Prezența Sfinților Îngeri și a demonilor în viața noastră [4]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă

(vol. 2)

*

Primaa doua și a 3-a parte.

*

***

La Ceasul întâi găsim că Maica lui Dumnezeu este „mai sfântă decât Sfinții Îngeri”[1]. Însă vrăjmașii Domnului Îl hulesc pe El și se luptă cu noi[2].

*

La Mijloceasul întâi, în Ps. 91, demonii sunt „vrăjmașii mei” și ființe viclene[3]. Și în al doilea tropar apar demonii ca vrăjmași[4]. Iar Sfântul Vasile cel Mare (în a doua rugăciune a sa) se roagă: „izbăvește-ne pe noi de toate săgețile ce zboară ziua și de puterile cele protivnice/ potrivnice[5].

Însă săgețile sunt atacurile demonilor asupra noastră…și demonii sunt numiți aici puteri potrivnice lui Dumnezeu și nouă și întregii creații.

Dar prin faptul că săgețile zboară ziua…dar și noaptea…se arată continua determinare a demonilor spre a ne face rău.

De aceea suntem în război continuu cu demonii…și nu suntem sub asediul lor doar…din când în când.

Tot aici Sfinții Îngeri sunt Puteri cerești și slujitori fără de trup ai lui Dumnezeu[6].

*

În slujba Ceasului al treilea, vrăjmașii apar în Ps. 16[7]. Tot aici, demonii sunt comparați cu leul și cu puiul de leu[8]. Demonii sunt vrăjmași și în Ps. 24[9].

*

La Mijloceasul al treilea, tot ca vrăjmași, demonii apar în Ps. 29[10]. În Ps. 31 ei sunt „cei ce m-au înconjurat[11], cei care mă ispitesc din toate părțile.

În al doilea tropar, demonii sunt prezentați ca având „neputincioase îndrăzniri”[12] în fața Sfinților Mucenici. Căci nu aveau curajul să se apropie de ei.

Ei se apropie cu îndrăzneală față de oamenii păcătoși dar nu și față de Sfinți, care le cunosc, le știu, le simt, le văd prezența…

*

În Ceasul al șaselea, demonii sunt „străinii” care s-au ridicat împotriva mea și vrăjmașii mei. În Ps. 53[13].

În Ps. 54 se vorbește despre „vrăjmașul” și „păcătosul”[14] iar în Ps. 90 se vorbește despre „cursa vânătorilor”[15], adică despre ispita celor care ne vânează, pentru că demonii sunt vânătorii noștri, cei care ne hăituiesc continuu.

Iar „frica de noapte”, „săgeata ce zboară ziua”, „lucrul ce umblă în întuneric” și „molima ce bântuie întru amiază”[16] sunt referiri duhovnicești la prezența și acțiunea demonilor în viața noastră.

Căci ei ne înspăimântă noaptea, ei ne ispitesc ziua, ei umblă în întuneric sau ne umplu de patimi la amiază.

Dar tot aici apar și Îngerii Domnului, care ne păzesc în toate căile noastre, în celebrul verset pe care Satana l-a întors împotriva Domnului[17].

În ultimul tropar din p. 95, Domnul S-a suit pe Cruce pentru ca să izbăvească „din robia vrăjmașului”[18] pe cei pe care i-a zidit. De aceea, Răstignirea Domnului este momentul în care Satana a fost deposedat de stăpânirea lui asupra oamenilor.

În troparul Născătoarei apare Arhanghelul Gavriil, prezentat ca „mai-marele voievod al celor fără de trup”[19]. De unde aflăm că cetele îngerești au și ele conducători.

Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare începe cu sintagma: „Dumnezeule și Doamne al Puterilor”[20]. Cu adresă la Tatăl. Și vorbind despre Răstignirea Domnului spune că Tatăl a biruit întru Fiul  „stăpâniile și puterile întunericului”. Adică și demonii au o ierarhie a lor.

Tot aici demonii sunt „vrăjmașii nevăzuți” „care caută să ne facă rău[21].

Ei intenționează mereu să ne facă rău. Ne doresc răul…și ne ajută să îl împlinim…fără însă să ne oblige să îl împlinim. De aceea păcatul e, cu totul, al nostru…chiar dacă ei ni l-au prezentat, ne-au îndemnat spre el și ne-au ajutat să îl facem.

*

La Mijloceasul al șaselea vrăjmașii apar în Ps. 55[22] iar în Ps. 69 ei sunt „cei ce caută sufletul meu”[23]. Caută momentul ca să mă facă să păcătuiesc

*

La Obedniță , în Ps. 102, apar „Îngerii Lui”, care sunt „puternici la virtute”[24]. Sunt plini de sfințenie. Dar și „Puterile Lui” sau „slugile Lui” care fac voia Lui[25].

Într-un tropar apare sintagma „ceata cerească” iar în altul: „ceata Sfinților Îngeri și a Arhanghelilor, cu toate cereștile Puteri”[26].

Și cine va urmări cărțile de cult ortodoxe va observa că nu apar, pentru Sfinții Îngeri, alte nume de ierarhie decât cele consacrate de Sfântul Dionisie Areopagitul în Despre Ierarhia cerească și numele a câtorva Arhangheli. Însă în alte religii sunt mult mai multe numele fanteziste de îngeri și de demoni.

*

Condacul de luni, al Sfinților Îngeri, e o rugăciune către mai marii voievozi ai lui Dumnezeu, care sunt slujitorii Săi, căpetenii ale Îngerilor și povățuitori ai oamenilor. Lor ne rugăm să ceară de la Dumnezeu „ce este de folos [pentru noi]…și mare milă[27].

*

La Ceasul al nouălea, demonii sunt, în Ps. 85, „călcătorii de lege” și „adunarea celor tari” care „au căutat sufletul meu”[28]. Dar și „cei ce mă urăsc”[29].

În rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare  se spune că noi trebuie să fim scoși de Domnul Hristos „din  mâna potrivnicului”[30].

*

În Mijloceasul al nouălea, Ps. 137 vorbește despre faptul că Îi vom cânta Domnului „înaintea Îngerilor”[31]. Iar demonul apare sub cuvântul „păcătosul” în Ps. 139[32].

*

Vecernia începe cu Domnul care îi face pe Îngerii Săi „duhuri” și pe slugile Sale „pară de foc”[33]. Ei sunt duhuri, sunt ființe spirituale. Dar aici vrea să se spună că Dumnezeu îi umple de dragoste, de întraripare dumnezeiască în așa fel pe Sfinții Îngeri încât sunt într-un continuu extaz spre El.

Iar balaurul care se joacă în mare[34], într-o înțelegere duhovnicească, este Satana.

Demonii sunt „cei ce mă prigonesc”[35]. Iar din rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare aflăm că Domnul ne ocrotește prin Sfinții Săi Îngeri și ne mântuiește „de toată primejdia [și] de tot vicleșugul celui potrivnic”[36].


[1] *** Ceaslov, tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod și cu binecuvântarea PFP Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ed. a II-a a ed. din 1973, Ed. IBMBOR, București, 1993, p. 78.

[2] Ibidem.

[3] Idem, p. 81.

[4] Idem, p. 82.

[5] Idem, p. 83.

[6] Ibidem.

[7] Idem, p. 84-85.

[8] Idem, p. 85.

[9] Idem, p. 85-86.

[10] Idem, p. 88.

[11] Idem, p. 89.

[12] Idem, p. 90.

[13] Idem, p. 92.

[14] Ibidem.

[15] Idem, p. 94.

[16] Ibidem.

[17] Ibidem.

[18] Idem, p. 95.

[19] Idem, p. 96.

[20] Ibidem.

[21] Idem, p. 97.

[22] Idem, p. 98.

[23] Idem, p. 99.

[24] Idem, p. 102.

[25] Ibidem.

[26] Idem, p. 105.

[27] Idem, p. 107.

[28] Idem, p. 121.

[29] Ibidem.

[30] Idem, p. 123-124.

[31] Idem, p. 125.

[32] Idem, p. 126.

[33] Idem, p. 128.

[34] Idem, p. 129.

[35] Idem, p. 131.

[36] Idem, p. 138.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *