Istoria începe de oriunde o privești [23]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 *

Istoria începe

de oriunde o privești

(Vol. 1)

***

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a.

*

Toate fotografiile indicate aici vor apărea în forma finală a cărții.

***

Însă avem și în România, la Sfânta Mănăstire Neamț, unul dintre degetele Sfântului Apostol Filip[1].

Sfântul Apostol Bartolomeu a fost răstignit, jupuit de piele și decapitat[2] iar sfântul său cap se păstrează în Mănăstirea Caracallu din Sfântul Munte Athos[3].

Sfântul Apostol Simon Zilotul sau Natanael a fost răstignit pe cruce în Georgia, el fiind Apostolul Georgiei. Aici e locul[4] unde el a fost martirizat:

(fotografie)

O parte dintre Sfintele sale Moaște sunt în bazilica Sfântul Petru de la Roma iar o alta în Mănăstirea Corona, în Carditsa [5], Grecia[6].

   (fotografie)

Biserica Mănăstirii Corona

Sfântul Apostol Iuda sau Tadeu este fratele Sfântului Iacov și el a fost crucificat în Ararat, în Armenia[7].  El este Apostolul Armeniei[8]…iar mâna sa dreaptă se păstrează în patriarhatul armean de Echmiadzim, pe când o altă parte din Sfintele sale Moaște în bazilica Sfântul Petru din Roma[9].

(fotografie)

Mănăstirea armeană Sfântul Tadeu din Iran, ridicată în anul 68 d. Hr.

 Mormântul Sfântului Apostol Mattias se găsește în abația benedictină Sfântul Mattias din Trier, Germania[10].  Deasupra mormântului său este acest monument funerar[11]:

(fotografie)

Însă, potrivit unei tradiții grecești, Sfântul Apostol Mattias a fost îngropat în Georgia, în castelul Gonio-Apsaros[12].

Capul Sfântului Apostol și Sfințit Mucenic Titos/ Tit, ucenicul Sfântului Apostol Pavel, se păstrează în catedrala Sfântul Titus din Heraclion, Creta[13].

(fotografie)

După cum stă scris și pe Sfânta Icoană infra, Sfântul Titos a fost primul episcop al Cretei.

(fotografie)

La Sfânta Mănăstire Bistrița, din județul Neamț, găsim părticele din Sfintele Moaște ale Sfinților Apostoli Pavel și Bartolomeu[14].

(fotografie)

*

Teșu Solomovici, în Istoria Holocaustului din România. Transnistria și Transilvania de Nord, Ed. Teșu, București, 2007, p. 348, spune următoarele despre Ion Antonescu[15]:

„Mareșalul Antonescu poate fi acuzat că a fost un dictator, criminal, antisemit, megaloman, că a dus un război prostesc până în stepele Stalingradului și încă de multe altele, dar evreii din Vechiul Regat și Transilvania de Sud au rămas în viață”.

Pentru că „mareșalul nu a permis ca deciziile asupra sorții evreilor români să fie dictate de la Berlin. [Aceasta] a fost marea șansă istorică a evreimii-române” (p. 351).

*

În Comentariul la Iov al Sfântului Ioan Gură de Aur, în I. 10, acesta spune că diavolul „iubește mai ales pustietățile, precum spune și Hristos: „umblă prin locuri fără de apă, căutând odihnă” [Mt. 12, 43]. Și aceasta este lucrarea purtării de grijă a lui Dumnezeu, faptul că cei mai mulți dintre demoni locuiesc acolo”[16]. Adică: în locuri pustii.

În I. 20, Sfântul Ioan consideră că „însuși diavolul este cel ce aduce vestea[17] Sfântului Iov că fiii și fiicele lui…au murit.

Din I. 26 aflăm că donatorii se semnau pe Sfintele Icoane ca și astăzi: „Așa cum la icoane se înscrie jos „cutare a oferit-o”, așa și aici, zugrăvind prin cuvinte icoana sufletului lui…”[18].

O altă afirmație despre diavol din II. 3: „chiar dacă ar da greș de mii de ori, diavolul nu renunță niciodată, ci stăruie fără rușine[19] în faptul de a te ispiti spre păcat. El încearcă, din răsputeri, să te facă să păcătuiești. Stăruie cu nesimțire maximă în faptul de a te momi/ de a te păcăli.

„Tot o lucrare diavolească[20] e și faptul ca cineva să fie „disprețuit și urât de toți[21].

Comentariul de față al Sfântului Ioan nu este verset de verset ci stăruie asupra primelor două capitole…după care le discută în mod sintetic pe celelalte.

Prieteni nedrepți. Pentru că „prietenii lui voiau să îl calce în picioare și să sară asupra celui ce zăcea jos[22].

Păcatul ca necaz[23] și deznădejdea ca mânie[24] în Sfânta Scriptură.

Darul înțelepciunii: „Dacă Dumnezeu vrea să îți dea înțelepciunea, nu ai nevoie de timp[25]. Îți dă înțelepciunea duhovnicească într-un timp record și de la o vârstă tânără.

Despre încercarea Sfinților de către Dumnezeu[26].

Iar în finalul lui XXX, 8, autorul afirmă faptul că „psaltirea a fost odată cu Iov, mai înainte de el nu a fost psaltire[27]. Și când spune psaltire…Sfântul Ioan se gândește de fapt la psaltirion[28], la instrumentul muzical, care a apărut în timpul vieții Sfântului Iov.

(fotografie)

Cum arată psaltirionul astăzi, în Grecia.


[2] Ibidem.

[7] Ibidem.

[16] Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariu la Iov, trad. din lb. gr. veche și note de Laura Enache, cu studiu introd. de Dragoș Mîrșanu, col. Patristica, vol. 2, Ed. Doxologia, Iași, 2012, p. 40.

[17] Idem, p. 49.

[18] Idem, p. 55.

[19] Idem, p. 59.

[20] Idem, p. 63.

[21] Ibidem.

[22] Idem, p. 83.

[23] Idem, p. 84.

[24] Idem, p. 100.

[25] Idem, p. 135.

[26] Idem, p. 158.

[27] Idem, p. 189.

Omul care nu termină de alergat viața

Ne adulmecăm tăcerile
și nu ne știm mirosul păcii.
Ne strivim singurătățile
mergând unii pe lângă alții pe stradă
ca niște elefanți congestionați.

Atâta zor de a merge
unde?
O alergare spre a nu împlini nimic,
cu ochii bântuiți de fantome.
O fugă spre nicăieri
cu toamne de porumbei morți pe pleoape.

Oameni de toate vârstele
care aleargă devorați de mușuroaie
de furnici roșii ale patimilor,
mânați de mii de bice electrice
atât de nevăzute
încât ustură neprevăzut de tare.

Care aleargă spre moarte cu toate trenurile
și cu toate mașinile
și cu toată încrederea,
care dislocă pământul de pe vertebre
de atâta nerăbdare
de a vedea neantul.

Și poporul crede că e bine
și aprinde galaxiile din fuga tălpilor
pentru a ajunge la capătul spațiului cosmic.

Va tăia oare și stelele de pe cer
cum a tăiat copacii pădurilor,
omul cel atât de iubitor de univers?
Va scrijeli numele său
pe furtuni de stele?

Va bea apă din nori venusieni?
Va inventa mașina de strivit timpul ca pe semințe
și de a face șampon din el?

Câte nu poate face omul?

Mai puțin să-și iubească aproapele
ca pe sine însuși.

Mai puțin să se împace în și cu el însuși.

*

Autor: Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș.

Predică la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci

(Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos)

Marcu 8, 34-38; 9, 1

„Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde, iar cine îşi va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela o va mântui.

Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el când va veni în slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri.

Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până când nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere”.

*

Evanghelia rânduită a se citi în Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci are ca temă urmarea lui Hristos.

Prima lucrare în urmarea lui Hristos sau în cultivarea comuniunii de viaţă cu El este lepădarea de sine. A doua este asumarea sau luarea crucii, iar a treia este împlinirea voii lui Hristos în viaţa omului.

Lepădarea de sine este lepădarea de viaţa egoistă, de modul pătimaş de a trăi, de a gândi şi de a făptui. În mod concret, lepădarea de sine înseamnă renunţarea la mândrie şi la lăcomie, deoarece în mândrie şi lăcomie pentru lucrurile materiale, trecătoare, se vede cel mai puternic iubirea pătimaşă de sine.

Egoismul, sub toate formele lui, este un mod de existenţă în care omul este plin de sine, de eul său, astfel că în sufletul său nu mai au loc iubirea de Dumnezeu şi iubirea faţă de aproapele.

Sfinţii Părinţi consideră iubirea pătimaşă de sine ca fiind izvorul tuturor patimilor: „Păzeşte-te de maica relelor, de iubirea de sine, care este iubirea neraţională a trupului. Fiindcă din aceasta se nasc, după toate semnele, cele dintâi trei gânduri pătimaşe, care sunt şi cele mai generale: al lăcomiei pântecelui, al iubirii de argint şi al slavei deşarte. Căci acestea îşi iau prilejurile din aşa-zisa trebuinţă a trupului. Din ele se naşte toată lista patimilor. Trebuie, prin urmare, cum s-a zis, să ne păzim în chip necesar şi să ne războim cu ea cu multă trezvie. Căci stârpită fiind aceasta, se stârpesc totodată toate gândurile ce se nasc din ea” 1*.

Deci, este vorba aici de o iubire pervertită, pătimaşă, nu de iubirea despre care vorbeşte Mântuitorul Iisus Hristos când zice: „să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (cf. Matei 19, 19) „şi care constă în a te iubi pe tine ca făptură a lui Dumnezeu, creată după chipul Lui, a te iubi deci în Dumnezeu şi a-L iubi pe Dumnezeu în tine” 2*.

Adică lepădarea de sine nu înseamnă desfiinţarea sau anularea de sine, ci schimbarea modului egoist de a vieţui. Lepădarea de sine înseamnă renunţarea la modul pătimaş de a trăi în uitare de Dumnezeu şi de semeni.

Mântuitorul ne arată, de fapt, că numai atunci putem să-I urmăm Lui, când centrul vieţii noastre nu mai suntem noi înşine, ci El. Când viaţa omului nu mai este centrată pe eul său posesiv, trecător şi limitat, ci pe legătura de iubire veşnică şi infinită cu Hristos Dumnezeu-Omul, atunci viaţa omului devine comuniune pentru eternitate, deschidere spre îmbogăţire spirituală veşnică, în iubirea eternă a Preasfintei Treimi.

Lepădarea de sine înseamnă descătuşarea sufletului de egoism pentru ca el să cultive iubirea de Dumnezeu manifestată în rugăciune, în ascultarea cuvântului Său, împărtăşirea de El şi săvârşirea faptelor bune.

Lepădarea de sine este o permanentă necesitate în viaţa omului pentru că există mereu, din cauza naturii păcătoase a omului, tendinţa de a uita de Dumnezeu, de a neglija iubirea faţă de aproapele şi a-şi da lui însuşi prioritate.

În acest sens, Cuviosul Nichita Stithatul spune că pe cel ce s-a angajat în lupta duhovnicească „nimic nu-l împiedică aşa de mult de la lucrarea poruncilor, ca atotreaua iubire de sine” 3*.

Atât de mult sunt preocupaţi oamenii de sine încât uită că sunt trecători, că Dumnezeu îi menţine în existenţă şi că îi cheamă la viaţa veşnică care se pregăteşte încă de pe pământ. Cel ce este preocupat exclusiv de sine, chiar dacă iubeşte pe alţii, doreşte să-i folosească pentru a creşte în lăcomia sa de bunuri materiale sau pentru a stăpâni asupra altora. Lepădarea de sine adevărată înseamnă respectul faţă de alţii, ajutorarea şi ridicarea lor din căderi, păcate şi din lipsuri, nu folosirea lor în mod egoist.

A doua lucrare în urmarea lui Hristos este asumarea crucii.

Crucea are o mulţime de înţelesuri spirituale în Sfânta Evanghelie. Ea poate însemna recunoaşterea unei neputinţe şi a unei suferinţe personale, recunoaşterea finitudinii şi fragilităţii condiţiei umane.

Crucea este adesea o neîmplinire, o boală incurabilă, o patimă nevindecată, o tristeţe că nu am devenit sau nu am realizat ceea ce ne-am dorit.

Uneori, crucea în viaţa omului poate fi şi o copilărie trăită fără părinţi sau o familie fără copii.

Crucea poate fi şi un handicap, ca urmare a unui accident.

Crucea mai poate fi şi o durere prelungită în tot timpul vieţii pentru că am pierdut o fiinţă dragă, mai ales poate fi o văduvie de toată viaţa.

În multe feluri, crucea este trăită ca fiind o neputinţă sau o suferinţă care marchează viaţa omului.

Astfel, când Mântuitorul cheamă pe fiecare „să-şi ia crucea sa”, aceasta înseamnă: „Ia, acceptă, neputinţa ta şi urmează-mi Mie! Adu la Mine durerea ta, neputinţa ta, boala ta, nefericirea ta, lupta pe care o duci cu tine însuţi şi cu neputinţele tale!”.

Hristos voieşte să poarte împreună cu noi suferinţa noastră, ca să umple cu prezenţa Lui iubitoare, mântuitoare şi sfinţitoare neîmplinirea noastră apăsătoare. El, Dumnezeu-Doctorul, vrea să intre în viaţa noastră pentru a ne vindeca de neputinţele noastre sufleteşti sau trupeşti, pentru a ne dărui viaţa Sa divino-umană, adică mântuirea.

El vrea să ne ajute ca să putem purta Crucea suferinţei spre a dobândi bucuria Învierii. El doreşte ca necazul, încercarea, neputinţa şi suferinţa pe care le trăim să nu ne despartă de Dumnezeu, să nu ne înstrăineze de El, ci să le folosim pe toate acestea în aşa fel încât să ne apropiem mai mult de Dumnezeu.

De fapt, necazurile sau suferinţele nu ne lasă niciodată neutri. Oamenii care trec prin suferinţă sau poartă o cruce grea nu mai rămân complet indiferenţi. Suferinţa îi poate apropia sau îndepărta de Dumnezeu.

De aceea, Evanghelia de azi ne îndeamnă să luăm Crucea, să o asumăm, să o purtăm venind cu ea la Hristos şi să facem din ea drum spre Înviere. Numai astfel calea Crucii devine cale mântuirii.

Un alt înţeles duhovnicesc adânc al Crucii este „răstignirea” permanentă a omului între idealul propus şi rezultatul obţinut. Despre această cruce, ca permanentă neîmplinire şi luptă cu egoismul din noi înşine, vorbeşte Sfântul Apostol Pavel când zice: „Nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârşesc” (Romani 7, 19).

Aceasta este crucea sau neîmplinirea cea mai frecventă din viaţa duhovnicească a celor ce luptă cu patimile şi neputinţele din firea omenească înclinată spre păcat.

Adesea omul îşi propune o înnoire duhovnicească şi un început bun, un ideal înalt, dar constată cu regret eşecul în împlinirea acestui ideal. Totuşi, când constată că în această luptă are mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, înţelege mai bine ceea ce Mântuitorul Însuşi spune în cuvintele: „Fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 5).

Însă cu El, prin harul Lui vindecător, omul poate face mult bine, după cum ne învaţă şi Sfântul Pavel când zice: „Toate le pot întru Hristos, Cel care mă întăreşte” (Filipeni 4, 13).

Dar crucea mai are şi un alt înţeles, şi anume ea este şi dificultatea de a trăi cinstit şi corect într-o societate în care stăpânesc minciuna, necredinţa, nedreptatea şi lipsa de iubire.

În acest sens, lepădarea de sine urmată de asumarea crucii înseamnă şi lupta pentru a săvârşi binele într-o societate plină de răutăţi. Astfel, fiecare creştin trebuie să poarte crucea nevoinţelor pentru săvârşirea binelui, cu gândul la Hristos şi cerând ajutorul Lui.

Aşadar, asumarea Crucii şi urmarea lui Hristos înseamnă să ne aducem pe noi înşine la Hristos, purtând cu răbdare şi speranţă neputinţele noastre, bolile noastre, „răstignirile” noastre între idealul propus şi rezultatul obţinut, pentru ca El să devină Doctorul şi Mântuitorul vieţii noastre. Astfel, putem mărturisi împreună cu Sfântul Apostol Pavel: „M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa mea de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine” (Galateni 2, 20).

A treia lucrare în urmarea lui Hristos este mărturisirea Lui şi împlinirea poruncilor.

Mântuitorul Iisus Hristos spune: „cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui” (Ioan 14, 21). Deci, nu putem urma lui Hristos fără a împlini poruncile Lui şi fără a-L mărturisi pe El înaintea oamenilor.

În Sfânta Evanghelie, Hristos arată că, dacă cineva se ruşinează de El în acest neam desfrânat şi păcătos, şi El se va ruşina de acesta când va judeca lumea (cf. Marcu 8, 38).

Mărturisirea lui Hristos în viaţa pământească este o condiţie pentru unirea sau comuniunea cu El. Iar a fi mărturisitor al lui Hristos înseamnă a împlini poruncile Lui, mai ales porunca iubirii faţă de Dumnezeu şi de aproapele: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi Proorocii” (Matei 22, 39-40).

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că „nimic nu poate face pe cineva a fi următor al lui Hristos, precum a se îngriji de fratele şi aproapele său. Dar chiar de ai posti, sau te-ai culca jos pe pământ, sau te-ai sugruma pe sineţi, însă de aproapele tău nu te îngrijeşti, nu ai făcut atunci nici un lucru mare, căci purtându-te astfel, tu ai stat încă şi mai departe de această icoană” 4*, adică de omul creat după chipul lui Dumnezeu.

Împlinind poruncile lui Hristos ne împărtăşim cu Hristos, Care este ascuns în poruncile Sale, după cum ne învaţă Părinţii Filocaliei: „Domnul e ascuns în poruncile Sale. Şi cei ce-L caută pe El, Îl găsesc pe măsura împlinirii lor” 5*.

Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu înseamnă trăirea virtuţilor creştine care aduc harul lui Dumnezeu în viaţa omului şi, în acelaşi timp, îl ajută să scape de patimile care îl robesc. Cine împlineşte poruncile lui Hristos rămâne în El şi Hristos rămâne în cel care se face împlinitor al poruncilor.

Deci, ne împărtăşim cu Hristos prin rugăciune şi ascultarea Evangheliei, dar mai ales prin Sfintele Taine, prin Sfânta Euharistie.

În Ortodoxie, urmarea lui Hristos nu este doar o imitare morală a Lui, ci presupune şi o prezenţă mistică a lui Hristos în creştin prin harul Duhului Sfânt. Când omul dobândeşte prezenţa harului sfinţitor al lui Hristos în viaţa sa, atunci devine cu adevărat următor al lui Hristos şi gândeşte potrivit gândirii lui Hristos. Deci, forma cea mai profundă a urmării lui Hristos este prezenţa Lui în om, pe care o dobândeşte prin rugăciune, pocăinţă şi fapte bune, prin primirea Sfintelor Taine.

Evanghelia spune că în această viaţă omul trebuie să caute în primul rând mântuirea sufletului. Foarte mulţi oameni se îngrijesc mai mult de trup, de îmbrăcăminte, de mâncăruri alese, de comoditatea unei locuinţe plăcute, pierzând mult timp cu grija pentru cele pământeşti.

Puţini sunt însă cei care hrănesc şi îmbracă duhovniceşte sufletul lor cu sfinţenia. De aceea, este necesar să luăm aminte la cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice: „grija de trup să nu o faceţi spre pofte” (Romani 13, 14) şi să înţelegem că şi sufletul are nevoie de hrană, dar hrana lui este cuvântul lui Dumnezeu (cf. Matei 4, 4).

Şi sufletul are nevoie să fie îmbrăcat, dar haina lui o alcătuiesc virtuţile dobândite prin pocăinţă, prin rugăciune şi săvârşirea binelui.

Chemarea lui Hristos de a ne îngriji de suflet este chemarea la viaţă duhovnicească. De ce? Pentru că sensul ultim al existenţei este legătura omului cu Dumnezeu, hrănirea şi luminarea sufletului prin comuniunea cu Dumnezeu. Nimic din cele trecătoare nu este mai de preţ decât sufletul unui om, pentru că omul este persoană creată după chipul Persoanelor divine ale Sfintei Treimi veşnice. Toate lucrurile create sunt trecătoare, dar sufletul omului, deşi creat, este nemuritor, întrucât este creat după chipul lui Dumnezeu cel nemuritor.

În acest sens, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: „…bune sunt toate cele făcute de Dumnezeu, ca, folosindu-ne bine de ele, să-i mulţumim lui Dumnezeu. Dar noi fiind slabi şi trupeşti la înţelegere, am ales mai mult cele materiale în loc de porunca iubirii şi, îngrijindu-ne de ele, ne războim cu oamenii. Se cuvine deci să punem iubirea de orice om mai presus decât cele văzute şi decât însuşi trupul. Căci ea este semnul iubirii de Dumnezeu, precum însuşi Domnul arată în Evanghelie: „Cel ce mă iubeşte pe Mine, zice, păzeşte poruncile Mele” (Ioan 14, 15). Iar care este porunca pe care păzind-o îl vom iubi pe El, auzi de la El când zice: „Aceasta este porunca Mea, ca să vă iubiţi unii pe alţii” (Ioan 15, 12). Vezi că iubirea întreolaltă întemeiază iubirea de Dumnezeu, care este plinirea a toată porunca lui Dumnezeu? De aceea porunceşte să nu se îngrijească de avuţii, ci să se lepede de toate ale lui, tot cel ce doreşte să-I fie ucenic” 6*.

În concluzie, înţelegem că preocuparea principală a omului trebuie să fie grija pentru mântuirea sufletului, pentru eliberarea lui de păcate, pentru creşterea omului în virtuţi, în lumina iubirii lui Hristos. Această lucrare este una anevoioasă, dar necesară. Mântuitorul ne învaţă că omul care poartă crucea, lepădându-se de sine şi urmând Lui, primeşte bucuria învierii.

Sunt oameni care încă din lumea aceasta gustă din bucuria Împărăţiei lui Dumnezeu, care este bucuria şi slava Învierii lui Hristos.

Astfel, drumul Crucii devine drumul Învierii şi al Împărăţiei cerurilor, iar răsplata ostenelilor este bucuria prezenţei lui Hristos Cel răstignit şi înviat în viaţa creştinului, arvuna fericirii şi a păcii veşnice, spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire. Amin.

Note:

1 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete despre dragoste (a doua sută), 59, în Filocalia românească, vol. II, E.I.B.M.O., Bucureşti, 2008, p. 96.

2 Jean Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, Ed. Sofia, Bucureşti 2001, p. 124.

3 Cuviosul Nichita Stithatul, Suta întâi a capetelor despre făptuire, 28, în Filocalia românească, vol. VI, E.I.B.M.O., Bucureşti, 2011, p. 252.

4 Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei întâi către Corinteni, omilia XXV, pp. 261-262, după drd. Liviu Petcu, Lumina Sfintelor Scripturi…, vol. II, Ed. Trinitas, Iaşi, 2007, p. 955.

5 Marcu Ascetul, Despre legea duhovnicească, 190, în Filocalia românească, vol. I, E.I.B.M.O., Bucureşti, 2008, p. 298.

6 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Cuvânt ascetic, 7, în Filocalia românească, vol. II, E.I.B.M.O., Bucureşti, 2008, pp. 31-32.

*

Autor: PFP Prof. Acad. Dr. Daniel Ciobotea.

Viața are întorsăturile ei

  • În perioada 2000-2004 s-au făcut numeroase sacrificii (inclusiv prin privatizări) în ideea că vom putea obţine cei 30 de miliarde de euro, fonduri nerambursabile pentru perioada 2007-2013 în vederea modernizării economiei. Nu am obţinut decât 10 %. Unde s-au dus restul de bani? Nu ar trebui să cerem utilizarea completă a acestor fonduri, înainte de a continua cu privatizările – sub forma vânzării mobilei din casă?”.
  • Esenţa lui Faust nu e, însă, iubirea, ci crima făcută în numele iubirii – ne aminteşte Sokurov. Crimă care ucide iubirea şi generează noi crime. Firesc şi absurd, Faust îşi ucide şi iubirea, dar şi Maestrul, pe bătrânul Mefistofel – moment în care se privează de orice axă (ascendentă sau descendentă) a devenirii…Singur într-un peisaj pietros dezolant, amintind de scenografia ispitirilor evanghelice, eviscerat de ultimele rămăşiţe ale propriului suflet, Faust rămâne al nimănui…Finalul deschis îndeamnă doar la tăcere: o tăcere amară, pusă în faţa unei postmodernităţi care refuză să se trezească…”.
  • Aşadar, aceasta este explicaţia divorţului recent dintre Mihai Răzvan Ungureanu şi Mihail Neamţu: primul are legături strânse cu comunitatea evreiască, iar cel de-al doilea, cu mişcarea de tip legionar! Aceste două săbii nu aveau cum să stea în aceeaşi teacă”.
  • Preşedintele PNL a declarat [14 septembrie 2012] că, din punctul său de vedere, „România are premier, pentru că a fost învestit de Parlament şi nu are preşedinte, pentru că preşedintele a fost izgonit de alegători„. Crin Antonescu a apreciat că România are „un fel de guvernator„, care „coabitează cu domnul Zegrean” sau cu „oameni din afara ţării””.
  • Despre cum să îți faci un icon în mediile de socializare.
  • Cu programul Recovery Toolbox for CD Free puteți recupera informații de pe CDuri și DVDuri deteriorate.
  • Cum se obține la București viza pentru USA.
  • Când nu știi ce să faci…afli că există mai multe soluții.
  • Imagini de la procesiunea de la Timișoara, din 14 septembrie 2012, cu Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Iosif de la Partoș.
  • procesiune cu moastele sf. iosif de la partos (11)

Predică la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci [2012]

Iubiții mei,

Evanghelia de azi [Mc. 8, 34-38; 9, 1] ne subliniază faptul că viața ortodoxă nu este o victorie lejeră ci  o pierdere/ o omorâre a sufletului pentru Hristos și Evanghelia Sa (v. 35).

Lucru care, la prima vedere, pare negativist la culme.

Sau pur și simplu absurd…dacă ne gândim la faptul că sufletul e spiritual și nemuritor…iar aici, prin verbul apollimi se vorbește despre distrugere, pierdere, ruinare, omorâre a…sufletului.

Mai pe scurt: cum să îți omori sufletul…sau să îl pierzi pentru Hristos și pentru Evanghelia Lui? Cum să fie pierderea un câștig…și nu victoria fără drept de apel?

Însă lucrurile sunt uluitor de frumoase în acest caz.

Pentru că aici Domnul ne cere nu să ne sinucidem…ci să omorâm sau să pierdem sau să distrugem din noi orice păcat și patimă care omoară în noi…viața duhovnicească. Adică dragostea de El și de Evanghelia mântuirii.

Și astfel un suflet și un trup ascetizate/ pline de nevoință duhovnicească sunt tocmai împlinirea cerinței Domnului: renunțăm la viața pentru noi…pentru viața cu și pentru El.

Așadar scopul vieții ortodoxe e acela de a-L face pe Dumnezeu centrul vieții noastre. Ca în jurul Lui și cu El și pentru El să trăim toate acțiunile, gândurile și sentimentele noastre.

Dar până acolo…trebuie să ne descentrăm din iubirea de sine.

Trebuie să ieșim din buna impresie pe care o avem despre noi înșine.

Adică să renunțăm la faptul de a mai gândi lucrurile pur uman, egoist, mărginit ci, mereu, divino-uman, lăsându-L pe Dumnezeu, prin harul Său, să ne inunde ființa, să ne curățească, să ne îndrepte, să ne lumineze spre tot lucrul bun.

Pentru că asta e pierderea/ omorârea de sine pe care ne-o cere Domnul: renunțarea la modul nostru de a gândi, de a simți, de a acționa, care e bădăran și necizelat…pentru un mod paradoxal de existență, duhovnicesc, care e plin de profunzime mistică.

Căci fără această renunțare la tot ce e urât, plictisitor, obscen, diform, grețos, păcătos, neconform cu Dumnezeu din gândurile, sentimentele și viața noastră…nu putem trăi, cu adevărat, nicio stare reală, adică duhovnicească.

Pentru că omul e chemat la viața în har, la viața cu Dumnezeu…și tot ce nu e din viața cu El e o non-viață.

Acesta e motivul pentru care Domnul ne pune în prim-plan renunțarea/ negarea sinelui fals, care înseamnă asumarea Crucii, adică a nevoințelor duhovnicești, ce ne creează un nou sine, sinele duhovnicesc, pentru a putea să Îi urmăm Lui (v. 34). Sau să trăim o viață proprie Lui.

Pentru că viața divino-umană pe care noi o trăim în Biserică, adică cea plină de har, e viață nouă, viață de la zero…adică răsărită/ zidită/ fundamentată pe pogorârea harului Treimii în noi la Botez.

Botezul e nașterea noastră de sus, dumnezeiască…și de aici încolo începe viața bisericească, divino-umană, mistică/ tainică, în care Dumnezeu e în noi prin harul Său ridicându-ne continuu la comuniunea cu Sine.

Și orice ieșire din voia lui Dumnezeu e păcat…și pe el îl spovedim și pentru el ne nevoim.

Pentru că nevoința noastră e tocmai pentru a păstra și a intensifica lucrarea harului lui Dumnezeu în noi înșine, prin toată fapta cea bună și frumoasă, plină de har, pe care o facem în viața noastră bisericească.

…Însă în v. 36, în cutremurătoarea întrebare a Domnului, avem un verb la infinitiv, zimioo, care vorbește despre pierderea sufletului…atunci când vrem să câștigăm/ să obținem „ton cosmon olon” [lumea întreagă, cf. GNT].

Și cu toate că e vorba tot despre o pierdere a sufletului…aici, la v. 36, avem vorbire despre pierderea dureroasă a sufletului…în comparație cu pierderea evanghelică a sufletului din v. 35, unde pierderea înseamnă curățirea de patimi.

Pentru că în v. 36, omul care vrea să câștige/ să atragă de partea sa întreaga lume, care vrea să fie iubit și apreciat de toți…se comportă în așa fel încât să placă tuturor…dar nu și sieși.

De aceea, pe cât e un icon/ un chip reperabil pentru mulți, un star…pe atât se îndepărtează de scopul lui: despătimirea și umplerea de slava lui Dumnezeu.

Asta nu înseamnă că dacă suntem persoane notorii/ cunoscute de foarte mulți…ne periclităm mântuirea. Ci aici se pune problema omului care face un scop din faptul de a fi cunoscut și apreciat potrivit unei imagini retușate despre el însuși.

Și, după cum se observă, Domnul ne-a atenționat cu peste 2000 de ani mai înainte asupra inutilității imaginii artificiale de sine.

Că orice am face noi, oricum ne-am cosmetiza trupul sau orice limbaj am folosi în expunerea vieții noastre interioare…noi, cei adevărați, suntem cei care iradiem prin faptele, gândurile, sentimentele noastre.

Așa că nu putem minți pe nimeni lucid la minte, împodobit cu înțelepciune duhovnicească și o viață sfântă…asupra interiorității noastre.

Dacă avem un sine netransfigurat, un interior lipsit masiv de adevăr și de har…alergăm după himere…după o împlinire iluzorie…pentru că împlinirea reală e înăuntrul nostru, e în relația și prezența energetică/ harică a lui Dumnezeu  în noi înșine.

Iar rolul absolut al Părintelui duhovnicesc, al omului harismatic/ plin de experiențe mistice și de teologie în viața noastră constă în aceea de a ne ajuta să distrugem falsul sine și, totodată, de a ne ajuta să ne rezidim/ să ne creăm/ să ne construim ca oameni duhovnicești…în contagiune/ în iradiere cu viața și experiența lui.

Căci Părintele duhovnicesc nu e, în primul rând, un demolator al omului celui vechi…ci un împreună-ziditor cu noi a omului celui nou, duhovnicesc…el ajutându-ne și purtând cel mai adesea sarcinile neînțelegerilor, ale nedumeririlor și ale ispitelor de tot felul…prin care noi trecem alături de el.

În lipsa unui astfel de om, de înaintemergător al vieții duhovnicești…cuvintele Scripturii și ale Părinților sunt uși închise.

Pentru că viața bisericească/ ortodoxă/ mistică e un nou mod de a trăi existența de aici și pe cea din veșnicie…și pentru ea ai nevoie să vezi, să simți, să auzi…pe cineva care o întrupează deja.

Ultimul verset al Evangheliei ne vorbește tocmai despre noul mod de a trăi, adică despre trăirea Împărăției lui Dumnezeu, care vine în noi „in dinami” [în putere] (9, 1, cf. GNT).

În și prin puterea harului dumnezeiesc.

Și tot ceea ce nu facem în și prin puterea lui Dumnezeu – după cum subliniam anterior – înseamnă o vânare de vânt, o non-posesiune.

Căci tot binele făcut cu harul lui Dumnezeu înseamnă creștere duhovnicească, personalizare duhovnicească…pe când tot ce e îndrăzneală păcătoasă, vicleșug, ipocrizie, dezordine, extremism înseamnă ruinare de sine, urâțire a sufletului.

De aceea, fiecare dintre noi suntem chemați la a nu gusta moartea…până ce nu vedem Împărăția lui Dumnezeu venind în putere…în putere dumnezeiască în noi înșine.

Și vederea Împărăției înseamnă, de fapt, vederea lui Dumnezeu, a slavei lui Dumnezeu.

Căci suntem chemați la a ne despătimi, la a ne simplifica interior și la a ne umple de har…pentru ca să Îl vedem, încă de aici, pe Împăratul slavei, pe Dumnezeul nostru treimic.

Tocmai de aceea a alerga după imagine, după funcții, după onoruri, după ocuparea întregii lumi e un eșec…pentru că adevăratul eroism e să te învingi pe tine însuți.

Și pentru ca să te învingi…trebuie să îți omori patimile, să îți modelezi caracterul, să îți schimbi purtările.

Iar asta înseamnă să Îi urmezi lui Hristos întru înnoirea vieții, a vieții duhovnicești, care nu are sfârșit. Amin!

*

Autor: Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș.