Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Istoria pe scurt [1]

 Traduceri patristice

*

vol. 4

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

***

 †

Sfântul Nichifor I Mărturisitorul,

Patriarhul Constantinopolului

(n. c. 758 și † 2 iunie 829 d. Hr.[1]. Este pomenit în Biserica Ortodoxă pe data de 2 iunie[2])

 *

 Istoria pe scurt,

de la Adam și până în timpul [împăraților] Mihail și Teofil[3]

***

Prima parte

Adam avea 230 de ani când l-a născut pe Sit. Și a mai trăit Adam 700 de ani.

Sit avea 205 ani când l-a născut pe Enos.

Enos avea 190 de ani când l-a născut pe Cainan.

Cainan avea 170 de ani când l-a născut pe Maleleil.

Maleleil avea 165 de ani când l-a născut pe Iared.

Iared avea 162 de ani când l-a născut pe Enoh.

Enoh avea 165 de ani când l-a născut pe Matusala.

Matusala avea 167 ani când l-a născut pe Lameh.

Lameh avea 188 de ani când l-a născut pe Noe.

Noe avea 500 de ani când i-a născut pe Sim, Ham, Iafet. Și până la potop a mai trecut 100 de ani.

Noe avea 600 de ani la potop [cataclismos/ diluvium].

Toți anii de la Adam și până la potop, după cum ne sunt prezentați de Septuagintă, sunt 2.242 [de ani]. Pe care, de asemenea, îi susține adevărul și toate tradițiile pe care Bisericile[4] le păstrează.

Iar, după potop, Sim, fiul lui Noe, l-a născut la [vârsta de] 100 de ani pe Arfaxad.

Arfaxad l-a născut la 130 de ani pe Sala.

Sala l-a născut la 133 de ani pe Eber.

Eber l-a născut la 134 de ani pe Falec.

Falec l-a născut la 133 de ani pe Ragav.

În zilele lui Falec s-a împărțit pământul. De unde numele lui Falec, în limba ebraică, înseamnă împărțit [merismon/ divisionem]. Și acesta[5] a murit înaintea tatălui său[6].

În această vreme a început să se zidească turnul [pirgoj/ turris]. Și din limba veche, cea una, a ieșit multitudinea limbilor și datorită fiecărui neam în parte a luat naștere felurimea limbilor/ diversitatea lingvistică, după cum spune Dumnezeiasca Scriptură.

Și, după [moartea lui] Falec, la [vârsta de] 135 de ani, Ragav l-a născut pe Seruh.

[Și] Seruh l-a născut la 137 de ani pe Nahor.

Nahor, la 79 de ani, l-a născut pe Tara.

Tara l-a născut la 70 de ani pe Avraam.

Și de la Adam până la Avraam, după calculul Seputagintei, se crede că au fost 3. 324 de ani. Iar de la potop și până la Avraam sunt 1.082 de ani.

La vârsta de 75 de ani Avraam a primit ungerea/ descoperirea dumnezeiască [tiu hrismu/ divino oraculo] și s-a făcut vrednic de însăși făgăduința [epanghelias/ promissione] aceea.

Și de acum și până la plecarea din Egipt, din timpul lui Moise, au trecut 430 de ani, după cum ne spune mărturia Apostolului.

Și legământul lui Dumnezeu s-a împlinit, căci după 430 de ani acesta s-a făcut Lege [Nomos/ Lex], nu pentru ca să-l infirme ci pentru ca să înalțe făgăduința.

Și așa cum cântă Moise, în Ieșire: înainte de a locui fiii lui Israil [în Hanaan], care au locuit în Egipt și [apoi] în pământul Hanaan, ei și părinții lor, au trecut 430 de ani.

Și după numărare aceștia sunt:

Avraam l-a născut la vârsta de 100 de ani pe Isaac.

Isaac l-a născut la vârsta de 60 de ani pe Iacov.

Iacov l-a născut la vârsta de 87 de ani pe Levi.

Levi l-a născut la vârsta de 49 de ani pe Caat.

Caat l-a născut la vârsta de 60 de ani pe Amram.

Amram l-a născut la vârsta de 70 de ani pe Moisi.

Moisi la vârsta de 80 de ani a scos poporul din Egipt.

Și astfel, toți anii de la primul an al lui Avraam și până la plecarea din Egipt sunt în număr de 502 [505].

De la potop sunt 1587 [de ani].

Iar de la Adam, potrivit Septuagintei, s-au numărat 1.689 [de ani], alături de alți 3.829 [de ani].

Mai departe, Moise a condus poporul prin pustiu timp de 40 de ani.

Iisus Navi [l-a condus] 27 de ani.

Bătrânii: 23 de ani.

Străinii: 8 ani.

Gotoniil, din neamul lui Iuda, 40 de ani.

Străinii: 18 ani. După acela.

Aod, din neamul lui Efraim, [l-a condus] 80 de ani.

Străinii: 20 de ani.

Debora [7] și Barac: 40 de ani.

Madineii/ madianiții: 7 ani.

Ghedeon: 40 de ani.

Abimeleh: 3 ani.

Tola: 23 de ani.

Iair: 22 de ani.

Ammaniții: 18 ani.

Ieftae: 6 ani.

Esebon: 7 ani.

Aelon: 10 ani.

Lamdon [Abdon]: 8 ani.

Străinii: 40 de ani.

Sampson: 20 de ani.

Ili, arhiereul: 20 de ani.

Samuil: 30 de ani.

Saul: 40 de ani.

David, împăratul: 40 de ani.

[Astfel] s-au adunat cu toții, de la ieșirea lui Israel din Egipt și până la regele David, 630 de ani.

[Anii de domnie ai lui] Solomon: 40 de ani.

Roboam: 17 [ani].

Asa: 40 de ani.

Iosafat: 25 de ani.

În timpul său au profețit Mihea, Ilia și Elissee.

Ioram: 8 ani.

Ohozias: 1 an.

Gotolia, mama lui Ohozias: 7 ani.

Ioas: 40 de ani.

Amesias: 28 de ani.

Azarias și Ozias: 52 de ani.

În timpul lor au profețit Osie, Amos, Isaias, Ionas, Ioil.

Ioatam: 17 ani.

Ahaz: 16 ani.

Ezechias: 29 de ani.

Manassi: 55 de ani.

În timpul domniei acestuia a fost fondat Bizantion-ul/ Bizanțul.

Amos [Amon]: 12 ani.

Iosias: 31 de ani.

Și s-a sfârșit autoritatea regală pentru 30 de ani, potrivit LXX și pentru 50 de ani, potrivit evreilor.

În această vreme a profețit Ieremias, Sofonias și Baruh.

Ioahaz: 3 luni.

Eliachim: 12 ani.

Iehonias: 3 luni.

Sedechias: 11 ani.

Atunci regele Nabuhodonosor le-a scos ochii celor robiți [II Reg. 25, 7, cf. LXX]. Și templul a fost ars, peste 5 luni, de Nabuzardan [II Reg. 25, 8-9, cf. LXX].  Și aceasta după 432 de ani de la fondarea lui.

[Astfel], de la regele Solomon și până la începutul robiei [babilonice] au fost numărați în total 448 de ani.

După ce iudeii au fost duși în Babilona, și locul a fost pustiit [timp de] 70 de ani, după ce s-a terminat cu totul al doilea an [de domnie] al regelui Darios Persul [I Ezdr. 2, 1 și 6, 1, cf. LXX], atunci cei robiți au fost eliberați și s-a fost reînnoit templul de la Ierusalim.

Primul rege persan, Ciros, [a domnit] 30 de ani [peste Israil].

Cambisis: 2 ani.

Darios, fiul lui Istaspos: 36 de ani.

Acesta, după cum am spus, în al doilea an [al său de domnie], a reînnoit templul de la Ierusalim.

Apoi, după plecarea [lui Israil], Darios [a domnit] 34 de ani.

Xerxis al lui Darios: 28 de ani.

Artabanis: 7 luni.

Artaxerxis Macrohirul/ Longimanus/ Mână-lungă: 41 de ani.

În vremea lui s-au petrecut evenimentele referitoare la Estir și Mardoheos.

Alt Xerxis: două luni.

Sogdianis: 7 luni.

Alt Darios: 19 ani.

Artaxerxis Mnimon/ Memor/ Recunoscătorul: 40 de ani.

Artaxerxis și Ohos: 22 de ani.

Arsis Ohos: 4 ani.

Darios Arsamos: 6 ani.

După ce a fost distrus imperiul persan de Alexandros Macedon, acesta a domnit 6 ani. Înainte de Darios: 10* ani, după cum se spune, [și cu toții] 12 ani de domnie. Și a murit în Babilon la vârsta de 35 de ani. Alții spun că la vârsta de 36 de ani. Și astfel ar fi domnit 18 ani.

A subjugat 22 de neamuri barbare și 13 neamuri elline. [Iar] perioada de înflorire a Persiei a pierit odată cu moartea lui.

[Astfel,] toți anii de la Adam și până la moartea regelui Alexandros Mecedon sunt cu toții 5.177.

Însă când a murit Alexandros [Macedon], Egiptul și Alexandria l-au primit pe primul Ptolemeos, fiul lui Lagos, [care a domnit] 40 de ani.

Ptolemeos Filadelfos: 38 de ani.

În timpul domniei sale se traduc Cărțile evreilor în limba greacă[8], în timpul arhiereului Eleazar, și s-a reînnoit biblioteca din Alexandria.

Ptolemeos Everghetis: 25 de ani.

Ptolemeos Filopator: 17 ani.

Ptolemeos Epifanis: 24 de ani.

În timpul lui s-au petrecut cele scrise despre Maccabei.

Ptolemeos Filomitor: 35 de ani.

Ptolemeos Neoteros: 29 de ani.

Ptolemeos Fiscon: 17 ani și 6 luni.

Ptolemeos Alexandros: 10 ani.

Ptolemeos, fratele lui: 8 ani.

Ptolemeos și Dionisios: 30 de ani.

Cleopatra Ptolemeos, fiica: 22 de ani.

În al 3-lea an al ei [de domnie], Gaios Iulios Cesar [Gaius Julius Caesar] a devenit primul împărat al romanilor, de la care împărații au început să se numească cezari.

Acesta a împărățit 4 ani și 7 luni.

După Iulios a împărățit peste romani Cesar Sebastos Octavios Augustos: 56 de ani și 6 luni.

De acum au început antiohienii să își numere anii.


[3] S. Nicephori, Chronographia brevis, ab Adamo ad Michaelis et Theophili tempora, în PG 100, col. 1001-1060.

[4] Se referă la Bisericile ortodoxe locale.

[5] Falec.

[6] Eber.

[7] În n. 38, de la col. 1005-1006, găsim numele său și sub forma Deborra.

[8] Septuaginta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.