Simpozionul internațional dedicat Sfântului Maslu [Dorna Arini, 15-16 octombrie 2012]

La Mănăstirea ‘Acoperământul Maicii Domnului’ – Dorna Arini, din judeţul Suceava, a avut loc în zilele de 15 şi 16 octombrie 2012 simpozionul ‘Sfântul Maslu – Taina însănătoşirii vieţii sufleteşti şi trupeşti şi modalitate de pastoraţie a bolnavilor’. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa Înalt Preasfinţitului Teodosie, informează Ziarul Lumina, Ediţia de Moldova.

Facultatea de Teologie Ortodoxă ‘Sfântul Andrei’ a Universităţii ‘Ovidius’ din Constanţa a organizat, timp de două zile, la Mănăstirea Dorna Arini din judeţul Suceava, simpozionul ‘Sfântul Maslu – Taina însănătoşirii vieţii sufleteşti şi trupeşti şi modalitate de pastoraţie a bolnavilor’.

Derulată cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, manifestarea a fost dedicată Anului omagial al Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor şi a debutat luni, 15 octombrie, cu o slujbă de Te Deum.

Cuvântul de deschidere a fost rostit de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Au participat profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii ‘Ovidius’ din Constanţa, profesori din Atena – Grecia, din Ucraina, de la Cernăuţi şi de la alte facultăţi de teologie din ţara noastră.

‘S-au susţinut comunicări foarte interesante şi s-au purtat discuţii care să ne aducă în actualitate necesitatea şi rolul Sfântului Maslu în viaţa Bisericii în general şi a creştinilor. S-au făcut sublinieri în legătură cu efectul acestei sfinte taine, s-au arătat temeiurile ei biblice şi patristice, evoluţia în istoria Bisericii creştine a Tainei Sfântului Maslu, dar şi distincţiile deosebite ale acestei taine faţă de confesiunile creştine.

S-a arătat că această taină, deşi se adresează tuturor oamenilor, dar mai ales celor bolnavi, nu este una a tristeţii, ci a bucuriei. În acelaşi timp s-a amintit de legătura dintre Taina Sfântului Maslu şi celelalte sfinte taine, punându-se în valoare momentele importante ale tainei despre care s-a discutat.

Taina Sfântului Maslu, într-un anumit mod, ne reintegrează în comunitatea Bisericii. De aceea, la finalul acestei slujbe, credincioşii cer iertare de la Dumnezeu prin părinţii slujitori. Iertarea este poarta prin care creştinii intră în împărăţia lui Dumnezeu.

Dacă la Taina Sfintei Spovedanii vorbim de iertarea păcatelor mărturisite, aici iertarea păcatelor depinde de credinţa, căinţa şi hotărârea celui care vine să primească această sfântă taină. Toate păcatele se pot ierta omului care se îndreaptă cu părere de rău către Dumnezeu. Ne-am bucurat de un banchet spiritual, iar teologii greci, cu spiritul lor foarte ascuţit, au avut un rol foarte important analitic şi teologic.

Unul dintre ei a vorbit despre suferinţă, altul despre boala şi rolul ei în iconomia vieţii omului. Boala este adeseori îngăduită de Dumnezeu ca un aspect pedagogic, astfel că prin intermediul acesteia El ne cheamă mai aproape de El. S-a lăsat o perspectivă pentru a îmbogăţi acest material, astfel că vom avea un volum care va cuprinde atât referatele, cât şi discuţiile care au avut loc pe marginea comunicărilor.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne lumineze pe toţi, iar prin Taina Sfântului Maslu să cerem ajutorul Lui pentru vindecarea credincioşilor noştri’, a spus Înalt Preasfinţitul Teodosie.

*

Din păcate nu toți invitații din program au putut să ajungă…fapt pentru care am fost al 4-lea vorbitor al Simpozionului în data de 15 octombrie 2012.

Articolul pe care l-am prezentat e acesta:

Read Online
(174.4 K)PDF
(8.6 K)EPUB
Kindle
Daisy
(15.1 K)Full Text
(97.3 K)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

*

De la Tedeumul cu care s-a început Simpozionul:

 

***

Aproape toate alocuțiunile și dezbaterile Simpozionului, în format audio, se regăsesc în arhiva de aici.

Am lipsit de la primele din a doua zi…pentru că am slujit Sfânta Liturghie în acea dimineață, până spre 9 și ceva, și am ajuns după ce se reluase ședința comună.

*

Fiecare vorbitor, mai mult sau mai puțin, a făcut o sinteză a studiului propriu…de aceea textele publicate vor fi mult mai largi, structurate atent și cu tot ceea ce înseamnă aparat critic. De aceea aici avem de-a face cu expuneri libere…și nu cu textele integrale.

*

Cuprinsul filelor audio e format din luările de poziție ale următorilor:

 – Prima zi –

Fila 1; 8. 8 minute: Finalul Tedeumului, în Biserica Mănăstirii, cuvântul inaugural al ÎPS Prof. Dr. Teodosie Petrescu, cântările în comun de la sărutarea Sfintei Evanghelii.

Fila 2; 1. 39 minute: Apărătoare, Doamnă…cântat de către toți.

Fila 3; 35. 59 minute: ÎPS Prof. Dr. Teodosie Petrescu și Arhim. Conf. Dr. Vasile Miron.

Fila 4; 13. 53 minute: Pr. Prof. Dr. Nechita Runcan.

Fila 5; 7. 39 minute: ÎPS Prof. Dr. Teodosie Petrescu și Pr. Drd. Tudor Ciocan.

Fila 6; 30. 03 minute: Arhim. Conf. Dr. Vasile Miron, Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș (expunerea articolului supra) și Pr. Lect. Dr. Dumitru Colotelo.

Fila 7; 14. 09 minute: Pr. Asist. Dr. Iulian Isbășoiu și Arhim. Conf. Dr. Vasile Miron.

Fila 8; 52. 05 minute: ÎPS Prof. Dr. Teodosie Petrescu, Pr. Lect. Dr. Dănuț Popovici, Arhim. Conf. Dr. Vasile Miron, Arhim. Prof. Dr. Nikolaos Ioannidis (Facultatea de Teologie din Atena) și Lect. Dr. Ioan Marian Croitoru.

Fila 9; 25. 49 minute: Arhim. Conf. Dr. Vasile Miron, Pr. Lect. Dr. Dănuț Popovici, Arhim. Prof. Dr. Nikolaos Ioannidis, Lect. Dr. Ioan Marian Croitoru, Pr. Lect. Dr. Dumitru Colotelo, Pr. Prof. Dr. Vasile Citirigă, ÎPS Prof. Dr. Teodosie Petrescu, Prof. Dr. Gheorghe F. Anghelescu, Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș.

Fila 10; 4. 15 minute: Arhim. Conf. Dr. Vasile Miron, Pr. Prof. Dr. Adrian Niculcea, Pr. Lect. Dr. Dumitru Colotelo, ÎPS Prof. Dr. Teodosie Petrescu.

Fila 11; 29. 50 minute: Pr. Prof. Dr. Adrian Niculcea, ÎPS Prof. Dr. Teodosie Petrescu, Pr. Lect. Dr. Dumitru Colotelo, Pr. Drd. Tudor Ciocan, Arhim. Conf. Dr. Vasile Miron, o maică doctorand, ghidul Mănăstirii Voroneț (din păcate nu-i știu numele), un preot necunoscut mie, Pr. Prof. Dr. Nechita Runcan, un alt preot necunoscut mie.

Fila 12; 30. 03 minute: Pr. Lect. Drd. Iosif Gulay Mureșan, ÎPS Prof. Dr. Teodosie Petrescu, Pr. Prof. Dr. Vasile Citirigă, Pr. Conf. Dr. Bogdan Moise, Pr. Lect. Dr. Dumitru Colotelo, Prot. Lect. Dr. Mekola Șcerban.

Fila 13; 14. 07 minute: un preot necunoscut mie.

Fila 14; 10. 07 minute: Pr. Prof. Dr. Vasile Citirigă.

Fila 15; 13. 15 minute: Pr. Lect. Dr. Nicușor Tucă, Arhim. Conf. Dr. Vasile Miron, Pr. Lect. Dr. Dragoș Bălan.

Fila 16; 36. 12 minute: ÎPS Prof. Dr. Teodosie Petrescu, Prof. Dr. Gheorghe F. Anghelescu, Pr. Lect. Dr. Cosmin Ciocan, Pr. Prof. Dr. Adrian Niculcea.

Fila 17; 1. 02. 24 minute: Pr. Lect. Dr. Gheorghe Popescu, maica de la Voroneț…despre albastrul de Voroneț, ÎPS Prof. Dr. Teodosie Petrescu, Arhim. Conf. Dr. Vasile Miron, Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, Pr. Prof. Dr. Adrian Niculcea, Pr. Lect. Dr. Florin Spanache, Arhim. Prof. Dr. Nikolaos Ioannidis și Lect. Dr. Ioan Marian Croitoru.

Fila 18; 7. 36 minute: ÎPS Prof. Dr. Teodosie Petrescu, Pr. Lect. Dr. Cosmin Ciocan, Arhim. Prof. Dr. Nikolaos Ioannidis și Lect. Dr. Ioan Marian Croitoru.

  – A doua zi –

Fila 19; 18. 24 minute: vorbitor necunoscut mie; un altul…în aceeași situație.

Fila 20: 48. 31 minute: Arhim. Prof. Dr. Nikolaos Ioannidis și Lect. Dr. Ioan Marian Croitoru (traducătorul vorbitorilor de limbă greacă).

Fila 21: 40. 36 minute: Lect. Dr. Nicolae Xionis (Facultatea de Teologie din Atena) și Lect. Dr. Ioan Marian Croitoru.

Fila 22; 1. 12 minute: ÎPS Prof. Dr. Teodosie Petrescu.

Fila 23; 19. 17 minute: Sebastian (nu îi cunosc numele de familie) și preotul Ignatie (la fel: nu îi știu numele).

Fila 24; 18. 36 minute: Drd. Giani Pleșca, ÎPS Prof. Dr. Teodosie Petrescu, Arhim. Prof. Dr. Nikolaos Ioannidis, Lect. Dr. Ioan Marian Croitoru, Drd. Olimpia Varga, Pr. Prof. Dr. Adrian Niculcea.

Fila 25; 54. 16 minute: Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș (despre doctorii în Teologie care trebuie să facă muncă de cercetare și să publice online…în mod continuu, pentru ca oamenii să aibă o alternativă ortodoxă), Arhim. Prof. Dr. Nikolaos Ioannidis, Lect. Dr. Ioan Marian Croitoru, ÎPS Prof. Dr. Teodosie Petrescu.

Fila 26; 24. 08 minute: Lect. Dr. Ioan Marian Croitoru (care a vorbit despre teologia Sfântului Maslu la Sfântul Simeon al Tesalonicului), Arhim. Conf. Dr. Vasile Miron, Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, Pr. Lect. Dr. Florin Spanache.

Fila 27; 34. 58 minute (documentul final, în parte, pentru că am plecat să îmi fac bagajul): ÎPS Prof. Dr. Teodosie Petrescu, Arhim. Conf. Dr. Vasile Miron, Prof. Dr. Gheorghe F. Anghelescu, Drd. Olimpia Varga, Pr. Prof. Dr. Adrian Niculcea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *