Istoria începe de oriunde o privești [20]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 *

Istoria începe

de oriunde o privești

***

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a.

***

BAR/ CRV 399 conține 50 de file. Iar între paginile 7-48 sunt cele 41 de file ale „primului” Arhieraticon tradus în limba română din limba greacă.

Traducere greco-catolică, editată în 1777 la Blaj.

Titlul complet: „Arhieraticon, tâlcuit de pre limba Elinească pre limba Rumânească, Carele cuprinde însine toată Slujba Arhierească, acum întâiu tipărit. Cu Blagosloveniî Exțelenții sale Prea luminatului și Prea o sfințitului Domn Domnului Mitropolit, G. Grigorie Maer[1][2].

Exemplarul pe care îl citim a fost donat Bibliotecii Academiei Române de Iosif Naniescu, Mitropolitul Moldovei și al Sucevei[3], conform ștampilei sale existentă pe pagina 5, pe pagina de titlu.

Acesta cuprinde:

1. Rânduiala care să face la hirotonia cetețului și cântărețului (7);

2. Rânduiala care să face la hirotonia ipodiaconului (8-9);

3. Rânduiala care să face la hirotonia diaconului (10-12);

4. Rânduiala care să face la hirotonia preotului (13-15);

5. Rânduiala care să face la punerea arhimandritului (15-17);

6. Rânduiala hirotonii episcopului (18-24);

7. Slujba Sfântului Mir (25-27);

8. Iară materia Sfântului Mir (27-28);

9. Iară rânduiala Mirului (28);

10. Rânduiala care să face la sfințirea Antimiselor (29-31);

11. Rânduială la sfințirea Bisearicii. Seara. La Vecernie (32-33);

12. Rânduiala și slujba care să face la sfințirea Bisearicii (34-45);

13. Slujba care să face la sfințirea Discosului și Potiriului nou (46);

14. Altă slujbă  care să face, la sfințirea Discosului, și Potiriului celor noao, și ne atinse (47);

15.  Slujba care să face la sfințirea Icoanelor cealor noao (48).

După cum se observă, ediția de față vorbește numai despre hirotonie, atât cu privire la citeț, cântăreț și ipodiacon cât și cu privire la diacon, preot și episcop.

În rugăciunea pentru citeț sau cântăreț, arhiereul se roagă ca Dumnezeu să îl sfințească pe el, ca acesta să cugete și să citească la slujbe „cu toată înțelepciunea și înțelegerea”[4].

Ipodiaconul a fost „rânduit”[5] spre slujire de către Domnul și el trebuie „a păzi ușile sfintei Tale Bisearici”[6] și „a aprinde luminarea lăcașului măririi Tale”[7].

La diacon, preot și episcop, ediția de față nu vorbește despre rânduire[8] sau prohirisire[9] ci despre punere[10] în treapta de diacon, preot, episcop.

Există o singură rugăciune la „sfințirea Icoanelor” și ea are următorul conținut:

„Doamne Înpăratul nostru atot putearnice, Părintele D[o]mnului și Mântuitoriului nostru IC XC, carele ai poruncit robului tău Moisi, ca să Zugrăvească chipuri de Heruvimi preste sfântul Sicriiu, și noao D[o]amne așa neai lăsat Icoanele Sfinților spre pomenirea lor, rugămune ție Înpăratul nostru, ca să trimiți darul Sfântului tău Duh, și îngerul tău preste această sfântă Icoană ca să fie (aici să numeaște sfântul carele iaste zugrăvit pe Icoană) spre plinirea rugăciunii lui, prin darul și mila, și iubirea de oameni a unuia născut Fiiului tău, [a] D[o]mnului și D[u]mnezeului și mântuitoriului nostru  IC XC.

Că ție să cuvine toată cinstea, și închinăciunea, Tatălui, și Fiiului, și Sfântului Duh, acum și pururea și în veacii veacilor, Amin”[11].

Însă nici aici și nici în Evhologhion to Mega, ed. Ierom. Spiridonos Zervos, Veneția, 1891 nu am găsit hirotesia întru Duhovnic, pe care o găsim în  Arhieraticon, ed. BOR 1993, la paginile 106-108.

În ediția grecească citată avem Vecernia, Utrenia, Liturghiile, Botezul, Molitvele de exorcizare, Sfântul Mir și apoi Hirotoniile, începând cu pagina 160. Hirotonia întru diacon la p. 160-163. Întru prezbiter/ preot la p. 163-166 și întru episcop la p. 166-181.

De la p. 181 începe prohirisirea întru egumen…și ține până la p. 184. Între p. 184-185 avem prohirisirea eclesiarhului, a iconomului și a chelarului.

La p. 185-186 rugăciunea pentru cel care intră „întru slujirea bisericească”, neregăsibilă în Arhieraticonul românesc citat, la p. 186-187 hirotonia întru anagnost și psalt iar la p. 187-188 hirotonia întru ipodiacon.

Dar nu se vorbește despre hirotesia întru Duhovnic în Evhologhionul grecesc citat supra și nici nu se vorbește despre hirotonia întru diacon, preot și episcop ci despre prohirisire…folosindu-se forma: prohirizete.

Însă hirotonia și prohirisirea sunt sinonime și înseamnă: punerea mâinilor de către episcop peste capul celor care sunt sfințiți pentru Preoție sau pentru o altă slujire în Biserică.


[2] BAR/ CRV 399, p. 5.

[4] BAR/ CRV 399, p. 7.

[5] Idem, p. 8.

[6] Ibidem.

[7] Ibidem.

[8] Cum e la hirotonia întru diacon și preot în ediția: *** Arhieraticon, tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod și cu binecuvântarea PFP Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Ed. IBMBOR, București, 1993, p. 74, 79. Ediție pe care o vom cita: Arhieraticon, ed. BOR 1993, p.

[9] Cum e la hirotonia întru episcop, cf. Arhieraticon, ed. BOR 1993, p. 97.

[10] BAR/ CRV 399, p. 10, 13, 22.

[11] Idem, p. 48.

5 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *