Istoria începe de oriunde o privești [26]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 *

Istoria începe

de oriunde o privești

(Vol. 1)

***

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a.

***

În ediția Molitvenic, Chişinău, 1820, cf. BAR, CRV 1077, Taina Sfintei Spovedanii este între p. 93-105.

Iar rugăciunea de dezlegare în această ediție are următorul text: „Domnul și Dumnezeul nostru Iis[us] Hr[istos], cu Darul și cu îndurările iubirii sale de oameni, săți iarte ție fiiule, (Cutare,) toate greșalele tale: și eu nevrednicul Preot, cu puterea lui ce ieste dată mie, te iert și te dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui, și al Fiiului, și al sfântului Duh, amin” (p. 104).

(fotografie cu textul în original)

În ediția greco-catolică Evhologhion, Blaj, 1815, cf. BAR, CRV 875, găsim Spovedania între p. 64-70. Iar rugăciunea de dezlegare e aceasta:

„Domnul Dumnezeu, și Mântuitoriul nostru Iis[us] Hr[istos] cu darul, și cu îndurările iubirii sale de oameni, săți iarte ție fiiule (Cutarele) toate păcatele tale: și eu nevreadnicul Preot cu putearea, carea miau dat, te iert, și te dezleg de toate păcatele tale: în numele Tatălui, și al Fiiului, și al sfântului Duh, Amin”(p. 69-70).

(fotografie cu textul în original)

În Molitvenic, București, 1794, cf. BAR, CRV 579, după Botez urmează Logodna, Cununia, a doua Nuntă, Sfântul Maslu…

Tocmai de la p. 599, după multe slujbe și rugăciuni avem și Taina Sfintei Spovedanii, cu titlul: Învățătură pentru cei ce se spovedesc.

Iar rugăciunea de dezlegare e următoarea: „Domnul și Dumnezeul nostru Iis[us] Hr[istos]. cu darul și cu îndurările iubirii sale de oameni, săte iarte pre tine fiiule (Cutarele) Și să lase ție toate păcatele. Și eu ne vrednicul Preot. Și Duhovnic. Cuputearea ce iaste dată mie te iert, Și te dezleg de toate păcatele tale. Înnumele Tatălui, și al Fiiului, și al sfântului Duh, amin”(p. 617-618).

(fotografie cu textul în original)

În Molitvenic, Bucureşti, 1741, cf. BAR, CRV 221, Spovedania nu este inclusă ci avem numai Învățătură prescurt pentru Ispovedanie, situată între p. 543-545.

Însă urmează Rugăciune pentru cei ce sânt întru blestemuri, și pre cineși cu jurământ sau legat (p. 546-547).

La fel se petrec lucrurile și în Molitvenic, Râmnic, 1706, cf. BAR, CRV 150A: nu avem rânduiala Spovedaniei ci numai Învățătură prescurt pentru Ispovedanie. Care începe la p. 463 dar nu știm unde se termină, pentru că în volumul citat Învățătura se termină înainte de final datorită unei defect de pagină.

În Molitvenic, Iaşi, 1749, cf. BAR, CRV 268 lucrurile se petrec aidoma ca în Molitvenic, Bucureşti, 1741. Nu există Rânduiala pentru Spovedanie ci numai Învățătură prescurt pentru Ispovedanie, p. 535-537, în ambele ediții existând numai Troparele de umilință din Slujba Spovedaniei.

*

Liturghia romano-catolică[1] începe cu: „În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh”[2], cuvinte rostite de preot „cu fața la popor”[3].

Două binecuvântări triadologice și una în care sunt pomeniți numai Tatăl și Fiul[4].

După binecuvântările de început urmează „actul penitențial”[5] în care preotul și poporul se căiesc de păcatele lor.

În actul penitenței se folosește sintagma Dumnezeu atotputernicul sau atotputernicul Dumnezeu de 4 ori[6].

În p. a 11-a regăsim Doxologia Utreniei noastre într-un mod parțial iar în p. a 12-a trei formule triadologice.

Liturghia cuvântului începe în p. a 13-a, când lectorul spune de la amvon: „Cuvântul Domnului”.

Tocmai acum, după „Aleluia”, „preotul pune tămâie în cădelniță”[7] pentru prima dată de la începutul slujbei.

Dacă există un diacon el spune Evanghelia[8].

Omilie după citirea evanghelică[9].

Iar după predică: Crezul cu Filioque[10].

În Crez: „Atotputernicul” și nu „Atotțiitorul”; „Creatorul” şi nu „Făcătorul”; „nu creat” în loc de „nu făcut”; „s-a coborât” și nu „S-a pogorât”; „cu mărire” și nu „cu slavă”; „adorat și preamărit” în loc de „închinat și mărit”; „catolică”…și aici au dreptate, pentru că așa e în textul grecesc…sobornicească al nostru fiind din limba slavonă[11].

În p. 15 însă se spune, cu litere roșii, că „în timpul Postului Mare și în Timpul Pascal, se poate folosi simbolul baptismal al Bisericii Romane, așa-numitul Simbol al apostolilor”.

Și se redă Crezul apostolic în p. 15-16, primul care mărturisește despre Domnul că „S-a coborât în Iad”[12].

Dar sintagma „communionem sanctorum”[13] a fost tradusă în română, în ediția romano-catolică de față, prin „împărtășirea sfinților” în loc de „comuniunea sfinților”[14].

Liturghia euharistică începe odată cu p. a 17-a, când preotul ridică pâinea și Îl binecuvintează pe „Dumnezeul universului”[15].

În potir se toarnă vin și apă[16] și se tămâiază darurile, crucea și altarul[17]. Adică nu există Proscomidie în Liturghia romano-catolică de astăzi.

Începe Canonul roman (p. 19)…compus din ceea ce în Liturghia noastră avem după Crez. Însă rugăciunile euharistice sunt suprimate.

Doar relația Tatăl-Fiul în textul: „Pe tine, așadar, preamilostive Părinte, cu umilință te  rugăm și îți cerem, prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tău”[18]. Unde este Duhul Sfânt?

„Prinosuri”[19], ca în accepțiunea actuală, și nu: „prinoase”. Prinosurile = daruri = sfinte jertfe nepătate[20].

E pomenit pentru prima dată papa și episcopul locului[21].

Se evită adresarea directă. În loc de: „Dumnezeule cel veșnic, viu și adevărat” avem „Dumnezeul cel veșnic, viu și adevărat”[22].

Sfinții chemați să mijlocească: Maica Domnului, Sfântul Iosif, Apostolii Petru, Pavel, Andrei, Iacob, Ioan, Toma, Iacob, Filip, Bartolomeu, Matei, Simon și Tadeu și Martirii Lin, Clet, Clement, Xist, Corneliu, Ciprian, Laurențiu, Crisogon, Ioan, Paul, Cosma și Damian…pomeniți cu numele…și toții Sfinții (în general)[23].

Și tot pentru prima dată auzim vorbindu-se de „meritele”[24] Sfinților.

Lipsește rugăciunea serioasă, consistentă, plină de teologie în Liturghia romano-catolică actuală. E plină de declamații dar nu de rugăciune!

Cuvintele de instituire sunt subliniate cu viniete roșii la litera de început[25]. Pentru că în teologia romano-catolică acestea reprezintă momentul „sfințirii” darurilor.

Nu există epicleză.

„Oferim maiestății tale preaslăvite, din darurile tale, o jertfă curată, o jertfă nepătată, pâinea sfântă a vieții fără de sfârșit și potirul mântuirii veșnice”[26].

Adică preotul realizează „euharistia” și nu coboară harul lui Dumnezeu ca să sfințească  darurile.

Din pagina a 26-a aflăm că un Înger „duce jertfa” pe Altarul ceresc și ea nu e primită direct de Prea Sfânta Treime: „să fie dusă, prin mâinile sfântului tău înger, pe altarul tău ceresc, în fața maiestății tale dumnezeiești”.

În pagina a 27-a se cere unirea cu „sfinții tăi apostoli și martiri: cu Ioan, Ștefan, Matia, Barnaba, Ignațiu, Alexandru, Marcelin, Petru, Felicitas, Perpetua, Agata, Lucia, Agneza, Cecilia, Anastasia și cu toți sfinții tăi”.

Se repetă de multe ori Cristos.

Dar „noutatea” bizară a Liturghiei romano-catolice actuale constă în aceea că are mai multe variante ale rugăciunii euharistice.

Noi am mers pe prima variantă…Însă există și a doua (p. 29-34), a 3-a (p. 35-40), a 4-a (p. 41-46), una „pentru reconciliere” (p. 47-51),  a doua „pentru reconciliere” (p. 52-56), „pentru diferite necesități” (p. 57-61),  a doua „pentru diferite necesități” (p. 62-66), a treia „pentru diferite necesități” (p. 67-71), a 4-a „pentru diferite necesități” (p. 72-76), prima pentru liturghiile cu copii (p. 77-81), a doua pentru liturghii cu copii (83-88), a 3-a pentru liturghii cu copii (89-94).

Însă după atâtea variante asemănătoare și neavenite facem un pas mai departe și anume spre „ritul împărtășaniei”[27].

Se rostește Tatăl nostru…[28]. E identică cu a noastră la nivel textual…numai că, la final, se scrie sintagma „Cel Rău” cum se vede, cu litere mari, …când „tău” și „ta”, cu adresă la Dumnezeu, sunt nemajusculate. Îi dau Satanei…mai multă importanță decât lui Dumnezeu?

În varianta latină e „sed libera nos a malo[29]: adică fără majusculă.

Așteptarea venirii Domnului[30].

Preotul binecuvintează[31]. După care frânge ostia și pune o părticică în potir[32].

O rugăciune „în taină” a preotului[33]. E o rugăciune către Fiul în care sunt amintiți și Tatăl și Duhul[34].

După ce arată ostia poporului și spune că e „Mielul lui Dumnezeu”[35], preotul mănâncă din ostie, apoi bea și din potir.

Se împărtășesc credincioșii din ostie…la ei putând să împărtășească și diaconul pe credincioși[36].

În prescripția 135 se spune: „Dacă sunt persoane ce se împărtășesc sub ambele specii (din ostie și potir n.n.), se respectă ritualul descris la locul respectiv”[37]. Dar de ce trebuie să facă separația asta între preoți și credincioși…sau împărtășire „la cerere”, când lucrul normal e să îi împărtășească pe toți cu ambele?

În josul paginii 98 se spune că „preotul, cu brațele deschise, spune rugăciunea de după Împărtășanie”[38]. Dar ea lipsește din textul de față.

Ultima parte a Liturghiei: „ritualul încheierii”[39]. Avem aici o binecuvântare treimică: „Să vă binecuvinteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt”[40].

Ultimul cuvânt al preotului sau diaconului: „Liturghia s-a sfârșit. Mergeți în pace!”[41]. Adică nu există apolis la Liturghie.

O slujbă săracă de teologie și de rugăciune…O  liturghie pentru oameni grăbiți și care nu vor să adaste/ să se afunde în rugăciune și în evlavie.


[1] Vom urmări: Ritualul Sfintei Liturghii și rugăciunile euharistice pentru concelebrare, în limbile română și latină, Ed. Sapientia, Iași, 2009, 142 p.

[2] Idem, p. 7.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem.

[5] Idem, p. 8.

[6] Idem, p. 8-10.

[7] Idem, p. 13.

[8] Idem, p. 14.

[9] Ibidem.

[10] Idem, p. 14-15.

[11] Ibidem.

[12] Idem, p. 16.

[13] Regăsibilă în lucrarea Explanatio Symboli a Sfântului Nicetas de Remesiana, cf. Enchiridion Symbolorum. Definitionum et Declarationum de rebus fidei et morum, ed. Henricus Denzinger, ed. cit., p. 24.

[14] Ritualul Sfintei Liturghii și rugăciunile euharistice pentru concelebrare, ed. cit., p. 16.

[15] Idem, p. 17.

[16] Ibidem.

[17] Idem, p. 18.

[18] Idem, p. 19.

[19] Ibidem.

[20] Ibidem.

[21] Ibidem.

[22] Idem, p. 20.

[23] Ibidem.

[24] Ibidem.

[25] Idem, p. 24.

[26] Idem, p. 25.

[27] Idem, p. 95 sq.

[28] Idem, p. 95.

[29] Ibidem.

[30] Ibidem.

[31] Idem, p. 96.

[32] Ibidem.

[33] Idem, p. 97.

[34] Ibidem.

[35] Ibidem.

[36] Idem, p. 98.

[37] Ibidem.

[38] Ibidem.

[39] Idem, p. 99 sq.

[40] Idem, p. 99.

[41] Idem, p. 100.

Folclorul în concepția „tradiționaliștilor” [1]

Scriitorii grupați în jurul Gândirii au creat un curent destul de complex, în sensul că nu poate fi definit și explicat rapid, prin câteva trăsături…chiar dacă există elemente fundamentale comune.

Dacă teoria sincronistă – în afară de faptul că este mult mai bine și mai amplu prezentată în manuale și în critica românească –, nu pune prea multe probleme de înțelegere a modului în sine în care este receptată și aplicată în literatura română, în schimb, în mod paradoxal, revitalizarea tradiției autohtone este departe de a fi o idee simplă și unanim acceptată, pentru că tocmai această tradiție nu este definită prea clar de însăși promotorii ei și delimitările conceptuale au născut polemici chiar între susținători.

Gândiriștii/ortodocsiștii i-au continuat, în promovarea ideii naționale în literatură sau a conceptului de literatură națională, atât pe romantici, cât și pe semănătoriști și poporaniști, operând însă delimitări față de toate cele trei curente anterioare.

În esență, orientarea literaturii către universul rural și către poporul muncitor, a semănătoriștilor și poporaniștilor, erau rezultatul propagării unor idei și concepții politice (socialiste), în literatură și artă, și nu învederau legătura cu trecutul literar românesc.

În ceea ce-l privește pe Nicolae Iorga, care în tinerețe avusese vederi de stânga și fusese aproape ostil față de religie și tradiția bizantină (și doar studiul și erudiția l-au salvat, pentru ca această traiectorie să nu devină liniară)…lucrurile comportă o altă discuție, și aceasta lungă…

Redescoperirea acestui trecut și a tradiției literare și revalorizarea în literatura modernă este o idee care aparține gândiriștilor, în sensul că ei o formulează ca atare și o susțin.

Și cu toate acestea, nimic nu e simplu precum pare…

Dificultatea enormă constă în a defini tradiția și specificul național.

Așa încât ceea ce trebuia să fie întoarcerea la tradiție se transformă, mai degrabă, în aventura…căutării tradiției.

Deși tradiția literară se afla sub ochii lor: cronicarii, Dosoftei, Antim, Cantemir…fuseseră publicați.

Așa încât și moderniștii se puteau întoarce (și chiar se întorc, unii dintre ei) la tradiție, dar pe alte căi și fără să trâmbițeze aceasta ca program literar – Ion Barbu putea fi astfel nemulțumit de tradiționalismul precar/insuficient al Gândirii.

Din păcate, în loc să se ocupe cu cercetarea acestei tradiții literare (așa cum făcuse Eminescu, care nici măcar nu beneficiase, ca ei, de ediții tipărite – cu excepția cronicarilor –, ci lecturase în biblioteci sau strângea el însuși tomuri de manuscrise chirilice pe care le studia), marii noștri ortodocsiști iubitori de tradiție se întorc mai mult și mai adesea către…folclor, într-un mod parțial explicabil prin faptul că literatura română veche era și rămâne multora un teritoriu dificil de parcurs și de înțeles.

Și cu toate acestea, într-un fel sau altul, tradiția veche este, chiar și parțial, recuperată.

Iar, pe de altă parte, ei nu o redescopereau cu totul, pentru că tradiția se perpetuase, în datele ei fundamentale, prin pașoptiști și mai ales prin Eminescu. Ceea ce nu mai era însă și ușor decelabil din texte, în condițiile de criză spirituală pe care o acuză mai toți poeții generației interbelice.

Pentru a înțelege, deci, mai bine acest fenomen, ne vom opri asupra câtorva scriitori și teoreticieni de seamă care au susținut acest curent.

*

Ion Pillat consideră, ca toți gândiriștii, că cei din această grupare au realizat joncțiunea cu spiritualul și că au reușit să salveze specificul național: „datorită în mare parte curentului literar dezvoltat în jurul revistei Gândirea și a grupului ei de scriitori, acest pericol de deznaționalizare, de înstrăinare de pământ și neam, a poeziei române, a fost îndepărtat”[1].

Pillat e însă un caz flagrant de non-sens: e un bun cunoscător (poate e totuși mult spus erudit) chiar în materie de literatură veche, ba chiar este editorul unor ediții, apărute la Cartea Românească, din cronicile lui Miron Costin și Neculce, Alexandria populară și, respectiv, Țiganiada (între 1933-1938).

Cu toate acestea, consideră, ca mulți critici literari de mai târziu, că această literatură…nu poate forma tradiția. Și că e mai bine ca această tradiție să fie căutată în folclor. Deși el însuși nu este câtuși de puțin folclorizant în poezia lui, sau poate într-o măsură cu totul nesemnificativă.

Rațiunile pentru o asemenea concluzie aberantă sunt mai multe, dar, din fericire, ni le explică el însuși.

Unul dintre motive este că el caută o legătură explicită între modernism și tradiție și nu ține seama de particularitățile spațiului postbizantin care creaseră o literatură ce nu putea să se conexeze atât de ușor (cel puțin nu în aparență) cu noul tip de literatură modernistă, sincronizată cu stilul occidental: „mă întreb care este punctul ideal unde tradiția, confundându-se cu inovația, rămâne pururi vie și tânără, iar inovația, devenind tradiție, își creează un trecut de unde să poată crește organic”[2].

Pillat consideră că „ideea de latinitate” și „ideea de creștinism”, care odinioară „ne-au îngăduit o literatură românească proprie”[3], sunt în prezent osificate, prima din cauza Școlii Ardelene, cea de-a doua din cauza…grecilor fanarioți care ar fi determinat apariția „tipicului liturgic impersonal și sec – cărților lipsite de sufletul înaintașilor”[4].

Ambele judecăți sunt false, în opinia noastră: afirmarea latinității nu s-a perimat din cauza unor exagerări lingvistice care au fost de mult depășite, iar gândirea ortodoxă nu s-a epuizat din cauza fanarioților.

Afirmațiile lui Pillat sunt hilare.

La fel de nefondată ni se pare și argumentarea lui în favoarea literaturii folclorice.

Astfel, Pillat se declară nemulțumit pentru că poezia primăverii există în literatura medievală occidentală (la Charles d’Orléans, Chaucer și von der Vogelwide), nu și în literatura română medievală (de fapt, există, dar nu a descoperit-o el); în schimb, o recunoaște în unele texte folclorice[5].

Prin urmare, poate ajunge la astfel de alegații: „Putem spune că până la Alecsandri și Eminescu, poezia populară a fost adevărata și singura oglindă a vieții artistice și sufletești a neamului nostru”[6].

O exagerare grosolană


[1] Ion Pillat, Opere 6. Tradiție și literatură. Răsfoind clasicii noștri, ediție îngrijită, notă asupra ediției, bibliografie, note, referințe critice, indice de nume și postfață de Cornelia Pillat, Ed. Eminescu, București, 1994, p. 4.

[2] Ibidem.

[3] Idem, p. 5.

[4] Idem, p. 6.

[5] Cf. Idem, p. 26-28.

[6] Idem, p. 23.

Autor: Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Evocări de conștiință

Pr. Prof. Dr. Vasile Nechita, Prinos de recunoștință, Ed. Vasiliana ’98, Iași, 2012, 157 p., format mic.

***

Autorul și-a făcut teza de doctorat sub îndrumarea părintelui profesor Dumitru Popescu, p. 9.

Titlul tezei:  Sfânta Treime și Biserica după Catehismul catolic. O evaluare ortodoxă, p. 12.

Pagini vibrante. Însemnări recunoscătoare.

A fost îmbiat de către părintele profesor Petru I. David pentru a deveni cadru didactic la Constanța, p. 58. Față de care e foarte recunoscător…pentru că i-a punctat viața la modul frumos.

Coleg de Seminar cu ÎPS Teodosie Petrescu, p. 61.

„freudism fără limite”, p. 67/ omul nu mai e azi frustrat sexual ci existențial, p. 73/ prin decretul 410/ 1959 s-au desființat multe Mănăstiri din România, p. 88. De aceea, după 1989, încercăm să recuperăm în materie de construcții eclesiale.

Părintele profesor Ioan Ivan: „un adevărat model de martir și mărturisitor al adevărului lui Hristos în zilele noastre”, p. 89.

trebuie să vrei să te lași iubit, p. 105/ „disciplina ține de actul educării”, p. 107/ autorul a făcut Seminarul la Mănăstirea Neamț, p. 111/

„Părintele Ioan Ivan avea acea tinerețe de gând și de cuget cu care pătrundea în sufletul tău și te făcea să-ți privești viața în această perspectivă eshatologică a Împărăției lui Dumnezeu de care vorbește Mântuitorul Ucenicilor Săi”, p. 114.

Părintele profesor Vasile Ignătescu, al 4-lea evocat, a fost profesor de Franceză, p. 120.

De la părintele Ignătescu, autorul a învățat că preoții sunt de două feluri: „unii slujesc Biserica și sunt prețuiți de credincioși, iar alții se slujesc de Biserică, încercând să profite de cinstirea pe care credincioșii o acordă preoției”, p. 122.

„Într-un cuvânt aș putea afirma, cu toată convingerea, că Părintele Vasilică [Vasile Ignătescu] este un Sfânt în viață; el fiind oglindirea a ceea ce[-i] diferențiază pe Sfinți de ceilalți oameni, care sunt cuprinși de răutatea neștiinței în privința lucrurilor duhovnicești și sfinte; pe când Sfinții au neștiința răutății, pe care o trăiește și Părințelul. Nu că Sfinții nu ar ști că în lume este răutate – din nefericire, foarte, foarte multă! – ci pentru că preocuparea principală a lor este adâncirea în știința de cele sfinte și improprierea chipului sau a icoanei lui Hristos – prin virtuți – în propria lor viață”, p. 137.

Al 5-lea și ultimul evocat: părintele profesor Costache Buzdugan. Mentorul autorului, p. 143.

Sinuos, vaporos, fastidios

 • Cum arată pecetea Sfântului Agneț în Bisericile Ortodoxe din China.
 • Corina Crețu are un duhovnic, care îi va deveni și naș de cununie și se va căsători pe 10 noiembrie 2012 cu Ovidiu Rogoz.
 • 78 de zile ca prim-ministru = 10 miliarde de lei vechi. MRU.
 • Astăzi, 18 septembrie 2012, regina Ana a României a împlinit 89 de ani.
 • Locotenentul Alexandru Gheorghe, care a protestat în ianuarie 2012 în Piața Universității, a fost dat afară din Armată și, pe deasupra, i se cere să restituie și banii pentru școlarizare. Adică suma de 28.702,13 lei.
 • Codul rutier se modifică în 2013 pentru că se introduce și permisul pentru mopede.
 • Dacă nu treci pe zebră la București și te vede Poliția…amenda e între 140 și 210 lei. De ce? Pentru că, statistic, 70% dintre accidente se produc din cauza…pietonilor.
 • Democraţia românească nu e doar disfuncţională, a devenit de-a dreptul butaforică. Avem un preşedinte demis de votul popular, dar care continuă să vorbească în numele naţiunii. Ne angajează, nonşalant, viitorul”.
 • Lacrimile copiilor reprezintă o palmă dată lui Traian Băsescu și Daniel Funeriu”.
 • Varujan Vosganian: „Eu nu stiu daca statul de drept se sprijină pe sanctionarea lui Mircea Diaconu. Mie mi se se pare, dimpotrivă, ca ceea ce se intampla cu Mircea Diaconu este doar una dintre multele comedii triste cu care ne-am obișnuit in ultima vreme. Unul dintre cei mai cunoscuți actori romani – a jucat in peste optzeci de filme – a pacatuit prin faptul ca, in timpul mandatului de senator era director de teatru. Nu avea privilegii, nu era amestecat in matrapazlacuri, nu dobandise case si terenuri pe cai oculte, ci, pur si simplu, era director de teatru”.
 • Idem: „Pentru asta Agenția de Integritate a cerut retragerea pentru trei ani a unor drepturi civile, cum ar fi acela de a candida pentru functii publice. Ingradirea drepturilor civile este, cat stiu eu, rezultatul unei condamnari de natura penală si, in niciun caz, consecință unei situații de acest fel. Senatul Romaniei validase de la bun inceput mandatul lui Mircea Diaconu, ignorand existența unei astfel de incompatibilitati. Omul își vedea de treaba in Parlament pana când Agenția de Integritate a decis ca Senatul, prin Comisia Juridică, a gresit, si, in consecinta, a decis sa-l scoată pe Mircea Diaconu din politica. Este, din câte stiu, un caz unic de restrangere a drepturilor civile fără sentinta penală”.
 • Scriitorul, traducătorul şi publicistul Romulus Vulpescu a încetat din viaţă marţi [18 septembrie 2012] după amiază, la vârsta de 79 de ani”.