Creatori de limbă și de viziune poetică în literatura română [3]

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

 Creatori de limbă și de viziune poetică
în literatura română:

Dosoftei,
Cantemir,
Budai-Deleanu,
Eminescu,
Arghezi,
Nichita

***

Dosoftei avea o cultură teologică demnă de admirat. El a și tradus enorm, atât în română (Psaltirea, pe care a și versificat-o, Viețile Svinților, Liturghierul și Molitvenicul, Istoria lui Herodot, cronograful lui Matei Kigalas, a diortosit Vechiul Testament tradus de Milescu pentru Biblia de la București (1688), etc), cât și din greacă în slavonă (epistolele Sfântului Ignatie al Antiohiei, Constituțiile apostolice, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii a lui Gherman I, patriarhul Constantinopolului, Mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur, Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, Împotriva ereziilor a Sfântului Simeon al Tesalonicului, o culegere de texte patristice și liturgice[1]).

Încât se poate considera că „rămâne cel mai cunoscător, dintre români, al literaturii patristice în întreaga cultură românească veche, până în zorii secolului al XIX-lea”[2].

Iese din discuție, așadar – cum arătam și altădată, inspirația lui Dosoftei din folclor pentru a traduce și metrifica psalmii.

Reușita stilistică și prozodică se remarcă de la primii psalmi. Avea dreptate autorul când vorbea despre „osârdiie mare”, pe care a depus-o pentru a versifica Psaltirea.

Omul drept nu merge „cu răii” pe aceeași „cărare” (Ps. 1, 3): cărarea e un drum strâmt și nu larg (deși vine de la via carraria = drum de care), pentru că cei răi merg pe drumuri lăturalnice.

În psalmul 1, păcătoșii sunt comparați cu „praful ce-l spulberă vântul de pe fața pământului”[3], însă Dosoftei recurge la o altă imagine, și anume la comparația lor cu pleava, care este de asemenea de origine scripturală[4], fiindcă, așa cum spuneam și cum vom avea de multe ori prilejul să observăm de aici înainte, el completează contextul vechi testamentar revelându-i sensul în direcția și în tradiția interpretării creștine.

De data aceasta, praful păcătoșilor presupune pentru autor aceeași semnificație a damnării ca și pleava despre care se vorbește în Evanghelii:

Iar voi, necurațâi, ca pleava,
De sârg [de grabă] veț[i] cunoaște-vă isprava.
Când s-a vântura dintr-are [arie] vravul [stogul],
Vă veț[i] duce cum să duce pravul,
Și cu grâul[5] n-iț [nu veți] cădea-n fățare [fața ariei],
Ce veț[i] fi suflați cu spulberare.
(Ps. 1, 15-20)

Oare Eminescu, atunci când spunea „Peste-un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată” (Scrisoarea III), nu avea în vedere această variantă a lui Dosoftei?

Apare și păcatul ca „ispravă”, în opinia celor ce-l comit. E o mentalitate care străbate veacurile.

În psalmul 2, „necurațâi”, crai și împărați, cum zice Dosoftei (adică regele Irod și împăratul Romei: ar putea fi una dintre semnificații) „să-nvitează”, adică se încurajează/ își insuflă vitejie unii altora, „spre Domnul, de vor să piarză / Pre alesul Lui și Svântul” (Ps. 2, 7-12).

Sună într-adevăr voievodal versurile:

Iar eu-[î]s pus de Domnul
Crai pre muntele Sionul.
(Ps. 2, 20-30)


[1] Alexandru Elian, Mitropolitul Dosoftei și literatura patristică, în Bizanțul, Biserica și cultura românească. Studii și articole de istorie, Ed. Trinitas, Iași, 2003, p. 105-118.

[2] Idem, p. 118.

[3] Biblia, ed. sinodală 1988, 2001.

[4] Mt. 3, 12: „El are lopata în mână şi va curăţa aria Sa şi va aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va arde cu foc nestins”; Lc. 3, 17: „A Cărui lopată este în mâna Lui, ca să cureţe aria şi să adune grâul în jitniţa Sa, iar pleava o va arde cu foc nestins”, Biblia 1988.

[5] „Grâul” înseamnă sfinții, vezi supra.

Plec și mă-ntorc

 • 13183524284976199589 630x443
 • 4 kilometri de pelerini au stat…în ploaie torențială pentru a se închina Sfintei Parascheva.
 • Giga TV va fi cumpărată de Money.ro TV reieșit din scindarea lui The Money Channel.
 • Unde s-ar încadra, după părerea dlui Baconschi, numeroşii pensionari şi studenţi din circumscripţia ieşeană în care candidează: în România care munceşte sau în România care cerşeşte?”.
 • Va crește prețul la lumină.
 • Cu și despre Părintele Dumitru Stăniloae. Proiect Studii teologice.
 • CV-ul lui Dănuț Mănăstireanu (anglican).
 • De la pelerinii veniți la Sfânta Parascheva.
 • ÎPS Teofan al Moldovei: „Am putea spune că orice creştin adevărat este un nebun pentru Hristos”.
 • Țuica de prună ca medicament.
 • Cărțile online ale lui Radu Herjeu.
 • Cum contribuie la sănătatea noastră…ciocolata neagră.
 • Nemaicitindu-i, nici comentându-i pe scriitorii dinainte, cronicarii pierd atât măsura istorică a literaturii, cât şi pe aceea valorică. Orice critică trăieşte din compararea prezentului cu trecutul. Restrângând acest orizont, critica moare de inaniţie”.
 • La ceremoniile religioase desfăşurate în prima jumătate a zilei au asistat mii de ieşeni. De altfel, până în acel moment trecuseră prin faţă moaştelor sfinte 90.000 de oameni, iar alte 45.000 de persoane stăteau încă la rând sau asistau la slujbă”.
 • Deci, vedem că pilda Mântuitorului din Evanghelia de astăzi se împlineşte în mod deosebit în oamenii care L-au iubit pe Dumnezeu şi în vreme de binefacere şi în vreme de încercare şi în vreme de pace şi în vreme de persecuţie şi în bogăţie şi în sărăcie; şi când erau sănătoşi şi când erau bolnavi sfinţii au rămas statornici”.
 • http://www.basilica.ro/_upload/img/13502008836111642084.jpg
 • Miza condamnării mele la închisoare cu executare, în mod paradoxal, nu a fost pedeapsa principală – închisoarea-, ci pedeapsa complementară – cea a interzicerii unor drepturi – respectiv “dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice” (art. 64, lit. a, din C.P.). Această pedeapsă complementară poate fi aplicată, conform art. 65 alin. 1 din Codul Penal, “dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea de cel puțin doi ani…” și ea începe după executarea pedepsei închisorii (art. 66 C.P.). Deci, dacă instanța m-ar fi condamnat la o pedeapsă cu închisoarea mai mică de 2 ani (articolul 13 din Legea 78/2000, în baza căruia am fost condamnat stabilește limitele pedepsei între 1 și 5 ani), sau la o pedeapsă cu închisoarea, dar cu suspendare, atunci nu ar fi putut adăuga și pedeapsa complementară, deci aș fi putut candida, în continuare, la alegerile parlamentare din toamnă. Este ceea ce, teoretic, poate să facă generalul Bădălan (PDL), condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare.