America, you are not my country!

Tu nu știi ce este democrația.

Noi am așteptat 45 de ani ca să trăim democratic
pe când tu nu ai suferit pentru ea.

Tu ai dus-o bine.

Ai manipulat bine imaginile.

Noi ne-am introdus în mijlocul imaginilor,
a imaginilor pe care prințul Charles le vede ca pe niște păduri virgine,
pline de românitate.

America, my country is România!

E o națiune ortodoxă, plină de slava lui Dumnezeu.
Pentru că, în comparație cu tine, America, țara asta, România,
de 2.000 de ani experiază interior prezența lui Dumnezeu.

De aceea noi știm ce înseamnă ca poporul să decidă: pentru că suntem un popor demn, loial unor crezuri străbune.
Nu suntem o adunătură de parveniți.
Ci i-am primit pe toți parveniții la noi…ca să îi învățăm amabilitatea.

Dar unii parveniți, unii denucleați de românitate,
vorbesc de „românika” și nu de România.
Pentru că, America, ca și tine, sunt niște parveniți care nu își recunosc, în ei înșiși, rădăcinile.

Rădăcinile sunt spirituale, lingvistice, istorice, naționale.
Națiunea nu este un moft, nu este o adunătură…ci o dorință dumnezeiască.

Tocmai de aceea Dumnezeu îi trimite pe Apostolii Săi la toate națiunile pământului ca să le învețe și să le boteze.

Tu, America, din ce în ce mai mult, trebuie să cunoști Biserica lui Dumnezeu, Ortodoxia, pe care România o cunoaște de 2.000 de ani.
Trebuie să te maturizezi, America!
Trebuie să te maturizezi, Africa!
Trebuie să te maturizezi, Asia!
Trebuie să ne maturizăm cu toții…adică să creștem cu toții în cunoașterea Prea Sfintei Treimi.

Pentru că altfel suntem goi, suntem pitici…suntem insignifianți.

Tu nu ești țara mea, America,
pentru că țara mea e în mine!

Timpul cu secunde de diamant

Câteodată scrisul e singura viață care îți mai rămâne…
Chiar și când ai foarte multă viață în jur.
E un tratament febril
pentru/contra stări febrile.
E un medicament pentru adormitul cu ochii în ceafă.
Un ceai de viață lungă și nedivulgată.

Timpul, pe de altă parte, nu este inamicul nimănui,
deși foarte multă lume îl dușmănește,
deși mulți îl înjură și îi cer socoteală
Îi cer să stea pe loc
și să nu facă nimic.
Dar el, timpul, e campion la Maraton.
Nebun cine nu ține pasul cu el și pierde medalia olimpică.

Rațiunea face cerul mai albastru.
Înverzește copacii.
Are o inimă de leu și nu e sedentară.
Înverzește iarba. Face vântul briză.
E bine măcar să ieși cu ea pe seară
La o cafea trează și amară.

Unii au vrut să invalideze voința și viața românilor,
dar suferința e un infern suspendat.

Câteodată iarba e un scris incendiar
și scrisul o iarbă verde din tot sufletul.

Sau te poți împiedica de râsul altora
cu dinții de lapte,
cu pete pe spate.
Însă nu e bine să te oprești. E bine să mergi mai departe.
Până când nu îți mai rămâne decât să scrii cu ochii
pe hârtia sufletului
din ce în ce mai albă.

Documentul BEM…după 30 de ani [28]

Prima parte, a doua, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a.

***

III. 14: slujirea preoțească și Euharistia. Documentul BEM începe să se repete.

III. com. 14 se întoarce, în mod monoman, la NT. Tradiția Bisericii nu e pe nicăieri. Ca și când, în jurul NT, ar fi un neant de date tradiționale.

Și se spune aici că NT vorbește foarte puțin [very little] despre rânduiala [the ordering] Euharistiei.

Nu vorbește deloc! Pentru că Noul Testament nu e un Molitfelnic, cu slujbele in extenso.

Noul Testament mărturisește despre Sfintele Taine și despre Biserică la modul general, pentru a le fundamenta…dar nu pentru a le descrie tipiconal.

Însă avem slujbele în cărțile Tradiției! În cele care ni s-au mai păstrat…Textele slujbelor și comentarii la ele…și la dogmele și învățăturile Bisericii.

Pe acestea cum le-a putut scoate din calcul documentul BEM, adică o Tradiție de 2.000 de ani…dar nu și-a putut scoate din calcul „tradiția” de câteva secole? Maxim 6…

*

O altă afirmație „lipsită de gust”: NT nu ne spune „cine” prezida/slujea [who presided] Euharistia.

Cine ar fi putut să o slujească în afară de Apostolii umpluți de har la Cincizecime și de cei hirotoniți de ei în scopul slujirii preoțești?

Cum de autorii pari „infantili” la nuanțe…dar aprobă existența curentă a mii de biserici…care nu au de-a face cu mărturia NT despre Biserică?

Unde se spune în NT, ca să părem la fel de „infantili”, că o să vină Luther ca să „facă” o biserică a lui, după mintea lui…și ceilalți după ei?

Și cum de NT, născut în sânul Bisericii, e mai important de unul singur și rupt de Biserica, care l-a născut…iar Biserica nu e bună…ci trebuie mereu „reinventată”, adică desconsiderată?

*

III. 15 recunoaște faptul că „the authority of the ordained minister is rooted in Jesus Christ” [autoritatea/puterea slujirii preoțești este înrădăcinată în Iisus Hristos].

Și tot aici, că Preoția nu este o posesiune [the possession] a celui hirotonit ci un dar [a gift] prin care se edifică Biserica.

Însă cum poate fi un dar…fără a fi, în același timp, o posesiune?

Dacă Apostolii au primit darurile dumnezeiești de a vorbi în limbi diferite, de a vindeca, de a învăța etc. nu le-au primit în interiorul lor, ca daruri personale ale persoanei lor înduhovnicite?

Cum poți să primești știință, iubire, credință, smerenie…și acestea, în același timp, să nu se regăsească în noi înșine?

Însă BEM cred că ar fi trebuit să spună altceva: că preoția nu trebuie considerată ca avându-și originea în preot ci în Dumnezeu, Cel care slujește prin el.

Pentru că de aceea e dar: pentru că nu își are originea în sine ci în Cel care dăruiește toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit.

*

Deci orice dar dumnezeiesc e personal și personalizat. Pe el îl primești pentru că ai sporit în viața plină de har și de fapte bune. Pentru că darul vine la întrepătrunderea dintre iubirea lui Dumnezeu și iubirea noastră pentru El și pentru întreaga umanitate.

Vine de la El când suntem apți să îl primim…să îl trăim ca pe o realitate personală, conștientă, foarte bucuroasă și în mod continuu.

Pentru că darurile dumnezeiești, ale harului Său, nu sunt perisabile ci veșnice.

De aceea Sfinții se personalizează prin har și prin multe daruri dumnezeiești care îi fac să aibă un miros duhovnicesc unic.

Creșterea în sfințenie înseamnă o continuă personalizare în daruri dumnezeiești.

De aceea darul lui Dumnezeu e dat pentru ca să creștem în mod nesfârșit în sfințenie…și nu e o bură de ploaie care se evaporează în cinci minute.

Sfintele Moaște, semne ale prezenței harului în cei Sfinți, Sfintele Icoane, Sfintele Biserici, cărțile de cult, locurile unde au trăit Sfinții sunt, și peste mii de ani, amprente personale ale celor care au trăit acolo.

Și când citim o carte ce așteptăm de fapt…decât să ne intimizăm cu cel care a scris-o?

Să-i simți forța/ harul/ puterea personalității sale…

Să-i înțelegi trăirile, viața…

Nu citim pentru ca să nu ne întâlnim cu nimeni…ci tocmai pentru ca să ne întâlnim cu autorul. Cu autorul cărții. Cu autorul fotografiei. Cu autorul tabloului.

Și dacă îl vedem, în operele lui, pe autor…dacă îl înțelegem…putem să judecăm opera. Valoarea ei. Adevărul ei.

De aceea pentru a critica/ a judeca…trebuie să ai puterea să vezi omul care a creat.

Să-l vezi în ce-a creat…și nu să presupui că îl vezi…sau că îl înțelegi.

*

III. 16 începe cu enunțul: „ordained ministers must not be autocrats or impersonal functionaries” [slujitorii hirotoniți nu trebuie să fie [niște] autocrați sau funcționari impersonali].

Ce înseamnă autocrat? Un ierarh sau un preot care se manifestă ca „un mic dumnezeu” pe pământ.

Și funcționar impersonal? Cel care face parte din ierarhia Bisericii dar nu are nicio personalitate harismatică și învățătorească ca preot.

Adică e preot…dar nu seamănă a preot.

Poți să îl confunzi cu unul oarecare…vânzător, șofer, afacerist…„un om de lume”, mai pe scurt.

Însă dacă nu vii spre Preoție pentru ca să îți sfințești viața și pentru ca să te dărui în slujba mântuirii oamenilor…ci pentru ca să te îmbogățești sau să fii în prim-plan, dintr-o vanitate oarecare…poți să fi altceva decât un autocrat impersonal, un mic „șef” din ograda lui Dumnezeu, care crezi că Dumnezeu există tocmai pentru ca „să îți facă ție voile”?

Poți să fii altceva decât un impostor dacă ai ajuns preot…contra unei sume de bani…sau pentru că ești nepot sau fiu de ierarh, dar tu nu ai nici în clin și nici în mânecă cu preoția?

Poți să nu fii impersonal…dacă Dumnezeu nu te schimbă continuu?

Problema e mult mai gravă: Preoția e trăită doar de cei pe care ea îi schimbă! Doar de cei pe care ea îi sfințește și mai mult.

Dacă după 5, 10, 50 de ani de preoție ești „cam la fel”, ca la 20 de ani…ești „un funcționar”.

Ești unul care doar împărtășești, spovedești, cununi, înmormântezi…dar nu ești luminat niciodată de ceea ce trece pe lângă tine. Adică de harul Lui

Vorbești despre lucruri pe care nu le cunoști.

Stai în scaunul pe care nu îl meriți.

Ești „lumina” care este întuneric.

În concluzie: nu poți să fii altceva, dacă nu trăiești din și prin harul lui Dumnezeu, decât un impostor. Pentru că  viața preoțească e o viață a sfințeniei continue.

Dacă nu te umple zilnic Dumnezeu, dacă nu te luminează, dacă nu te înfrumusețează…e semn că ești un mort ambulant.

*

Și preoții, la III. 16, trăiesc în „inter-dependence and reciprocity” [interdependență și reciprocitate] cu cei credincioși. Lucruri care îi fac să nu manifeste atributele „isolation and domination” [izolării și dominării] credincioșilor.

Să nu se distanțeze interior de ei…în așa fel încât ori să îi urască…ori să îi disprețuiască.

Însă aici, la categoria: ce simte și trăiește preotul în relația sa cu credinciosul…intrăm în sfera vieții duhovnicești interioare…pe care, dacă nu o ai, nu ai cum să nu îi urăști și să nu îi disprețuiești pe cei pe care îi slujești pentru 1, 2, 3, o mie de lucruri care nu îți plac la ei.

Și din nou ne întoarcem la problema gravă a celor care vin spre Preoție…

Dacă nu vii ca un om duhovnicesc plin de experiențe ascetico-mistice și de teologie, de cultură și de filosofie, de artă și de știință spre preoție…oare poți să reziști șicanelor și ispitelor permanente pe care ierarhul/preotul/diaconul le trăiesc din partea tuturor?

Nu!

Pentru că slujirea preoțească e pe bază de sfințenie…și de rezistență sfântă în fața ispitelor, a păcatelor, a erorilor de tot felul.

Iar dacă nu ai nimic de-a face cu viața cuvioasă…începi să ai mari probleme de conștiință sau crește în tine o mare nesimțire și aroganță față de slujirea celor Sfinte…încât continui de ochii lumii și de nevoie…dar nu de plăcere slujirea preoțească.

*

Relații reale cu credincioșii le stabilesc și le intensifică oameni duhovnicești. Slujitori cu multă sfințenie…și nu oricine doar hirotonit.

Hirotonia nu ne face, în mod automat, mai deștepți, mai frumoși sau îngeri…ci ea este o îmbrăcare în har, într-un har și mai mare, a celor care deja trăiau în har, în asceză, în experiențe mistice.

Pentru mulți s-ar putea să fie doar o bucurie exterioară

Căci Preoția se dă celor vrednici, celor care se arată vrednici să slujească, să predice, să reziste în lucrarea Bisericii.

Dar să reziste prin faptul că îi impresionează și îi dinamizează și pe alții la o viață sfântă…și nu să reziste mâncând și bând…și cu bani asigurați.

Și ciorile mor în cele din urmă…

România, momentan, nu are președinte legitim (prima zi, ziua a 2-a)

 • Crin Antonescu (21 august 2012): „Nu are nicio obligaţie România să fie rezervaţia în care se poate întâmpla orice, pentru că aşa le convine unora care nu trăiesc în România, care nu plătesc impozite în România, care nu suferă abuzurile pe care românii le suferă începând cu batjocorirea acestui vot. Să-l ia în Germania doamna Merkel, Germania este o ţară mare, prosperă, să-i dea o bucăţică de pământ acolo lui Băsescu şi PDL-ului să se joace acolo de-a Băsescu, în România nu”.
 • Idem: „Dacă Traian Băsescu revenit în funcţie, încalcă Constituţia, nu vom avea nicio ezitare în a-l suspenda. Orice preşedinte care încalcă Constituţia trebuie suspendat. Cred că ar trebui să demisioneze ca să nu mai apuce să o încalce”.
 • Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) cheamă în judecată statul român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru invalidarea referendumului de către cei nouă judecători ai Curții Constituționale”.
 • Se împlinesc 122 de ani de la moartea lui Vasile Alecsandri. A murit pe 22 august 1890.
 • Mircea Badea (În gura Presei, 21 august 2012): „Noi nu vrem cu Traian Băsescu, dar el vrea cu noi. Asta se întâmplă, deci suntem violaţi”.
 • Elena B.: „Cel mai frumos cadou de nuntă e invalidarea referendumului”. Pentru că nu are nicio așteptare de la sine…sau de la viitorul soț
 • Trebuie să ai oameni plătiți care să-ți bage mizeria sub soclu
 • Ion Iliescu: „Acesta este rezervorul potential de votanti, in Romania, astazi. Jumatate din acestia – ar fi 7,5 milioane! La Referendumuldin 29 iulie a.c. – in ciuda boicotului declarat de sustinatorii d-lui Basescu – au participat 8,4 milioane cetateni. De unde rezulta ca nu s-ar fi realizat cvorumul de 50%+1 din cei cu drept de vot?”.
 • Roxana Iordache: „Elementar: din moment ce şase politruci au anulat 7,4 milioane de voturi, Parlamentul nu doar că poate, ci, în calitate de reprezentant al suveranităţăii poporului, are obligaţia să anuleze anularea voturilor populare. Actul CCR este anticonstituţional”.
 • Victor Ponta: „Este absolut dezamăgitor. E vorba de cum funcţionează sistemul justiţiei. Justiţia trebuie să aibă un ministru, mâine este rectificarea bugetului (…) De trei zile CSM nu are cvorum ca să ia act de demisia unui om, ceea ce este categoric împotriva justiţiei. Este în interesul lor (n.r. al judecătorilor CSM) să aibă un ministru al Justiţiei. De ce nu reuşesc să se reunească în cvorum (…) acum că nu e cvorum la CSM toată lumea consideră că e normal. Eu consider că nu este normal”.
 • Bogdan Chireac despre declarația Aspaziei Cojocaru, că a votat de frica pușcăriei: „Dacă nu ar fi ridicolă, ar fi extrem de gravă. Atunci când un judecător de la Curtea Constituțională care, așa cum s-a dovedit, are puterea să decidă în locul a 8,5 milioane de români, când un asemenea judecător ne spune că ar fi putut să facă pușcarie dacă nu ar fi votat în favoarea domnului Băsescu, acest lucru ne arată exact halul în care se află statul român astăzi”.
 • Marius Mioc a împlinit 4 ani de creație online: „Astăzi 22 august [2012] se împlinesc 4 ani de existenţă a acestui blog. Prilej pentru un mic bilanţ. Am publicat în această perioadă 1.405 articole şi 20 de pagini. La acestea au fost făcute 7.235 de comentarii (inclusiv ping-back-urile). Blogul a adunat peste 808.000 de vizualizări. Dacă în prima lună adunasem 371 de vizualizări, anul acesta, la momentul cînd scriu aceste rînduri, statistica wordpress arată că am avut o medie de 855 vizualizări/zi. Anul 2012 este de altfel anul cu media de vizualizări zilnice cea mai mare. În mai puţin de 8 luni aproape că am egalat numărul de vizualizări de pe întreg anul 2011”.
 • Adrian Năstase: „În condiţiile reacţiilor publice din aceste zile, recenta decizie a Curţii ar putea reprezenta, în perspectiva viitoarei revizuiri a Constituţiei, un act de sinucidere colectivă a unei instituţii constituţionale prost alcătuite. Pentru „simplificare”, în viitorul text constituţional, s-ar putea stabili că interpretarea Constituţiei, deciziile privind constituţionalitatea legilor, inclusiv validarea referendumurilor, „revin” preşedintelui republicii. In felul acesta, nu s-ar mai risipi un timp preţios, necesar pentru reforma şi modernizarea statului de drept”. Autorul e ironic cu „președintele” care vrea să devină „totul” în România…Am precizat acest lucru…pentru ca să nu o luați „de bună”.
 • Curtea Constituțională a trimis la Parlament motivarea deciziei privind invalidarea referendumului pentru demiterea președintelui suspendat, Traian Băsescu. În motivarea Curţii se arată că „scrisoarea primită de la Guvern nu răspunde solicitării de a se comunica “numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, actualizate (până la data de 10 iulie 2012)”, ci prezintă o serie de date, privitoare la diverse categorii de persoane.“ Totodată, CCR arată în motivare că „datele comunicate, în cea mai mare parte, nu au legătură cu solicitarea formulată de curte”.
 • Idem: „Numărul de persoane ale căror acte de identitate au expirat nu priveşte această solicitare întrucât expirarea actelor de identitate, în sine, nu determină eliminarea persoanelor în cauză de pe listele electorale permanente. Curtea reţine că doar exercitarea dreptului la vot este condiţionată de prezentarea unui act de identitate valabil, nu însă şi existenţa acestui drept“.
 • Idem: „Singurul număr care, potrivit datelor comunicate de Guvern, poate fi luat în considerare la actulizarea listelor electorale permanente, este 34.654 persoane, reprezentând: persoane decedate, persoane având statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, persoane care şi-au pierdut cetăţenia română, persoane fără drept de vot, persoane bolnave psihic care şi-au pierdut drepturile electorale, persoane cu corecţii CNP“. „Ceea ce poate constata Curtea, potrivit competenţei sale, este numai dacă diferenţa de date transmisă este de natură să conducă la îndeplinirea sau neîndeplinirea cvorumului de prezenţă la vot, respectiv la modificarea rezultatului referendumului. Or, este evident, din compararea datelor comunicate de Biroul Electoral Central, respectiv de Guvern, că nu există o astfel de situaţie“.
 • Idem: „În concluzie, analizând  toate documentele trimise de instituțiile abilitate, judecătorii CCR au constatat “că la referendum nu au participat jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente pentru ca referendumul să fie valabil în conformitate cu art. 5, alin 2 din Legea 3/2.000 privind organizarea și desfășurarea referendumului”.
 • Idem: „Marți, după întrunirea plenului CCR, unde s-a dat citire motivării invalidării referendumului, aceasta a fost trimisă Parlamentului pentru ca Birourile Permanente ale celor două Camere să ia act de această motivare pentru a convoca plenul Parlamentului în cel mai scurt timp. Totuși, potrivit celor doi președinți ai Camerelor Parlamentului, Birourile Permanente nu se pot întruni din cauza lipsei de cvorum, parlamentarii fiind în vacanță. Potrivit președintelui Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, cel mai probabil Parlamentul urmează să se întrunească în ședință extraordinară abia săptămâna viitoare, iar dacă și atunci va lipsi cvorumul, ședința se va amâna pentru începutul lunii septembrie, când va începe sesiunea parlamentară”.
 • Bătaia de joc la adresa milioanelor de români care au votat e încă și mai mare, dacă se încearcă să se arunce vina asupra lui Victor Ponta, de către o Curte care s-a răzgândit de mai multe ori în privința a ceea ce dorește.
 • Vicepreședintele PNL Eugen Nicolăescu spune că va propune conducerii partidului ca Parlamentul să nu se convoace pentru repunerea în funcția de președinte a lui Traian Băsescu până ce Consiliul Superior al Magistraturii nu da avizul pentru numirea Monei Pivniceru în funcția de ministru al Justiției. „Traian Băsescu își va recupera funcția după ce CSM va da avizul doamnei Pivniceru”, a spus Nicolăescu pentru Ziare.com, adăugând că, deocamdată, e poziția sa personală, dar speră ca și restul colegilor să fie de acord”.
 • În conformitate cu Constituţia, Art. 95, Parlamentul, după consultarea CCR, suspendă din funcţie preşedintele României. În mod simetric arhirecunoscut, Parlamentul este instituţia în drept care să-l şi repună în funcţie, dacă există temeiuri de fapt şi de drept pentru repunere. CCR nu-l poate repune în funcţie, deoarece nu CCR l-a suspendat şi nici nu există altă prevedere legală care să stipuleze, în mod expres, că CCR îl repune în funcţie pe preşedintele suspendat, dacă există temeiuri pentru repunere”.
 • Idem: „Ca for care a decis suspendarea, Parlamentul este singurul în măsură să se pronunţe asupra demiterii”.
 • Victor Ponta: la rectificarea bugetară, „banii cei mai mulţi vor fi alocaţi, printre altele, pentru rambursarea de pensii, plata însoţitorilor persoanelor cu handicap şi sănătate, fondurile rămase urmând să se termine în septembrie. O altă prioritate ar fi, potrivit lui Ponta, achitarea datoriilor pe care autorităţile le au la diverşi furnizori. În privinţa surselor de finanţare, premierul a precizat că au fost tăiate fonduri de la investiţii în piscine şi pârtii proiectate în locuri considerate inoportune”.
 • Georgiana Iorgulescu, membru CSM, anunță că a ajuns la capătul răbdării și dorește să demisioneze din această instituție. Antena 3. 18. 59.
 • Zoe Petre: „Chiar dacă PDL va fi zdrobit la alegerile parlamentare din toamnă, mă tem că situaţia tensionată din România nu se va calma, mai cu seamă că Traian Băsescu nu înţelege să renunţe la aparatul său paralel de guvernare. Deşi se bucură de majoritate parlamentară şi de susţinerea a milioane de români, guvernul USL reprezintă doar un factor al puterii. Celelalte pârghii sunt controlate direct de Traian Băsescu, care încearcă să susţină o guvernare paralelă cu ajutorul procurorilor”.
 • Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) este nemulţumită de faptul că membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) amână să ia act de demisia judecătoarei Mona Pivniceru. Într-un comunicat de presă remis redacţiei, preşedintele AMR, judecătorul Viorel Spânu, aduce mai multe acuzaţii membrilor CSM, declarând că speră ca aceştia „vor renunţa la eventuale tertipuri de amânare a luării act de dubla demisie prin forţarea invocării şi aplicării unui text de lege care nu îşi poate produce efecte în situaţia dnei Pivniceru (art 65. alin. 5 din Legea 303/2004 republicată)”. Mai mult, în acelaşi comunicat, preşedintele AMR mai informează că asociaţia i-a citat prin mica publicitate pe membrii CSM pentru a participa la şedinţa de plen de mâine, joi, 23 august, ora 9”.
 • Viorica Costiniu, președinte AMR (Asociația Magistraților din România): Danileț nu merită să ridice privirea spre d-na Pivniceru. Antena 3. 19. 20.
 • Cristian Teodorescu (VoxPublica): „Deocamdată T.B. tace. Probabil că încearcă să-şi digere victoria şi încă n-a terminat. Se întreabă dacă ar trebui să le mulţumească celor şase politruci de la CCR care au votat pentru el şi nu-şi găseşte cuvintele? Dacă pe T.B. îl satisface această victorie ridicolă şi se va întoarce la Cotroceni, va avea de cine rîde ori de cîte ori se va uita în oglindă”.
 • Cheltuieli pentru referendum
 • Bani pentru referendum
 • Oficial, acestea sunt cifrele reprezentând campania lui B. la referendum.
 • Piața Universității nu renunță la luptă, ora 19. 49:
 • 19 49, 22 august 2012
 • Teama de pușcărie a judecătoarei Aspazia Cojocaru ar putea să nu fie neaparat pentru ea, cât pentru familia ei. Astfel, din informațiile noastre, DNA anchetează încă privatizarea Alro Slatina și Alprom, adică dosarul în care Procurorul General al României, Laura Codruța Kovesi, ceruse, în urmă cu trei ani, începerea urmăririi penale împotriva fostului șef al APAPS, Ovidiu Mușetescu. Ginerele Aspaziei Cojocaru, Claudiu Seucan, a fost adjunctul lui Mușetescu, iar din 2004 a fost numit secretar de stat la Ministerul Justiției, fiind, ulterior, transformat în notar din ordinul fostului ministru al Justiției, Cristian Diaconescu. Seucan a dat cu subsemnatul la DNA în acest dosar, în urmă cu aproximativ un an”.
 • 20. 32. Piața Universității: Astăzi, capitala, așteaptă toată țara!
 • Gestul lui Victor Ciutacu și Mircea Badea pentru campioana olimpică Florica Lavric.
 • 20. 44. Piața Universității: Jos B.!
 • 21. 06: protestatarii de la Piața Universității au intrat din nou pe carosabil.
 • 21. 11: Jos B.!
 • 21 12, 22 august 2012
 • Sunteți penibil…ca istoric și ca intelectual…dacă nu conștientizați că poporul dorește în primul rând acest lucru: schimbarea.
 • Victor Ponta a venit la emisiunea lui Mihai Gâdea. 21. 34. Antena 3.
 • Victor Ponta (Antena 3): poporul a dat o sentință irevocabilă pentru TB. 21. 38/ noi nu facem o politică în care să trișăm. Asta e diferența dintre noi și TB/ vom plăti pentru iresponsabilitatea lui B/
 • Victor Ponta, 22 august 2012
 • 21. 47. Piața Universității: Ieși afară, javră ordinară!
 • 21. 48: Asasinii! ¦ Jos B!
 • Aproximativ 1000 de persoane s-au adunat miercuri seara [22 august 2012] în Piața Universității din București”.
 • Dani