Pastorala la Nașterea Domnului a ÎPS Vladimir al Moldovei [2013]

Mitropolitul

„Cu adevărat mare este taina creştinătăţii: 

Dumnezeu S-a arătat în trup…”
(I Tim. 3, 16)

Prea Sfinţiţi arhipăstori, Prea iubiţi părinţi slujitori, drept-măritori credincioşi,

Sfânta noastră Biserică străbună ne aduce an de an vestea minunată pe care au purtat-o păstorilor odinioară îngerii cei din înălţime: „Iată vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mântuitorul, care este Hristos – Domnul” (Luca 2, 10-11).

Naşterea Mântuitorului înseamnă începutul mântuirii neamului omenesc. Prin întruparea, moartea şi învierea lui Hristos, s-a arătat în chip văzut dragostea lui Dumnezeu – Tatăl în lume, a răsărit „Soarele dreptăţii” şi s-au deschis porţile împărăţiei veşnice, încuiate din pricina păcatului strămoşesc.

De fiecare dată când prăznuim Naşterea Domnului, mintea şi inima noastră sunt cuprinse de simţăminte de evlavie în faţa minunii care s-a săvârşit în peştera din Betleem, ca şi de adâncă recunoştinţă faţă de Părintele ceresc şi Maica Domnului, prin care ne-a venit nouă această negrăită bucurie.

Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, praznicul cel mare al întregii creştinătăţi, ne oferă prilejul să ne apropiem sufleteşte unii de alţii, să mulţumim lui Dumnezeu că „a făcut milă cu poporul Său” şi a trimis pe Fiul Său „să se nască şi să crească, să ne mântuiască”.

În aceste zile pline de înălţare duhovnicească găsim clipe potrivite să ne mângâiem şi să ne bucurăm împreună, că Dumnezeu a venit la noi în chip de prunc nevinovat, ca să ne câştige dreptul de fii şi moştenitori ai împărăţiei cereşti.

Sfintele evenimente, la care suntem martori prin credinţa noastră, au devenit piatră de hotar în istoria neamului omenesc, pentru începutul unei vieţi noi de sfinţenie, de credinţă, de dragoste şi de dreptate între oameni, pentru că în Iisus Hristos Dumnezeu S-a descoperit nouă în chip desăvârşit şi noi am intrat în comuniune cu El. În Hristos „sălăşluieşte toată plinătatea dumnezeirii” (Col. 2, 9), „prin El a venit mântuirea” (Fapte 4, 12) şi prin El am cunoscut „Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6).

La acest praznic domnesc, Biserica îşi cheamă fiii sufleteşti să vină şi să se închine dumnezeiescului Prunc şi să-i aducă, precum magii odinioară, daruri de mare preţ: credinţa curată şi neşovăielnică, nădejdea, ancoră de fapte vrednice de numele de creştin, adică de următor al lui Hristos, şi dragostea, focul care încălzeşte sufletul, apropiindu-l de Dumnezeu şi de semeni, şi care topeşte gheaţa păcatelor şi a răutăţii.

Dragii mei fii sufleteşti,

Naşterea Domnului ne-a adus acest mare dar al împăcării omului cu Dumnezeu şi prin aceasta a împăcării oamenilor, precum ne spune Sfânta Scriptură: „Toate sunt de la Dumnezeu, Care ne-a împăcat cu Sine prin Hristos şi Care ne-a dat nouă slujirea împăcării. Pentru că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine însuşi, nesocotindu-le greşelile lor şi punând în noi cuvântul împăcării” (II Cor. 5, 18-19).

Creştinii sunt chemaţi a face din viaţa de pe pământ o continuă strădanie spre împăcare, armonie şi dragoste.

Sfânta noastră Biserică Ortodoxă din Moldova şi în acest an a trecut prin greutăţi, supusă fiind diferitor încercări şi tulburări, însă cu ajutorul Atotputernicului Dumnezeu, prin credinţă nestrămutată şi rugăciune continuă Adevărul copleşeşte şi înnobilează sufletele şi viaţa creştinilor.

Biserica mamă nu şi-a precupeţit forţele şi a depus efort considerabil întru amplificarea slujirii morale şi sociale. Au fost intensificate activităţile în rândul tinerilor; slujitorii noştri nu au dat uitării pe cei din spitale, aziluri, penitenciare şi pe toţi cei împovăraţi cu necazuri.

Drept – slăvitori creştini,

Bunul Dumnezeu să vă ajute să petreceţi Sfintele sărbători ale Crăciunului, ale Anului Nou şi ale Botezului Domnului cu belşug de pace, cu deplină sănătate, cu înalte şi curate bucurii.

Părinteşte vă îndemn ca şi în noul an al bunătăţii Domnului să dăm dovadă că suntem credincioşi pioşi, cu frică de Dumnezeu Cel Preaînalt şi cu deplină ascultare faţă de Biserică şi astfel vom izbuti împreună întru propăşirea binelui şi a dreptăţii.

Naşterea lui Hristos să ne fie tuturor de mult folos.
Sărbători fericite. La mulţi ani!

Cu dragoste în Pruncul Hristos,

VLADIMIR

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove

Naşterea Domnului,
2012/2013
or. Chişinău

Scrisoarea pastorală la Nașterea Domnului a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Serbia [2013]

THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH
TO HER SPIRITUAL CHILDREN AT CHRISTMAS 2012

+ I R I N E J

BY THE GRACE OF GOD ARCHBISHOP OF PEC, METROPOLITAN OF BELGRADE KARLOVCI AND SERBIAN PATRIARCH, WITH ALL THE HIERARCHS OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH TO ALL THE CLERGY, MONASTRICS, AND ALL THE SONS AND DAUGHTERS OF OUR HOLY CHURCH: GRACE, MERCY AND PEACE FROM GOD THE FATHER, AND OUR LORD JESUS CHRIST, AND THE HOLY SPIRIT, WITH THE JOYOUS CHRISTMAS GREETING:

PEACE FROM GOD! CHRIST IS BORN!

„Rejoice O ye righteous, rejoice O heaven, dance O mountains for Christ is born…”
(Hymn from the Nativity of our Lord Matins, tone four)

The Nativity of our Lord brings to us joyous and wonderful news that the Son of God became Man, the God-Man Jesus Christ. With His Incarnation, the prophesy of Saint Isaiah the prophet has been fulfilled: “Lo, the Virgin shall be with child, and bear a Son, and they shall call his name Emanuel, which is translated: “God is with us” (Matthew 1:23; Isaiah 7:14).

From that day until the end of the age, God is with us and we belong to Him. The Son of God has descended to earth, and man has ascended to heaven. Everything has been united. Angels sing with men and men participate in the angelic life.

Saint John Chrysostom called Christmas the mother of all feasts, and contemplating the Birth of God in awe as a wondrous mystery, he glorifies it by saying: “I look upon an astounding mystery. Shepherds’ voices I hear in my ears. Angels and archangels sing, seraphim glorify, they all participate in the Feast, looking upon God on earth, and upon man in heaven. They look upon God, Who is in heaven, as upon Him Who is the Cause of His own descent to earth. They look upon man, who is on earth, and see how through God’s love for mankind he dwells in heaven”.

God without body puts on flesh; the Invisible becomes visible, He Who is unapproachable becomes approachable, the Timeless one receives a beginning, the Son of God becomes the Son of man. This manifestation of God in our world and our life is the beginning of our own entrance into God’s world. And so, the meaning of Christmas is in the reality that God came to people so that they may come closer to Him.

When talking about the unity of the divine and human natures in the Person of Christ, Saint Gregory the Theologian with reverent amazement says: “How worthy of such wonder is this union of God with man! How marvelous is this union! He Who simply is becomes created. He Who enriches others becomes himself impoverished. He Who is the fullness empties Himself. He is emptied of His glory so that I may taste of His fullness”.

Christ’s abasement is His offering of Love toward mankind. Had God not come to man, man would not have been able to come to God. Without the humility of Jesus Christ, the deification of man would not have been possible (cf. Philippians 2:6-8).

Through humility and meekness one expresses the greatest love. He who loves neglects himself and gives himself to the other. With the mouth of Saint Chrysostom, Christ says to each of us: “For you, my child, I have become impoverished, was beaten, have been brought low from my glory. I have left my Father and I have come to you who hates and rejects me. I have run to you to make you my own. I have united you with myself. And I have you with me above in the heavens, and on earth I am united with you“.

With Christ becoming Man, paradise is opened for each of us, heaven is stretched out throughout the earth, the heavenly is united with the earthly. Angels and people together celebrate our Lord, our Heavenly Father. Man begins to hope in Resurrection. Look, the Heavenly Kingdom is rejoicing! And all this is given by God’s unlimited mercy toward mankind, which has made possible this great miracle – God comes into our world.

What can we offer to our Lord in return for His limitless love for mankind?

We most often respond to His love with our lack of gratitude, since through our manner of living we make Him sadder more than we make Him joyous. But nothing warms our cold souls, bodies and hearts more than God’s love, because God is love (1 John 4:16).

He who is estranged from love is estranged from God, Who enters into man only with love. We have in mind not only a heavenly reality, but also an earthly. When the power of love is manifested in our human relationships, is that not just when God embraces man, when He receives him into His arms? When God takes His abode in man, in his heart and his mind, can we not comprehend the joy of encountering the Face of the Living God? If there is so much joy when we, ephemeral beings, meet each other and when we look into each other’s faces, how great is the joy in seeing God, in meeting with God? And this is the day when we have met with God, the day in which we have seen and received God.

On Christmas God has come, has entered into our being, in order to teach us how to embrace each other and how to forgive each other. God forgave us, so how dare we not forgive each other? There is no evil that someone can bring upon us that is so great that it can overcome the goodness of this Christmas, and that it can overcome the readiness within us to forgive.

Therefore, let us love each other, so that with one mind we may confess Father, Son and Holy Spirit, God of love! Let us love each other with the love with which God has loved us before even the creation of the world, with the love with which God the Father  loves us in His beloved Son! Let us love each other with the love which does not seek its own, which is not arrogant, which endures, the love which hopes in everything (cf. 1 Cor. 13:7)!

Let us bear in mind that such love permeates all of nature around us, the nature which God gives us, which feeds  us and which gives us joy! Let us safeguard our and her health and beauty! May we not forget that the coming of God’s Son into the world has a cosmic meaning! Through this Event not only are people saved, but also all of God’s creation. By celebrating Christmas, our dear spiritual children, we always remind ourselves and each other of this inexpressible and all-encompassing divine love, and we glorify the love with which God has loved us before we have loved Him, and with which He has loved us eternally.

Besides love, which is a bond of perfection (cf. Col 3:14), today we especially need peace and good will. That is why in our hearts always, but especially at Christmas time, the angelic song needs to resonate: Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men! (St. Luke 2:14) This Christmas message, dear brothers and sisters, contains in itself three great truths, and on these words, as on three foundation stones, the way, the meaning and the final goal of human life is established.

The first truth is the call to man to glorify God. Only he who has discovered the deepest meaning of life can glorify God. The deeper a person’s knowledge of God as Creator, as Providential God and Giver of all good, the deeper is that person’s joy in life and the greater is his readiness to glorify God.

The second truth is peace on earth. Peace-making is God’s attribute. With it man becomes a son of God, according to Christ’s words: Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God! (St. Matthew 5:9) Only those who make peace with God and with the people around them can find peace in their souls; only people like that are true peacemakers.

They have peace in their hearts and on their lips. Otherwise, those who do not make peace with God and with others in mind and in heart may have  words of peace on their lips, but in their hearts they harbor hate and war.  The more God is in the hearts of men, the more there is peace on earth. The less there is of such treasure, then the more there is of thievery of earthly power and riches, of selfish unrest, and of stealing from one another.

The third truth is good will among people as the foundation of human communion. Where peace is born, there a good and gracious will begins among people. Good will is born from love, from love for God and mankind, from gracious thoughts, from the warmth of soul and heart, for true love does not seek anything for itself.

We live in a time in which these values, Christian and, we believe, eternal,  have been devalued and neglected. This spiritual crisis leaves dreadful consequences for human relationships. Once again, brother does not talk to his brother, son with father, kum with kum, neighbor with neighbor.

Of reasons and justifications, those that make sense and those that make no sense, there are, as always, more than enough. We ask ourselves, is it possible that lust for power and selfishness have darkened our minds so much as to make the things of this world more precious than our father, mother, brother, sister, kum, neighbor, and relatives?

The time that we live in is one of upheaval, social instability and estrangement. We live in a time when everything is for sale, in which everything is on the market, even true freedom and human dignity. This earthly justice and these rights do not guarantee us even that which is ours, not even the life in which we exist and live. Is the justice of the powerful ones of this world ever manifested in any other way? Is this the first time in history that judges forget the words of the wise Solomon: He who judges the unrighteous as righteous, and the righteous as unrighteous, He is unclean and abominable before the Lord? (Wisdom of Solomon 17:16).

But, because the time is such as it is, because it is such since there is sin, and it will be such as long as there is evil in the world, Christmas comes to us as balm upon wounds, as deepest comfort which comes from God and with which He frees us from sadness and returns to us trust in His justice and His truth. Christmas returns to us trust in human goodness and love and reawakens the hope that these can not only shine in our hearts, but that they can through God’s mercy, be proclaimed through man’s institutions despite the arrogance of the powerful ones of this world and age.

Christmas is a day of comfort and hope for all refugees and those expelled from their homes, and for all those of our people who eat the bitter bread of exile. Do not be sad and do not get disheartened, our spiritual children. Remember that the greatest and the best known Refugee of mankind was no one else but the God-Child of Bethlehem! Soon after He came into this world, the Most Holy Theotokos and the Righteous Joseph had to flee with Him from the Promised Land to the Land of slavery.

Christmas is a day of joy even for the people of St. Sava dispersed, willing or unwillingly, throughout world from Europe to America and Australia. With our paternal care, we call on you not to forget your Orthodox Faith and your language. Do not forget your holy churches and the graves of your ancestors; do not forget your spiritual roots founded by St. Sava in our Holy Orthodox Faith here in this country of God called Serbia and other regions inhabited by Serbs for centuries.

Christmas is a day when the Resurrection begins, but there is no Resurrection without suffering for our dear suffering children in Kosovo and Metohija! Know, remember and teach your children so that they may teach their children (cf. Deuteronomy 6:6-9) that the exiled Hebrew people waited almost twenty centuries to return to their fathers’ land, and the Serbian people waited five centuries for the liberation of Old Serbia.

Taught by the words of the Psalmist (cf. Psalm 137:5), we also exclaim: If I forget you, Kosovo, and you Metohija, may my right hand be forgotten! Having said a prayer during this 100th anniversary of Kosovo and Metohija’s liberation in 1912, let us now also put our hope in the Lord!

Christmas is a day when we are liberated from the bonds of sin, death, and Satan. This year’s Christmas, we are celebrating the beginning of the formal celebration of 1700 years since the issuance of the Edict of Milan, by which the Holy Emperor Constantine gave the freedom and the right to Christians to celebrate their faith in Christ.

Unfortunately, in this jubilee year of freedom of Christian confession, this very freedom has been taken from our brothers and sisters in the Archdiocese of Ochrid, whose spiritual leader, Archbishop Jovan, is held imprisoned by those who for decades have been preventing Christ’s garment, torn apart by godless hands, to be made whole. In this day when the earth rejoices with heaven, we send words of love, comfort and encouragement to the children of the Ochrid Archdiocese together with its leader and Holy Synod.

Mindful of all the difficulties and tribulations in which we find ourselves, and of the dark clouds hovering over our martyred and suffering people, yet taught by this great Day, we call you, dear spiritual children, to stay in Christ’s faith and the faith of our holy ancestors. Know that as our faith in the God-Child Christ grows, our love toward Him and our neighbors also grows, because faith in Christ continually reveals ever newer perfection, riches and beauty, and that is why we love Him more and more. Just as there are no limits to our faith in Christ, so there are no limits to our love toward Him. Only those with great faith are rooted and anchored in love, because God’s love has brought God to earth, which is the message of Christmas that we celebrate today.

God has descended from heaven on this holy day so that from the dust He may lift us up above every heaven and above every earthly mystery. This is our joy, our celebration and our consolation granted to us by Christmas. That is why on this blessed day, dear spiritual children, we call you to gather in the Church which is Christ’s Body; gather in the Divine Liturgy which Christ has given to us, for outside of the Church there is no salvation, for outside of the Church there is no Savior.

We joyously call you, return to the living God! We are truly blessed when we return to God! And who else if not God! And when would we return to God if not during these Nativity days? May this holy day be blessed, and may you all be blessed in this holy day, Christ’s Birthday. In Him we ourselves are born and reborn, in Him we become people, Godly-people, and in Him we receive our true and eternal meaning. In this way let us experience and say: God is with us, let all nations understand!

PEACE FROM GOD – CHRIST IS BORN!

INDEED HE IS BORN!

Given at the Serbian Patriarchate in Belgrade at Christmas, 2012.

Your intercessors before the cradle of the divine Christ-Child:

Archbishop of Pec,
Metropolitan of Belgrade-Karlovci and
Serbian Patriarch IRINEJ

Metropolitan of Zagreb and Ljubljana JOVAN
Metropolitan of Montenegro and the Coastlands AMPHILOHIJE
Metropolitan of Dabro-Bosna NIKOLAJ

Bishop of Sabac LAVRENTIJE
Bishop of Zvornik-Tuzla VASILIJE
Bishop of Srem VASILIJE
Bishop of Banja Luka JEFREM
Bishop of Budim LUKIJAN
Bishop of Canada GEORGIJE
Bishop of Banat NIKANOR
Bishop of New Gracanica-Midwestern America LONGIN
Bishop of Eastern America MITROPHAN
Bishop of Zica CHRYSOSTOM
Bishop of Backa IRINEJ
Bishop of Great Britain and Scandinavia DOSITEJ
Bishop of Bihac and Petrovac CHRYSOSTOM
Bishop of Osijek and Baranja LUKIJAN
Bishop of Central Europe CONSTANTINE
Bishop of Western Europe LUKA
Bishop of Timok JUSTIN
Bishop of Vranje PAHOMIJE
Bishop of Sumadija JOVAN
Bishop of Slavonia SAVA
Bishop of Branicevo IGNATIJE
Bishop of Milesevo FILARET
Bishop of Dalmatia FOTIJE
Bishop of Budimlje and Niksic JOANIKIJE
Bishop of Zahumlje and Hercegovina GRIGORIJE
Bishop of Valjevo MILUTIN
Bishop of Ras and Prizren TEODOSIJE
Bishop of Nis JOVAN
Bishop of Western America MAXIM
Bishop of Gornji Karlovac GERASIM
Bishop of Australia and New Zealand IRINEJ
Bishop of Krusevac DAVID
Retired Bishop of Zahumlje and Hercegovina ATANASIJE
Vicar Bishop of Hvostno ATANASIJE
Vicar Bishop of Jegar PORFIRIJE
Vicar Bishop of Moravica ANTONIJE
Vicar Bishop of Lipljan JOVAN
Vicar Bishop of Remezijan ANDREJ

THE ORTHODOX ARCHDIOCESE OF OCHRID:
Archbishop of Ochrid and Metropolitan of Skoplje JOVAN
Bishop of Polos and Kumanovo JOAKIM
Bishop of Bregal and locum tenens of the Diocese of Bitolj MARKO

Vicar Bishop of Stobija DAVID

Mesajul la Nașterea Domnului al PFP Chiril al Rusiei [6 ianuarie 2013]

Nasterea Domnului

Biografia Preafericitului Patriarh Chiril al Moscovei şi al Întregii Rusii

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Ныне Святая Церковь светло и радостно прославляет таинство рождения от Пречистой Девы Марии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Создатель, любя Свое творение, явился во плоти, стал человеком, во всем подобным нам, кроме греха (см. 1 Тим. 3:16; Евр. 4:15). Младенец возлег в яслях Вифлеема. Он сделал это, чтобы спасти мир от духовного и нравственного упадка, освободить человека от страха смерти. Творец предлагает принять нам величайший из всех даров: Свою Божественную любовь, полноту жизни. Во Христе мы становимся способными обрести надежду, побеждающую страх, достичь святости и бессмертия.

Он приходит в наш истерзанный грехом мир, чтобы Своим рождением, жизнью, страданиями, крестной смертью и славным воскресением утвердить новый закон, новую заповедь — заповедь любви. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга» (Ин. 13:34), — эти слова Господь обратил к своим ученикам, а через них ко всему миру: к тем, кто жил в то время, кто живет ныне, и к тем, кто будет жить после нас, вплоть до конца времен.

Каждый человек призван ответить на эту заповедь своими делами. Подобно тому, как Христос явил нам подлинную милость, безмерное снисхождение к нашим недостаткам, так и мы должны быть милосердны и снисходительны к людям. Следует заботиться не только о наших родных и близких, хотя о них нужно заботиться в первую очередь (см. 1 Тим. 5:8), не только о наших друзьях и единомышленниках, но и о тех, кто пока еще не обрел единство с Богом. Мы призваны подражать в любви Спасителю, молиться за притесняющих и обижающих нас (см. Мф. 5:44), постоянно иметь в своем помышлении благо всего народа, Отечества и Церкви. Каждый из нас, совершая добрые дела, способен изменить хотя бы в малой мере окружающую действительность к лучшему. Только так мы вместе станем сильнее. Ибо беззаконие неспособно победить любовь, как тьма не может поглотить свет истинной жизни (см. Ин. 1:5).

В истории нашего Отечества немало примеров того, как наш народ, возложив свое упование на Бога, преодолевал трудности, достойно выходил из самых непростых испытаний.

Многие из этих событий мы вспоминали в минувшем году. Мы отпраздновали 400-летие преодоления Смуты, которая завершилась изгнанием интервентов и восстановлением национального единства. Была отмечена также 200-я годовщина Отечественной войны 1812 года, во время которой наши предки дали отпор нашествию «двунадесяти язык» — огромной армии, собранной Наполеоном со всей покоренной Европы.

2013 год будет ознаменован празднованием 1025-летия Крещения Руси святым равноапостольным великим князем Владимиром. Принятие православной веры стало началом новой эры в жизни нашего народа. Свет Христовой истины, воссиявший некогда на благословенных Киевских холмах, и ныне просвещает сердца жителей стран исторической Руси, наставляя нас на путь доброделания.

Подводя итоги минувшего года, вознесём благодарение Богу и за Его великие и богатые милости, и за те скорби, которые Он попускал нам претерпеть. На протяжении всей своей истории Церковь не знала длительных периодов благоденствия: за временами мира и спокойствия непременно наступали времена невзгод и испытаний. Но во всех обстоятельствах Церковь словом и делом возвещала правду Божию, возвещает она ее и сегодня, свидетельствуя, что общество, построенное на принципах наживы, вседозволенности, неограниченной свободы, пренебрежения вечными истинами, отрицания авторитетов, нравственно нездорово и ему угрожают многие опасности.

Я призываю всех к богозаповеданному терпению и молитве о Матери-Церкви, о народе Божием, о родной земле. Всегда памятуйте слова апостола языков: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16:13-14).

Сердечно поздравляя вас с нынешним торжеством, молитвенно испрашиваю всем нам у Богомладенца Христа духовных и телесных сил, дабы каждый из нас мог личным примером свидетельствовать миру, что родившийся ныне Господь наш и Бог есть Любовь (см. 1 Ин. 4:8). Аминь.

+КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

 Рождество Христово

2012/2013 г.

Москва

În română.

Predică la soborul Sfântului Ioan Botezătorul [7 ianuarie 2013]

Botezul Domnului

Iubiții mei,

într-o mare și dumnezeiască lucrare, ca aceea a mântuirii oamenilor, trebuie să ai colaboratori destoinici.

Trebuie să ai oameni pe care să te bazezi.

Care să fie trup și suflet pentru propovăduirea dreptei credințe și exemple de urmat.

Pentru că numai oamenii cu totul implicați în viața Bisericii pot dinamiza mase de oameni.

Altfel vorbești la pereți…sau la ochi fără înțelegere

Dar dacă ai colaboratori…și public forte, bine înrădăcinat în Tradiția Bisericii…în jurul lor se clădește imediat catedrala credinței, a slăvirii lui Dumnezeu.

Pentru că Biserica vie, imbatabilă se clădește în sufletele și în trupurile noastre și ea susține Biserica de piatră.

Și astăzi, când ne adunăm/ când ne constituim într-un sobor de cinstitori ai Botezătorului Ioan arătăm cinstirea inimii noastre Domnului prin aceea că evidențiem slujirea, viața și martiriul unuia dintre colaboratorii Lui.

Căci Dumnezeu Se cinstește prin Sfinții Lui, pentru că ei sunt una cu El.

Și dacă Domnul a binevoit întru Sfinții Lui…și Sfinții Lui sunt în lumina slavei Sale…atunci a striga către Sfinți înseamnă a striga către Domnul Sfinților.

Iar Domnul Sfinților și al Puterilor cerești, Dumnezeul celor vii, ne vorbește prin Sfântul Ioan ca prin glasul veridic al pocăinței și al iubirii martirice.

Căci pocăința te pune în stare de jertfă

Și dacă ești o jertfire continuă pentru alții, ești o lumină frumoasă pentru toți.

Bineînțeles că ieri, la Botezul Domnului, citind Evanghelia zilei, l-am elogiat pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel ce a văzut revelarea Treimii.

glasul Tatălui și harul Duhului ca un porumbel  și dumnezeirea Fiului nu au fost văzute de Sfântul Ioan cu ochii fizici ci, în mod extatic, cu ochii inimii curățiți și luminați de slava Treimii.

Și când auzim Evanghelia că spune că cerurile s-au deschis la Botezul Domnului…nu trebuie să înțelegem că s-au petrecut lucrurile la modul fizic…și că a văzut fiecare muritor cele de taină ale lui Dumnezeu, ci doar pentru Ioan Botezătorul, Părintele nostru, acestea au fost evidențe extatice, văzute cu duhul lui întru slava Domnului.

De aceea Evanghelia Botezului i se datorează lui Ioan Botezătorul.

Pentru că el s-a făcut vrednic de o așa mare și imensă descoperire.

Căci nimeni până la el nu mai văzuse, la modul explicit, că Dumnezeu e Treime de persoane și că Duhul Se odihnește în Fiul și că Fiul e Cel Preaiubit al Tatălui.

Văzând pe Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, Sfântul Ioan L-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, pe Dumnezeu-omul și L-a mărturisit în mod clar tuturor.

De aceea și românii, în mod paradoxal, îl cinstesc pe Sfântul Ioan mai degrabă acum, la soborul său…decât la martirizarea lui.

Și nu pentru că îi depreciază martiriul său…ci pentru că acum, la Bobotează, îl văd ca pe un prieten și ca pe un colaborator de frunte al Domnului.

Căci îndrăznește să-L boteze pe Stăpânul, se face ascultător Lui întru toate, Îl înalță pe El și îi trimite pe toți la El…pentru ca el să se micșoreze punându-L în evidență pe Dumnezeu întrupat.

Și când te micșorezi pentru cel pe care îl iubești, de fapt te înalți în inima celui care se simte iubit de tine.

Și cel care se simte iubit…te iubește cu și mai multă putere, fără margini, pentru că iubirea ta, care se șterge/ se smerește pentru înălțarea lui…îi este zarea în care el poate să zboare și să se odihnească duhovnicește.

De aceea am început aici prin a-i lăuda pe colaboratorii noștri autentici.

Căci fără ei, fără cei care ne sunt aproape (și prin care putem să ne manifestăm darurile și harismele primite de la Dumnezeu, în folosul tuturor, în și pentru Biserică) nu putem să realizăm tot ce ne propunem.

Dar dacă îi avem pe cei pe care ne putem baza…și dacă avem public receptiv, ca un pământ fertil…atunci măreția credinței rodește înmiit în ogorul Bisericii.

Pentru că Sfântul Ioan i-a făcut public Domnului.

I L-a pus la picioare…

Mulți dintre cei ajutați și tămăduiți de Domnul au devenit colaboratorii Lui.

Mesagerii Lui peste tot.

Căci atunci când duci mesajul mântuirii mai departe nu faci altceva decât să colaborezi/ să conlucrezi cu cel ce vorbește pentru mântuirea oamenilor.

Însă cel ce te transmite mai departe…trebuie să te poarte în el.

Trebuie să aibă chipul tău profund, autentic, în el…ca să te transmită altora.

Pentru că o predică sau o carte, o mărturie nu înseamnă doar cuvânt, cuvinte…ci înseamnă o stare de spirit, o amprentă a sufletului celui care a creat-o.

Și îl vedem azi și mereu pe Sfântul Ioan Botezătorul și pe toți Sfinții Domnului ca purtători ai lui Dumnezeu în ei înșiși, ca pe niște garanți autentici ai vederii și ai cunoașterii Lui…și nu simpli povestitori ai unor lucruri din trecut…

Pentru că asta înseamnă sfințenie: să Îl porți pe Dumnezeu în tine, prin slava Lui și prezența Lui în tine să fie explicită.

De aceea, în predica de ieri am subliniat faptul că adevărata minune a apei sfințite la Botezul Domnului e răspunsul cu har, al lui Dumnezeu, la cererea noastră smerită.

Că noi nu facem hocus-pocus cu ea, nu băgăm în ea cine știe ce substanțe ca să stea nestricată ani întregi…ci doar mâna…care ne îngheață…dar Dumnezeu trimite slava Lui!

Și cum apa, care nu păcătuiește, stă plină de har tot timpul…așa am sta și noi, plini de har, dacă am rămâne în harul Spovedaniei, al Sfintei Euharistii, al participării la sfințeniile Domnului.

Dar ea, apa sfințită…e o mustrare continuă pentru noi…că ne arată câte pierdem noi…când ne dezgolim de slava Sa prin păcat.

Și, totodată, câtă nevoie avem noi de iertarea continuă a lui Dumnezeu, prin Taina Sfintei Spovedanii, pentru ca să fim locașuri pline de har ale Stăpânului.

De aceea predica pocăinței a Sfântul Ioan are o relevanță continuă în întreaga istorie.

E valabilă oricând pocăința, durerea, lacrima de sfâșiere pentru păcatele noastre…pentru că ea întinerește ființa noastră.

Și dacă firea/ ființa apelor s-a sfințit astăzi….firea/ ființa sufletului nostru se curățește prin spovedirea păcatelor, prin lacrimi și prin fapte bune…din geamul plin de mizerie…sufletul nostru devenind cristal plin de lumină.

Căci așa arată pocăința: plină de lacrimi care aduc bucurie, care revarsă slava Lui în noi, care ne umple de lumină.

De aceea și mulți români îi poartă numele Sfântului Ioan, Iohanan, în limba ebraică, însemnând darul lui Dumnezeu.

Căci e un mare dar de la Dumnezeu…să Îi slujești Lui.

Și să vezi cum toate le sfințește Dumnezeu prin rugăciunea și lucrarea ta…dar în care tu vezi și simți și ești conștient…că El e primul și ultimul care dăruie în slujbele tale.

De aceea Sfântul Vasile cel Mare, în Liturghia sa, ne amintește nouă, celor ce slujim, că „n-am făcut ceva bun pe pământ, ci pentru mila Ta și îndurările Tale, pe care le-ai revărsat cu prisosință peste noi” [Liturghier, ed. BOR 2012, p. 254], se fac toate cele pe care le slujim în Biserică.

Așa că nu e un motiv de mândrie…că sfințim pâinea și vinul, că sfințim apa, că botezăm și cununăm…pentru că nu le facem cu putere de la noi…ci cu putere de la Dumnezeu.

Căci El lucrează prin noi și împreună cu noi cele ale Sale

Și Dumnezeu Se bucură să ne facă colaboratori ai Săi întru toate…pentru că Se bucură să ne entuziasmeze cu iubirea Lui.

Și un om entuziasmat de Dumnezeu, plin de focul dragostei Lui…e un colaborator de fiecare clipă

Adică nu slujește, nu predică și nu muncește în Biserica Domnului cu program…ci toată viața lui este o ardere pentru Domnul.

Iar cei care ard de dragostea Domnului ne oferă trupul lor, după moarte, ca trup plin de har…spre adeverirea faptului că Dumnezeu este în noi și lucrează prin noi mântuirea lumii.

Și de aceea noi nu ne incinerăm morții ci ni-i îngropăm cu evlavie.

Revenim cu dor la mormântul lor, cu lacrimi și cu rugăciune vie…

Revenim acolo unde sunt trupurile pe care le-am iubit în nedespărțire de sufletele care au fost în ele…și pomenirea lor, a celor adormiți ai noștri, e mereu o nouă aprindere a dragostei pentru ei.

Căci cum și cine ar putea să ne stingă iubirea pentru părinții, bunicii, soțiile, duhovnicii și prietenii noștri, dacă Dumnezeu întețește vâlvătaia dragostei din noi?

Cine ar putea să scoată dragostea din noi, ca pe o măsea stricată, când ea e fundamentul persoanei noastre?

De aceea dragostea nu se stinge…ci ea se aprinde

Dragostea nu e omorâtă cu pistolul…ci pistolul împânzește dragostea și venerația în ceilalți.

De aceea, când un teolog al Bisericii vorbea despre sângele Mucenicilor ca despre sămânța care înrădăcinează Biserica în sufletele oamenilor…s-a referit tocmai la exemplul foarte bun de urmat, care ne ștampilează ființa la modul copleșitor.

Așadar, iubiți frați și surori întru Domnul,

să bem apa credinței, apa nădejdii, apa dragostei de Dumnezeu!

Să bem apa Prea Dumnezeieștii Treimi, prin care cele cerești s-au unit cu cele pământești.

Căci noi am adus apă curată, apă de izvor, apă rece…și Dumnezeu ne-a dat, în mod nevăzut dar simțit, focul harului în apa noastră.

Și bând din apa Lui să ne sfințim trupurile și sufletele…și să fim locașuri împărătești, locașuri frumoase, sfințite, curate, înfrumusețate de Dumnezeul Care S-a arătat în Iordan nouă, ca Părinte, Fiu și Duh Sfânt, Care sfințește toate!

La mulți ani…și Domnul să fie bucuria noastră, acum și în vecii vecilor. Amin!

Controverse funerare

Am asistat, zilele trecute, la un nou show de prost gust, desfășurat odată cu moartea și incinerarea lui Sergiu Nicolaescu.

Din păcate, pe lângă mass-media avidă de subiect, nici familia celui plecat dintre noi nu a dat dovadă de prea multă eleganță în a-și exprima durerea.

Pentru că, văzându-se încolțită din toate părțile și acuzată de oameni că nu respectă tradiția ortodoxă a înmormântării, a căutat să se justifice prin…a ataca Biserica Ortodoxă, fără să o intereseze deloc obiecțiile pe care aceasta le are împotriva incinerării trupurilor după moarte.

Nu cunosc detaliile evenimentelor și nici nu vreau să le cunosc: nu mă interesează cine și dacă a vărsat două lacrimi sau o mie de lacrimi…

Însă privind alaltăieri la televizor, când era disputa în toi, dacă să fie incinerat sau nu…am auzit-o pe sora regizorului, Iolanda Nicolaescu, la Antena 3, care făcea dovada că nu-i scăpase nicio emisiune

Cu sau fără tradiție ortodoxă a înmormântării…mă gândesc că doamna, foarte strictă în a respecta dorința celui iubit plecat, ar fi trebuit să aibă în ajun răgazul unor ore de priveghi, rugăciune, reflecție…sau oricum și în orice tradiție ar vrea dânsa să numească astfel de lucruri.

Mai ales când ești foarte îndurerat (dacă ești) că nu i se face slujbă religioasă

Pe deasupra, de bună voie, doamna a recunoscut singură că nimeni din familie nu a solicitat o slujbă ortodoxă, ci Sârbu de la Pro TV a încercat un demers în acest sens la o parohie, în calitate de prieten apropiat al lui Nicolaescu.

Și cu toate că s-a auzit această declarație, televiziunile (presa, în general) au ținut-o langa mai departe că: familia a solicitat asistență religioasă și Biserica Ortodoxă n-a vrut.

Părea mai degrabă că n-au avut niciodată intenția să o solicite, mai înainte de a se face vâlvă: știau dinainte că arderea la crematoriu nu e compatibilă cu slujba ortodoxă.

Că nu e admisă în Biserica Ortodoxă.

Ba chiar mi s-a părut că sora regizorului a preluat ideea din mers, a protestului împotriva Bisericii, după ce fusese deja exprimată de câțiva dătători cu părerea, tot la televizor.

Dar dacă tot au luat această hotărâre, cei din familie, nu au avut nici măcar decența de a suporta cu demnitate consecințele (drepte sau nedrepte), adică nemulțumirea opiniei publice.

Pe care însă au încercat fără bun simț să o canalizeze împotriva Bisericii Ortodoxe.

Cei ce au cerut discreție și să li se respecte decizia, au fost mai degrabă agresivi și au încercat să oblige Biserica să nu-și respecte credința și datina.

Însă familia lui Sergiu Nicolaescu cred că nu s-a așteptat la reacția dură a oamenilor din stradă și nu a știut cum să gestioneze această nesimpatie populară.

Și am mai auzit cârteli și pe la televizor…

Când Papaiani și-a exprimat prin telefon, de la catafalcul regizorului, regretul și dezacordul față de decizia incinerării, au închis repede conversația, deși până atunci îl ținuseră mult timp ca să-l întrebe tot felul de prostii, despre care omul, săracul, habar nu avea.

Dacă ar fi contat pentru familia lui Sergiu Nicolaescu religia și ar fi fost cu adevărat importantă pentru ea rugăciunea Bisericii, atunci se informa mai bine asupra motivelor pentru care nu e permisă incinerarea.

Și nu ar fi invocat o slujbă…care nu există. Pentru că acolo se vorbește despre întoarcerea în pământ, „precum ai poruncit Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis: pământ ești și în pământ vei merge [Fac. 3, 19], unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare cântarea: Aliluia”[1].

Însă ei (sau ele) au mers pe ideea: decât să ne schimbăm noi decizia, mai bine să-și schimbe Biserica dogmele și slujbele!

Pentru că vrea Dana Grecu, sora lui Nicolaescu (dacă chiar dorea), doctorița Monica Pop…și poate și alții.

Că au auzit că la catolici și protestanți e permis…

Însă dacă cineva le cere celor de la Antena 3 să spună aceleași lucruri ca la B1 TV, ca să fie la fel, se conformează?

Adică mii de oameni (zeci și sute de mii au contribuit la conceperea ei) au scris o teologie, după care vin unii care nu o citesc și nu o cunosc, și o punem în discuție pentru că…ei n-au auzit de ea și n-au citit-o niciodată.

Pentru că nu i-a interesat, pentru că le e suficientă spiritualitatea după ureche

Dar teologia e o știință cel puțin la fel de grea ca și medicina și ca toate științele.

Iar cei care au păreri teologice și chef de contestații de acest fel, să pună mâna să citească și să vină cu opinii fundamentate solid, nu cu lacrimi în colțul ochilor, doar fiindcă li se pare că Dumnezeu ar trebui mințit

Pentru că așa propunea doamna doctor: să facem slujba ortodoxă înainte de incinerare, când încă nu s-a întâmplat nimic

Că Dumnezeu, adică, nu știe intenția noastră…Îl fraierim.

Dumneaei așa procedează în oftalmologie? Nu cred…

Dar dacă ar veni un preot să-i dea niște lecții de medicină – pentru că, poate, a văzut că în altă parte se face altfel -, așa cum vine dânsa ca să dea lecții de liturgică…ce reacție ar avea?

Și apropo de probitatea profesională…tot scandalul s-a centrat pe absența slujbei…dar n-a mai investigat nimeni faptul că a murit din cauză că, cel mai probabil, i s-a pus un diagnostic greșit.

Trecem cu vederea

E adevărat că mai importantă e viața veșnică…dar, dacă e cu adevărat importantă pentru noi, nu e la fel de esențial nu doar să o invoci, ci să și cunoști de ce Biserica a hotărât, de/ de-a lungul a multe secole, într-un fel și nu într-altul?


[1] Rânduiala înmormântării mirenilor, în Molitfelnic, EIBMBOR, București, 2002, p. 225.

Istoria ieroglifică. În versuri [26]

Fragmentul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Partea a opta

Amânduror părților
răspunsurile într-acesta chip viind,
dulăii cătră Hameleon
a Corbului socoteală îndată descoperiră
și pentru venirea Inorogului la împreunare
foarte amintea să-i fie
cu multe giuruințe îl rugară.
(Ce pietrii rătunde din vârvul dealului
puțină urnire îi trebuie),
căci el altă treabă nu avea,
fără numai ce dzua
împreunării lor păziia.

Iară Șoimul, vădzind că după făgăduința
carea cătră Inorog făcusă
răspunsul nu-i vinisă,
nici inima Corbului
spre pofta adevărului să plecase,
ce supt numele credinții
încă mai mari și mai fără lege vicleșuguri
să facă îi poruncește,
socoti (că mai bine ieste într-o dzi
de o mie de ori a muri
decât ochiul cel ce toate într-ascuns vede
o dată a amăgi),

și tot adevărul cătră Inorog descoperind,
adevăratul prieteșug
să-i dobândească aleasă,
pentru ca din viitoarea-i primejdie
norocul a-l feri
de nu va învoi,
încailea pre dânsul
de acea imăciune curat
și neimat
să-l cunoască.

Deci Șoimul
de vicleană cartea
carea dulăii cătră Corb scrisese
nicicum de știre având,
și pentru vicleșugul Hameleonului
nicicum prepuind,
Hameleonului știre trimasă
ca cum mai curând
să vie, căci are cuvânt să-i grăiască
și poruncă să-i poruncească.

Hameleon, pururea grijea
vremii răspunsului
și a împreunării lor purtând,
fără altă zăbavă, sărind,
la Soim să dusă.
Cătră carile Șoimul:
„Du-te, dzice, o, priietine,
și Inorogului știre dă
precum răspunsul ce așteptam
mi-au vinit,
deci, oricând va putea,
iarăși la locul dintâi
împreunare să avem îl poftesc,
căci singur, de ar fi cu putință,
unde să află aș merge,
dară multe pricini înainte să pun,
carile despre acea cale mă împiiedecă.

Întâi că, mărgând eu acolo,
alalți tovarăși poate
într-alte prepusuri să între;
a doa, că macar că
pentru prepusuri vânturoase
ca acestea atâta aminte nu mi-ar fi,
ce în trecutele dzile,
după vânarea unii Potârnichi,
mai vârtos decât s-ar fi cădzut
slobodzindu-mă, câteva pene
din aripa dreaptă mi-am betejit,
deci, pentru ca să să îndreptedze,
câteva dzile în odihnă
să mă aflu doftorii mi-au poruncit;
și așe, la înălțimea munților
a mă sui peste putință îm[i] ieste”.

Hameleonul, poruncă lui plăcută
și dorită ca aceasta audzind,
mare bucurie luă
și de tâlcuirea visului său cea dintâi
iarăși tare a nedejdui apucă.
Ca acestea dară în gând clocotiia,
iar din cuvânt cătră Șoim dzisă
(cu îndrăzneală grăind
și pentru cuviința dreptății pomenind):

„O, domnul mieu,
înțelepții cuvintele îndesite
a suferi obiciuiți sint,
cu care sentenție și eu sprijenindu-mă,
pentru adevăratul mieu priietin
o obrăznicie cădzută
și o asupreală întregilor la minte plăcută,
cătră tine de voi arăta,
iertăciune să aib mă rog.

Mă rog, dară, domnul mieu milostiv,
să nu cumva ostenințele mele în zădar să iasă,
adecă împreunarea aceasta
să nu cumva spre scăderea cinstii Inorogului
să fie, că precum bine ai cunoscut,
dreptului acestuia grele năcazuri
și nespusă strâmbătăți i s-au făcut
și încă altele mai mari a i să face
(pre cât pociu cunoaște)
urâtorii dreptății cu multe chipuri
mă tem că nevoiesc,
că precum și mai denainte am dzis
(cine adevărat iubește,
gânduri de negândit gândește
și prepusuri de neprepus prepune).

De care lucru, iarăși mă rog,
obrăzniciia mea
în vină să nu să ție,
și eu iată că după porunca ta
știre îi voi da,
iar el, după cuvântul carile au dat,
soarele îndrăpt poate să să întoarcă,
iară el din socoteală-și să să mute
precum peste putință ieste
adeverit sint.
Deci el acmu viind,
să nu cumva alte meșterșuguri
de vicleșuguri
să fie, și apoi toată ocara asupra mea
va rămânea
și toată lumea
numele vândzătoriului
și porecla de răufăcătoriului
mie îmi va punea.

Ce nu atâta pentru strâmbă poreclitura mea,
cât pentru fără cale doseditura
lui m-aș pedepsi” (o, jiganiia fățarnică,
o, vas spurcat și lingură scârnavă,
cum răutatea în inimă amestecând,
cu gura cele ce știia că-i vor vini,
pentru ca asupra altora să cadză,
cale le găteadză).
Șoimul, de spurcat vicleșugul lui
așeși nicicum prepuind,
de acestea ce-și propune
nicicum grijă să nu poarte
tare îl adeveri,
și precum (mai bine fără purtarea duhului,
decât cu purtarea ocărâi a fi socotește)
îi dzicea.

Hameleonul acmu, deplin cunoscând
precum gândul Șoimului
nicicum spre răul Inorogului
nu să pleacă,
ce cinstea cuvântului
decât viața mai scumpă ține,
de acolo ieșind, întâi la dulăi să dusă,
și toate câte Șoimul îi poruncisă
și pentru vinirea Inorogului la împreunare,
precum peste puține dzile
ieste să fie, le spusă.
Apoi la Crocodil alergă,
cătră carile cu mare îndrăzneală:
„Bucură-te, domnul
și stăpânul mieu milostiv”, dzisă.

Crocodilul: „Ce poate fi aceasta
a ta lascavă și voioasă arătare?
Oare ție vreun bine,
au altuia vreun rău undeva ai simțit?”
(Că zavistnicii pentru răul altora
decât de binele său
mai mult să bucură).
Hameleonul dzisă: „Amândoaâ
părțile întrebării, o, domnul mieu,
adevărate și precum sint le-ai cunoscut.
Și cum să nu mă bucur,
de vreme ce prada ț-am apropiiat,
vânatul la strâmtori ț-am încuiat,
masă întinsă ț-am deșchis
și bucate sățioase ț-am gătat
și, în scurt să dzic,
toate după poftă și după voie s-au tâmplat.

Că, iată, în ceastă sară Inorogul
la prundiș să coboară,
la ușile a toate poticile
dulăii stau gata să puie zăvoară,
toate întrările și ieșirile lui
viteji vânătorii
și neosteniți gonitorii
tare le străjuiesc
și vârtos le păzesc
(căci așe cu dulăii să vorovisă).
Deci altă cale de scăpare
și potică de fugă
nu-i rămâne, fără numai doară
în apă să să arunce,
unde domnul mieu
câteva ceasuri a străjui
de nu să va leni,
fără greș de biv
pradă domnul mieu va dobândi,
eu asupra nepriietinului voi izbândi
și prețul îndzăcit
și însutit
îmi voi plăti.

La strajea nopții dintâi
pogorârea la prundiș îi va fi,
paza dulăilor despre alte părți nu va lipsi
și, așe precum socotesc,
bucată gata în gura domnului mieu va vini”.
Crocodilul, acestea audzind, să veseli,
însă cătră Hameleon într-acesta chip
întrebarea vrăjbii pusă:
„Eu, pre cât din sunetele cuvintelor lumii
am putut înțelege, tu și cu Inorogul
mare dragoste aveați
și odânăoară într-un loc nedespărțiți lăcuiați,
atâta cât sufletul tău de a lui
lipit să fie fost să părea.
Dară acmu această vrăjmașă neprietinie
și de moarte asupră-i viclenie
din ce pricină să să fie tâmplat?
Cu dreptul voiu să-mi spui”.

Hameleonul, de nenedejduită
întrebare ca aceasta,
deodată tare să ului
(că minciunoșii
în voroavele tocmite să dezvălesc,
iară la întrebările fără veste
ca bezmeticii să uluiesc).
Iară mai pre urmă, precum să dzice cuvântul
(minciunosul tatăl minciunii
și minciuna fata minciunosului ieste),
îndată minciuna zămisli
și spurcata basnă născu,
dzicând: „Aceasta întrebare
până acmu nici din priietini,
nici din nepriietini
cineva m-au mai întrebat,
în care lucru ascunse
și de nedescoperit taine să cuprind,
nici cătră alt chip
o dată cu moartea le-aș descoperi.

Ce de vreme ce domnul mieu
acesta lucru a mă întreba
și dreptatea carea asupra lui ași avea
a afla
învoiește, pre cât mai pre scurt voi putea
(de vreme ce la Inorog
a mă duce vremea mă grăbește)
a te înștiința
mă voi nevoi.
Va ști
dară domnul mieu milostiv
că părintele mieu era Apariu,
carile în toate dzilele
apă de la fântânele de singe
a aduce obiciuit era.
După ce și eu mai la vârstă am sosit
și cofa în mână a râdica,
apa din fântână a scoate
și coromâsla pre umere a purta
a putea
am început,
cu tată-mieu împreună
adese fântânele cele de singe
la rădăcinele Munților Vrăjbii
izvorâtoare cercetam.

Munții aceștea, departe,
în țara ce să cheamă Pizma,
să află, despre partea răsăritului,
pre marginea ocheanului în sus,
spre crivăț, și în gios,
spre amiadzădzi, în lung și în lat
atâta de mult să trag,
cât cei ce nepărăsit
drumul carile pre la rădăcinele lor merge
au ținut
dzic precum până
la ocheanul apusului ocolesc
și ca un zid în giur împregiur
toată rătundzala pământului îngrădesc.

Așe, noi dară pentru trasul apii
adese la acei munți mărgând
și din care izvor apa mai cruntă
și fierbinte ar fi ispitind
(căci apa aceia cu fierbinteala,
iară nu cu răceala
setea stâmpără),
odată în vârvul unui munte prea înalt ne-am urcat,
în vârvul a căruia un puț prea adânc
și mai să dzic fără fund
am aflat.
Din gura puțului ciutura
cu hârzobul slobodzind,
după ce cât era funia de lungă au mărs,
după ce învălitorile ca petelor
și încingătorile mijlocelor
la capete am adaos,
cu mare nevoie de fundul puțului agiungând,
precum de o umedzală ciutura
să fim împlut am simțit.

Iară după ce vasul afară scoasem,
vădzum că nu umedzală roșie,
ce albă era, din carea, gustând,
precum adevărat lapte ieste am cunoscut.
Și îndată, precum muntele cela ce lapte izvorește
să fie ne-am adus aminte.
Îndată ce laptele gustaiu,
din fundul puțului un tânguios glas:
„Vai, țițișoarele mele,
vai, lăptișorul mieu,
cine dintre muritori te-au tras?
Cine din cei nemuritori vreodată te-au băut?
Cine ieste îndrăznețul și obraznicul acesta
carile pieptul Biruinții a apipăi
și țițișoarele fiicăi mele de gurguie a suge
nu s-au temut?”

Tată mieu, glasul acel așe de tângâios
și așe de mângâios
audzind, îndată descântecul necromandiii
asupra laptelui a descânta începu
(căci precum duhul Biruinții să fie
într-acesta chip strigat price pusă).
Laptele, după descântec,
îndată a să închega
și mădularele unul de altul a să lega
începură. După aceia vinele
preste oase întindzându-să,
toate părțile trupului a să clăti
și supțirea peste dânsele pelicioară a să lipi
vădzum. Și așe, îndată o ficioară ghizdavă
și frumoasă denainte-ne în picioare stătea,
carea cu ochii sigeta,
cu sprâncenele arcul încorda,
cu fața singe vărsa,
cu budzele inima spintica,
cu mijlocul viața curma,
cu statul morții râdica,
cu cuvântul dzilele în cumpănă măsura,
cu răspunsul sufletul de la mormânt înturna,
iar cu singur numele Biruinții
toată frumsețe biruia
și covârsiia.

Pre aceasta într-acesta chip,
o, domnul mieu, vădzind-o,
îndată în inimă rană nesuferită
și boală netămăduită
simțiiu și cătră părintele mieu:
„O, tată, căci lucru primejdios
ca acesta a videa m-ai născut”
(că decât rana dragostelor
și decât boala iubostelor
mai primejdioasă nici țirulicii au vădzut,
nici doftorii au audzit)
„și decât meșterșugul pre morți a înviia,
mai bine meșterșugul pre mine a mă omorî
sau a nu mă naște să fi învățat”
(că în statul acesta a vieții
de dragoste pătimitoare,
moartea decât viața mai poftită ieste).

Tatăl mieu, în nerupt lanțuhul dragostelor legat
și așe de tare înfășurat
vădzindu-mă, dzisă: „Bodzul [zeul] dragostei, o, fiiule,
fiiul Afroditei ieste,
pre carile nu după micșorimea vârstei
(căci pururea copil ieste),
ce după tare arcul ce trage
și ascuțită sigeata
ce în ficați înfige,
cei ce-l măsură, îl cunosc.
Ce cât spre această a ta
de curând scornită patimă
lucrul ar pofti,
fii cu bună inimă,
că cela ce cu cuvântul
și cu meșterșugul
farmăcului necromandiii
din lapte ficioară a face au putut,
din ficioară spre pofta nevestirii
inima a-i pleca
cu multul mai pre lesne va putea.

Numai atâta
căci de împotrivnic norocul tău
(carile muritorilor niciodată
deplin nu vine)
foarte rău îmi pare,
de vreme ce ficioara aceasta,
din lapte născută fiind,
din fire starpă a fi
firea au lăsat-o,
nici pântecele ei spre zămislirea simențiii
locuri ș-au gătat.
Unul i-ar fi leacul
(pre cât adânc meșterșugul
mieu a afla
poate), ce și acela
pre cât cu anevoie îi ieste aflarea,
cu atâta mai cu nevoie ieste, aflându-l,
cu dânsul după voie cineva a să sluji”.

Eu cătră tată-mieu dziș:
„Pentru stârpie și pentru a zămislirii leac a cerca,
lucru mai pre urmă trebuitoriu ieste,
ce acmu de odată leacul nesuferelii mele
fără zăbavă aflând,
alalte leacuri de vor trebui,
mai cu vreme vom putea cerca”
(că înțelepții întâi nevoia,
apoi treaba caută).
Și, ce mai mult, o, domnul mieu,
cu voroava să ocolesc?
Tatăl mieu îndată
descântecul dragostelor
în capul ficioarii descântă
și, trii peri din cosiță-i zmulgându-i,
unul la grumadzi,
altul la brațe,
iară al triilea la mijloc îmi învălătuci,
cu carii precum sufletul ficioarii
de tot trupul mieu să să fie legat
și inima ei în sufletul mieu să fie întrat
îi păru. Și așe, ea ochii de la pământ
râdicându-și,
ca lumina soarelui în stele
oglindă frâmsețelor ei mă făcu
și în mine pre sinea
și în grozăviia mea frâmsețe ei a videa
i să părea
(că ochii dragoste lor nu ce ieste,
ce precum îi plac văd).

În scurt, pe Biruință
dragostele o biruiră,
și Diana Afroditis a să face priimi.
Iară a doa dzi părintele mieu,
din somn deșteptându-mă,
dzisă: „Eu în dzile bătrân și la ani învechit
sint,
o, fiiule, ce cuvintele mele pomenește.
Între a lumii jigănii Inorogul să află
carile în vârvul cornului mare vârtute poartă
și împotriva a toată pătimirea putere are.
Deci, vreodânăoară cu dânsul a te împreuna
de ți să va tâmpla,
pre cât vii putea
în prieteșugul lui vârtos a te lega
silește, că el numai pântecele Biruinței
spre roada simențiii neamului tău
a deșchide poate”.

Aședară, părintele mieu, Apariul,
învățătura dându-mi,
dintre vii au ieșit.
Iară eu în multă vreme
cu Biruința la un loc și într-un pat viețuind,
nicicum numelui următoriu
și neamului adăogătoriu
de la dânsa să iau nu m-am învrednicit.
Deci târdziu mai pre urmă,
de învățătura părintelui mieu,
carea pentru Inorog îm dedese,
aminte aducându-mi,
toate pustiile Araviii a cerca
și toate părțile lumii a cutriera
nu m-am părăsit,
până locul și lăcașul Inorogului
am aflat.

Aflându-l, de dânsul cu mare cinste m-am lipit,
tovarăș în toate căile nedespărțit
și slugă în toate slujbele neostenit
m-am făcutu-i, nici în viața mea
altă plată sau simbrie i-am poftit,
fără numai o data macar
vârvul cornului lui
de moale pântecele Biruinței mele
să lipască am nedejduit.
Și pentru ca pologul stidirii să să râdice
și supt singurătate
acoperemântul necunoștinții să să arunce,
de multe ori și mai în toate dzilele,
la culcatul și la sculatul lui,
eu trebe în câmp îmi scorneam,
iară Biruinței lingă dânsul
să să afle îi porunceam.

Ce împietrită inima lui nicicum
spre stârpirea pântecelui ei a să milostivi
nu s-au muiat,
ce în zavistiia neamului și semințiii mele
neclătit au statut.
Eu, într-această asprime
și neînduplecare vădzindu-l,
aievea simbriia slujbei
și pofta inimii, carea îmi era, cerându-i,
cu mare urgie
și mânie,
simbrie ca aceasta a-mi da au tăgăduit,
și precum el Dianii, și nu Afroditii,
să fie închinat
apofasisticos mi-au răspuns.

Acmu dară, o, domnul mieu,
ce mai mare dreptate
și ce mai dreaptă pricină
spre izbânda lui a mi să da?
Și ce mai uscată iască
spre ațițarea răsplătirii
decât opreala simbriii
și tăgada dreptei pofte
a să afla
poate? Și aceasta ieste
pricina vrăjbii cu carea
până la moartea mea a nu-l intiri
nu voi părăsi
și precum„bună nedejde am,
astădzi izbânda mea
și plata lui, precum ț-am spus,
îndzăcit și însutit să va plini”.

Aședară, Hameleonul
sfârșit spurcatei și năpăstuitoarei basne puind
și toate vicleșugurile
pre cât mai pre-ascuns putu alcătuind,
în munte la Inorog să sui,
cătră carile, cu multă plecăciune
plină de mare înșelăciune
închinându-să, dzisă: „Leul și Vulturul ceresc
în veci lăudat
și toate pasirile și dobitoacele cerești
preste veci slăvite să fie,
carii fața domnului mieu
cea de lumină slobodzitoare
și sănătatea lui
ceia ce-i lumii trebuitoare
în statul său a videa
m-au învrednicit.

Cătră acestea,
dumnealui Șoimul
cu plecăciune sănătate trimițind,
roagă și poftește ca,
după făgada carea
ați dat în această sară,
de iznoavă, dorita-ți împreunare a avea
să poată, căci toate după voie a-ți vesti
și toate de fericire a-ți povesti
are”. Inorogul, amânduror închinăciunilor
celea ce li să cuviniia
de priimire răspunsuri dând, dzisă:

„De împreunarea Șoimului
cu dragoste bucuros sint
(că cu priietinul adevărat
și de credință vrednic,
cine va împreunare
și voroavă trebuitoare
a avea, între cele de frunte fericiri
să numără), însă în ceastă sară,
după poftă-i a face, o pricină
(și aceasta dreaptă precum mi să pare)
mă oprește, de vreme ce noi
sorocul neprieteșugului
și dzua prieteșugului
până în 1500 de minute pusesem,
și acmu, peste soroc răspunsul trecând,
urmadză ca și legătura datelor cuvinte
să să fie rupt.

De care lucru, înnoirea giurământului
și întărirea cuvintelor trebuitoare
și într-îmbe părțile folositoare
a fi socotesc,
cu carea odihnindu-ne,
afară din tot prepusul
iarăși la locul știut
să ne împreunăm.
Că măcar că despre omeniia
și întregimea
Șoimul lucru împotrivă nu-mi prepuiu,
nici la giurământurile o dată date,
cu vremea urgiia cerească
a să răsufla socotesc
(că tot cel ce la tot cuvântul necredzătoriu
și la tot giurământul prepuitoriu să arată,
acela de călcarea a tot giurământul
pururea gata ieste),
ce de la buni priietini
la ureche mi-au vinit
precum crocodilul la țărmurile apei să fie pădzind,
de la carile poate ceva prin neștiință
înalgiosul să mi să facă”.

Hameleonul, pentru numele crocodilului
din gura Inorogului audzind,
vicleșugul ascunsului inimii
tare îl tulbură (că pre cât știința bună,
în tulburare, mângâiere,
pre atâta știința rea, în linește, tulburare
aduce). Și cu grele giurământuri
și strașnice blăstămuri
a să giura
și a să blăstăma
începu, precum acestea nighina
nepriietinului
între sămânța grâului
și mugurul pădureț
în hultuoana domesnică,
hultuită să fie:

„Însă iarășile, o, domnul mieu,
de vreme ce ca acestea
la ureche-ți s-au sfârâit
(ehe prosohin),
aibi grijă (că vicleșugul înțeleptului
cu multul mai cumplit ieste
decât a nebunului).
(O, piiele diavolului
supt părul dracului!
Cu ce fel de împletecituri următoare
ocara-și supt numele altuia
mai denainte a o vârî silește.)
Că domnul bine știe
(că firea
decât deprinderea
mai veche ieste
și totdeauna clevetele
rele
strică obiceele bune),
de unde poți prepune
că dintr-aceste sunate
să fie vreunele
și adevărate.

Iară cât despre partea mea ieste,
pre chipul nezugrăvit mă giur,
că despre partea Șoimului,
nici în voroavă-i meșterșug
și-n faptă-i vicleșug
macar cevaș n-am priceput
(caută aicea giurământul vicleanului
supt numele dreptului acoperit).
Însă eu spre toată porunca
de binelui mieu făcătoriu
macar cum nu mă voi lenevi,
ce iată, în pripă înapoi mă voi întoarce
și de acestea prepusuri
foarte tare a te adeveri
și a te odihni
voi sili”.

Aședară, Hameleonul întorcându-să,
în cale gândurile cele fără cale
procitiia
și de pomenirea
străjii crocodilului
nu puțină întristare simțiia,
ce ca valurile țărmurii
una după alta
chitelele inima îi izbiia,
socotind precum silța
i s-au vadit
și lațul i s-au descoperit.

Apoi iarăși singur
șie parigorie
și mângâiere
făcându-și,
în sine dzicea: „Pentru crocodil
Șoimul cevași macară nu știe,
carile, de ar fi știut adevărat,
știre i-ar fi dat.
Dulăii și Râsul să-i spuie,
de ar fi și vrut,
n-ar fi putut,
căci nici vremea i-au lăsat,
nice strâmtorile drumurilor acestora
cale le-au dat.
Eu singur, nu lui,
nu altuia să-i spuiu,
ce așeși de ași ști
că piielea de pre mine știe
cele ce dzac în mine,
singur mie samă făcându-mi,
de care brad în ceastă pădure
ieste mai înalt,
de acela m-ași spândzura.

Ce altă nu ieste, fără numai Inorogul
nicio parte a primejdiii
în prepusul gândului neadusă nelăsând
(căci înțeleptul mai mult de cele împotrivă
decât de cele după voie
chitește), de lucrul ce-și prepune,
precum adevărat să fie înțeles dzice,
și ce nu știe arată că știe,
pentru ca adevărul științii
să agonisască”.
Ce, după lineștea
mângâierii aceștiia,
iarăși furtuna întristării i să scorniia,
dzicând: „Bine că macar
că de crocodil adevărată știință nu are,
dară iată că de dânsul prepus are,
de ce are prepus
are și grijă,
de ce are grijă
are și pază,
și cu paza bună
din primejdia rea poate să scape.

De care lucru, acmu
toată puterea meșterșugurilor
să-mi cheltuiesc trebuie,
pentru ca din prepusul ce au întrat
să-l scoț
și după pofta voii mele
la locul prundișului să-l cobor,
în carile toată nedejdea
tâlcuirii visului mieu să sprijănește”.
Acestea răul rău gândind
și cu chiteala învălindu-le
și dezvălindu-le,
la Șoim sosi,
cătră carile, după închinăciune,
într-acesta chip grai:

„La Inorog am fost,
de cât poruncă mi-ai dat,
pre amănuntul i-am spus.
La lucru gata
și la cuvânt stătătoriu
l-am aflat,
numai pentru vinirea-i îndată
o pricină află,
ce și aceia cu întreagă
și înțeleaptă socoteală
ieste, de vreme ce dzice
că sorocul carile ați fost pus
să fie trecut,
pentru carile de iznoavă
adeverința cuvântului poftește.

Mai ieste și altă pricină,
carea oarece în gânduri puindu-l,
nu puțin vinirea-i înpiiedecă,
adecă precum de un crocodil să fie înțeles,
carile, sau pentru dânsul,
sau după obiceiul lor,
trecătoarele apelor să fie pădzind
și, sau cu știința a altor dulăi,
să nu cumva preste știința ta
ce nu gândește el
și ce nu-i poftești tu
să i să tâmple.
Pentru carile a-l mângâia,
cu fel de fel de socotele
și cu multe giurământuri
din prepus a-l scoate
cât am putut am nevoit,
și precum acestea sint
să nu le creadză
(ia aminte vicleană voroava
a viclenii jigănii).

Așijderea,
despre partea ta
unele ca acestea să să lucredze,
lumea de s-ar clăti,
peste putință ieste;
nici dulăii, sau altcineva,
preste știința ta ceva,
nu numai a face,
ce așeși mai nici a gândi
să nu poată l-am adeverit
(căci eu, robul tău,
așe știu, așe și credzu).
Ce el în cuvintele mele
de tot a să odihni
poate să nu poată.
De care lucru, cu tot de-adinsul
din prepusuri ca acestea
să-l scoți trebuie,
ca binele cu bine făcând,
toate deplin
și cum cinstei tale să cade
să să isprăvască
(că păscarii răutății
undițile vicleșugului
spre vânarea și moartea binelui
din față până în fundul mării necunoștinții aruncă)”.

Șoimul, despre inima sa curat știindu-să,
pentru alții lucrul a cerca să apucă,
și așe, îndată pre dulăi la sine chemând,
de au ceva știre
pentru îmbletele crocodilului
vârtos îi întreba.
Ei alalt vicleșug ascundzind,
pentru crocodil într-adevăr tare să giura,
precum nu de îmbletele lui să știe,
ce așiși nici de nume-i
până acmu să nu fie audzit.

Așe, dulăii în strâmbătate
pe dreptate să giura
(căci spurcata lighioaie
până într-atâta urmele vicleșugului șuvăisă,
cât și soțiile vicleșugului
a i le cunoaște deplin nu putea)
și tot prepusul
de la mijloc cu vârtoase blăstămuri râdica.
Șoimul, în multe isteț
și provideț,
iară intr-aceasta
pristăviii sale bizuindu-să,
prost și lesne credzătoriu să arătă.
Deci dulăilor credzind
și despre Hameleon nici cum prepus având,
supt răutatea
altora, dreptatea
și bunătatea sa
prea ieftin vându,
într-acesta chip cu scrisoarea pre Inorog adeverind:

După închinăciune:
„Câte prin Hameleon mi s-au dzis,
m-am înștiințat.
Deci pentru prepusurile carile
grijea ți le-au scornit,
adeverit să fii,
că de nu din singură grijea sint,
ce altul cineva din crieri le-au plăzmuit,
unul ca acela nici al nostru,
nici al vostru
priietin ieste,
fără grijă dară
la împreunarea de folos vino.
Și mă crede că pre numele
a nenăscutului Vultur,
pre singele a nevinovatului Miel
și pre Duhul a toată viața mă giur
că în inima mea nici au fost,
nici ieste,
nici va fi vicleșug,
nici la alții a fi am simțit.
Ce orice pentru folosul vostru ar fi,
aceia silesc,
nevoiesc
și învoiesc”.

Acesta răspuns Hameleonul
de la Șoim luând,
îndată înapoi la Inorog să întoarsă,
căruia, după citeala slovelor,
de la sine ca acestea adăogea:
„Vedzi, dzice, o, domnul mieu,
că Șoimul cu ale sale drepte giurământuri,
ale mele adevărate mainte
dzise cuvinte
adeverește
și mai vârtos eu (carile în dragostea ta
nemărui al doilea nu m-oi număra),
în tot chipul și pre dânsul,
și pre dulăi tare am ispitit
și dintr-alți a lor pre dinafară
ce au iscoade
cu mare osirdie am iscodit,
ce macar cât negrul supt unghe
lucrul acesta așe a fi
nu l-am aflat.

Acmu dară,
alalte în deșert prepusuri
din socoteală scoțind
(și mă iartă căci,
din adevărata dragoste pornit,
cuvinte cani necioplite
slobod), la poftita-ți
împreunare îl priimește
(că pentru îndelungarea vremii
pricinele poftorite
pre o parte micropsihie,
iară pre alta apsifisie
arată, carile priietinului răceală,
iară nepriietinului fierbinteală
scornesc.)

Când toate se sfințesc prin apă plină de har

  • Biserica Ortodoxă sărbătoreşte, astăzi, 6 ianuarie 2013, Botezul Domnului. La Catedrala Patriarhală Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a sute de credincioşi. În cuvântul de învăţătură rostit după citirea Pericopei Evanghelice, Preafericirea Sa a evidenţiat importanţa Botezului Domnului ca temelie pentru Botezul creştin: „Botezul se săvârşeşte în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh tocmai pentru că la Botezul Domnului în Iordan a fost prezent nu numai Fiul, ci şi Tatăl şi Duhul Sfânt””.
  • http://www.basilica.ro/_upload/img/2673_p17g7tobe3f8r12691s146cn185nb.jpg
  • Sfinţirea apei sau Agheasma are o veche tradiţie în Biserica creştină, iar în Constituţiile Apostolice sfinţirea apei este atribuită Sfântului Apostol Matia: „Despre apă şi untdelemn hotărăsc eu, Matia, ca să binecuvânteze episcopul apa şi untdelemnul, iar dacă lipseşte episcopul, atunci s-o binecuvânteze preotul dimpreună cu diaconul“ ”.
  • După o zi şi o noapte în care a fost depus la Cercul Militar Naţional, sicriul cu trupul lui Sergiu Nicolaescu, purtat pe braţe până la maşina mortuară de şase militari, a luat ieri dimineaţă drumul Crematoriului Vitan-Bârzeşti. Câteva zeci de minute mai târziu, cortegiul funerar intra, la cererea soţiei, pe uşa din dos a crematoriului, deschis ieri în mod special pentru ceremonialul de incinerare a regizorului şi transformat într-o veritabilă fortăreaţă. Zeci de agenţi de pază au fost “plantaţi” lângă gardurile exterioare, ca şi cum cineva ar fi vrut să pătrundă în incintă forţând intrările, iar interiorul clădirii a fost ocupat de 15 bodyguarzi aduşi de soţia lui Sergiu Nicolaescu. Aceştia din urmă au lăsat să se înţeleagă că sunt de la SPP şi le-au cerut puţinilor angajaţi care se aflau în clădire să le înmâneze, pe perioada desfăşurării ceremoniei funerare, telefoanele mobile, ca să nu existe posibilitatea fotografierii ori filmării tristului eveniment”.
  • Premierul Victor Ponta a declarat sâmbătă seară [5. 01. 2013], într-o intervenție telefonică la Digi24, că alegerile de la Consiliul Superior al Magistraturii, au fost „o mascaradă”, arătând că nu este deloc încântat că șefia CSM a fost preluată de un procuror, Oana Schmidt Hăineală”.
  • Radu Tudor: „Din dorinta de razbunare pentru faptul ca nu mai este la guvernare, Hunor ameninta USL cu presiuni internationale”.
  • PFP Daniel Ciobotea: „Îndată ce Mântuitorul Iisus Hristos a ieşit din apă a venit Duhul Sfânt peste El. Tot aşa şi noi, îndată ce am scos copilul din apa botezului îl mirungem. De asemenea, în aceeaşi oră îi dăm Sfânta Împărtăşanie, Trupul şi Sângele Domnului, pentru a arăta că el este membru deplin al Bisericii, Trupul Tainic al lui Hristos. Deci, Biserica Ortodoxă nu amână Botezul, Mirungerea şi Împărtăşania pentru o anumită vârstă a copiilor sub pretextul că ei nu înţeleg cum se săvârşesc aceste taine. Nici când avem 100 de ani nu înţelegem deplin cum se transformă pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Domnului, dar ştim că lucrările acestea sunt sfinte, arată iubirea lui Dumnezeu pentru noi şi sunt arvuna vieţii veşnice dăruită nouă în Biserică încă din lumea aceasta. Aşadar, botezăm copiii la 40 de zile, îi mirungem cu Sfântul şi Marele Mir şi împărtăşim copiii cu iubirea veşnică a lui Hristos arătată în Taina Crucii şi a Învierii”.