mea şi strigarea mea la Tine să vină. Să nu întorci faţa Ta de la robul Tău. Ori în ce zi mă necăjesc, pleacă către mine urechea Ta. Ori în ce zi Te voi chema, degrab mă auzi şi arată celor ce nu ştiu de Tine tăria Ta cea atotputernică, pentru că toate Îţi sunt cu putinţă!„. Astfel rugându-se Sfântul, a luat de mână pe cel slăbănog, zicându-i: „în numele Domnului nostru Iisus Hristos, scoală-te şi fii sănătos!”. Şi îndată sculându-se slăbănogul, s-a făcut sănătos cu tot trupul şi umbla bucurându-se; apoi, luându-şi patul său, l-a dus la casa sa”.

O rugăciune plină de Psaltire și, în același timp, o credință în Hristos Domnul care alungă boala din om.

O mută din om…

O scoate afară…

Pentru că, în primul rând, la Botez au fost scoși afară demonii din noi…și ne-a inundat slava lui Dumnezeu. Și orice reintrare a bolii în sufletul și trupul nostru e o reintrare prin păcat, în noi, cei care suntem biserici vii și sfințite de Dumnezeu la Botez.

Cei care au văzut minunea, mulți dintre ei, au crezut în Hristos!

Și i-a spus împăratului că moartea creștină e intrare în viața veșnică și nu aneantizare a omului.

Semn că păgânii romani erau niște materialiști grosieri…care îi vedeau pe oameni ca pe niște viețuitoare oarecare, fără viață reală în Împărăția lui Dumnezeu.

Și minunea e socotită vrajă de către păgâni!

De aceea l-au aruncat pe Sfântul Pantelimon într-o căldare mare cu plumb topit în ea.

Adică să moară, să îl ștergem dintre cei vii…pentru că nu credeau în viața veșnică.

Și Domnul Hristos a intrat împreună cu el în căldarea cu plumb…cu greul plumb…Și plumbul s-a răcit…și el a scăpat în mod minunat. Dumnezeiește…

Apoi l-au aruncat în mare, cu o piatră de gât…și piatra s-a făcut ușoară, ca un fulg…și plutea pe deasupra apei…

Însă lor, păgânilor ignoranți, înguști la minte…care o țineau într-una că „face vrăji”, le-a spus că aceste minuni sunt faptele lui Hristos cu el, adică ale Ziditorului și Stăpânului întregii creații.

A fost aruncat la fiarele sălbatice spre mâncare dar Domnul le-a închis gurile…precum leilor din groapa unde era aruncat Sfântul Profet Daniel.

Fiarele îi lingeau picioarele iar Sfântul le mângâia pe creștetul capului.

Și cei care au crezut în Hristos văzând această imensă minune…au fost uciși cu sabia de armată din porunca împăratului.

Au omorât și pe cei care au crezut în Hristos și animalele îmblânzite prin har.

Nu umanism, nu grijă față de supuși, nu libertate de conștiință…ci anihilare fizică din motive religioase!

Cei martirizați au fost îngropați dar animalele ucise „zăcând multe zile, n-au fost atinse nici de câini, nici de păsări, iar trupurile lor nu s-au împuţit”. S-au umplut și ele de har

Pentru că numai harul lui Dumnezeu transfigurează trupul nostru în Sfinte Moaște…și nu îl lasă să fie un cadavru ce se împute.

Dar dacă tot ce e în noi se împute și acum și după moarte…ce priveliște suntem noi, cei care ne lăfăim în păcatele noastre?

Pentru că omul e chemat la nestricăciune, la neputrezire neputuroasă

Omul e chemat la frumusețe, la frumusețe ontologică.

El trebuie să fie lemn bine mirositor și nu împuțiciune.

A fost pus pe o roată plină de cuțite pentru ca să fie sfărâmat de ea…Însă roata s-a spart, în mod dumnezeiește, și i-a rănit pe cei care îl chinuiau…dar pe el nu l-a atins.

Datorită lui au fost martirizați și Sfinții Ermolae, Ermip și Ermocrat.

Și celor trei li s-a arătat Domnul, când au început să se roage și pământul s-a cutremurat.

Ei, văzători de Dumnezeu…pe când cei din jurul lor, care îi munceau…niște orbi insolenți.

I-au martirizat cu sabia…

Mai apoi, tot prin sabie a fost martirizat și Sfântul Pantelimon, care și-a primit numele, în mod extatic, de la Domnul.

I-au tăiat capul…și a curs lapte din rănile lui…și nu sânge!

Și măslinul, de care a fost legat, în mod minunat, a dat roade deodată.

Și împăratul a aruncat în foc și trupul Sfântului și măslinul minunat…dar trupul lui nu a ars.

A fost îngropat în moșia lui Adamantie Scolasticul iar Lavrentie, Vasoi și Provian, casnici ai Sfântului i-au scris Viața și Pătimirile sale.

…Viață și Pătimiri care puteau să rămână cu totul necunoscute…dacă acești trei oameni luminați de Dumnezeu nu s-ar fi gândit la posteritatea Sfântului și la folosul duhovnicesc al Bisericii din viitor.

Le știm doar prenumele…fără alte detalii.

Și apoi iarăși nu mai știm câți au fost aceia, care au adunat la un loc și au păstrat Viețile Sfinților, așa, cât de puține sunt datele despre ei…

Ce conștiință ortodoxă și ce bunătate de faptă pentru noi, cei din viitor!

Pentru că aceste date aghiologice, datele despre Sfinți ne arată cum a trăit Biserica în diverse secole, ce probleme a avut și ce eroi ai credinței a avut.

Pentru că aceștia sunt ortodocșii deplini, frumoși, înalți, adică Sfinții lui Dumnezeu…pe lângă care noi suntem epigoni…mici din cale afară.

Însă stăm în aceeași Biserică…în care a stat și Sfântul Pantelimon…și ne rugăm lui ca să ne ajute în drumul vieții noastre.

Ne rugăm lui ca unui Părinte ale nostru întru totul milostiv, ca să ne vindece de necredință, de prostie, de răutate, de închipuirile de sine…

Pentru că numai astfel învățăm de la el și de la toți Sfinții milostivirea lui Dumnezeu care vindecă neputințele noastre sufletești și trupești. Amin!

Quo vadit…bibliotheca?

Intrând astăzi într-un anticariat, am văzut un tânăr cu trei plase mari de cărți…din care n-a reușit să-i vândă anticarului nimic…

Ceea ce mi-a amintit de o perioadă grea din viața noastră…

Și zic anticari cu indulgență…pentru că buchiniștii noștri sunt (indiferent de spațiu) niște tarabagii fără nicio legătură cu cartea și cultura.

Ceea ce însă poate avea uneori și efecte fericite, pentru că am mai și găsit cărți rare la prețuri foarte mici, chiar derizorii.

Pentru că ei nu au cu adevărat idee de valoarea cărții – cărțile le cântăresc după ureche – ci doar le stabilesc prețul în funcție de ce se caută.

Așa încât multe prețuri sunt exorbitante pentru buzunarele unor profesori sau studenți, dar poți avea, cum am spus, și surprize datorate ignoranței.

Însă anticariatele sunt prospere și se înmulțesc în preajma Universității.

Și nu numai…

Pentru că am avut surpriza să găsesc și prin cine știe ce cartiere, în care totuși intelectualii nu stau grămadă, biblioteci vărsate pe stradă, la marginea drumului…

Ceea ce mă face să mă gândesc la destinul ingrat al bibliotecilor personale…al cărților achiziționate odinioară, cu mai mult sau mai puțină pasiune pentru carte, pe vremea când cartea era 5 lei și salariul spre 2000…

Atunci mulți făcuseră din rafturile cu cărți măcar o decorațiune interioară, dacă în realitate nu mulți dintre cei care le cumpărau se și apucau să le studieze conținutul.

Pedanteria și obstinația de a te afișa drept intelectual

Beletristica era pe primul loc, dar și cărțile de specialitate, în funcție de profesiunea și pasiunile cumpărătorilor.

Investiția lor de atunci – mai mult sau mai puțin serioasă și competentă – servește acum fiilor și nepoților pentru a cumpăra…câteva zile de supraviețuire.

În ultimă instanță…vinzi tot ce se poate vinde…

Așa încât anticariatele…arată bine

Documentul BEM…după 30 de ani [16]

Prima parte, a doua, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a.

***

p. 32:

În comentariul de după II. 13 se afirmă importanța concomitentă a cuvintelor de instituire și a puterii Sfântului Duh în transfigurarea euharistică.

Și Pâinea și Vinul euharistice devin Trupul și Sângele Domnului „în [mod] real deși [într-o] manieră misterioasă/ tainică” [in a real though mysterious manner].

Căci Euharistia este „Trupul și Sângele lui Hristos Cel înviat [the body and blood of the risen Christ] adică ale lui Hristos Cel viu prezent în toată plinătatea Sa [of the living Christ present in all his fullness]”.

Adică nici vorbă de simbolism hristologic în Euharistie ci de realism hristologic.

*

Însă, în fraza următoare, după biruința realismului hristologic al Bisericii, utilizând o terminologie luterană, documentul BEM vorbește de „under the signs of bread and wine” [sub semnele pâinii și ale vinului] recăzând în simbolism hristologic.

Un pas înainte…și altul înpoi.

Repliere imediată…în domeniul minciunii.

*

Și cu toate că se vorbește despre semne și nu despre Trupul și Sângele Domnului în mod mistico-realist, documentul BEM afirmă faptul că în Euharistie avem „the total being of Christ” [totala ființă a lui Hristos].

A lui Hristos Care „comes to us in order to feed us and transform our entire being” [vine la noi în/cu scopul ca să ne hrănească și să ne transforme întreaga noastră ființă”.

Dar dacă El vine la noi, în mod real și în mod continuu, la fiecare Sfântă Liturghie, cum mai sunt semne simbolice elementele euharistice?

De ce nu se afirmă, la propriu, prezența Lui în Euharistie?

*

p. 33:

Pentru că, se spune mai departe, există și biserici care nu leagă această prezență [do not link that presence] reală a lui Hristos de „semnele pâinii și ale vinului” [the signs of bread and wine].

Și aici vorbim despre protestantism și neoprotestantism…care consideră Euharistia drept simbol al Trupului și Sângele lui Hristos și nu Trupul și Sângele lui Hristos în mod mistico-realist, așa cum susține Ortodoxia.

*

II. 14 vorbește despre cine sfințește Darurile euharistice: „The Spirit makes the crucified and risen Christ really present to us in the eucharistic meal” [Duhul [Sfânt] Îl face pe Hristos răstignit și înviat prezent în mod real pentru noi în Cina euharistică].

Iar „prezența lui Hristos [the presence of Christ] este, în mod clar, centrul Euharistiei [is clearly the centre of the eucharist]”.

Însă II. 14 aduce în discuție nu numai pe Duhul Sfânt și pe Fiul, ci și pe Tatăl, despre Care spune că „the Father who is the primary origin and final fulfilment of the eucharistic event” [Tatăl este originea primară și împlinirea finală a evenimentului euharistic].

E adevărat: întreaga Treime participă la sfințirea Cinstitelor Daruri, pentru că Duhul Sfânt, Care purcede de la Tatăl și Se odihnește în Fiul, Îl face evident pe Fiul în Euharistie.

Însă Fiul e plin de Duhul în Euharistie, pentru că Ambii sunt nedespărțiți de Tatăl.

Și de aceea, împărtășindu-ne cu Hristos euharistic ne umplem de harul Duhului Sfânt și strigăm către Tatăl, ca niște fii duhovnicești ai Lui, pentru că suntem împreună cu Tatăl și cu Fiul și cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeul nostru treimic.

*

Și tot aici, la II. 14, Fiul lui Dumnezeu întrupat e numit „living centre” [centrul viu/ de viață] al umanității, pe când Duhul Sfânt este numit, în termeni romano-catolici, „the immeasurable strength of love” [tăria/puterea nemăsurată a dragostei], ca și când nu am avea de-a face cu o Persoană dumnezeiască ci cu o forță impersonală.

Însă Duhul Sfânt e Cel care „makes it possible and continues to make it effective” [face aceasta posibilă și continuă să o facă în mod efectiv”.

Adică Euharistia.

*

Și auzim aici, pentru prima dată, expresia „Dumnezeul triunic” [the Triune God] (o expresie tautologică, pentru că God înseamnă deja: Dumnezeu unul, adică ideea de ființă a lui Dumnezeu) și nu „treimic”, Care e legat de Euharistie prin Duhul Sfânt.

Asta ducându-ne la ideea falsă, că numai Duhul Sfânt e legat de Euharistie…sau, și mai explicit, că harul vine numai de la Duhul și nu de la întreaga Treime.

Însă harul coboară la noi de la Tatăl, prin Fiul întru Duhul Sfânt.

Și noi când vorbim despre „harul Duhului Sfânt” ne referim la Persoana dumnezeiască Care ne dăruie harul și nu vorbim despre Ea ca despre singura Persoană dumnezeiască care oferă harul Bisericii.

Pentru că e un non sens să înțelegi expresia „harul Duhului Sfânt” ca o limitare a harului Treimii numai la persoana Duhului Sfânt.

Acesta e motivul pentru care Biserica folosește diverse sintagme pentru a vorbi despre primirea harului de către cei credincioși…însă întotdeauna le înțelege trinitar…chiar dacă sintagmele nu sunt întotdeauna complet trinitare în enunțul lor.

*

Însă, după cum se observă, nu se vorbește despre harul Duhului ci despre persoana Duhului Sfânt, Care este „the One who makes the historical words of Jesus present and alive” [Cel care face prezente și vii cuvintele istorice ale lui Iisus].

Însă cuvintele Fiul lui Dumnezeu întrupat nu sunt numai istorice și transistorice în același timp.

Pentru că El revelează voința și lucrarea Dumnezeului treimic, adică teologie dumnezeiască și nu o filosofie religios-morală.

*

Și Biserica, tot la II. 14, fiind încredințată/ asigurată [assured] de făgăduința Domnului, îi cere Tatălui în rugăciune darul Duhului Sfânt pentru ca „evenimentul euharistic” [the eucharistic event] să devină o realitate.

Predică la Duminica a 8-a după Rusalii [2012]

Iubiții mei,

atmosfera Evangheliei de astăzi [Mt. 14, 14-22] poate fi înțeleasă foarte bine prin prisma participării la Referendumul de azi, 29 iulie 2012.

Pentru că Domnul înmulțește 5 pâini și doi pești [v. 17]…prin care satură „ca la cinci mii de bărbați [andres osi pentachishilii] fără [horis] femei și copii [ghinecon che pedion]” [v. 21, cf. GNT].

Adică un număr de circa 15.000 de suflete, dacă gândim la faptul că fiecare bărbat avea o soție și măcar un copil.

Numai că, majoritatea familiilor evreiești, aveau mai mult de un copil…

O mulțime de oameni strânsă pentru a-L asculta pe Domnul și pentru a se vindeca de boli [Mt. 14, 13-14].

O mulțime care L-a urmat pe jos [pezi, Mt. 14, 13, cf. GNT] și care nu s-a gândit, în primul rând, la perspectiva îngustă a utilității imediate.

Adică au procedat ca românii care nu își dau votul pentru o sacoșă cu zahăr, făină și ulei sau pentru alte promisiuni bănoase…ci care vin să voteze pentru o perspectivă mult mai largă și solidară, adică pentru România.

Căci dacă votezi îngust, numai pentru binele tău egoist…nu putem trăi bine.

Pentru că o țară are nevoie de coeziune internă, de deziderate comune, de identitate națională, religioasă, economică, culturală.

Nu putem trăi în indiferență față de ceilalți…pentru că astfel societatea se transformă în junglă, în teatru al violenței și al criminalității alarmante, în priveliște dezolantă a promiscuității și a urâtului, a dizgrațiosului.

Ci toți membrii unei țări trebuie să ia atitudine față de prezentul ei…pentru a-i indica viitorul.

Dacă ne dorim o Românie prosperă, demnă, liberă de sechelele trecutului, care să se impună prin ceea ce este și face trebuie să o clădim la unison, dincolo de perspectiva noastră politică sau religioasă.

Pentru că trebuie să vedem în mod constructiv aportul nostru la nația noastră și la contextul existențial al secolului în care trăim.

Minunea înmulțirii pâinilor și a peștilor de către Domnul este o paradigmă a comuniunii.

Era prefigurarea înmulțirii necontenite și nesângeroase a Jertfei una de pe Cruce la fiecare Sfântă Liturghie…dar este și prefigurarea Împărăției lui Dumnezeu, unde toți ne vom hrăni din vederea Celui Preadorit, a Dumnezeului nostru treimic.

Acum, pentru că suntem într-o viață trupească, în care avem nevoie și de hrană și de odihnă și de protejarea sănătății, avem nevoie de hrană pentru suflet cum avem nevoie de hrana pentru trup.

Și Sfânta Euharistie, aidoma Domnului nostru, Dumnezeu și om în același timp, e deopotrivă văzută și nevăzută, dumnezeiască și omenească, pentru că prin împărtășirea cu Hristos euharistic ne umplem de slava dumnezeirii Sale celei prea frumoase.

Pâinea și Vinul proscomidite/slujite la Sfânta Liturghie se transfigurează în Trupul și Sângele Domnului cu adevărat

Numai că Domnul ne îngăduie să vedem, pe mai departe, Pâine și Vin, datorită neputinței noastre…deși acolo este El, Mielul lui Dumnezeu, Cel răstignit și înviat pentru viața lumii.

Iar cei care au mâncat această pâine prea minunată și acest pește prea binecuvântat „în loc pustiu” [is erimon topon, Mt. 14, 13, cf. GNT] s-au simțit bine, adică plini de har.

Pentru că binele adevărat, e binele care se pogoară de la Dumnezeu.

Și ceea ce se pogoară de la Dumnezeu e harul Său, cel simțit și văzut de noi în multe feluri și care ne dă să gustăm pacea, bucuria, curăția, împăcarea, seninătatea, umilința lui Dumnezeu, adică stările sufletești profunde și clare, depline, care îl împacă pe om în relația cu El.

O mulțime de oameni de asemenea anvergură…și totuși Domnul nu a avut nevoie de stație de amplificare.

N-a vorbit la megafon

Pentru că poporul a venit ca să asculte și să vadă faptele Lui.

Mulțimea a venit flămândă de El…tocmai de aceea a uitat să își ia de mâncare.

Și uiți să te gândești la tine…numai când vezi un bine superior, unul care depășește, transcende propria ta existență.

Iar noi, la Revoluția Română din decembrie 1989, am văzut oameni pe străzi care priveau spre o realitate mult mai importantă decât propria lor condiție singulară: libertatea și demnitatea României.

Adică a țării unde, cu toții, vrem să trăim și să învățăm și să muncim…și să murim împăcați.

Pentru că aici avem trecutul nostru, strămoșii noștri, identitatea noastră…chiar dacă optăm pentru a pleca în altă țară, în alt spațiu existențial.

Dacă e să plecăm…luăm România cu noi, în inima noastră…

Dar ea, cea reală, e aici, e numai aici…și dacă vrem să o protejăm trebuie să fim solidari. Să ne unim voturile, forțele, vocațiile pentru a ne defini viitorul.

Da, aici, în loc pustiu, Domnul ne învață unde și cum se fundează Biserica Lui.

Pentru că Biserica Lui s-a fundat pe locul pustiit de idolatrie, de tot felul de filosofii materialiste și idealiste, pe locul unde altădată oamenii ridicau osanale demonilor.

Biserica Lui s-a fundat pe ruinele unei religii mozaice literaliste și ale unei diversități deconcertante de religii păgâne.

Adică s-a fundat pe un pustiu de viață duhovnicească.

Numai că acest pustiu al lumii s-a umplut de slava Lui, de viața Lui, de frumusețea Lui, acolo unde oamenii au crezut și s-au botezat și au trăit întru slava Prea Sfintei Treimi.

Adică adevărul dumnezeiesc, revelat de Treime e fundamentul Bisericii…și în această Biserică a Treimii se înmulțește continuu hrana duhovnicească a Euharistiei și a cuvintelor pline de viață dumnezeiască.

Ca să fim vii trebuie să trăim prin cuvintele Lui…și împărtășindu-ne cu El, cu Viața lumii.

Pentru ca să rămânem o națiune și să nu ne transformăm continuu în masă de manevră pentru grupuri de interese financiare trebuie să ieșim la Referendum peste 10 milioane de oameni, pentru ca România să-și vadă de viitorul ei.

Fiindcă există momente istorice, ca cel de acum, ca și cel din 1989, în care nu poți absenta.

Și nu poți absenta pentru că acele momente ne vizează pe toți…și nu o facțiune politică anume.

La fel, nu putem absenta, prin credința și viața noastră, din Biserica Ortodoxă, din Biserica lui Dumnezeu.

Pentru că credința ortodoxă, singura mântuitoare, e viața și lumina lumii.

Și viața și lumina nu pot să-și ia concediu pentru că ele reprezintă normalitatea noastră.

Toți cei care ne strângem în jurul aceluiași Potir așteptăm o singură Împărăției: pe cea Treimii.

Pentru că un singur cosmos a creat Dumnezeu, cu o diversitate plină de grandoare și de înțelepciune, și în el ne-a strâns ca pe o singură turmă a unui singur Păstor.

Și fără El noi nu putem fi vii duhovnicește!

De aceea îndemnăm continuu, pe toți membrii Bisericii, la spovedire continuă a păcatelor și la împărtășirea continuă cu Domnul, pentru că El și numai El e viața și sănătatea noastră duhovnicească.

Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a fi împreună în Biserică și împreună în România!

Pentru că numai unitatea înseamnă putere și puterea reală e plină de demnitate și de onestitate. Amin!

Solidari pentru viitorul României

 • Crin Antonescu, 25 iulie 2012, Antena 3, în dialog cu Mihai Gâdea: „Miza imediată este normalizarea şi funcţionarea vieţii politice şi a instituţiilor politice din România. (…) A doua miză este aceea, poate pentru durată mai lungă, aceea că dacă domnul Traian Băsescu va fi acum demis, nu va fi demis pentru că vreau eu, pentru că vrea Ponta sau pentru că vrea Gâdea. Va fi demis pentru că a nemulţumit, a umilit, a jignit, a produs frustrare pentru multe milioane de oameni în slujba cărora trebuia să lucreze. Iar dacă ei îl vor demite, şi asta se va întâmpla, cred că această întrerupere, dramatică în felul ei, de mandat va fi un avertisment, o lecţie, o învăţătură, pentru toţi oamenii politici, că nu se poate ca odată terminată campania electorală, odată dobândit un mandat, să îţi baţi joc de tot ce ai promis, să îţi baţi joc de speranţele oamenilor, să îţi baţi joc de viaţa lor, până la urmă, atât cât ai tu puterea”.
 • Idem: „Într-o perioadă de austeritate, așa declarată și zisă austeritate, în care fapt fără precedent pentru istoria României, oamenilor li s-au luat 25% din salarii bugetarilor, a crescut TVA, sub o formă sau alta, au fost atacate și diminuate și pensiile, în care s-au desființat un număr enorm de IMM-uri, s-au produs circa un milion de șomeri, în care toată lumea a fost îndemnată să strângă cureaua sub pretenția că se face și un lucru bun și o reformă, se făceau aceste cheltuieli de un milion numai pentru renovarea unitații, de la bugetul public, și că atât obiectivul, cât și banii aparțineau Guvernului României”.
 • Idem: „Austeritatea era numai pentru cei mulți, în timp ce pentru cercul conducător din jurul luiTraian Băsescu a fost o perioadă de mare prosperitate. Marea nerușinare a lui Traian Băsescu este că atunci când decidea, trecând peste Constituție, să taie salarii, să închidă școli, spitale, etc, făcea teorii ultra liberale, cu slabul, cu grasul, cu scapă cine poate, cu cei puternici, care sunt în stare, să se descurce, adică privații.  Toate acestea, ce ne arată? Că acest om era gras sau era slab? De fapt, Traian Băsescu era, în vremea aceasta, cel mai costisitor parazit de stat din România”.
 • Aproape 7.000 de oameni au venit la manifestarea de la Piteşti, organizată de USL Argeş [25 iulie 2012], iar pe traseul de la Primărie până în Piaţa Revoluţiei manifestanţii au fost însoţiţi de o fanfară”.
 • Idem: „în judeţul Teleorman peste 1.500 de persoane au participat, miercuri seară [25 iulie 2012], la un miting organizat de USL Teleorman în faţa Casei de Cultură din Alexandria, după ce participanţii au străbătut într-un marş supravegheat de poliţişti peste doi kilometri pe străzile Dunării şi Libertăţii. Oamenii au scandat „Jos Băsescu”, „Hai la referendum/Demite-l pe Băsescu” şi „Băsescu, hai la revedere”. De asemenea, în municipiul Roşiorii de Vede a avut loc, miercuri [25 iulie 2012], un miting organizat de USL, la care au participat aproximativ 1.000 de persoane. Peste 4.000 de teleormăneni vor participa, joi [26 iulie 2012], la mitingul iniţiat de USL în Bucureşti”.
 • Referendumul din 29 iulie [2012] ar putea fi validat pentru prezenţă. Conform sondajului comandat de Realitatea TV, peste 52% dintre români vor participa la referendum. Din cei peste 1000 de cetăţeni întrebaţi, mai mult de 70% au declarat că vor vota pentru demiterea preşedintelui suspendat, în timp ce apoape 23% spun că ar vota împotriva demiterii şefului statului”.
 • Ioan Rus: „In acest moment lista finala cu alegatorii este stabilita, sunt 18.292.514 cetateni romani cu drept de vot. Dintre acestia, avem si 623 de tineri care implinesc 18 ani exact pe 29 iulie [2012]. Si cei care implinesc 18 ani pe 29 iulie se regasesc pe listele de vot. Incepand de azi (miercuri – n.r.) nu mai stergem pe nimeni de pe lista, care ii va cuprinde si pe cei care vor muri de azi pana atunci (la referendum – n.r.). O sa fie probabil cateva zeci de persoane sau sute”.
 • Roxana Iordache: „DUMINICĂ VA CĂDEA BASTILIA ÎN ROMÂNIA. O revoluţie paşnică, o revoluţie a bunului simţ. Cu guvernanţi care chiar fac tot ceea ce depinde de ei pentru redresarea ţării, pentru reparaţii morale şi materiale, şi nu în ultimul rând, pentru stârpirea corupţiei”.
 • Idem: „măsurile de exterminare au distrus economia. Regimul Băsescu a condamnat la lipsuri şi moarte poporul român ca să fure. Şi acum hoţii strigă hoţii”.
 • Și la a doua ediție a cărții lui Marius Oprea despre Băsescu, în zona Unirii și Universitate din București a fost de negăsit Jurnalul Național și cartea la ora 10. La o tonetă ni s-a spus că au primit trei exemplare din Jurnal și carte, pe când, la majoritatea, că astăzi nu a ajuns Jurnalul la ei. S-a repetat povestea de prima oară!
 • Și dacă scrii după cum îți surâd banii și nu conform adevărului…de aceea Presa e distrusă de cei care o produc non-deontologic.
 • românii trebuie să ştiedemiterea lui Traian Băsescu nu are nicio legătură cu condamnarea lui Adrian Năstase”.
 • Gradul militar i-a fost…revocat…Dar dacă rămânea regimul…el era „valid”, nu?
 • Sinceritate dezarmantă:
 • A terminat de citit Levantul (nu l-a întrebat nimeni despre ce conține…pentru că ar fi tare…) și acum a trecut la „documente de campanie”.
 • Se numeste Ceausescu – Basescu. Un veritabil arc peste timp. Cu doua capete de pod. Intr-un capat e dictatorul comunist. In celalalt, autocratul neocomunist. La fel de răi. La fel de dispusi sa-si batjocoreasca semenii. Si chiar si colaboratorii apropiati. Si, in mod straniu, si unul si altul bucurandu-se, in timp, de favorurile si chiar protectia Occidentului”.
 • Astăzi, 26 iulie 2012, miting pro-Băsescu în Piața Revoluției din București, de la ora 19.00. Ultimul din campania pentru Referendum…
 • Victor Ponta…despre „ce ar mai putea” să zică Băsescu despre el. 15 iulie 2012:
 • Unde s-a pomenit în Europa aia ale cărei reguli zici că le aperi ca un preşedinte de ţară să-şi îndemne concetăţenii să nu iasă la vot şi să mai şi pretindă că astfel apără democraţia? Dacă democraţia a ajuns să se sprijine pe statul acasă, atunci să renunţăm de tot la vot, şi să numărăm pentru cine nu vrea omul să meargă la urne. Să facem comisii care să meargă din uşă în uşă, cu întrebarea – Tu pentru cine stai acasă?”.
 • Votez: DA!


 • Întâmplare neobişnuită pe aeroportul Borisfen din capitala Ucrainei. După ce a aterizat la Kiev, Patriarhul Rusiei Kiril urma să participe într-un scurt briefing chiar pe pista aeroportului. În timp ce se îndrepta spre microfoane, înaltul prelat a fost „atacat” de o activistă FEMEN la bustul gol. Paza personală a Patriarhului a intervenit, reţinând-o pe femeie, potrivit prime.md. „Kill Kiril!” (Ucide-l pe Kirill!) era mesajul inscripţionat pe spatele tinerei, care i-a strigat înaltului prelat să părăsească Ucraina”.
 • Motive pentru demitere.
 • Peste o sută de persoane participă, joi [26 iulie 2012], pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, la un miting organizat de USL Cluj, acestea scandând „Jos Băsescu” şi „Nu vă fie frică că Băsescu pică”, transmite corespondentul MEDIAFAX. Participanţii la acţiune, membri şi simpatizanţi ai USL Cluj, s-au adunat în jurul orei 11.00, pe Bulevardul Eroilor, din centrul municipiului Cluj-Napoca. Protestatarii scandează „Jos Băsescu”, „Nu vă fie frică că Băsescu pică”, „Mai avem un singur dor, să îl dăm jos pe dictator”, „Ieşi afară javră ordinară”, „Iarna nu-i ca vara, nu te mai vrea ţara”, „La puşcărie, Băsescu la puşcărie”. Cei prezenţi la protest au pancarte pe care scrie „Clujul votează DA”, „DA la referendum”, „DA, demite-l pe Băsescu”, „Hai la referendum în 29 iulie”, „DA, Băsescu merită să plece„, „Clujenii votează Jos Băsescu„, „RO: spune pa”, „DA pentru că vrei să contezi„, „A minţit, demite-l”, „Dă-l afară pe Băsescu”. Protestul este autorizat până la ora 13.00, acesta fiind organizat de USL”.
 • Două monede dacice din aur de tip Koson, scoase clandestin din România şi traficate pe teritoriul Irlandei, au fost recuperate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, în urma unui demers complex de cooperare judiciară desfăşurat împreună cu Ministerul Public, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Muzeul Naţional de Istorie a României, Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada României la Dublin şi Poliţia Naţională Irlandeză”.
 • Un astfel de președinte care nu știe ce vrea de la o zi la alta este imposibil să știe cum să conducă o țară. Dacă Băsescu scapă și de această dată, vina aparține în totalitate românilor cu drept de vot pentru că prin neparticipare și-au dat acordul ca acesta să rămână președinte. După ce a închis spitale și a tăiat salarii, a încălcat de nenumărate ori Constituția și a umilit milioane de români, Băsescu este la un pas de a scăpa smecherește încă odată de demitere. Români cu drept de vot, gândiți-vă bine ce faceți pe 29 iulie [2012]. Neparticiparea la vot echivalează cu aprobarea tuturor măsurilor luate în ultimii opt ani de zile de Traian Băsescu”.
 • Comitetul Olimpic și Sportiv Român recunoaște că Traian Băsescu utilizează în mod ilegal în campanie simbolurile olimpice. La 11 zile de când Băsescu a utilizat simbolurile olimpice în campania electorală, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR)  reacționează. COSR îi cere lui Băsescu să înceteze de îndată utilizarea flăcării olimpice în campania electorală pe post de ”flacăra democrației””.
 • Ministerul Afacerilor Externe a finalizat expedierea către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României a materialelor necesare secţiilor de votare din străinătate pentru exprimarea votului. Materialele distribuite sunt: 600.000 de buletine de vot; 400.000 de autocolante, prezentate sub formă de benzi conţinând 15 autocolante/buc.; 1000 ştampile cu inscripţia VOTAT; 306 ştampile cu inscripţia ANULAT; 306 ştampile cu numărul de control alocat secţiilor; 10 tuşiere”.
 • Compania chineză China Huadian Engineering Co., câștigătoarea licitației pentru construirea noului grup energetic de minimum 500 MW de la Rovinari, va investi peste 1 miliard de dolari pentru realizarea acestei lucrări”.
 • Astăzi, 26 iulie 2012, pe lângă protestul pro-Băsescu de la 19.00, din Piața Revoluției, în București va avea loc și un miting anti-Băsescu. „La acţiunea de protest a USL se vor aduna 54.000 de oameni. Aceştia se vor strânge între 17:30 şi 21:30 în faţa Pavilionului Central de la Romexpo. Pe scenă vor urca pe rând preşedintele interimar Crin Antonescu, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin şi primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu”. Dar și un al doilea miting anti-Băsescu: „În faţa Guvernului este programat un alt miting, de această dată aparţinând cadrelor militare disponibilizate, care îşi vor arăta nemulţumirea faţă de clasa politică între orele 17 şi 21:30”.
 • Referendumul de duminică e despre despărţirea ireversibilă de trecutul comunisto-securist şi mult mai mult [de atât]: despărţirea de politica în genunchi a României în lume. DA este pentru România, pentru ţara noastră demnă, pentru viaţa noastră eliberată, pentru perspectiva noastră de a valorifica pentru România creativitatea noastră reprimată de regimuri asasine, mediocre şi/sau impostoare, culminând cu CEL MAI ANTINAŢIONAL REGIM DIN ISTORIA ROMÂNIEI”.
 • Claudiu Târziu și Mihail Albișteanu nu preferă Referendumul…dar preferă băltirea.

 • Cristiana Anghel (Antena 3, de la 20. 07): îi reprezint pe cei care au fost abuzați de regimul Băsescu.
 • Victor Ponta (de la 20. 10): viitorul acestei țări poate fi scris dacă pe 29 votăm cu toții DA/ În regimul Băsescu nu a mai fost democrație/ trebuie să arătăm cât de lacomi și mincinoși și îmbuibați sunt membrii regimului Băsescu.
 • În materie de politică, vorbele lui Andrei Pleşu sunt spusa popii pentru mulți români. Invitat de Hotnews să vorbească înainte de referendum, Pleşu a anunțat: “Nu merg la referendum. Nu vad niciun motiv să înlocuiesc un berbec cu două gâşte”. Pleşu propovăduieşte de 20 de ani o atitudine pasivă, uşor superioară, ortodoxă asupra faptelor din viața politică, şi mă întreb dacă toți cititiorii domniei sale duc o viață de editorialist sastisit. În realitate cititorii domnului Pleşu trăiesc într-o lume rapace, vulgară, în care trebuie făcut cumva ordine. În această ogradă domnul Pleşu ar vrea să vadă o aşezare, să îi fie adică serviți şi berbecul şi gâştele la aceeaşi masă, iar apoi să se facă linişte”.
 • ce bine a zis-o Pleşu pe aia cu berbecul cu două gîşte, încă o dovadă că nucleul dur pro-băsescu este alcătuit din acel amestec inefabil de Păltiniş cu OTV”.
 • Crin Antonescu (de la 20. 19, Antena 3): vă salut pe toți și vă simt aproape…/ Bună seara, români din toată țara, din Basarabia și din întreaga lume!/ să vină la vot românii care au suferit și suferă/ să vină la vot toți românii de peste tot care vor ca această țară să fie respectată/toată lumea va vedea duminică faptul că românii sunt un popor și nu o populație/ să votăm pentru adevăr, pentru dragoste, pentru țara noastră/ ori eu, ori Băsescu/ nu voi conduce această țară dacă nu vor ieși 9 milioane de oameni la vot/ votați fără ură pentru că România vrea dragoste, bunătate, omenie/ „votați de mână cu Dumnezeu și cu soarta acestei țări”/ duminică veți ajunge să vedeți „chipul luminat” al României.
 • O nouă traducere din greacă a Acatistului Născătoarei de Dumnezeu.
 • Spice TV: televiziuni, radiouri, filme și seriale online…numai cu înregistrare gratuită.
 • Victor Ponta (Antena 3, de la 21. 36): noi documente despre Vila Dante/ Băsescu a fost personal acolo și a ales parchetul, mobila/ sunt mulți care pot da mărturie despre acest lucru/ noi nu desființăm instituții constituționale 21. 53/ „rănile pe care Băsescu le-a lăsat României se vor închide în mulți ani de aici încolo”/ trebuie să reparăm sistemul de educație și cel de sănătate/ trebuie să plătească în fața legii cei care au distrus România/am foarte mare încredere în votul românilor…pentru că românii au înțeles că votul e pentru România. 22. 44/ a fost o coincidență alegerea zilei de 29 iulie 2012/ „cred că vom cânta și duminică, cu toții, Deșteaptă-te, române!”/ e cel mai mare miting USL cel de astăzi, de 50.000 de oameni/
 • Și acum, la 21. 42, Dan Diaconescu, „marele anti-Băsescu”, se pregătește să îl primească în emisiune pe Traian Băsescu.
 • Sfântul Mare Mucenic Pantelimon – n. 284, în localitatea Nicomidia din provincia romană din Bitinia din Asia Mică – m. 303, în timpul persecuţiilor împăratului Maximian (286-305)”.
 • „”Dacă vreţi să vedeţi un film horror priviţi duminica pe fereastră. O să vedeţi armate de zombi încolonate spre secţiile de vot. Eu îmi voi refuza această tristeţe”, a scris [Sebastian] Lăzăroiu pe Facebook”.
 • Protestele din ianuarie 2012 au incendiat scena politică. Scânteia pentru Piaţa Universităţii 2012 a fost demiterea lui Raed Arafat. Pe parcurs, oamenii şi-au diversificat obiectivele, iar în final a rămas un obiectiv major: demisia lui Traian Băsescu. Dacă pe data de 29 iulie [2012], Traian Băsescu va fi demis prin referendum, Piaţa Universităţii şi-a atins toate obiectivele majore şi ar însemna sfârşitul unui ciclu şi al unui regim”.
 • Înspăimântător: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență spune că în ultimele 24 de ore, 553 de hectare au fost afectate de incendiile de vegetaţie uscată şi fond forestier, în zece judeţe ale ţării”.
 • De la 22. 31, azi, 26 iulie 2012, Traian Băsescu a fost prezent la OTV.
 • „”Duminică, pe 29 iulie [2012], este şi ziua imnului naţional, întâmplător şi referendumul de demitere al preşedintelui. Este bine să ne gândim la versurile imnului: «Deşteaptă-te, române!». Pe 10 iunie [2012] aţi votat din dragoste pentru Bucureşti, în 29 iulie [2012] votaţi din dragoste pentru România„, a declarat [Sorin] Oprescu în faţa celor aproximativ 50.000 de susţinători ai Uniunii Social Liberale”.
 • S-a întors acolo de unde a plecat:
 • Traian Băsescu (OTV): replica lui Pleșu a fost „o descriere plastică” 22. 18/ (trece de la râs la seriozitate foarte rapid)/ (a admis că PP-DD nu este „partidul” lui Băsescu)/ (nu admite însă că a vândut flota)/ (cum a participat la proces pentru navele avariate)/ nu am patinoar la Vila Lac 3/ nu am jucat tenis la Vila Lac 3/ eu înot și merg pe bicicletă/ nu mi-am pregătit Vila Dante/ (nu vrea să vorbească despre ministeriatul lui Udrea) 22. 49/„eu am izolat Justiția de influența politică și am lăsat-o să lucreze”/ nu am vrut să mă răzbun pe Adrian Năstase/ „Crin Antonescu și Voiculescu au presat pentru suspendarea mea acum” 22. 53/ „am făcut toate compromisurile posibile pentru ca să fac guvern”. 22. 53/ e nevoie de 60% din Parlament pentru a schimba Constituția/nu am dorit să cadă Guvernul Ungureanu/ „nu mă încurcați deloc pe mine” (cu referire la Diaconescu)/ „o parte din electoratul dv. e de dreapta” (iar cu referire la Diaconescu)/„Petre Roman m-a pus Secretar de Stat”, 23. 05/„nu prea știam să vorbesc atunci mulțimilor”/
 • Idem: Doru Pană m-a prezentat lui Petre Roman și el m-a adus la București de la Constanța/ (nu acceptă că l-a umilit pe Petre Roman și familia lui și nici că fiica lui nu și-a luat pe bune casele)/ eu la CCR am expus motivele pentru care cred că se dă o lovitură de stat…deși CCR nu avea atribuții în acest sens/ nu l-aș grația pe Năstase…pentru că grațierea lui ar fi „o jignire” pentru Justiție. 23. 18/ „nu m-a interesat” dosarul lui Năstase/ UE nu mi-a cerut arestarea unor mari demnitari. 23. 22/
 • Idem: am produs înghețată și iaurt, 23. 43/ („voi fi singurul președinte care vă voi grația”, 23. 44, îi spune Dan Diaconescu)/„președintele nu poate face tot într-o țară” 23. 45/ nu joc poker/ (23. 46, Dan Diaconescu îl întreabă dacă nu îi stă „un nod marinăresc în gât” când îl vede pe Crin pe scaunul său)/ nu cred că aș avea „o emisiune reușită” la Antena 3. 23. 46/ „nu există articol din Constituție pe care să spui că l-am încălcat” 23. 50/ alternativele din 29 iulie: să rămân sau să plec/ „dacă e să plec, plec fără să contest” alegerile/ în următoarele trei luni însă urmează „trei luni de instabilitate politică”/
 • Andrei Pleșu consideră verticalitatea lui Crin Antonescu drept un discurs de Cațavencu. Noi ce să mai spunem despre oportunismul d-lui Pleșu de până acum? Poate îi dăm o distincție pentru el, ca spre exemplu: „Omul care profită cu bonomie financiară de toate regimurile politice”.
 • Pentru stabilitatea tariiparticiparea masiva a cetatenilor la referendumul din 29 iulie ESTE O NECESITATE”.
 • „Sînt anti-Băsescu şi atît”.
 • Mircea Badea: „Cine încă mai băsește ori e bou ori îl plătește”. 23. 12. Antena 3/ salvez instituțiile statului în direct 23. 25./ (l-a enervat interviul lui Rogozanu și Duca cu Băsescu)/Băsescu a vorbit doar 15 secunde despre averea lui, de dinainte și de după/Cristina Țopescu „l-a călcat în picioare” pe Băsescu la Prima TV, 23. 36/„parnos” = parai = șpagă 23. 41/ Băsescu „ne-a sfidat, ne-a disprețuit și ne-a obligat”. 23. 54/ Dacă avem șansa să îl dăm jos pe Băsescu și nu o facem merităm lucruri înfiorătoare/ „merităm să ne ia dracu” dacă nu suntem în stare să votăm la Referendum peste 9 milioane de oameni. 23. 55/

Despre Referendumul din 29 iulie 2012

REFERENDUMUL NAŢIONAL PENTRU DEMITEREA

PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI

29 IULIE 2012

 

Cetăţenii care au drept de vot şi au împlinit 18 ani până în ziua desfăşurării referendumului inclusiv sunt aşteptaţi să participe la referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru a se pronunţa prin DA sau NU la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot:

„Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu?”

 *

 Important de ştiut!

 

Nu pot vota  debilii sau alienaţii mintal puşi sub interdicţie, precum şi persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

*

Unde pot vota cetăţenii români din ţară?

 

La secţiile de votare la care sunt arondaţi conform domiciliului înscris în actul de identitate.

Cetăţenii români, care în ziua referendumului se află în altă localitate decât cea de domiciliu, pot vota la orice secţie de votare din această localitate, urmând a fi înscrişi într-o listă suplimentară, pe baza actului de identitate.

Cetăţenii cu drept de vot netransportabili din cauză de boală sau invaliditate pot solicita să voteze prin intermediul urnei speciale.

Pentru aceasta este necesară formularea unei cereri scrise de către aceştia sau de către organele de conducere ale instituţiilor sanitare sau de ocrotire socială, în care se află internaţi.

Cererea se depune la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare.

De asemenea, pot vota prin intermediul urnei speciale persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate care nu au fost lipsite de drepturile electorale sau persoanele aflate în arest preventiv.

*

Unde pot vota cetăţenii români din Străinătate?
 

În străinătate, alegătorii pot vota la orice secţie de votare, fiind înscrişi în listele suplimentare.

*

Ce acte sunt necesare pentru a vota?

 

În ţară, alegătorii votează numai în baza cărţii de identitate, a cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate.

Cetăţenii români cu domiciliul în România nu pot vota la una din secţiile de votare din ţară pe baza paşaportului.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot vota în ţară şi în baza paşaportului simplu cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate.

Elevii din şcolile militare votează în baza carnetului de serviciu militar.

În străinătate, alegătorii votează în baza paşaportului simplu, a paşaportului de serviciu, a paşaportului diplomatic sau a cărţii de identitate.

 

Actele de identitate trebuie să fie valabile.
 

*

Cum procedăm în secţia de votare?

Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor.

Fiecare alegător va prezenta biroului electoral al secţiei de votare actul de identitate. După ce semnează în copia de pe lista electorală permanentă sau în lista suplimentară, alegătorul va primi buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT 2012  RDPR”.

Alegătorul îşi va exprima voinţa în mod individual, într-o cabină închisă şi va aplica ştampila numai în unul  dintre cele două pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opţiunii sale.

După ce a votat, alegătorul va îndoi buletinul de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară.

După aceea va introduce buletinul de vot în urnă având grijă să nu se deschidă.

 

*

 Important de ştiut!

 

Verificaţi dacă la înmânarea buletinului de vot acesta are aplicată pe verso ştampila de control a secţiei de votare.
Îndoirea greşită a buletinului de vot NU ATRAGE NULITATEA VOTULUI, DACĂ SECRETUL VOTULUI ESTE ASIGURAT.

Introducerea buletinului de vot în urnă  este obligatorie.

Dacă ştampila depăşeşte laturile  pătratului, însă opţiunea este evidentă, buletinul de vot NU VA FI  SOCOTIT  NUL.

Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui secţiei de votare.

Preşedintele biroului electoral al sectiei de votare  va aplica pe actul de identitate ştampila cu menţiunea „VOTAT 2012 RDPR” sau timbrul autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi data referendumului naţional, după caz.

*

Important de ştiut!

Prezenţa oricărei persoane în cabina de vot în afara celei care votează este interzisă.

Alegătorul care din motive temeinice constatate de preşedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, în scopul de a-l ajuta. Insotitorul nu poate avea calitatea de membru al biroului electoral al sectiei de votare sau de observator.

Conform Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 4 din 13 iulie 2012, accesul în cabina de vot cu orice tip de aparate de înregistrare sau preluare imagini este interzis.

Autoritatea Electorală Permanentă va verifica listele electorale utilizate la referendum în vederea depistării persoanelor care au votat ilegal (fără drept sau de mai multe ori).

***

Pentru informaţii suplimentare
pot fi consultate următoarele site-uri:
www.becreferendum2012.ro
Biroul Electoral Central

www.roaep.ro
Autoritatea Electorală Permanentă